شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کلمن و فلاسک

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بطری 55 ترموستاتیک مدل Magic ظرفیت 300 میلی لیتر
کلمن و فلاسک
بطری 55 ترموستاتیک مدل Magic ظرفیت 300 میلی لیتر متفرقه 1,900,000 19 مرداد 1,900,000 1,900,000
بطری 55 ترموستاتیک مدل Magic ظرفیت 300 میلی لیتر لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: بیش از 14
درب فلاسک مدل UN-555
کلمن و فلاسک
درب فلاسک مدل UN-555 متفرقه 975,000 14 مرداد 975,000 975,000
درب فلاسک مدل UN-555 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 2-3
درب فلاسک مدل UN-999
کلمن و فلاسک
درب فلاسک مدل UN-999 متفرقه 593,000 28 شهریور 593,000 593,000
درب فلاسک مدل UN-999 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 0-1
ست شیکر رومنس طرح BOSTON کد 6832
کلمن و فلاسک
ست شیکر رومنس طرح BOSTON کد 6832 رومنس 4,500,000 14 مرداد 4,500,000 4,500,000
ست شیکر رومنس طرح BOSTON کد 6832 لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: فشاری
ست نوشیدنی ساز 16 پارچه کد 8055
کلمن و فلاسک
ست نوشیدنی ساز 16 پارچه کد 8055 متفرقه 8,890,000 14 شهریور 6,742,500 8,890,000
ست نوشیدنی ساز 16 پارچه کد 8055 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: شیر
شربت سرد کن آریاتوس مدل چویس
کلمن و فلاسک
شربت سرد کن آریاتوس مدل چویس آریاتوس 8,750,000 19 مرداد 8,100,000 8,100,000
شربت سرد کن آریاتوس مدل چویس لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه: لوله ای بازه گنجایش:8-10
شیر کلمن چشمه کد 1656
کلمن و فلاسک
شیر کلمن چشمه کد 1656 متفرقه 35,000 19 مرداد 55,000 57,500
شیر کلمن چشمه کد 1656 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع خروجی آب: پیچی
شیر کلمن کد 1652
کلمن و فلاسک
شیر کلمن کد 1652 متفرقه 32,000 23 شهریور 29,600 29,800
شیر کلمن کد 1652 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: فشاری
شیر کلمن کد 1654
کلمن و فلاسک
شیر کلمن کد 1654 متفرقه 29,000 28 شهریور 29,000 30,000
شیر کلمن کد 1654 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: ضامنی
شیکر کیلو مدل E173 ظرفیت 0.5 لیتر
کلمن و فلاسک
شیکر کیلو مدل E173 ظرفیت 0.5 لیتر کیلو 1,550,000 28 شهریور 1,450,000 1,450,000
شیکر کیلو مدل E173 ظرفیت 0.5 لیتر لیوان: دارد نوع خروجی آب: فشاری
فلاسک  بیم مدل J1  گنجایش 1.2 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک بیم مدل J1 گنجایش 1.2 لیتر بیم 2,790,000 2 اردیبهشت 2,790,000 2,790,000
فلاسک بیم مدل J1 گنجایش 1.2 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: فوم نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی
فلاسک  وکیوم جوگ طرح گل کد AE12 ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک وکیوم جوگ طرح گل کد AE12 ظرفیت 1 لیتر متفرقه 615,000 1 تیر 614,700 649,000
فلاسک وکیوم جوگ طرح گل کد AE12 ظرفیت 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک  کد 110 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک کد 110 گنجایش 1 لیتر متفرقه 370,200 4 تیر 369,800 370,200
فلاسک کد 110 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک آلویز مدل پالاس کد 1100 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آلویز مدل پالاس کد 1100 گنجایش 1 لیتر متفرقه 1,563,600 5 مرداد 1,563,600 1,563,600
فلاسک آلویز مدل پالاس کد 1100 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
فلاسک آلویز مدل پالاس کد 1200 گنجایش 0.8 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آلویز مدل پالاس کد 1200 گنجایش 0.8 لیتر متفرقه 1,982,600 28 شهریور 1,982,600 1,982,600
فلاسک آلویز مدل پالاس کد 1200 گنجایش 0.8 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 0-1
فلاسک آکیلیس مدل ACK-260 ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آکیلیس مدل ACK-260 ظرفیت 1 لیتر آکیلیس 1,750,000 23 خرداد 1,750,000 1,750,000
فلاسک آکیلیس مدل ACK-260 ظرفیت 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع خروجی آب: فشاری
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1 لیتر آکیلیس 1,850,000 6 مرداد 1,790,000 1,790,000
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1.9  لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1.9 لیتر آکیلیس 2,690,000 5 اردیبهشت 2,690,000 2,690,000
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1.9 لیتر قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه: پیچی
فلاسک آکیلیس مدل ACK-380 ظرفیت 3.8 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آکیلیس مدل ACK-380 ظرفیت 3.8 لیتر آکیلیس 6,300,000 3 مرداد 5,600,000 5,700,000
فلاسک آکیلیس مدل ACK-380 ظرفیت 3.8 لیتر قابلیت حفظ دما: دارد نوع خروجی آب: فشاری
فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر متفرقه 420,000 3 مرداد 369,000 395,000
فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک استیل دسینی ظرفیت 2 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک استیل دسینی ظرفیت 2 لیتر دسینی 2,850,000 2 اردیبهشت 2,850,000 2,850,000
فلاسک استیل دسینی ظرفیت 2 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:شیر
فلاسک ام جی اس مدل FL01SG ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FL01SG ظرفیت 1 لیتر ام جی اس 1,700,000 28 شهریور 1,700,000 1,900,000
فلاسک ام جی اس مدل FL01SG ظرفیت 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک ام جی اس مدل FL02SG ظرفیت 1.3 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FL02SG ظرفیت 1.3 لیتر ام جی اس 1,600,000 28 شهریور 1,600,000 1,730,000
فلاسک ام جی اس مدل FL02SG ظرفیت 1.3 لیتر لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک ام جی اس مدل FL03SG ظرفیت 1.6 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FL03SG ظرفیت 1.6 لیتر ام جی اس 1,900,000 14 شهریور 1,900,000 1,900,000
فلاسک ام جی اس مدل FL03SG ظرفیت 1.6 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک ام جی اس مدل FL04SG ظرفیت 1.9 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FL04SG ظرفیت 1.9 لیتر ام جی اس 2,570,000 28 شهریور 1,750,000 1,900,000
فلاسک ام جی اس مدل FL04SG ظرفیت 1.9 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک ام جی اس مدل FLO1SG گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FLO1SG گنجایش 1 لیتر ام جی اس 1,394,000 28 شهریور 1,240,000 1,370,000
فلاسک ام جی اس مدل FLO1SG گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:شیر بازه گنجایش: 0-1
فلاسک ام جی اس مدل G116 گنجایش 1.6 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل G116 گنجایش 1.6 لیتر ام جی اس 3,050,000 22 تیر 2,700,000 2,950,000
فلاسک ام جی اس مدل G116 گنجایش 1.6 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک اواسولو مدل 502942 ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک اواسولو مدل 502942 ظرفیت 1 لیتر اوا سولو 12,950,000 31 فروردین 12,950,000 12,950,000
فلاسک اواسولو مدل 502942 ظرفیت 1 لیتر قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه: پیچی
فلاسک اِی ای سی مدل 100 ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک اِی ای سی مدل 100 ظرفیت 1 لیتر متفرقه 1,990,000 28 شهریور 1,990,000 1,990,000
فلاسک اِی ای سی مدل 100 ظرفیت 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 0-1
فلاسک اِی ای سی مدل 130 ظرفیت 1.3 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک اِی ای سی مدل 130 ظرفیت 1.3 لیتر متفرقه 2,120,000 28 شهریور 2,120,000 2,120,000
فلاسک اِی ای سی مدل 130 ظرفیت 1.3 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک اِی ای سی مدل 160 ظرفیت 1.6 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک اِی ای سی مدل 160 ظرفیت 1.6 لیتر متفرقه 2,324,000 28 شهریور 2,324,000 2,324,000
فلاسک اِی ای سی مدل 160 ظرفیت 1.6 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک اِی ای سی مدل 190 ظرفیت 1.9 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک اِی ای سی مدل 190 ظرفیت 1.9 لیتر متفرقه 2,490,000 28 شهریور 2,490,000 2,490,000
فلاسک اِی ای سی مدل 190 ظرفیت 1.9 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک ایکیا مدل  EFTERSÖKT
کلمن و فلاسک
فلاسک ایکیا مدل EFTERSÖKT ایکیا 3,250,000 4 فروردین 3,250,000 3,250,000
فلاسک ایکیا مدل EFTERSÖKT لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی
فلاسک ایکیا مدل UNDERSÖKA ظرفیت 0.4 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ایکیا مدل UNDERSÖKA ظرفیت 0.4 لیتر ایکیا 3,400,000 2 اردیبهشت 3,400,000 3,400,000
فلاسک ایکیا مدل UNDERSÖKA ظرفیت 0.4 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای
فلاسک ایکیا مدل UTRUST کد 23138 STAR
کلمن و فلاسک
فلاسک ایکیا مدل UTRUST کد 23138 STAR ایکیا 5,150,000 25 خرداد 5,150,000 5,250,000
فلاسک ایکیا مدل UTRUST کد 23138 STAR لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک بونیتو مدل ss20ks ظرفیت 2 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک بونیتو مدل ss20ks ظرفیت 2 لیتر متفرقه 2,400,000 17 شهریور 2,400,000 2,900,000
فلاسک بونیتو مدل ss20ks ظرفیت 2 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 2-3
فلاسک بیگ هیرو کد 3592 ظرفیت 0.35 میلی لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک بیگ هیرو کد 3592 ظرفیت 0.35 میلی لیتر متفرقه 3,130,000 14 شهریور 2,900,000 3,130,000
فلاسک بیگ هیرو کد 3592 ظرفیت 0.35 میلی لیتر لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک تیان ژیا مدل ترموس کد 923 گنجایش 1.3 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک تیان ژیا مدل ترموس کد 923 گنجایش 1.3 لیتر متفرقه 2,420,000 19 مرداد 1,850,000 1,850,000
فلاسک تیان ژیا مدل ترموس کد 923 گنجایش 1.3 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک جاسمینورا مدل فلورا گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک جاسمینورا مدل فلورا گنجایش 1 لیتر جاسمینورا 851,400 28 شهریور 820,000 820,000
فلاسک جاسمینورا مدل فلورا گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
فلاسک جانستون مدل 16 ظرفیت 1.6 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک جانستون مدل 16 ظرفیت 1.6 لیتر متفرقه 2,970,000 19 مرداد 2,970,000 2,970,000
فلاسک جانستون مدل 16 ظرفیت 1.6 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک جانستون مدل 25 ظرفیت 2.5 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک جانستون مدل 25 ظرفیت 2.5 لیتر متفرقه 3,960,000 23 شهریور 3,990,000 3,990,000
فلاسک جانستون مدل 25 ظرفیت 2.5 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 2-3
فلاسک جی اس اف مدل GHF-1430 ظرفیت 1.9 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک جی اس اف مدل GHF-1430 ظرفیت 1.9 لیتر متفرقه 3,800,000 19 مرداد 2,550,000 2,550,000
فلاسک جی اس اف مدل GHF-1430 ظرفیت 1.9 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک جی پاس مدل GVF27011 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک جی پاس مدل GVF27011 گنجایش 1 لیتر جی پاس 1,150,000 5 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
فلاسک جی پاس مدل GVF27011 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:شیر بازه گنجایش: 1-2
فلاسک دارکوب ظرفیت دو لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دارکوب ظرفیت دو لیتر متفرقه 4,120,000 5 اردیبهشت 4,120,000 4,120,000
فلاسک دارکوب ظرفیت دو لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 2-3
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse گنجایش 1 لیتر دبلیو ام اف 17,250,000 28 شهریور 17,250,000 17,250,000
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse گنجایش 1 لیتر دبلیو ام اف 18,950,000 28 شهریور 18,950,000 18,950,000
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 0-1
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse گنجایش 1 لیتر دبلیو ام اف 16,330,000 28 شهریور 16,330,000 16,330,000
فلاسک دبلیو ام اف مدل impulse گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 0-1
فلاسک دسینی مدل 2 IT ظرفیت 2 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دسینی مدل 2 IT ظرفیت 2 لیتر دسینی 2,850,000 2 اردیبهشت 2,850,000 2,850,000
فلاسک دسینی مدل 2 IT ظرفیت 2 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:شیر بازه گنجایش: 2-3
فلاسک دوقلو آرزوم مدل AR722 ظرفیت 1.5 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دوقلو آرزوم مدل AR722 ظرفیت 1.5 لیتر آرزوم 3,980,000 21 فروردین 3,980,000 3,980,000
فلاسک دوقلو آرزوم مدل AR722 ظرفیت 1.5 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی
فلاسک دوقلو علقمه مدل 3200 گنجایش 2 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دوقلو علقمه مدل 3200 گنجایش 2 لیتر متفرقه 3,410,000 28 شهریور 3,410,000 3,410,000
فلاسک دوقلو علقمه مدل 3200 گنجایش 2 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
مجموع موارد: 357 عدد در 8 صفحه