شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گاز صفحه ای

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اجاق گاز صحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V2
گاز صفحه ای
اجاق گاز صحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V2 متفرقه 7,250,000 9 اردیبهشت 7,250,000 7,250,000
اجاق گاز صحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V2 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای  درخشان G609
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای درخشان G609 درخشان 13,320,000 30 اردیبهشت 13,320,000 13,320,000
اجاق گاز صفحه ای درخشان G609 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ  اس تی مدل ونوس V1
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V1 متفرقه 7,100,000 21 فروردین 7,100,000 7,100,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V1 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Otish  V1
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Otish V1 متفرقه 6,900,000 27 فروردین 6,900,000 6,900,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Otish V1 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ultra flame
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ultra flame متفرقه 7,650,000 29 اردیبهشت 7,550,000 7,650,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ultra flame محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V4
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V4 متفرقه 6,500,000 9 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V4 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل کیو وان V4
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل کیو وان V4 متفرقه 6,450,000 10 اردیبهشت 6,450,000 6,450,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل کیو وان V4 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-515
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-515 آستیاک 22,800,000 30 اردیبهشت 22,800,000 22,800,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-515 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-565
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-565 آستیاک 17,500,000 10 اردیبهشت 17,500,000 17,500,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-565 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-810
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-810 آستیاک 15,400,000 10 اردیبهشت 15,400,000 15,400,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-810 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای ا آ سیس مدل Diamond
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای ا آ سیس مدل Diamond متفرقه 4,900,000 9 اردیبهشت 4,900,000 4,900,000
اجاق گاز صفحه ای ا آ سیس مدل Diamond تعداد شعله: 2 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز: ندارد
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-23
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-23 اخوان 8,050,000 3 خرداد 8,050,000 8,791,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-23 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای اردان مدل EG45
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اردان مدل EG45 اردان 13,200,000 9 اردیبهشت 13,200,000 13,200,000
اجاق گاز صفحه ای اردان مدل EG45 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: B جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5907
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5907 استیل البرز 21,670,000 10 اردیبهشت 21,670,000 21,670,000
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5907 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5951S
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5951S استیل البرز 16,280,000 3 خرداد 16,280,000 16,700,000
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5951S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G504M
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G504M ایلیا استیل 15,100,000 25 فروردین 15,100,000 15,100,000
اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G504M محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: استیل و شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای بلینی مدل S2001
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای بلینی مدل S2001 بلینی 6,500,000 3 خرداد 6,100,000 6,500,000
اجاق گاز صفحه ای بلینی مدل S2001 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:ندارد
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PPQ9B6O90
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PPQ9B6O90 بوش 135,000,000 10 اردیبهشت 135,000,000 135,000,000
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PPQ9B6O90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل HIGH SHINE V1
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل HIGH SHINE V1 متفرقه 8,750,000 3 خرداد 8,250,000 8,250,000
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل HIGH SHINE V1 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V1
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V1 متفرقه 7,200,000 9 اردیبهشت 7,200,000 7,200,000
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V1 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG401
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG401 متفرقه 13,000,000 19 اردیبهشت 12,815,500 13,000,000
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG401 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG516
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG516 متفرقه 16,900,000 19 اردیبهشت 15,732,000 16,900,000
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG516 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای مدل IMS001
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای مدل IMS001 متفرقه 6,450,000 25 فروردین 6,450,000 6,450,000
اجاق گاز صفحه ای مدل IMS001 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای پرنیان استیل مدل BP-4203
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای پرنیان استیل مدل BP-4203 پرنیان استیل 16,100,000 3 خرداد 15,100,000 16,100,000
اجاق گاز صفحه ای پرنیان استیل مدل BP-4203 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
مجموع موارد: 24 عدد در 1 صفحه