شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستمال کاغذی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستمال  کاغذی جیبی نسترن مدل 2N10 بسته 6 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی جیبی نسترن مدل 2N10 بسته 6 عددی نسترن 36,000 28 خرداد 36,000 36,000
دستمال کاغذی جیبی نسترن مدل 2N10 بسته 6 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: آشپزخانه، توالت، جیبی
دستمال توالت 50 برگ ایزی پیک مدل N1
دستمال کاغذی
دستمال توالت 50 برگ ایزی پیک مدل N1 ایزی پیک 70,400 28 خرداد 70,400 72,300
دستمال توالت 50 برگ ایزی پیک مدل N1 تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت 50 برگ ایزی پیک مدل New بسته 4 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت 50 برگ ایزی پیک مدل New بسته 4 عددی ایزی پیک 272,500 28 خرداد 266,500 276,500
دستمال توالت 50 برگ ایزی پیک مدل New بسته 4 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت اکتیو مدل 001 - بسته 8 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت اکتیو مدل 001 - بسته 8 عددی اکتیو 296,000 28 خرداد 296,000 310,000
دستمال توالت اکتیو مدل 001 - بسته 8 عددی تعداد لایه: 3 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت بی تا بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت بی تا بسته 12 عددی بی تا 448,000 28 خرداد 448,000 539,000
دستمال توالت بی تا بسته 12 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت بی تا بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت بی تا بسته 12 عددی بی تا 564,000 28 خرداد 629,000 629,000
دستمال توالت بی تا بسته 12 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت بی تا بسته 2 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت بی تا بسته 2 عددی بی تا 92,000 28 خرداد 90,000 94,000
دستمال توالت بی تا بسته 2 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت بی تا بسته 6 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت بی تا بسته 6 عددی بی تا 310,000 28 خرداد 310,000 310,000
دستمال توالت بی تا بسته 6 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت بی تا بسته 6 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت بی تا بسته 6 عددی بی تا 216,000 23 خرداد 216,000 240,000
دستمال توالت بی تا بسته 6 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت تندیس مدل Flower بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت تندیس مدل Flower بسته 12 عددی تندیس 479,000 28 خرداد 479,000 480,000
دستمال توالت تندیس مدل Flower بسته 12 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت تندیس مدل Flower بسته 9 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت تندیس مدل Flower بسته 9 عددی تندیس 364,000 28 خرداد 364,000 364,000
دستمال توالت تندیس مدل Flower بسته 9 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 24 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 24 عددی تنو 700,000 13 خرداد 700,000 700,000
دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 24 عددی تعداد لایه: 3 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت حریر بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت حریر بسته 12 عددی حریر 489,000 28 خرداد 489,000 499,000
دستمال توالت حریر بسته 12 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت راشین مدل R4 بسته 2 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت راشین مدل R4 بسته 2 عددی راشین 80,000 28 خرداد 80,000 88,000
دستمال توالت راشین مدل R4 بسته 2 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت
دستمال توالت راشین مدل R5 بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت راشین مدل R5 بسته 12 عددی راشین 469,000 28 خرداد 469,000 469,000
دستمال توالت راشین مدل R5 بسته 12 عددی مورد مصرف: توالت
دستمال توالت راشین مدل R6 بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت راشین مدل R6 بسته 12 عددی راشین 434,000 28 خرداد 434,000 434,000
دستمال توالت راشین مدل R6 بسته 12 عددی مورد مصرف: توالت
دستمال توالت زیبا مدل Blue بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت زیبا مدل Blue بسته 12 عددی زیبا 449,000 28 خرداد 413,500 475,000
دستمال توالت زیبا مدل Blue بسته 12 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت ساحل مدل G-01 بسته 9 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت ساحل مدل G-01 بسته 9 عددی ساحل 333,000 28 خرداد 333,000 359,000
دستمال توالت ساحل مدل G-01 بسته 9 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت سافتلن بسته 4 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت سافتلن بسته 4 عددی سافتلن 190,500 9 اردیبهشت 190,500 190,500
دستمال توالت سافتلن بسته 4 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت سرو مدل یاس بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت سرو مدل یاس بسته 12 عددی سرو 459,000 28 خرداد 457,000 489,000
دستمال توالت سرو مدل یاس بسته 12 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت مرحبا مدل Point To Point بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت مرحبا مدل Point To Point بسته 12 عددی بی تا 399,000 28 خرداد 399,000 491,500
دستمال توالت مرحبا مدل Point To Point بسته 12 عددی مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت ملانی بسته 2 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت ملانی بسته 2 عددی ملانی 84,000 17 فروردین 84,000 84,000
دستمال توالت ملانی بسته 2 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت نسترن مدل Blue بسته12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت نسترن مدل Blue بسته12 عددی نسترن 452,000 28 خرداد 452,000 474,000
دستمال توالت نسترن مدل Blue بسته12 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال توالت پاپیا مدل B side بسته 24 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت پاپیا مدل B side بسته 24 عددی پاپیا 800,000 13 خرداد 800,000 800,000
دستمال توالت پاپیا مدل B side بسته 24 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: توالت پرفراژ: ندارد
دستمال توالت پاکان بسته 12 عددی
دستمال کاغذی
دستمال توالت پاکان بسته 12 عددی پاکان 439,000 28 خرداد 439,000 439,000
دستمال توالت پاکان بسته 12 عددی مورد مصرف: توالت پرفراژ: دارد
دستمال حوله ای تکسین مدل TXH2 بسته 2 عددی
دستمال کاغذی
دستمال حوله ای تکسین مدل TXH2 بسته 2 عددی تکسین 190,000 28 خرداد 190,000 190,000
دستمال حوله ای تکسین مدل TXH2 بسته 2 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: آشپزخانه پرفراژ: دارد
دستمال حوله ای ساحل مدل 001 بسته 4 عددی
دستمال کاغذی
دستمال حوله ای ساحل مدل 001 بسته 4 عددی ساحل 279,000 28 خرداد 249,000 281,000
دستمال حوله ای ساحل مدل 001 بسته 4 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: آشپزخانه پرفراژ: دارد
دستمال حوله ای کاغذی ناین مدل 2 Embossed بسته 2 عددی
دستمال کاغذی
دستمال حوله ای کاغذی ناین مدل 2 Embossed بسته 2 عددی ناین 187,000 21 خرداد 187,000 187,000
دستمال حوله ای کاغذی ناین مدل 2 Embossed بسته 2 عددی تعداد لایه: 4 مورد مصرف: آشپزخانه پرفراژ: دارد
دستمال حوله هوبار مدل Panda بسته 6 عددی
دستمال کاغذی
دستمال حوله هوبار مدل Panda بسته 6 عددی هوبار 465,000 28 خرداد 325,000 465,000
دستمال حوله هوبار مدل Panda بسته 6 عددی مورد مصرف: آشپزخانه پرفراژ: دارد
دستمال حوله کاغذی ابریشم مدل Binary بسته دو عددی
دستمال کاغذی
دستمال حوله کاغذی ابریشم مدل Binary بسته دو عددی ابریشم 200,000 28 خرداد 200,000 200,000
دستمال حوله کاغذی ابریشم مدل Binary بسته دو عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ آشتی بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ آشتی بسته 10 عددی متفرقه 336,000 28 خرداد 336,000 336,000
دستمال کاغذی 100 برگ آشتی بسته 10 عددی مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ آشتی کد 01 بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ آشتی کد 01 بسته 10 عددی 309,000 24 خرداد 309,000 319,000
دستمال کاغذی 100 برگ آشتی کد 01 بسته 10 عددی مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی لند - بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی لند - بسته 10 عددی متفرقه 420,000 28 خرداد 410,000 420,000
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی لند - بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک بسته 4 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک بسته 4 عددی ایزی پیک 184,500 28 خرداد 156,000 191,500
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک بسته 4 عددی مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل A921 بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل A921 بسته 10 عددی ایزی پیک 450,000 28 خرداد 480,000 480,000
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل A921 بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی پرفراژ: ندارد
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Fish بسته 8 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Fish بسته 8 عددی ایزی پیک 404,000 28 خرداد 404,000 452,000
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Fish بسته 8 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Flower بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Flower بسته 10 عددی ایزی پیک 444,000 28 خرداد 444,000 444,000
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Flower بسته 10 عددی مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Flower بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Flower بسته 10 عددی ایزی پیک 445,000 28 خرداد 445,000 445,000
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Flower بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل King - بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل King - بسته 10 عددی ایزی پیک 380,000 28 خرداد 359,000 402,600
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل King - بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Maartina
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Maartina ایزی پیک 103,000 10 فروردین 103,000 103,000
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Maartina مورد مصرف: پذیرایی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Redfruit
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Redfruit ایزی پیک 103,000 21 فروردین 103,000 103,000
دستمال کاغذی 100 برگ ایزی پیک مدل Redfruit تعداد لایه: 3 مورد مصرف: پذیرایی
دستمال کاغذی 100 برگ بی تا طرح خانواده بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ بی تا طرح خانواده بسته 10 عددی بی تا 410,500 23 خرداد 396,900 410,500
دستمال کاغذی 100 برگ بی تا طرح خانواده بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: پذیرایی پرفراژ: ندارد
دستمال کاغذی 100 برگ تندیس بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ تندیس بسته 10 عددی تندیس 404,000 28 خرداد 404,000 419,000
دستمال کاغذی 100 برگ تندیس بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی
دستمال کاغذی 100 برگ تنسر بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ تنسر بسته 10 عددی تنسر 339,000 28 خرداد 295,000 340,000
دستمال کاغذی 100 برگ تنسر بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ تکسین مدل LRE300 بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ تکسین مدل LRE300 بسته 10 عددی تکسین 420,000 28 خرداد 392,000 560,000
دستمال کاغذی 100 برگ تکسین مدل LRE300 بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ تیهو مدل روناک بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ تیهو مدل روناک بسته 10 عددی متفرقه 420,000 2 اردیبهشت 420,000 420,000
دستمال کاغذی 100 برگ تیهو مدل روناک بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ حریر بسته 10 عددی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ حریر بسته 10 عددی حریر 442,000 28 خرداد 442,000 513,000
دستمال کاغذی 100 برگ حریر بسته 10 عددی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: پذیرایی
دستمال کاغذی 100 برگ حریر طرح Gol Abshar
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ حریر طرح Gol Abshar حریر 48,000 28 خرداد 48,000 48,000
دستمال کاغذی 100 برگ حریر طرح Gol Abshar تعداد لایه: 2 مورد مصرف: پذیرایی پرفراژ: دارد
دستمال کاغذی 100 برگ حریر طرح رویال
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ حریر طرح رویال حریر 90,000 10 فروردین 90,000 90,000
دستمال کاغذی 100 برگ حریر طرح رویال مورد مصرف: آشپزخانه، پذیرایی
دستمال کاغذی 100 برگ حریر طرح ملودی
دستمال کاغذی
دستمال کاغذی 100 برگ حریر طرح ملودی حریر 58,800 23 خرداد 58,800 58,800
دستمال کاغذی 100 برگ حریر طرح ملودی تعداد لایه: 2 مورد مصرف: پذیرایی پرفراژ: ندارد
مجموع موارد: 97 عدد در 2 صفحه