شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آسیاب

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آسیاب آیدیش کد  A.S 1000
آسیاب
آسیاب آیدیش کد A.S 1000 متفرقه 10,300,000 13 اردیبهشت 10,300,000 10,600,000
آسیاب آیدیش کد A.S 1000
آسیاب المپیا مدل oe-830
آسیاب
آسیاب المپیا مدل oe-830 متفرقه 1,520,000 04:06:14 1,520,000 1,520,000
آسیاب المپیا مدل oe-830
آسیاب بیشل مدل BL-GR-003
آسیاب
آسیاب بیشل مدل BL-GR-003 بیشل 3,500,000 04:06:12 3,500,000 3,580,000
آسیاب بیشل مدل BL-GR-003
آسیاب سانی مدل SC-80
آسیاب
آسیاب سانی مدل SC-80 سانی 4,600,000 30 فروردین 4,600,000 4,600,000
آسیاب سانی مدل SC-80
آسیاب ساپر مدل SCG 420
آسیاب
آسیاب ساپر مدل SCG 420 ساپر 3,600,000 20 اردیبهشت 3,600,000 3,600,000
آسیاب ساپر مدل SCG 420
آسیاب فکر مدل Aromatic
آسیاب
آسیاب فکر مدل Aromatic فکر 8,500,000 13 اردیبهشت 8,500,000 8,500,000
آسیاب فکر مدل Aromatic
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-144
آسیاب
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-144 متفرقه 3,000,000 9 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-144
آسیاب قهوه همیلتون مدل GH-108
آسیاب
آسیاب قهوه همیلتون مدل GH-108 متفرقه 3,690,000 04:06:11 3,690,000 3,698,000
آسیاب قهوه همیلتون مدل GH-108
آسیاب نیما مدل NM8300
آسیاب
آسیاب نیما مدل NM8300 متفرقه 1,300,000 12 خرداد 1,300,000 1,300,000
آسیاب نیما مدل NM8300
آسیاب همیلتون مدل107
آسیاب
آسیاب همیلتون مدل107 همیلتون 3,100,000 3 خرداد 2,980,000 3,100,000
آسیاب همیلتون مدل107
آسیاب پارس خزر مدل ML-320P
آسیاب
آسیاب پارس خزر مدل ML-320P پارس خزر 3,400,000 29 اردیبهشت 3,600,000 3,600,000
آسیاب پارس خزر مدل ML-320P
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه