شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت حشره کش و سوسک کش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپری آفت کش گیاهان رزپک مدل گلبرگ7
حشره کش و سوسک کش
اسپری آفت کش گیاهان رزپک مدل گلبرگ7 رزپک 192,000 06:06:54 192,000 192,000
اسپری آفت کش گیاهان رزپک مدل گلبرگ7 نحوه عملکرد: دستی بدون بو: بله
اسپری حشره کش اتک مدل Black حجم 500 میلی لیتر
حشره کش و سوسک کش
اسپری حشره کش اتک مدل Black حجم 500 میلی لیتر اتک 158,000 06:06:54 158,000 175,000
اسپری حشره کش اتک مدل Black حجم 500 میلی لیتر نحوه عملکرد: دستی
اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر
حشره کش و سوسک کش
اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر کامن 180,000 06:06:53 180,000 180,000
اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر نحوه عملکرد: دستی بدون بو: خیر
اسپری حشره کش گیاهی سبزآسا مدل Satox حجم 500 میلی لیتر
حشره کش و سوسک کش
اسپری حشره کش گیاهی سبزآسا مدل Satox حجم 500 میلی لیتر سبزآسا 404,000 06:06:55 404,000 404,000
اسپری حشره کش گیاهی سبزآسا مدل Satox حجم 500 میلی لیتر نحوه عملکرد: دستی بدون بو: خیر
اسپری مورچه کش آتش مدل Ant-Killer حجم 500 سی سی
حشره کش و سوسک کش
اسپری مورچه کش آتش مدل Ant-Killer حجم 500 سی سی متفرقه 200,000 06:06:54 200,000 200,000
اسپری مورچه کش آتش مدل Ant-Killer حجم 500 سی سی نحوه عملکرد: دستی
تله موش مدل تخته ای 3080
حشره کش و سوسک کش
تله موش مدل تخته ای 3080 متفرقه 84,000 06:06:54 84,000 84,000
تله موش مدل تخته ای 3080 نحوه عملکرد: دستی بدون بو: بله
حشره کش برقی باسئوس مدل ACMWD-LF02
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی باسئوس مدل ACMWD-LF02 باسئوس 3,550,000 9 اردیبهشت 3,550,000 3,550,000
حشره کش برقی باسئوس مدل ACMWD-LF02 نحوه عملکرد: برقی
حشره کش برقی باسئوس کد ACMWD-HX02
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی باسئوس کد ACMWD-HX02 باسئوس 3,551,200 06:06:53 3,551,200 3,551,200
حشره کش برقی باسئوس کد ACMWD-HX02 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی تیزمات مدل MD 201 Junior 2019
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی تیزمات مدل MD 201 Junior 2019 متفرقه 140,000 13 اردیبهشت 140,000 140,000
حشره کش برقی تیزمات مدل MD 201 Junior 2019 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی جی پاس مدل GBK1131
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی جی پاس مدل GBK1131 جی پاس 2,400,000 10 فروردین 2,400,000 2,400,000
حشره کش برقی جی پاس مدل GBK1131 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی مدل LED-7016
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی مدل LED-7016 متفرقه 2,150,000 10 فروردین 2,150,000 2,150,000
حشره کش برقی مدل LED-7016 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی مدل MAG-2X10
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی مدل MAG-2X10 متفرقه 3,100,000 3 فروردین 3,100,000 3,100,000
حشره کش برقی مدل MAG-2X10 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی مدل MD 101 Junior 2019
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی مدل MD 101 Junior 2019 متفرقه 200,000 06:06:54 200,000 200,000
حشره کش برقی مدل MD 101 Junior 2019 بدون بو: بله
حشره کش برقی مدل RTP/001K
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی مدل RTP/001K متفرقه 180,000 4 فروردین 180,000 180,000
حشره کش برقی مدل RTP/001K نوع: قرص نحوه عملکرد: برقی
حشره کش برقی ول مدل WE-CK22
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی ول مدل WE-CK22 متفرقه 6,900,000 2 اردیبهشت 6,900,000 6,900,000
حشره کش برقی ول مدل WE-CK22 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی ول مدل WE-U15
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی ول مدل WE-U15 متفرقه 4,800,000 9 اردیبهشت 4,800,000 4,800,000
حشره کش برقی ول مدل WE-U15 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی کودک مدل فانتزی کد 6681
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی کودک مدل فانتزی کد 6681 متفرقه 448,000 06:06:54 448,000 448,000
حشره کش برقی کودک مدل فانتزی کد 6681 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش دانه ای هکر کد 010 حجم 100 میلی لیتر
حشره کش و سوسک کش
حشره کش دانه ای هکر کد 010 حجم 100 میلی لیتر متفرقه 90,000 9 اردیبهشت 90,000 90,000
حشره کش دانه ای هکر کد 010 حجم 100 میلی لیتر نحوه عملکرد: دستی بدون بو: بله
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 متفرقه 890,000 10 فروردین 890,000 890,000
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 کد N11
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 کد N11 متفرقه 890,000 10 فروردین 890,000 890,000
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 کد N11 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش راکتی ویداسی کد fgf98
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی ویداسی کد fgf98 متفرقه 1,200,000 12 خرداد 1,200,000 1,200,000
حشره کش راکتی ویداسی کد fgf98 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش راکتی پاورفول مدل BFW
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی پاورفول مدل BFW متفرقه 790,000 25 اردیبهشت 790,000 790,000
حشره کش راکتی پاورفول مدل BFW نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش راکتی پاورفول مدل YCD
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی پاورفول مدل YCD متفرقه 890,000 9 اردیبهشت 850,000 890,000
حشره کش راکتی پاورفول مدل YCD نحوه عملکرد: برقی
حشره کش قرصی تیزمات مدل MD 101 Junior
حشره کش و سوسک کش
حشره کش قرصی تیزمات مدل MD 101 Junior متفرقه 250,000 06:06:54 299,000 299,000
حشره کش قرصی تیزمات مدل MD 101 Junior نحوه عملکرد: برقی
حشره کش هانگ نیو مدل  HN-777B
حشره کش و سوسک کش
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777B متفرقه 390,000 06:06:55 390,000 390,000
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777B بدون بو: بله
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777G
حشره کش و سوسک کش
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777G متفرقه 390,000 06:06:54 390,000 390,000
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777G نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش هونگ جیان مدل SMD
حشره کش و سوسک کش
حشره کش هونگ جیان مدل SMD 237,700 12 خرداد 237,700 240,000
حشره کش هونگ جیان مدل SMD نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش ول مدل WE-SB30
حشره کش و سوسک کش
حشره کش ول مدل WE-SB30 متفرقه 5,900,000 06:06:54 5,310,000 5,310,000
حشره کش ول مدل WE-SB30 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد P12
حشره کش و سوسک کش
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد P12 ویداسی 850,000 06:06:55 850,000 850,000
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد P12 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد Y14
حشره کش و سوسک کش
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد Y14 ویداسی 850,000 06:06:55 850,000 850,000
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد Y14 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش ویداسی مدل WD-977AD
حشره کش و سوسک کش
حشره کش ویداسی مدل WD-977AD متفرقه 985,000 14 اردیبهشت 985,000 985,000
حشره کش ویداسی مدل WD-977AD نحوه عملکرد: برقی
دستبند دفع حشرات مدل boll
حشره کش و سوسک کش
دستبند دفع حشرات مدل boll متفرقه 150,000 2 اردیبهشت 150,000 150,000
دستبند دفع حشرات مدل boll بدون بو: خیر
دستبند دفع حشرات مدل boll
حشره کش و سوسک کش
دستبند دفع حشرات مدل boll متفرقه 210,000 06:06:53 210,000 210,000
دستبند دفع حشرات مدل boll بدون بو: خیر
دستگاه حشره کش برقی کوپکس مدل 001/R
حشره کش و سوسک کش
دستگاه حشره کش برقی کوپکس مدل 001/R متفرقه 125,000 06:06:53 125,000 125,000
دستگاه حشره کش برقی کوپکس مدل 001/R نوع: قرص نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه حشره کش مدل XG-002
حشره کش و سوسک کش
دستگاه حشره کش مدل XG-002 متفرقه 190,000 25 فروردین 190,000 190,000
دستگاه حشره کش مدل XG-002
دستگاه حشره کش کوپکس مدل COPEX POWER به همراه بسته قرص حشره کش 30 عددی کوپکس
حشره کش و سوسک کش
دستگاه حشره کش کوپکس مدل COPEX POWER به همراه بسته قرص حشره کش 30 عددی کوپکس متفرقه 190,000 06:06:53 190,000 190,000
دستگاه حشره کش کوپکس مدل COPEX POWER به همراه بسته قرص حشره کش 30 عددی کوپکس نحوه عملکرد: برقی بدون بو: خیر
دستگاه دفع حشرات باگ اسکیر مدل JL-42EN
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات باگ اسکیر مدل JL-42EN متفرقه 2,100,000 06:06:53 2,100,000 2,100,000
دستگاه دفع حشرات باگ اسکیر مدل JL-42EN نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات مدل 01-85777
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل 01-85777 متفرقه 400,000 9 اردیبهشت 400,000 400,000
دستگاه دفع حشرات مدل 01-85777 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات مدل BTP
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل BTP متفرقه 180,000 06:06:54 180,000 182,900
دستگاه دفع حشرات مدل BTP نحوه عملکرد: برقی
دستگاه دفع حشرات مدل BTP
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل BTP متفرقه 180,000 06:06:54 220,000 220,000
دستگاه دفع حشرات مدل BTP نحوه عملکرد: برقی
دستگاه دفع حشرات مدل Li-999
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل Li-999 متفرقه 7,700,000 9 اردیبهشت 7,700,000 7,700,000
دستگاه دفع حشرات مدل Li-999 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات مدل R/01GO
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل R/01GO متفرقه 950,000 9 اردیبهشت 950,000 950,000
دستگاه دفع حشرات مدل R/01GO نوع: پلت نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات مدل RT.001
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل RT.001 متفرقه 750,000 06:06:54 750,000 750,000
دستگاه دفع حشرات مدل RT.001 نحوه عملکرد: برقی
دستگاه دفع حشرات چان فانگ مدل ZF850E
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات چان فانگ مدل ZF850E متفرقه 2,200,000 06:06:53 2,200,000 2,200,000
دستگاه دفع حشرات چان فانگ مدل ZF850E نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات کد Minion-001
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات کد Minion-001 متفرقه 369,600 06:06:54 369,600 369,600
دستگاه دفع حشرات کد Minion-001 بدون بو: بله
دستگاه دفع موش وینرز مدل F320
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع موش وینرز مدل F320 متفرقه 6,120,000 06:06:54 6,120,000 6,120,000
دستگاه دفع موش وینرز مدل F320
دستگاه دفع کننده حشرات آکمن مدل Q88/01
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع کننده حشرات آکمن مدل Q88/01 متفرقه 1,400,000 9 اردیبهشت 1,400,000 1,400,000
دستگاه دفع کننده حشرات آکمن مدل Q88/01 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل 31LJ
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل 31LJ ریدکس پلاس 523,000 06:06:53 523,000 525,000
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل 31LJ نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل ASM
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل ASM ریدکس پلاس 537,000 06:06:53 537,000 537,500
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل ASM نحوه عملکرد: برقی
دستگاه دفع کننده موش باگ اسکیر مدل JL-31EG
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع کننده موش باگ اسکیر مدل JL-31EG متفرقه 2,490,000 06:06:54 2,490,000 2,490,000
دستگاه دفع کننده موش باگ اسکیر مدل JL-31EG نوع: پلت بدون بو: بله
مجموع موارد: 98 عدد در 2 صفحه