شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ترازوی آشپزخانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ترازو دیجیتال همیلتون مدل 226
ترازوی آشپزخانه
ترازو دیجیتال همیلتون مدل 226 همیلتون 3,790,000 29 اردیبهشت 3,790,000 3,840,000
ترازو دیجیتال همیلتون مدل 226
ترازو دیجیتال همیلتون مدل SH-226
ترازوی آشپزخانه
ترازو دیجیتال همیلتون مدل SH-226 همیلتون 3,890,000 24 اردیبهشت 3,700,000 3,700,000
ترازو دیجیتال همیلتون مدل SH-226
ترازو نمازی کد 1
ترازوی آشپزخانه
ترازو نمازی کد 1 متفرقه 1,900,000 3 خرداد 1,900,000 1,980,000
ترازو نمازی کد 1
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS37
ترازوی آشپزخانه
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS37 بیورر 3,185,000 24 اردیبهشت 2,751,000 3,185,000
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS37
ترازوی آشپزخانه زاسن هاس مدل Simple
ترازوی آشپزخانه
ترازوی آشپزخانه زاسن هاس مدل Simple زاسن هاس 3,000,000 25 فروردین 3,000,000 3,000,000
ترازوی آشپزخانه زاسن هاس مدل Simple
ترازوی آشپزخانه مدل cm20052
ترازوی آشپزخانه
ترازوی آشپزخانه مدل cm20052 متفرقه 750,000 10 اردیبهشت 750,000 750,000
ترازوی آشپزخانه مدل cm20052
ترازوی آشپزخانه مدل SF-2012
ترازوی آشپزخانه
ترازوی آشپزخانه مدل SF-2012 متفرقه 1,900,000 9 اردیبهشت 1,850,000 1,900,000
ترازوی آشپزخانه مدل SF-2012
مجموع موارد: 7 عدد در 1 صفحه