شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت اتو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اتو 12 ولت خودرو دری آیرون مدل AN-2013
اتو
اتو 12 ولت خودرو دری آیرون مدل AN-2013 متفرقه 5,500,000 08:06:15 5,500,000 5,500,000
اتو 12 ولت خودرو دری آیرون مدل AN-2013 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: خیر سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار  رزنبرگ مدل SI 221
اتو
اتو بخار رزنبرگ مدل SI 221 متفرقه 3,850,000 08:06:15 3,850,000 3,850,000
اتو بخار رزنبرگ مدل SI 221 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: خیر سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار  سوپرلایف مدل SL-210
اتو
اتو بخار سوپرلایف مدل SL-210 سوپر لایف 3,250,000 08:06:14 3,250,000 3,430,000
اتو بخار سوپرلایف مدل SL-210 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار آرزوم مدل AR683
اتو
اتو بخار آرزوم مدل AR683 آرزوم 11,880,000 08:06:14 7,880,000 11,880,000
اتو بخار آرزوم مدل AR683 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار آی سن مدل I222
اتو
اتو بخار آی سن مدل I222 آی سن 4,200,000 30 اردیبهشت 4,125,000 4,200,000
اتو بخار آی سن مدل I222 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار آی سن مدل I228
اتو
اتو بخار آی سن مدل I228 آی سن 5,300,000 30 اردیبهشت 5,220,000 5,300,000
اتو بخار آی سن مدل I228 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار المپیا مدل OE-24
اتو
اتو بخار المپیا مدل OE-24 المپیا 2,400,000 08:06:14 2,400,000 2,745,000
اتو بخار المپیا مدل OE-24 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار المپیا مدل Oe23
اتو
اتو بخار المپیا مدل Oe23 متفرقه 2,488,000 08:06:13 2,275,800 2,488,000
اتو بخار المپیا مدل Oe23 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار اولترا راسل هابز کد 22523
اتو
اتو بخار اولترا راسل هابز کد 22523 متفرقه 8,500,000 04:06:17 8,500,000 8,500,000
اتو بخار اولترا راسل هابز کد 22523 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله
اتو بخار براون مدل 340
اتو
اتو بخار براون مدل 340 براون 6,820,000 08:06:12 6,820,000 6,820,000
اتو بخار براون مدل 340 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار بلک اند دکر مدل X1600
اتو
اتو بخار بلک اند دکر مدل X1600 بلک اند دکر 3,400,000 9 اردیبهشت 3,400,000 3,400,000
اتو بخار بلک اند دکر مدل X1600 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار بوش مدل TDA3022GB
اتو
اتو بخار بوش مدل TDA3022GB بوش 13,091,200 08:06:12 12,190,000 13,517,900
اتو بخار بوش مدل TDA3022GB سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله جنس کفه: اولترا گلس
اتو بخار بوش مدل TDI903231A
اتو
اتو بخار بوش مدل TDI903231A بوش 22,000,000 24 اردیبهشت 21,900,000 22,000,000
اتو بخار بوش مدل TDI903231A سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار بوکسیا مدل BXY-2011
اتو
اتو بخار بوکسیا مدل BXY-2011 متفرقه 1,090,000 08:06:12 1,090,000 1,090,000
اتو بخار بوکسیا مدل BXY-2011 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار بی سیم بونیتو مدل 300
اتو
اتو بخار بی سیم بونیتو مدل 300 بونیتو 6,883,700 14 فروردین 6,883,700 6,883,700
اتو بخار بی سیم بونیتو مدل 300 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار بیسیم دی اس پی مدل  KD1064A
اتو
اتو بخار بیسیم دی اس پی مدل KD1064A دی اس پی 4,220,000 08:06:12 3,990,000 4,350,000
اتو بخار بیسیم دی اس پی مدل KD1064A سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار بیم مدل BM-2400
اتو
اتو بخار بیم مدل BM-2400 بیم 15,770,000 08:06:15 15,770,000 15,770,000
اتو بخار بیم مدل BM-2400 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک محدوده زمان آماده به‌کار: کمتر از 10 ثانیه
اتو بخار بیوتی مدل EL-2068
اتو
اتو بخار بیوتی مدل EL-2068 متفرقه 2,890,000 08:06:12 2,890,000 3,550,000
اتو بخار بیوتی مدل EL-2068 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار بی‌سیم نیوار مدل KN-821C
اتو
اتو بخار بی‌سیم نیوار مدل KN-821C متفرقه 4,650,000 08:06:13 4,650,000 4,650,000
اتو بخار بی‌سیم نیوار مدل KN-821C سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار تاروس مدل بالتیک 2200
اتو
اتو بخار تاروس مدل بالتیک 2200 تاروس 2,750,000 08:06:13 2,650,000 2,750,000
اتو بخار تاروس مدل بالتیک 2200 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار تاروس مدل گیسر اکو 3000
اتو
اتو بخار تاروس مدل گیسر اکو 3000 تاروس 9,500,000 08:06:13 9,500,000 9,500,000
اتو بخار تاروس مدل گیسر اکو 3000 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار تامسون مدل TH7334
اتو
اتو بخار تامسون مدل TH7334 تامسون 2,390,000 08:06:12 2,151,000 2,390,000
اتو بخار تامسون مدل TH7334 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار تکنو مدل Te-109
اتو
اتو بخار تکنو مدل Te-109 تکنو 4,500,000 08:06:14 4,200,000 4,500,000
اتو بخار تکنو مدل Te-109 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار تکنو مدل Te-111
اتو
اتو بخار تکنو مدل Te-111 تکنو 4,550,000 08:06:14 4,550,000 4,980,000
اتو بخار تکنو مدل Te-111 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار جی پاس مدل GSI24013UK
اتو
اتو بخار جی پاس مدل GSI24013UK جی پاس 3,350,000 08:06:14 3,350,000 3,350,000
اتو بخار جی پاس مدل GSI24013UK سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار جی پاس کد GSI7812
اتو
اتو بخار جی پاس کد GSI7812 جی پاس 4,200,000 08:06:14 4,200,000 4,200,000
اتو بخار جی پاس کد GSI7812 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار دلونگی مدل FXG24
اتو
اتو بخار دلونگی مدل FXG24 دلونگی 8,500,000 08:06:12 8,000,000 8,500,000
اتو بخار دلونگی مدل FXG24 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب: خیر
اتو بخار دومنا مدل 113
اتو
اتو بخار دومنا مدل 113 دومنا 7,580,000 08:06:14 7,580,000 7,580,000
اتو بخار دومنا مدل 113 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک محدوده زمان آماده به‌کار: 10 تا 20 ثانیه
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004
اتو
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004 دی اس پی 3,510,000 12 خرداد 3,510,000 3,510,000
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار رمانتیک هوم مدل WD-1880
اتو
اتو بخار رمانتیک هوم مدل WD-1880 متفرقه 2,100,000 13 فروردین 2,100,000 2,100,000
اتو بخار رمانتیک هوم مدل WD-1880 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار روتل مدل U981EU
اتو
اتو بخار روتل مدل U981EU روتل 17,424,000 9 اردیبهشت 17,424,000 17,424,000
اتو بخار روتل مدل U981EU سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار رومانتیک هوم مدل WD1880
اتو
اتو بخار رومانتیک هوم مدل WD1880 رومانتیک هوم 2,820,000 08:06:13 2,700,000 2,820,000
اتو بخار رومانتیک هوم مدل WD1880 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار روونتا مدل DW5122
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW5122 روونتا 9,500,000 2 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
اتو بخار روونتا مدل DW5122 سیستم ضدچکه: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار روونتا مدل DW5220
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW5220 روونتا 14,990,000 8 خرداد 14,990,000 15,990,000
اتو بخار روونتا مدل DW5220 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار روونتا مدل DW8112D1
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW8112D1 روونتا 26,300,000 9 اردیبهشت 26,300,000 26,300,000
اتو بخار روونتا مدل DW8112D1 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار زیمنس مدل TB24301
اتو
اتو بخار زیمنس مدل TB24301 زیمنس 9,500,000 30 فروردین 9,500,000 9,500,000
اتو بخار زیمنس مدل TB24301 سیستم قطع خودکار: خیر بخاردهی عمودی: بله
اتو بخار زیمنس مدل TB76XTRMGB
اتو
اتو بخار زیمنس مدل TB76XTRMGB زیمنس 16,000,000 30 فروردین 16,000,000 16,000,000
اتو بخار زیمنس مدل TB76XTRMGB سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار سام مدل IR-4020R
اتو
اتو بخار سام مدل IR-4020R سام 3,450,000 13 فروردین 3,450,000 3,450,000
اتو بخار سام مدل IR-4020R سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله مخزن رسوب: خیر
اتو بخار سان لند مدل 230
اتو
اتو بخار سان لند مدل 230 سان لند 2,700,000 08:06:13 2,700,000 2,700,000
اتو بخار سان لند مدل 230 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار ساپر مدل SSI-4020
اتو
اتو بخار ساپر مدل SSI-4020 ساپر 3,462,900 9 اردیبهشت 3,462,900 3,462,900
اتو بخار ساپر مدل SSI-4020 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:بله
اتو بخار سایبر مدل CYI-2414
اتو
اتو بخار سایبر مدل CYI-2414 متفرقه 1,990,000 08:06:14 1,990,000 1,990,000
اتو بخار سایبر مدل CYI-2414 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سایونا مدل PPS
اتو
اتو بخار سایونا مدل PPS متفرقه 1,900,000 08:06:13 1,900,000 1,900,000
اتو بخار سایونا مدل PPS سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سرجیو مدل SEI-395
اتو
اتو بخار سرجیو مدل SEI-395 سرجیو 6,350,000 17 فروردین 6,350,000 6,350,000
اتو بخار سرجیو مدل SEI-395 سیستم قطع خودکار: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار سولاک مدل CVG9613
اتو
اتو بخار سولاک مدل CVG9613 متفرقه 23,000,000 9 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
اتو بخار سولاک مدل CVG9613 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:بله جنس کفه: سرامیک
اتو بخار سوپر لایف مدل Sl-513
اتو
اتو بخار سوپر لایف مدل Sl-513 سوپر لایف 3,500,000 08:06:14 3,500,000 3,500,000
اتو بخار سوپر لایف مدل Sl-513 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سوکانی مدل SK-6047
اتو
اتو بخار سوکانی مدل SK-6047 سوکانی 1,369,500 08:06:13 1,369,500 1,513,000
اتو بخار سوکانی مدل SK-6047 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سیماران مدل 8808
اتو
اتو بخار سیماران مدل 8808 سیماران 5,880,000 08:06:13 5,880,000 6,060,000
اتو بخار سیماران مدل 8808 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سیماران مدل SSI-5001
اتو
اتو بخار سیماران مدل SSI-5001 متفرقه 4,050,000 08:06:14 3,700,000 4,050,000
اتو بخار سیماران مدل SSI-5001 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار فوما مدل  FU-1922
اتو
اتو بخار فوما مدل FU-1922 فوما 2,730,000 29 اردیبهشت 2,730,000 2,850,000
اتو بخار فوما مدل FU-1922 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار فوما مدل FU-1839
اتو
اتو بخار فوما مدل FU-1839 فوما 2,600,000 08:06:12 2,600,000 2,850,000
اتو بخار فوما مدل FU-1839 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
مجموع موارد: 194 عدد در 4 صفحه