شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میوه خوری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سرویس پذیرایی 2 پارچه مدل yaghot
میوه خوری
سرویس پذیرایی 2 پارچه مدل yaghot متفرقه 630,000 30 اردیبهشت 600,000 600,000
سرویس پذیرایی 2 پارچه مدل yaghot جنس: شیشه شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
ظرف سرو کد 1974
میوه خوری
ظرف سرو کد 1974 متفرقه 3,200,000 5 اردیبهشت 3,200,000 3,200,000
ظرف سرو کد 1974 جنس: استیل شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
ظرف میوه خوری امیلیا مدل 9005
میوه خوری
ظرف میوه خوری امیلیا مدل 9005 متفرقه 1,100,000 25 فروردین 1,100,000 1,100,000
ظرف میوه خوری امیلیا مدل 9005 جنس: سرامیک پایه: دارد دسته: ندارد
ظرف میوه خوری امیلیا مدل 9040
میوه خوری
ظرف میوه خوری امیلیا مدل 9040 متفرقه 900,000 26 اردیبهشت 900,000 980,000
ظرف میوه خوری امیلیا مدل 9040 جنس: چینی پایه: دارد دسته: ندارد
ظرف میوه خوری مدل یاقوت کد DLGHT-452
میوه خوری
ظرف میوه خوری مدل یاقوت کد DLGHT-452 متفرقه 900,000 5 اردیبهشت 900,000 900,000
ظرف میوه خوری مدل یاقوت کد DLGHT-452 جنس: شیشه شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
ظرف میوه خوری مدل یاقوت کد DLGHT-453
میوه خوری
ظرف میوه خوری مدل یاقوت کد DLGHT-453 متفرقه 900,000 5 اردیبهشت 900,000 900,000
ظرف میوه خوری مدل یاقوت کد DLGHT-453 جنس: شیشه شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
ظرف میوه خوری کد 02
میوه خوری
ظرف میوه خوری کد 02 متفرقه 3,860,000 5 اردیبهشت 3,860,000 3,860,000
ظرف میوه خوری کد 02 جنس: چوب شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
ظرف میوه خوری کد 1000
میوه خوری
ظرف میوه خوری کد 1000 متفرقه 200,000 30 اردیبهشت 200,000 200,000
ظرف میوه خوری کد 1000 جنس: پلی‌استر شکل: چند ضلعی پایه: ندارد دسته: ندارد
ظرف میوه خوری کد 2819
میوه خوری
ظرف میوه خوری کد 2819 متفرقه 3,450,000 30 اردیبهشت 3,450,000 3,450,000
ظرف میوه خوری کد 2819 جنس: پیوتر شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
ظرف میوه خوری گلس مدل Florence 818
میوه خوری
ظرف میوه خوری گلس مدل Florence 818 متفرقه 720,000 15 اردیبهشت 630,000 720,000
ظرف میوه خوری گلس مدل Florence 818 جنس: شیشه پایه: دارد دسته: ندارد
ظرف میوه خوری گلس مدل Florence 919
میوه خوری
ظرف میوه خوری گلس مدل Florence 919 متفرقه 730,000 20 اردیبهشت 730,000 780,000
ظرف میوه خوری گلس مدل Florence 919 جنس: شیشه پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری  اسپاد مدل ٠٩٩
میوه خوری
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٩ متفرقه 4,300,000 5 اردیبهشت 4,300,000 4,300,000
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٩ جنس: استیل شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری  بی بی کد 114
میوه خوری
میوه خوری بی بی کد 114 متفرقه 2,650,000 30 اردیبهشت 2,610,000 2,800,000
میوه خوری بی بی کد 114 جنس: چینی شکل: چند ضلعی پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری  دیانا مدل MPYT کد DLT-B971
میوه خوری
میوه خوری دیانا مدل MPYT کد DLT-B971 متفرقه 960,000 5 اردیبهشت 960,000 960,000
میوه خوری دیانا مدل MPYT کد DLT-B971 جنس: برنج (ورشو) شکل: بیضی پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری  کد D01
میوه خوری
میوه خوری کد D01 متفرقه 1,900,000 25 اردیبهشت 1,730,000 1,900,000
میوه خوری کد D01 جنس: فلزی شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری  کد RG100
میوه خوری
میوه خوری کد RG100 متفرقه 890,000 15 اردیبهشت 850,000 850,000
میوه خوری کد RG100 جنس: فلزی شکل: مربع پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری آی سرام کد 50231
میوه خوری
میوه خوری آی سرام کد 50231 آی سرام 1,360,000 31 اردیبهشت 1,360,000 1,580,000
میوه خوری آی سرام کد 50231 جنس: سرامیک شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری اسپاد مدل 098
میوه خوری
میوه خوری اسپاد مدل 098 متفرقه 3,000,000 5 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
میوه خوری اسپاد مدل 098 جنس: استیل شکل: چند ضلعی پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٨
میوه خوری
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٨ متفرقه 3,000,000 5 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٨ جنس: استیل شکل: چند ضلعی پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٨
میوه خوری
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٨ متفرقه 3,000,000 5 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٨ جنس: استیل شکل: چند ضلعی پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٩
میوه خوری
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٩ متفرقه 4,300,000 5 اردیبهشت 4,300,000 4,300,000
میوه خوری اسپاد مدل ٠٩٩ جنس: استیل شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری اسپاد مدل ۰۹۹-١
میوه خوری
میوه خوری اسپاد مدل ۰۹۹-١ متفرقه 4,300,000 5 اردیبهشت 4,300,000 4,300,000
میوه خوری اسپاد مدل ۰۹۹-١ جنس: استیل شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری آراکس مدل پرنس کد MBA
میوه خوری
میوه خوری آراکس مدل پرنس کد MBA آراکس 4,990,000 30 اردیبهشت 4,990,000 4,990,000
میوه خوری آراکس مدل پرنس کد MBA جنس: کریستال پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری ایرنا مدل خورشیدی کد BP101
میوه خوری
میوه خوری ایرنا مدل خورشیدی کد BP101 ایرنا 2,500,000 5 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
میوه خوری ایرنا مدل خورشیدی کد BP101 جنس: کریستال شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری ایرنا مدل هامبورگ
میوه خوری
میوه خوری ایرنا مدل هامبورگ ایرنا 2,930,000 30 اردیبهشت 2,970,000 2,980,000
میوه خوری ایرنا مدل هامبورگ جنس: کریستال شکل: چند ضلعی پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری ایرنا مدل پاریس
میوه خوری
میوه خوری ایرنا مدل پاریس ایرنا 2,550,000 5 اردیبهشت 2,550,000 2,550,000
میوه خوری ایرنا مدل پاریس جنس: کریستال شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری بدون پایه آراکس مدل پرنس کد MB
میوه خوری
میوه خوری بدون پایه آراکس مدل پرنس کد MB آراکس 2,850,000 15 اردیبهشت 2,750,000 2,750,000
میوه خوری بدون پایه آراکس مدل پرنس کد MB جنس: کریستال پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری برنجی طرح شهرطاووس مدل 95
میوه خوری
میوه خوری برنجی طرح شهرطاووس مدل 95 متفرقه 4,150,000 30 اردیبهشت 4,150,000 4,150,000
میوه خوری برنجی طرح شهرطاووس مدل 95 جنس: برنج (ورشو) شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری برنو گلس مدل 609
میوه خوری
میوه خوری برنو گلس مدل 609 متفرقه 4,200,000 5 اردیبهشت 4,200,000 4,200,000
میوه خوری برنو گلس مدل 609 جنس: کریستال شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری برنو گلس مدل 614
میوه خوری
میوه خوری برنو گلس مدل 614 متفرقه 4,200,000 5 اردیبهشت 4,200,000 4,200,000
میوه خوری برنو گلس مدل 614 جنس: کریستال پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری برنو گلس مدل 650
میوه خوری
میوه خوری برنو گلس مدل 650 متفرقه 4,200,000 5 اردیبهشت 4,200,000 4,200,000
میوه خوری برنو گلس مدل 650 جنس: کریستال شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری بروفه مدل Paris
میوه خوری
میوه خوری بروفه مدل Paris متفرقه 1,250,000 5 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
میوه خوری بروفه مدل Paris جنس: شیشه شکل: دایره پایه: دارد
میوه خوری بروفه مدل Versay
میوه خوری
میوه خوری بروفه مدل Versay متفرقه 2,120,000 5 اردیبهشت 2,120,000 2,120,000
میوه خوری بروفه مدل Versay جنس: شیشه شکل: دایره پایه: دارد
میوه خوری بلور رویال هوس مدل 60801
میوه خوری
میوه خوری بلور رویال هوس مدل 60801 بلور رویال هاوس 4,000,000 5 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
میوه خوری بلور رویال هوس مدل 60801 جنس: برنج (ورشو) شکل: دایره پایه: دارد دسته: دارد
میوه خوری بلور رویال هوس مدل 60874
میوه خوری
میوه خوری بلور رویال هوس مدل 60874 بلور رویال هاوس 3,500,000 5 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
میوه خوری بلور رویال هوس مدل 60874 جنس: برنج (ورشو) شکل: بیضی پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری بلور رویال هوس کد 54622
میوه خوری
میوه خوری بلور رویال هوس کد 54622 بلور رویال هاوس 3,860,000 5 اردیبهشت 3,860,000 3,860,000
میوه خوری بلور رویال هوس کد 54622 جنس: برنج شکل: بیضی پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری بلور کاوه مدل لاروس
میوه خوری
میوه خوری بلور کاوه مدل لاروس متفرقه 290,000 5 اردیبهشت 290,000 290,000
میوه خوری بلور کاوه مدل لاروس جنس: کریستال شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری بوهمیا مدل 1730
میوه خوری
میوه خوری بوهمیا مدل 1730 متفرقه 13,200,000 30 اردیبهشت 13,200,000 13,200,000
میوه خوری بوهمیا مدل 1730 جنس: کریستال شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری بوهمیا کد SA4
میوه خوری
میوه خوری بوهمیا کد SA4 بوهمیا 2,500,000 11 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
میوه خوری بوهمیا کد SA4 جنس: کریستال شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری بوهمیا کد SA5
میوه خوری
میوه خوری بوهمیا کد SA5 بوهمیا 2,900,000 31 اردیبهشت 2,900,000 2,930,000
میوه خوری بوهمیا کد SA5 جنس: کریستال شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری بوهمیا کد SP7
میوه خوری
میوه خوری بوهمیا کد SP7 بوهمیا 2,700,000 20 اردیبهشت 2,820,000 2,950,000
میوه خوری بوهمیا کد SP7 جنس: کریستال شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری تندیس و پیکره شهریار مدل شیر بالدار کد MO1500
میوه خوری
میوه خوری تندیس و پیکره شهریار مدل شیر بالدار کد MO1500 تندیس و پیکره شهریار 2,500,000 31 فروردین 2,500,000 2,500,000
میوه خوری تندیس و پیکره شهریار مدل شیر بالدار کد MO1500 جنس: پلی‌استر شکل: دایره پایه: دارد دسته: دارد
میوه خوری تندیس و پیکره شهریار مدل شیر بالدار کد MO1500
میوه خوری
میوه خوری تندیس و پیکره شهریار مدل شیر بالدار کد MO1500 تندیس و پیکره شهریار 2,125,000 4 خرداد 2,125,000 2,500,000
میوه خوری تندیس و پیکره شهریار مدل شیر بالدار کد MO1500 جنس: پلی‌استر شکل: دایره پایه: دارد دسته: دارد
میوه خوری تویوساساکی کد P-26367EX
میوه خوری
میوه خوری تویوساساکی کد P-26367EX تویو ساساکی 33,000,000 5 اردیبهشت 33,000,000 33,000,000
میوه خوری تویوساساکی کد P-26367EX جنس: کریستال شکل: چند ضلعی پایه: ندارد دسته: ندارد
میوه خوری تی نوکس مدل 2880M
میوه خوری
میوه خوری تی نوکس مدل 2880M متفرقه 7,900,000 16 فروردین 7,900,000 7,900,000
میوه خوری تی نوکس مدل 2880M جنس: برنج (ورشو) شکل: بیضی پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری تی نوکس مدل 7021
میوه خوری
میوه خوری تی نوکس مدل 7021 متفرقه 9,800,000 5 اردیبهشت 9,800,000 9,800,000
میوه خوری تی نوکس مدل 7021 جنس: برنج (ورشو) شکل: مستطیل پایه: دارد دسته: دارد
میوه خوری جی سی سی سری اورانوس کد 5040472
میوه خوری
میوه خوری جی سی سی سری اورانوس کد 5040472 متفرقه 3,100,000 5 اردیبهشت 3,100,000 3,200,000
میوه خوری جی سی سی سری اورانوس کد 5040472 جنس: کریستال شکل: مربع پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری جی سی سی سری مدل Anjelica
میوه خوری
میوه خوری جی سی سی سری مدل Anjelica متفرقه 2,780,000 25 فروردین 2,780,000 2,780,000
میوه خوری جی سی سی سری مدل Anjelica جنس: کریستال شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری خانه سفید مدل WH01
میوه خوری
میوه خوری خانه سفید مدل WH01 متفرقه 900,000 11 اردیبهشت 900,000 900,000
میوه خوری خانه سفید مدل WH01 جنس: چوب شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
میوه خوری دالتون مدل H3033
میوه خوری
میوه خوری دالتون مدل H3033 دالتون 950,000 30 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
میوه خوری دالتون مدل H3033 جنس: چینی شکل: مربع پایه: ندارد دسته: دارد
مجموع موارد: 208 عدد در 5 صفحه