شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مخلوط کن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آسیاب و مخلوط کن شقایق مدل MS
مخلوط کن
آسیاب و مخلوط کن شقایق مدل MS متفرقه 2,000,000 25 فروردین 2,000,000 2,000,000
آسیاب و مخلوط کن شقایق مدل MS جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: ندارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ:0.5 تا 1.0 لیتر
مخلوط کن آرزوم مدل AR1057
مخلوط کن
مخلوط کن آرزوم مدل AR1057 آرزوم 7,900,000 15 فروردین 7,900,000 7,900,000
مخلوط کن آرزوم مدل AR1057 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن آرزوم مدل AR184
مخلوط کن
مخلوط کن آرزوم مدل AR184 آرزوم 13,300,000 26 اردیبهشت 13,300,000 13,300,000
مخلوط کن آرزوم مدل AR184 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن آریته مدل 563
مخلوط کن
مخلوط کن آریته مدل 563 آریته 6,880,000 9 اردیبهشت 6,880,000 6,880,000
مخلوط کن آریته مدل 563 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک محدوده ظرفیت پارچ: 0.5 تا 1.0 لیتر
مخلوط کن آسیاب ناسا الکتریک مدل NS-930
مخلوط کن
مخلوط کن آسیاب ناسا الکتریک مدل NS-930 ناسا الکتریک 8,200,000 27 فروردین 8,200,000 8,200,000
مخلوط کن آسیاب ناسا الکتریک مدل NS-930 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن آکیلیس مدل BL-1717
مخلوط کن
مخلوط کن آکیلیس مدل BL-1717 آکیلیس 6,800,000 29 اردیبهشت 6,400,000 6,800,000
مخلوط کن آکیلیس مدل BL-1717 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل
مخلوط کن آکیلیس مدل BL1616
مخلوط کن
مخلوط کن آکیلیس مدل BL1616 آکیلیس 10,790,000 10 اردیبهشت 10,390,000 10,790,000
مخلوط کن آکیلیس مدل BL1616 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: ندارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن آیسن مدل B218
مخلوط کن
مخلوط کن آیسن مدل B218 متفرقه 5,990,000 24 اردیبهشت 5,990,000 5,990,000
مخلوط کن آیسن مدل B218 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: ندارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن المپیا مدل OE-8888
مخلوط کن
مخلوط کن المپیا مدل OE-8888 المپیا 3,120,000 3 خرداد 3,120,000 3,140,000
مخلوط کن المپیا مدل OE-8888 عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ: 1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن الکترا مدل EK-258B
مخلوط کن
مخلوط کن الکترا مدل EK-258B الکترا 9,000,000 3 خرداد 8,730,000 9,000,000
مخلوط کن الکترا مدل EK-258B جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن بایترون مدل BGS-G700
مخلوط کن
مخلوط کن بایترون مدل BGS-G700 بیترون 9,215,000 00:06:20 9,215,000 9,700,000
مخلوط کن بایترون مدل BGS-G700 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن بایترون مدل BGS-G700wh
مخلوط کن
مخلوط کن بایترون مدل BGS-G700wh متفرقه 9,404,900 00:06:20 9,404,900 9,899,900
مخلوط کن بایترون مدل BGS-G700wh جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات محدوده ظرفیت پارچ:2.0 تا 2.5 لیتر
مخلوط کن براون مدل JB3010
مخلوط کن
مخلوط کن براون مدل JB3010 براون 17,500,000 24 اردیبهشت 17,500,000 17,500,000
مخلوط کن براون مدل JB3010 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن براون مدل JB5160
مخلوط کن
مخلوط کن براون مدل JB5160 براون 34,000,000 29 اردیبهشت 34,000,000 34,000,000
مخلوط کن براون مدل JB5160 جنس پارچ: پیرکس جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 850-1000 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن برمودا مدل 72115
مخلوط کن
مخلوط کن برمودا مدل 72115 برمودا 21,490,000 29 اردیبهشت 21,490,000 25,000,000
مخلوط کن برمودا مدل 72115 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: آلومینیوم دایکست عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 850-1000 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن بوش مدل MMB42G0B
مخلوط کن
مخلوط کن بوش مدل MMB42G0B بوش 26,490,000 00:06:20 26,490,000 27,050,000
مخلوط کن بوش مدل MMB42G0B جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن بوش مدل MMB64G3M
مخلوط کن
مخلوط کن بوش مدل MMB64G3M بوش 42,000,000 25 اردیبهشت 42,000,000 45,000,000
مخلوط کن بوش مدل MMB64G3M جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 800 تا 850 وات محدوده ظرفیت پارچ:2.0 تا 2.5 لیتر
مخلوط کن بوش مدل MMBM7G3M
مخلوط کن
مخلوط کن بوش مدل MMBM7G3M بوش 17,300,000 25 اردیبهشت 17,300,000 17,300,000
مخلوط کن بوش مدل MMBM7G3M جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: ندارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ:0.5 تا 1.0 لیتر
مخلوط کن بومن مدل UM 1569
مخلوط کن
مخلوط کن بومن مدل UM 1569 بومن 7,800,000 24 اردیبهشت 7,800,000 7,800,000
مخلوط کن بومن مدل UM 1569 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک
مخلوط کن تاروس مدل مگنوم 1000
مخلوط کن
مخلوط کن تاروس مدل مگنوم 1000 تاروس 12,500,000 9 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
مخلوط کن تاروس مدل مگنوم 1000 جنس بدنه: استیل محدوده توان مصرفی: 850-1000 وات محدوده ظرفیت پارچ: 1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن تاروس کد 912435
مخلوط کن
مخلوط کن تاروس کد 912435 متفرقه 8,900,000 9 اردیبهشت 8,900,000 8,900,000
مخلوط کن تاروس کد 912435 جنس پارچ: پلاستیک
مخلوط کن تکنو مدل TE-208
مخلوط کن
مخلوط کن تکنو مدل TE-208 تکنو 6,550,000 3 خرداد 6,550,000 6,590,000
مخلوط کن تکنو مدل TE-208 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن تکنو مدل Te-209
مخلوط کن
مخلوط کن تکنو مدل Te-209 تکنو 6,880,000 3 خرداد 6,320,000 6,880,000
مخلوط کن تکنو مدل Te-209 جنس پارچ: پیرکس جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات
مخلوط کن حرفه ای سنکور مدل SBU 8850NP
مخلوط کن
مخلوط کن حرفه ای سنکور مدل SBU 8850NP سنکور 43,400,000 29 اردیبهشت 42,400,000 43,400,000
مخلوط کن حرفه ای سنکور مدل SBU 8850NP جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: بالای 1000 وات محدوده ظرفیت پارچ:2.0 تا 2.5 لیتر
مخلوط کن دد مدل DBG-799
مخلوط کن
مخلوط کن دد مدل DBG-799 دد 9,800,000 29 اردیبهشت 9,800,000 9,800,000
مخلوط کن دد مدل DBG-799 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن رنکارد مدل RAN-143
مخلوط کن
مخلوط کن رنکارد مدل RAN-143 رنکارد 7,850,000 3 خرداد 7,150,000 7,850,000
مخلوط کن رنکارد مدل RAN-143 جنس پارچ: پیرکس جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 800 تا 850 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن روتل مدل U451CH1
مخلوط کن
مخلوط کن روتل مدل U451CH1 روتل 29,500,000 30 فروردین 29,500,000 29,500,000
مخلوط کن روتل مدل U451CH1 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: آلومینیوم دایکست عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: بالای 1000 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن روتل مدل U4732CH
مخلوط کن
مخلوط کن روتل مدل U4732CH روتل 9,900,000 29 اردیبهشت 9,100,000 9,900,000
مخلوط کن روتل مدل U4732CH جنس پارچ: پیرکس جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن زیلان مدل ZLN9124
مخلوط کن
مخلوط کن زیلان مدل ZLN9124 زیلان 9,800,000 24 اردیبهشت 9,800,000 9,800,000
مخلوط کن زیلان مدل ZLN9124 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن ساپر مدل SPB-390
مخلوط کن
مخلوط کن ساپر مدل SPB-390 ساپر 9,450,000 24 اردیبهشت 6,050,000 6,050,000
مخلوط کن ساپر مدل SPB-390 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده ظرفیت پارچ: 0.5 تا 1.0 لیتر
مخلوط کن سایان مدل 850
مخلوط کن
مخلوط کن سایان مدل 850 6,950,000 3 فروردین 6,950,000 6,950,000
مخلوط کن سایان مدل 850
مخلوط کن سنکور مدل SBL 4371
مخلوط کن
مخلوط کن سنکور مدل SBL 4371 سنکور 6,990,000 24 اردیبهشت 6,990,000 6,990,000
مخلوط کن سنکور مدل SBL 4371 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن سنکور مدل SBL 4372
مخلوط کن
مخلوط کن سنکور مدل SBL 4372 سنکور 9,350,000 9 اردیبهشت 9,350,000 9,350,000
مخلوط کن سنکور مدل SBL 4372 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن شرایتون مدل SH-840
مخلوط کن
مخلوط کن شرایتون مدل SH-840 متفرقه 7,990,000 20 اردیبهشت 7,990,000 7,990,000
مخلوط کن شرایتون مدل SH-840 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن صنعتی هیلبرون مدل HN-1049
مخلوط کن
مخلوط کن صنعتی هیلبرون مدل HN-1049 متفرقه 20,500,000 24 اردیبهشت 20,500,000 20,500,000
مخلوط کن صنعتی هیلبرون مدل HN-1049 جنس بدنه: استیل محدوده ظرفیت پارچ: 1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن صنعتی کلترونیک مدل CT-1366
مخلوط کن
مخلوط کن صنعتی کلترونیک مدل CT-1366 کلترونیک 19,000,000 17 فروردین 19,000,000 19,000,000
مخلوط کن صنعتی کلترونیک مدل CT-1366 جنس پارچ: پلاستیک عملکرد پالس: ندارد محدوده ظرفیت پارچ: 1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن صنعتی یورگن مدل JB-1320
مخلوط کن
مخلوط کن صنعتی یورگن مدل JB-1320 متفرقه 20,500,000 24 اردیبهشت 20,500,000 20,500,000
مخلوط کن صنعتی یورگن مدل JB-1320 جنس پارچ: پلاستیک عملکرد پالس: ندارد محدوده توان مصرفی: بالای 1000 وات محدوده ظرفیت پارچ: 1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن فلر مدل BL 5101
مخلوط کن
مخلوط کن فلر مدل BL 5101 فلر 5,200,000 20 فروردین 5,200,000 5,200,000
مخلوط کن فلر مدل BL 5101 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن فلر مدل BL240
مخلوط کن
مخلوط کن فلر مدل BL240 فلر 16,200,000 3 خرداد 13,000,000 16,200,000
مخلوط کن فلر مدل BL240 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن فلر مدل BLG57
مخلوط کن
مخلوط کن فلر مدل BLG57 فلر 11,650,000 3 خرداد 10,200,000 11,650,000
مخلوط کن فلر مدل BLG57 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن فلر مدل SBL 110
مخلوط کن
مخلوط کن فلر مدل SBL 110 فلر 5,000,000 29 اردیبهشت 4,750,000 5,000,000
مخلوط کن فلر مدل SBL 110 جنس پارچ: پلاستیک محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ: 0.5 تا 1.0 لیتر
مخلوط کن فوما مدل FU - 979
مخلوط کن
مخلوط کن فوما مدل FU - 979 فوما 6,490,000 29 اردیبهشت 6,490,000 6,490,000
مخلوط کن فوما مدل FU - 979 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2054
مخلوط کن
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2054 فیلیپس 14,500,000 29 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2054 جنس پارچ: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ: 1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2095 سری Avance Collection
مخلوط کن
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2095 سری Avance Collection فیلیپس 54,550,000 2 خرداد 53,200,000 54,550,000
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2095 سری Avance Collection جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2102
مخلوط کن
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2102 فیلیپس 9,400,000 2 خرداد 9,400,000 9,900,000
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2102 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2106
مخلوط کن
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2106 فیلیپس 9,950,000 3 خرداد 9,800,000 9,950,000
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2106 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن فیلیپس مدل HR3652/00
مخلوط کن
مخلوط کن فیلیپس مدل HR3652/00 فیلیپس 29,400,000 00:06:20 28,200,000 29,400,000
مخلوط کن فیلیپس مدل HR3652/00 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: فلزی عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن مارسل مدل MSL-B046
مخلوط کن
مخلوط کن مارسل مدل MSL-B046 مارسل 6,650,000 3 خرداد 6,400,000 6,650,000
مخلوط کن مارسل مدل MSL-B046 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن ماهسونیک مدل MB-302
مخلوط کن
مخلوط کن ماهسونیک مدل MB-302 ماهسونیک 14,990,000 25 اردیبهشت 14,990,000 14,990,000
مخلوط کن ماهسونیک مدل MB-302 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن ماکان مدل MS-767
مخلوط کن
مخلوط کن ماکان مدل MS-767 متفرقه 16,900,000 00:06:20 16,900,000 18,000,000
مخلوط کن ماکان مدل MS-767 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: بالای 1000 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مجموع موارد: 103 عدد در 3 صفحه