شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت فر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فر  توکار اخوان مدل F15
فر
فر توکار اخوان مدل F15 اخوان 28,800,000 3 خرداد 26,639,300 28,800,000
فر توکار اخوان مدل F15 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر برقی مدل RSN02G
فر
فر برقی مدل RSN02G متفرقه 4,200,000 3 خرداد 4,200,000 4,200,000
فر برقی مدل RSN02G صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: B گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار اخوان مدل F13
فر
فر توکار اخوان مدل F13 اخوان 28,000,000 3 خرداد 26,950,000 28,000,000
فر توکار اخوان مدل F13 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار بوش مدل HBJ538ES0M
فر
فر توکار بوش مدل HBJ538ES0M بوش 144,000,000 21 فروردین 144,000,000 144,000,000
فر توکار بوش مدل HBJ538ES0M صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار تی اند دی مدل TD214
فر
فر توکار تی اند دی مدل TD214 تی اند دی 33,500,000 24 اردیبهشت 32,500,000 33,500,000
فر توکار تی اند دی مدل TD214 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-675
فر
فر توکار داتیس مدل DF-675 داتیس 65,000,000 10 اردیبهشت 65,000,000 65,000,000
فر توکار داتیس مدل DF-675 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF685
فر
فر توکار داتیس مدل DF685 داتیس 36,770,000 24 اردیبهشت 40,000,000 40,000,000
فر توکار داتیس مدل DF685 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار روبینا مدل 512
فر
فر توکار روبینا مدل 512 روبینا 39,500,000 9 اردیبهشت 39,500,000 39,500,000
فر توکار روبینا مدل 512 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار مایرباخ مدل Mbo7b
فر
فر توکار مایرباخ مدل Mbo7b مایرباخ 181,440,000 30 اردیبهشت 181,440,000 181,440,000
فر توکار مایرباخ مدل Mbo7b صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: +A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار مورانو مدل 9010-S
فر
فر توکار مورانو مدل 9010-S متفرقه 49,800,000 25 فروردین 49,800,000 49,800,000
فر توکار مورانو مدل 9010-S صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر سون شعله مدل TGg48
فر
فر سون شعله مدل TGg48 متفرقه 7,900,000 10 اردیبهشت 7,900,000 7,900,000
فر سون شعله مدل TGg48 نوع: مبله نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر سون شعله مدل TGglv55
فر
فر سون شعله مدل TGglv55 متفرقه 7,100,000 10 فروردین 7,100,000 7,100,000
فر سون شعله مدل TGglv55 نوع: مبله نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر سون شعله مدل TGw48
فر
فر سون شعله مدل TGw48 متفرقه 5,500,000 25 فروردین 5,500,000 5,500,000
فر سون شعله مدل TGw48 نوع: مبله نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر سون شعله مدل TGw55
فر
فر سون شعله مدل TGw55 متفرقه 7,600,000 10 فروردین 7,600,000 7,600,000
فر سون شعله مدل TGw55 نوع: مبله نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
مجموع موارد: 14 عدد در 1 صفحه