شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پنکه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مینی کولر آبی فن مدل HB-168
پنکه
مینی کولر آبی فن مدل HB-168 متفرقه 760,000 14 اردیبهشت 760,000 760,000
مینی کولر آبی فن مدل HB-168 ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه   مدل 42413
پنکه
پنکه مدل 42413 متفرقه 11,000,000 00:06:19 9,900,000 11,000,000
پنکه مدل 42413 قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 4 جنس پره:پلاستیک
پنکه آب پاش مدل SD1556
پنکه
پنکه آب پاش مدل SD1556 متفرقه 809,500 3 خرداد 809,500 899,000
پنکه آب پاش مدل SD1556 ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه آلما مدلASF -1130
پنکه
پنکه آلما مدلASF -1130 آلما 7,450,000 24 اردیبهشت 7,450,000 7,450,000
پنکه آلما مدلASF -1130 قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه ارشیا مدل 6160
پنکه
پنکه ارشیا مدل 6160 متفرقه 9,195,900 3 خرداد 8,991,500 9,195,900
پنکه ارشیا مدل 6160 ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
پنکه اینترنشنال آنیل مدل POWER FAN
پنکه
پنکه اینترنشنال آنیل مدل POWER FAN اینترنشنال آنیل 9,500,000 24 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
پنکه اینترنشنال آنیل مدل POWER FAN قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه بدون پره  مدل Circle Bladeless Fan
پنکه
پنکه بدون پره مدل Circle Bladeless Fan متفرقه 26,000,000 24 اردیبهشت 26,000,000 26,000,000
پنکه بدون پره مدل Circle Bladeless Fan ریموت کنترل: دارد
پنکه بدون پره دایرکس مدل FWT-25
پنکه
پنکه بدون پره دایرکس مدل FWT-25 متفرقه 20,000,000 29 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
پنکه بدون پره دایرکس مدل FWT-25 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه بدون پره طرح سیب قرمز مدل CF121-2
پنکه
پنکه بدون پره طرح سیب قرمز مدل CF121-2 راد سیستم 22,900,000 24 اردیبهشت 22,900,000 22,900,000
پنکه بدون پره طرح سیب قرمز مدل CF121-2 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره
پنکه بدون پره مدل 0815
پنکه
پنکه بدون پره مدل 0815 متفرقه 870,000 29 اردیبهشت 870,000 870,000
پنکه بدون پره مدل 0815 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره
پنکه بدون پره مدل 10 Inch Circle Bladeless
پنکه
پنکه بدون پره مدل 10 Inch Circle Bladeless متفرقه 30,000,000 24 اردیبهشت 30,000,000 30,000,000
پنکه بدون پره مدل 10 Inch Circle Bladeless قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: دارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره
پنکه بدون پره مدل بیضی 16 اینچی
پنکه
پنکه بدون پره مدل بیضی 16 اینچی متفرقه 30,000,000 24 اردیبهشت 30,000,000 30,000,000
پنکه بدون پره مدل بیضی 16 اینچی قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: دارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره
پنکه برجی مایدیا مدل FZ10-9LR
پنکه
پنکه برجی مایدیا مدل FZ10-9LR مایدیا 11,800,000 3 خرداد 10,600,000 11,800,000
پنکه برجی مایدیا مدل FZ10-9LR ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
پنکه بیشل مدل BL-SF-013
پنکه
پنکه بیشل مدل BL-SF-013 بیشل 5,600,000 2 اردیبهشت 5,600,000 5,600,000
پنکه بیشل مدل BL-SF-013 تایمر: دارد
پنکه بیمر مدل 1000- G
پنکه
پنکه بیمر مدل 1000- G متفرقه 1,250,000 9 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
پنکه بیمر مدل 1000- G قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه تکنو مدل Te-9110
پنکه
پنکه تکنو مدل Te-9110 تکنو 6,300,000 3 خرداد 6,300,000 6,950,000
پنکه تکنو مدل Te-9110 قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی جووی مدل FS02
پنکه
پنکه دستی جووی مدل FS02 جووی 560,000 24 اردیبهشت 560,000 560,000
پنکه دستی جووی مدل FS02 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی طرح ice cream مدل mu001
پنکه
پنکه دستی طرح ice cream مدل mu001 متفرقه 730,000 3 خرداد 730,000 740,000
پنکه دستی طرح ice cream مدل mu001 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی طرح سگ مدل sh101
پنکه
پنکه دستی طرح سگ مدل sh101 متفرقه 300,000 29 اردیبهشت 300,000 300,000
پنکه دستی طرح سگ مدل sh101 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی طرح سگ مدل sh102
پنکه
پنکه دستی طرح سگ مدل sh102 متفرقه 320,000 29 اردیبهشت 320,000 320,000
پنکه دستی طرح سگ مدل sh102 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3
پنکه دستی طرح سگ نگهبان
پنکه
پنکه دستی طرح سگ نگهبان متفرقه 419,000 3 خرداد 374,900 419,000
پنکه دستی طرح سگ نگهبان قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مایسون مدل M1
پنکه
پنکه دستی مایسون مدل M1 مایسون 98,000 24 اردیبهشت 98,000 98,000
پنکه دستی مایسون مدل M1 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل 67035
پنکه
پنکه دستی مدل 67035 متفرقه 270,000 24 اردیبهشت 270,000 270,000
پنکه دستی مدل 67035 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل BE-10
پنکه
پنکه دستی مدل BE-10 متفرقه 850,000 9 اردیبهشت 850,000 850,000
پنکه دستی مدل BE-10 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه دستی مدل CA-20
پنکه
پنکه دستی مدل CA-20 متفرقه 850,000 9 اردیبهشت 850,000 850,000
پنکه دستی مدل CA-20 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه دستی مدل cooling you
پنکه
پنکه دستی مدل cooling you متفرقه 900,000 24 اردیبهشت 900,000 900,000
پنکه دستی مدل cooling you قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 1 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل Handy Minii Fan
پنکه
پنکه دستی مدل Handy Minii Fan متفرقه 720,000 00:06:19 720,000 750,000
پنکه دستی مدل Handy Minii Fan ریموت کنترل: ندارد
پنکه دستی مدل Koala
پنکه
پنکه دستی مدل Koala متفرقه 265,000 24 اردیبهشت 265,000 265,000
پنکه دستی مدل Koala قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل SMURFS
پنکه
پنکه دستی مدل SMURFS متفرقه 1,000,000 9 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
پنکه دستی مدل SMURFS قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه دستی مدل Zoo
پنکه
پنکه دستی مدل Zoo متفرقه 220,000 29 اردیبهشت 220,000 220,000
پنکه دستی مدل Zoo قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل بستنی
پنکه
پنکه دستی مدل بستنی متفرقه 280,000 29 اردیبهشت 271,600 280,000
پنکه دستی مدل بستنی قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 1 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل مینیون
پنکه
پنکه دستی مدل مینیون متفرقه 397,000 00:06:19 397,000 419,000
پنکه دستی مدل مینیون قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 4 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل کیتی
پنکه
پنکه دستی مدل کیتی متفرقه 217,000 00:06:19 217,000 239,000
پنکه دستی مدل کیتی قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 1 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی کد 66
پنکه
پنکه دستی کد 66 متفرقه 330,000 29 اردیبهشت 330,000 330,000
پنکه دستی کد 66 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 1 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی کد W.001
پنکه
پنکه دستی کد W.001 متفرقه 439,000 10 اردیبهشت 439,000 450,000
پنکه دستی کد W.001 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه دو منظوره گوسونیک مدل GSF-187
پنکه
پنکه دو منظوره گوسونیک مدل GSF-187 گوسونیک 7,680,000 3 خرداد 7,250,000 7,820,000
پنکه دو منظوره گوسونیک مدل GSF-187 تایمر: دارد
پنکه دورانی طاها مدل OF-16A
پنکه
پنکه دورانی طاها مدل OF-16A طاها 9,200,000 24 اردیبهشت 9,200,000 9,200,000
پنکه دورانی طاها مدل OF-16A قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:فلز
پنکه دینو مدل DSF-800
پنکه
پنکه دینو مدل DSF-800 دینو 8,000,000 24 اردیبهشت 8,000,000 8,000,000
پنکه دینو مدل DSF-800 قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه دیواری جی پاس مدل GF9479N
پنکه
پنکه دیواری جی پاس مدل GF9479N جی پاس 8,350,000 2 خرداد 7,800,000 8,350,000
پنکه دیواری جی پاس مدل GF9479N قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI
پنکه
پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI پارس خزر 7,460,000 3 خرداد 6,580,000 7,500,000
پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
پنکه دیواری چانگ رانگ مدل p12
پنکه
پنکه دیواری چانگ رانگ مدل p12 متفرقه 6,490,000 24 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
پنکه دیواری چانگ رانگ مدل p12 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: دارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دیواری گوسونیک مدل GWF-1702 بسته 2 عددی
پنکه
پنکه دیواری گوسونیک مدل GWF-1702 بسته 2 عددی گوسونیک 8,490,000 29 اردیبهشت 8,490,000 11,000,000
پنکه دیواری گوسونیک مدل GWF-1702 بسته 2 عددی قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه رطوبت ساز بهی مدل BWY-33A23
پنکه
پنکه رطوبت ساز بهی مدل BWY-33A23 متفرقه 9,000,000 2 خرداد 9,000,000 9,000,000
پنکه رطوبت ساز بهی مدل BWY-33A23 ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
پنکه رطوبت ساز مایدیا مدل FS40-13QR
پنکه
پنکه رطوبت ساز مایدیا مدل FS40-13QR مایدیا 49,000,000 3 خرداد 47,000,000 57,000,000
پنکه رطوبت ساز مایدیا مدل FS40-13QR قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه رو میزی کد 06
پنکه
پنکه رو میزی کد 06 متفرقه 1,100,000 25 فروردین 1,100,000 1,100,000
پنکه رو میزی کد 06 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه رو میزی کد F001
پنکه
پنکه رو میزی کد F001 متفرقه 790,000 13 فروردین 790,000 790,000
پنکه رو میزی کد F001 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه رومیزی   کد010
پنکه
پنکه رومیزی کد010 متفرقه 1,290,000 25 فروردین 1,290,000 1,290,000
پنکه رومیزی کد010 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه رومیزی  پارس خزر مدل 2040 سه پره
پنکه
پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040 سه پره پارس خزر 4,540,000 17 اردیبهشت 4,540,000 4,540,000
پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040 سه پره ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه رومیزی ارشیا مدل Saba 2006
پنکه
پنکه رومیزی ارشیا مدل Saba 2006 متفرقه 6,599,900 3 خرداد 6,550,000 6,599,900
پنکه رومیزی ارشیا مدل Saba 2006 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه رومیزی بیشل مدل BL-SF-007
پنکه
پنکه رومیزی بیشل مدل BL-SF-007 بیشل 12,180,000 29 اردیبهشت 12,180,000 14,800,000
پنکه رومیزی بیشل مدل BL-SF-007 تایمر: ندارد
مجموع موارد: 155 عدد در 4 صفحه