شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت غذاساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آبمیوه گیری غذاساز گوسونیک مدل Gfp 730
غذاساز
آبمیوه گیری غذاساز گوسونیک مدل Gfp 730 گوسونیک 28,500,000 20 فروردین 28,500,000 28,500,000
آبمیوه گیری غذاساز گوسونیک مدل Gfp 730 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد
آبمیوه گیری نیوهوم مدل PKJ-60A
غذاساز
آبمیوه گیری نیوهوم مدل PKJ-60A متفرقه 9,400,000 2 خرداد 9,300,000 9,400,000
آبمیوه گیری نیوهوم مدل PKJ-60A تعداد تنظیمات سرعت: سه سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):ندارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد
آب‌میوه گیری مکسی مدل MEX-614A
غذاساز
آب‌میوه گیری مکسی مدل MEX-614A متفرقه 14,100,000 24 اردیبهشت 14,100,000 14,100,000
آب‌میوه گیری مکسی مدل MEX-614A تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد
ست غذا ساز کاراجا مدل El Mikseri Blender Xxl Dograyici
غذاساز
ست غذا ساز کاراجا مدل El Mikseri Blender Xxl Dograyici کاراجا 23,990,000 14 فروردین 23,990,000 23,990,000
ست غذا ساز کاراجا مدل El Mikseri Blender Xxl Dograyici تعداد تنظیمات سرعت: تک سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد همزن: دارد قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: دارد
غذا ساز مولینکس مدل FP7367RT
غذاساز
غذا ساز مولینکس مدل FP7367RT مولینکس 37,300,000 30 اردیبهشت 36,300,000 37,300,000
غذا ساز مولینکس مدل FP7367RT صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذا ساز مولینکس مدل FP737
غذاساز
غذا ساز مولینکس مدل FP737 مولینکس 45,000,000 9 خرداد 45,000,000 46,500,000
غذا ساز مولینکس مدل FP737 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد
غذاساز  کوک پلاس مدل midimix 5501
غذاساز
غذاساز کوک پلاس مدل midimix 5501 کاراجا 13,290,000 30 اردیبهشت 13,000,000 13,290,000
غذاساز کوک پلاس مدل midimix 5501 تعداد تنظیمات سرعت: تک سرعته صفحه نمایشگر: دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد یخ خردکن: دارد آبمیوه گیری:ندارد خردکن کوچک: دارد
غذاساز اپکس مدل AHB-110
غذاساز
غذاساز اپکس مدل AHB-110 اپکس 8,500,000 13 فروردین 8,500,000 8,500,000
غذاساز اپکس مدل AHB-110 مخلوط کن: دارد رنده چیپس ساز: دارد
غذاساز بایترون مدل BMR-5000
غذاساز
غذاساز بایترون مدل BMR-5000 بیترون 13,000,000 2 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
غذاساز بایترون مدل BMR-5000 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد رنده ریز: دارد
غذاساز بایترون مدل BMR-5000
غذاساز
غذاساز بایترون مدل BMR-5000 بیترون 15,000,000 3 خرداد 14,000,000 15,000,000
غذاساز بایترون مدل BMR-5000 تعداد تنظیمات سرعت: تک سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد رنده ریز: دارد
غذاساز بایترون مدل BMR-8000
غذاساز
غذاساز بایترون مدل BMR-8000 بیترون 31,000,000 9 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
غذاساز بایترون مدل BMR-8000 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز براون مدل FP3010
غذاساز
غذاساز براون مدل FP3010 براون 23,790,000 3 خرداد 23,790,000 24,390,000
غذاساز براون مدل FP3010 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز براون مدل FP5150
غذاساز
غذاساز براون مدل FP5150 براون 53,500,000 24 اردیبهشت 53,500,000 53,500,000
غذاساز براون مدل FP5150 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری:دارد آسیاب: ندارد رنده ریز: دارد رنده درشت: دارد رنده چیپس ساز: دارد خمیر زن: دارد
غذاساز بوش مدل MCM3200W
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM3200W بوش 20,790,000 25 اردیبهشت 20,790,000 22,900,000
غذاساز بوش مدل MCM3200W تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد رنده ریز:دارد رنده درشت: دارد رنده چیپس ساز: دارد قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: دارد محفظه جمع آوری سیم برق: دارد
غذاساز بوش مدل MCM3201B
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM3201B بوش 33,000,000 30 اردیبهشت 31,000,000 33,000,000
غذاساز بوش مدل MCM3201B صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز بوش مدل MCM3501M
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM3501M بوش 43,000,000 24 اردیبهشت 43,000,000 43,000,000
غذاساز بوش مدل MCM3501M تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز بوش مدل MCM4100GB
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM4100GB بوش 39,800,000 24 اردیبهشت 39,800,000 39,800,000
غذاساز بوش مدل MCM4100GB تعداد تنظیمات سرعت: پنج سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: ندارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز بوش مدل MCM640604
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM640604 بوش 45,500,000 26 اردیبهشت 45,500,000 45,500,000
غذاساز بوش مدل MCM640604 صفحه نمایشگر: دارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز بوش مدل MCM68885
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM68885 بوش 63,800,000 2 خرداد 59,200,000 63,800,000
غذاساز بوش مدل MCM68885 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): ندارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز بیم مدل Multi FiXX 1000
غذاساز
غذاساز بیم مدل Multi FiXX 1000 بیم 24,500,000 9 اردیبهشت 24,500,000 24,500,000
غذاساز بیم مدل Multi FiXX 1000 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز تکنو مدل Te-850
غذاساز
غذاساز تکنو مدل Te-850 تکنو 14,500,000 20 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
غذاساز تکنو مدل Te-850 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز راک مدل FP6020
غذاساز
غذاساز راک مدل FP6020 راک 21,000,000 13 فروردین 21,000,000 21,000,000
غذاساز راک مدل FP6020 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد خمیر زن: دارد
غذاساز روتل مدل U448CH1
غذاساز
غذاساز روتل مدل U448CH1 روتل 84,000,000 29 اردیبهشت 84,000,000 84,000,000
غذاساز روتل مدل U448CH1 صفحه نمایشگر: دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن:ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد خمیر زن: دارد
غذاساز سام مدل FP-710SRT
غذاساز
غذاساز سام مدل FP-710SRT سام 7,990,000 2 اردیبهشت 7,990,000 8,500,000
غذاساز سام مدل FP-710SRT صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد عملکرد توربو (Turbo): دارد مخلوط کن: ندارد یخ خردکن:ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد خردکن کوچک: دارد
غذاساز سام مدل FP710SRT
غذاساز
غذاساز سام مدل FP710SRT سام 9,800,000 24 اردیبهشت 9,800,000 9,800,000
غذاساز سام مدل FP710SRT صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): ندارد همزن:دارد قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: دارد
غذاساز سه کاره بومن مدل sms 349 cb
غذاساز
غذاساز سه کاره بومن مدل sms 349 cb بومن 4,790,000 13 فروردین 4,790,000 4,790,000
غذاساز سه کاره بومن مدل sms 349 cb صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد رنده ریز: دارد همزن:دارد
غذاساز فلر مدل FP22
غذاساز
غذاساز فلر مدل FP22 فلر 28,000,000 9 اردیبهشت 28,000,000 28,000,000
غذاساز فلر مدل FP22 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز فلر مدل FPB 100
غذاساز
غذاساز فلر مدل FPB 100 فلر 23,300,000 30 فروردین 23,300,000 23,300,000
غذاساز فلر مدل FPB 100 مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد رنده ریز:دارد رنده درشت: دارد رنده چیپس ساز: دارد
غذاساز فلر مدل FPB 22
غذاساز
غذاساز فلر مدل FPB 22 فلر 28,000,000 24 اردیبهشت 28,000,000 28,000,000
غذاساز فلر مدل FPB 22 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری:دارد رنده درشت: دارد رنده چیپس ساز: دارد خمیر زن: دارد قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: دارد
غذاساز فلر مدل FPB 24 S/S
غذاساز
غذاساز فلر مدل FPB 24 S/S فلر 27,800,000 29 اردیبهشت 27,700,000 27,800,000
غذاساز فلر مدل FPB 24 S/S صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز فیلیپس مدل HR7621
غذاساز
غذاساز فیلیپس مدل HR7621 فیلیپس 19,770,000 3 خرداد 19,770,000 19,800,000
غذاساز فیلیپس مدل HR7621 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز مولینکس مدل FP741
غذاساز
غذاساز مولینکس مدل FP741 مولینکس 26,500,000 30 فروردین 26,500,000 26,500,000
غذاساز مولینکس مدل FP741 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز مولینکس مدل FP824H
غذاساز
غذاساز مولینکس مدل FP824H مولینکس 24,000,000 25 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
غذاساز مولینکس مدل FP824H صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز مولینکس مدل FP826H10
غذاساز
غذاساز مولینکس مدل FP826H10 مولینکس 33,190,000 3 خرداد 32,390,000 33,190,000
غذاساز مولینکس مدل FP826H10 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز مولینکس مدل FP828H10
غذاساز
غذاساز مولینکس مدل FP828H10 مولینکس 35,000,000 10 خرداد 35,000,000 35,550,000
غذاساز مولینکس مدل FP828H10 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز هاردستون مدل FPS1001
غذاساز
غذاساز هاردستون مدل FPS1001 هاردستون 24,570,000 24 اردیبهشت 24,570,000 24,570,000
غذاساز هاردستون مدل FPS1001 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز پاناسونیک مدل MK-F500
غذاساز
غذاساز پاناسونیک مدل MK-F500 پاناسونیک 50,000,000 24 اردیبهشت 50,000,000 50,000,000
غذاساز پاناسونیک مدل MK-F500 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز پاناسونیک مدل MK-F800
غذاساز
غذاساز پاناسونیک مدل MK-F800 پاناسونیک 48,600,000 8 خرداد 44,890,000 48,850,000
غذاساز پاناسونیک مدل MK-F800 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063
غذاساز
غذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063 متفرقه 21,000,000 26 اردیبهشت 19,990,000 21,000,000
غذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: دارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز پرینسس مدل 220150
غذاساز
غذاساز پرینسس مدل 220150 پرینسس 16,000,000 9 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
غذاساز پرینسس مدل 220150 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز چندکاره کاراجا مدل MUTFAK ROBOTU
غذاساز
غذاساز چندکاره کاراجا مدل MUTFAK ROBOTU کاراجا 24,990,000 25 اردیبهشت 19,900,000 24,990,000
غذاساز چندکاره کاراجا مدل MUTFAK ROBOTU صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز کرکماز مدل A457
غذاساز
غذاساز کرکماز مدل A457 کرکماز 16,900,000 20 اردیبهشت 16,900,000 17,900,000
غذاساز کرکماز مدل A457 عملکرد توربو (Turbo): ندارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری:دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد همزن: دارد
غذاساز کنوود مدل FDP623
غذاساز
غذاساز کنوود مدل FDP623 کنوود 23,580,000 9 خرداد 23,500,000 24,700,000
غذاساز کنوود مدل FDP623 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز کنوود مدل FPM270
غذاساز
غذاساز کنوود مدل FPM270 کنوود 38,800,000 2 اردیبهشت 38,800,000 38,800,000
غذاساز کنوود مدل FPM270 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز کنوود مدل FPM902
غذاساز
غذاساز کنوود مدل FPM902 کنوود 99,000,000 27 فروردین 99,000,000 99,000,000
غذاساز کنوود مدل FPM902 تعداد تنظیمات سرعت: هشت سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز کوک پلاس مدل Midimix - 15306110256
غذاساز
غذاساز کوک پلاس مدل Midimix - 15306110256 کوک پلاس 9,800,000 2 اردیبهشت 9,800,000 9,800,000
غذاساز کوک پلاس مدل Midimix - 15306110256 عملکرد توربو (Turbo): ندارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری:ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز کوک پلاس مدل Promix Ef802
غذاساز
غذاساز کوک پلاس مدل Promix Ef802 کوک پلاس 55,000,000 4 خرداد 55,000,000 55,000,000
غذاساز کوک پلاس مدل Promix Ef802 تعداد تنظیمات سرعت: سه سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد توربو (Turbo): دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن:ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: ندارد همزن: دارد
غذاساز کپلر مدل KFP 850
غذاساز
غذاساز کپلر مدل KFP 850 متفرقه 17,880,000 24 اردیبهشت 17,880,000 17,880,000
غذاساز کپلر مدل KFP 850 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز کیپ مدل NJM-9008TK
غذاساز
غذاساز کیپ مدل NJM-9008TK متفرقه 39,990,000 25 اردیبهشت 39,990,000 39,990,000
غذاساز کیپ مدل NJM-9008TK تعداد تنظیمات سرعت: تک سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: ندارد یخ خردکن: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد
پاپ کورن ساز هانوور مدل 1026
غذاساز
پاپ کورن ساز هانوور مدل 1026 هانوور 2,300,000 2 اردیبهشت 2,300,000 2,300,000
پاپ کورن ساز هانوور مدل 1026 مخلوط کن: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
مجموع موارد: 50 عدد در 1 صفحه