شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آسیاب

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آسیاب برقی هاردستون مدل GRP2010
آسیاب
آسیاب برقی هاردستون مدل GRP2010 هاردستون 2,880,000 24 اردیبهشت 2,434,700 2,880,000
آسیاب برقی هاردستون مدل GRP2010
آسیاب بلانزو مدل BCG-330
آسیاب
آسیاب بلانزو مدل BCG-330 متفرقه 2,100,000 25 فروردین 2,100,000 2,100,000
آسیاب بلانزو مدل BCG-330
آسیاب بیسمارک مدل 4449
آسیاب
آسیاب بیسمارک مدل 4449 بیسمارک 8,450,000 3 خرداد 8,450,000 8,500,000
آسیاب بیسمارک مدل 4449
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002
آسیاب
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002 بیشل 2,900,000 25 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002
آسیاب بیشل مدل BL-GR-005
آسیاب
آسیاب بیشل مدل BL-GR-005 بیشل 1,940,000 3 خرداد 1,880,000 1,940,000
آسیاب بیشل مدل BL-GR-005
آسیاب تکنو مدل TE-216
آسیاب
آسیاب تکنو مدل TE-216 تکنو 4,600,000 10 اردیبهشت 4,600,000 4,600,000
آسیاب تکنو مدل TE-216
آسیاب دستی قهوه مدل PROX
آسیاب
آسیاب دستی قهوه مدل PROX متفرقه 2,650,000 24 اردیبهشت 2,650,000 2,650,000
آسیاب دستی قهوه مدل PROX امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب دستی قهوه کد P009
آسیاب
آسیاب دستی قهوه کد P009 متفرقه 2,020,000 29 اردیبهشت 1,890,000 2,020,000
آسیاب دستی قهوه کد P009
آسیاب دستی قهوه کد PRO
آسیاب
آسیاب دستی قهوه کد PRO متفرقه 2,650,000 7 خرداد 2,491,000 2,650,000
آسیاب دستی قهوه کد PRO امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب زولینگن مدل SP-7407
آسیاب
آسیاب زولینگن مدل SP-7407 متفرقه 3,990,200 9 اردیبهشت 3,990,200 3,990,200
آسیاب زولینگن مدل SP-7407
آسیاب سانی مدل SC-80
آسیاب
آسیاب سانی مدل SC-80 متفرقه 4,790,000 25 اردیبهشت 4,790,000 4,790,000
آسیاب سانی مدل SC-80
آسیاب سایونا مدل scg133
آسیاب
آسیاب سایونا مدل scg133 سایونا 2,050,000 10 اردیبهشت 2,050,000 2,050,000
آسیاب سایونا مدل scg133
آسیاب سوئیس پلاس مدل CG-960S
آسیاب
آسیاب سوئیس پلاس مدل CG-960S سوئیس پلاس 2,990,000 3 خرداد 2,990,000 3,450,000
آسیاب سوئیس پلاس مدل CG-960S
آسیاب صنعتی اسوه مدل 2000
آسیاب
آسیاب صنعتی اسوه مدل 2000 متفرقه 23,500,000 9 اردیبهشت 23,500,000 23,500,000
آسیاب صنعتی اسوه مدل 2000
آسیاب صنعتی البرز مدل AL30000
آسیاب
آسیاب صنعتی البرز مدل AL30000 متفرقه 43,500,000 24 اردیبهشت 42,000,000 43,500,000
آسیاب صنعتی البرز مدل AL30000
آسیاب صنعتی بست کد 100
آسیاب
آسیاب صنعتی بست کد 100 متفرقه 15,500,000 29 اردیبهشت 15,000,000 15,500,000
آسیاب صنعتی بست کد 100
آسیاب صنعتی مدل 100 گرمی
آسیاب
آسیاب صنعتی مدل 100 گرمی متفرقه 11,900,000 13 فروردین 11,900,000 11,900,000
آسیاب صنعتی مدل 100 گرمی
آسیاب صنعتی مدل SCX1000W
آسیاب
آسیاب صنعتی مدل SCX1000W متفرقه 26,500,000 3 خرداد 26,000,000 26,500,000
آسیاب صنعتی مدل SCX1000W
آسیاب صنعتی مدل SCX4500W
آسیاب
آسیاب صنعتی مدل SCX4500W متفرقه 56,000,000 15 اردیبهشت 56,000,000 56,000,000
آسیاب صنعتی مدل SCX4500W
آسیاب فلر مدل EG151
آسیاب
آسیاب فلر مدل EG151 فلر 3,600,000 20 اردیبهشت 3,600,000 3,600,000
آسیاب فلر مدل EG151
آسیاب قهوه آروینگز مدل H109
آسیاب
آسیاب قهوه آروینگز مدل H109 متفرقه 1,390,000 24 اردیبهشت 1,390,000 1,390,000
آسیاب قهوه آروینگز مدل H109 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه ای ای سی مدل AEC-7120
آسیاب
آسیاب قهوه ای ای سی مدل AEC-7120 متفرقه 3,150,000 3 خرداد 2,880,000 3,150,000
آسیاب قهوه ای ای سی مدل AEC-7120
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG41012
آسیاب
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG41012 جی پاس 3,400,000 9 اردیبهشت 3,400,000 3,400,000
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG41012 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه دلونگی مدل KG79
آسیاب
آسیاب قهوه دلونگی مدل KG79 دلونگی 14,990,000 29 اردیبهشت 14,980,000 14,990,000
آسیاب قهوه دلونگی مدل KG79
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-222
آسیاب
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-222 متفرقه 2,350,000 2 خرداد 2,340,000 2,350,000
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-222
آسیاب قهوه سایونا مدل SY-601
آسیاب
آسیاب قهوه سایونا مدل SY-601 متفرقه 1,580,000 29 اردیبهشت 1,530,000 1,580,000
آسیاب قهوه سایونا مدل SY-601
آسیاب قهوه سیج مدل BCG820BSSUK
آسیاب
آسیاب قهوه سیج مدل BCG820BSSUK متفرقه 55,800,000 29 اردیبهشت 49,800,000 55,800,000
آسیاب قهوه سیج مدل BCG820BSSUK
آسیاب قهوه لایف اسمایل مدل B187
آسیاب
آسیاب قهوه لایف اسمایل مدل B187 لایف اسمایل 2,727,000 3 خرداد 2,727,000 2,835,000
آسیاب قهوه لایف اسمایل مدل B187
آسیاب قهوه مدل GAT
آسیاب
آسیاب قهوه مدل GAT متفرقه 2,400,000 3 خرداد 2,390,000 2,460,000
آسیاب قهوه مدل GAT
آسیاب قهوه مدل KA3001 غیر اصل
آسیاب
آسیاب قهوه مدل KA3001 غیر اصل متفرقه 2,270,000 24 اردیبهشت 2,270,000 2,270,000
آسیاب قهوه مدل KA3001 غیر اصل
آسیاب قهوه مدل N-600
آسیاب
آسیاب قهوه مدل N-600 متفرقه 7,080,000 3 خرداد 6,950,000 7,080,000
آسیاب قهوه مدل N-600
آسیاب قهوه مدل N600
آسیاب
آسیاب قهوه مدل N600 متفرقه 7,090,000 3 خرداد 6,880,000 7,090,000
آسیاب قهوه مدل N600
آسیاب قهوه مدل ZX
آسیاب
آسیاب قهوه مدل ZX متفرقه 2,500,000 7 خرداد 2,350,000 2,500,000
آسیاب قهوه مدل ZX امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-108
آسیاب
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-108 مک استایلر 3,850,000 25 اردیبهشت 3,850,000 3,850,000
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-108
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-111
آسیاب
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-111 مک استایلر 2,890,000 3 خرداد 2,875,000 2,890,000
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-111
آسیاب قهوه مونوتک مدل MCG-110
آسیاب
آسیاب قهوه مونوتک مدل MCG-110 مونوتک 3,100,000 4 خرداد 3,100,000 3,100,000
آسیاب قهوه مونوتک مدل MCG-110
آسیاب قهوه مونوتک مدل MCG-180 S
آسیاب
آسیاب قهوه مونوتک مدل MCG-180 S مونوتک 3,420,000 9 اردیبهشت 3,420,000 3,420,000
آسیاب قهوه مونوتک مدل MCG-180 S
آسیاب قهوه نوا مدل NM-3660CG
آسیاب
آسیاب قهوه نوا مدل NM-3660CG نوا 7,200,000 3 خرداد 6,700,000 7,200,000
آسیاب قهوه نوا مدل NM-3660CG
آسیاب قهوه هایسونگ مدل H-CG2014
آسیاب
آسیاب قهوه هایسونگ مدل H-CG2014 هایسونگ 1,990,000 25 اردیبهشت 1,990,000 2,280,000
آسیاب قهوه هایسونگ مدل H-CG2014
آسیاب قهوه کد 018
آسیاب
آسیاب قهوه کد 018 متفرقه 19,200,000 2 خرداد 18,600,000 19,200,000
آسیاب قهوه کد 018
آسیاب قهوه کریما مدل N600 PLUS
آسیاب
آسیاب قهوه کریما مدل N600 PLUS متفرقه 12,400,000 3 خرداد 11,500,000 12,400,000
آسیاب قهوه کریما مدل N600 PLUS
آسیاب قهوه کپلر مدل KCG410
آسیاب
آسیاب قهوه کپلر مدل KCG410 متفرقه 2,350,000 3 خرداد 2,190,000 2,350,000
آسیاب قهوه کپلر مدل KCG410
آسیاب متئو مدل EG111
آسیاب
آسیاب متئو مدل EG111 متئو 4,450,000 3 خرداد 4,250,000 4,450,000
آسیاب متئو مدل EG111
آسیاب مدل 830-ES
آسیاب
آسیاب مدل 830-ES متفرقه 1,310,000 2 خرداد 1,310,000 1,320,000
آسیاب مدل 830-ES
آسیاب مولینکس مدل MC300
آسیاب
آسیاب مولینکس مدل MC300 مولینکس 6,980,000 3 خرداد 6,980,000 7,300,000
آسیاب مولینکس مدل MC300
آسیاب میگل مدل GEG 200
آسیاب
آسیاب میگل مدل GEG 200 میگل 4,080,000 3 خرداد 4,000,000 4,080,000
آسیاب میگل مدل GEG 200
آسیاب نیما مدل 001
آسیاب
آسیاب نیما مدل 001 متفرقه 1,449,000 3 خرداد 1,385,000 1,449,000
آسیاب نیما مدل 001
آسیاب هانس مدل HG-4545
آسیاب
آسیاب هانس مدل HG-4545 هانس 8,200,000 9 اردیبهشت 8,200,000 8,200,000
آسیاب هانس مدل HG-4545
آسیاب هانوور مدل 1438
آسیاب
آسیاب هانوور مدل 1438 هانوور 2,530,000 10 اردیبهشت 2,530,000 2,530,000
آسیاب هانوور مدل 1438
آسیاب و خردکن هاردستون مدل GCS2701
آسیاب
آسیاب و خردکن هاردستون مدل GCS2701 هاردستون 4,450,000 24 اردیبهشت 4,450,000 4,450,000
آسیاب و خردکن هاردستون مدل GCS2701
مجموع موارد: 56 عدد در 2 صفحه