شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کلمن و فلاسک

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بطری 55 ترموستاتیک مدل Magic ظرفیت 300 میلی لیتر
کلمن و فلاسک
بطری 55 ترموستاتیک مدل Magic ظرفیت 300 میلی لیتر متفرقه 1,900,000 5 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
بطری 55 ترموستاتیک مدل Magic ظرفیت 300 میلی لیتر لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: بیش از 14
ست شیکر رومنس طرح BOSTON کد 6832
کلمن و فلاسک
ست شیکر رومنس طرح BOSTON کد 6832 رومنس 4,500,000 5 اردیبهشت 4,500,000 4,500,000
ست شیکر رومنس طرح BOSTON کد 6832 لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: فشاری
ست نوشیدنی ساز 16 پارچه کد 8055
کلمن و فلاسک
ست نوشیدنی ساز 16 پارچه کد 8055 متفرقه 8,990,000 5 اردیبهشت 8,990,000 8,990,000
ست نوشیدنی ساز 16 پارچه کد 8055 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: شیر
شربت سرد کن آریاتوس مدل چویس
کلمن و فلاسک
شربت سرد کن آریاتوس مدل چویس آریاتوس 8,100,000 5 اردیبهشت 8,100,000 8,100,000
شربت سرد کن آریاتوس مدل چویس لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه: لوله ای بازه گنجایش:8-10
شیر کلمن چشمه کد 1656
کلمن و فلاسک
شیر کلمن چشمه کد 1656 متفرقه 59,800 5 اردیبهشت 59,800 59,800
شیر کلمن چشمه کد 1656 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع خروجی آب: پیچی
شیر کلمن کد 1652
کلمن و فلاسک
شیر کلمن کد 1652 متفرقه 56,000 5 اردیبهشت 56,000 56,000
شیر کلمن کد 1652 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: فشاری
شیر کلمن کد 1654
کلمن و فلاسک
شیر کلمن کد 1654 متفرقه 60,100 5 اردیبهشت 60,100 60,100
شیر کلمن کد 1654 لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع خروجی آب: ضامنی
شیکر کیلو مدل E173 ظرفیت 0.5 لیتر
کلمن و فلاسک
شیکر کیلو مدل E173 ظرفیت 0.5 لیتر کیلو 1,450,000 4 فروردین 1,450,000 1,450,000
شیکر کیلو مدل E173 ظرفیت 0.5 لیتر لیوان: دارد نوع خروجی آب: فشاری
فلاسک  بیم مدل J1  گنجایش 1.2 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک بیم مدل J1 گنجایش 1.2 لیتر بیم 2,790,000 2 اردیبهشت 2,790,000 2,790,000
فلاسک بیم مدل J1 گنجایش 1.2 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: فوم نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی
فلاسک  وکیوم جوگ طرح گل کد AE12 ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک وکیوم جوگ طرح گل کد AE12 ظرفیت 1 لیتر متفرقه 663,000 2 خرداد 663,000 778,000
فلاسک وکیوم جوگ طرح گل کد AE12 ظرفیت 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک  کد 110 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک کد 110 گنجایش 1 لیتر متفرقه 380,000 5 خرداد 380,000 398,500
فلاسک کد 110 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک آلویز مدل پالاس کد 1100 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آلویز مدل پالاس کد 1100 گنجایش 1 لیتر متفرقه 1,553,600 2 خرداد 1,553,600 1,556,600
فلاسک آلویز مدل پالاس کد 1100 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
فلاسک آکیلیس مدل ACK-260 ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آکیلیس مدل ACK-260 ظرفیت 1 لیتر آکیلیس 1,750,000 2 خرداد 1,750,000 1,795,500
فلاسک آکیلیس مدل ACK-260 ظرفیت 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع خروجی آب: فشاری
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1 لیتر آکیلیس 1,890,000 26 اردیبهشت 1,795,500 1,890,000
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1.9  لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1.9 لیتر آکیلیس 2,690,000 5 اردیبهشت 2,690,000 2,690,000
فلاسک آکیلیس مدل ACK-280 ظرفیت 1.9 لیتر قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه: پیچی
فلاسک آکیلیس مدل ACK-380 ظرفیت 3.8 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک آکیلیس مدل ACK-380 ظرفیت 3.8 لیتر آکیلیس 5,700,000 15 اردیبهشت 5,600,000 5,700,000
فلاسک آکیلیس مدل ACK-380 ظرفیت 3.8 لیتر قابلیت حفظ دما: دارد نوع خروجی آب: فشاری
فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر متفرقه 370,000 5 خرداد 370,000 387,600
فلاسک احمد مدل AM01 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک استیل دسینی ظرفیت 2 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک استیل دسینی ظرفیت 2 لیتر دسینی 2,850,000 2 اردیبهشت 2,850,000 2,850,000
فلاسک استیل دسینی ظرفیت 2 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: ندارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:شیر
فلاسک ام جی اس مدل FL01SG ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FL01SG ظرفیت 1 لیتر ام جی اس 1,800,000 15 اردیبهشت 1,550,000 1,800,000
فلاسک ام جی اس مدل FL01SG ظرفیت 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک ام جی اس مدل FL02SG ظرفیت 1.3 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FL02SG ظرفیت 1.3 لیتر ام جی اس 1,700,000 15 اردیبهشت 1,650,000 1,700,000
فلاسک ام جی اس مدل FL02SG ظرفیت 1.3 لیتر لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک ام جی اس مدل FL03SG ظرفیت 1.6 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FL03SG ظرفیت 1.6 لیتر ام جی اس 1,850,000 15 اردیبهشت 1,750,000 1,850,000
فلاسک ام جی اس مدل FL03SG ظرفیت 1.6 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک ام جی اس مدل FL04SG ظرفیت 1.9 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FL04SG ظرفیت 1.9 لیتر ام جی اس 1,500,000 15 اردیبهشت 1,500,000 1,700,000
فلاسک ام جی اس مدل FL04SG ظرفیت 1.9 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک ام جی اس مدل FLO1SG گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل FLO1SG گنجایش 1 لیتر ام جی اس 1,150,000 2 خرداد 1,090,000 1,150,000
فلاسک ام جی اس مدل FLO1SG گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:شیر بازه گنجایش: 0-1
فلاسک ام جی اس مدل G116 گنجایش 1.6 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ام جی اس مدل G116 گنجایش 1.6 لیتر ام جی اس 2,900,000 5 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
فلاسک ام جی اس مدل G116 گنجایش 1.6 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک اواسولو مدل 502942 ظرفیت 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک اواسولو مدل 502942 ظرفیت 1 لیتر اوا سولو 12,950,000 31 فروردین 12,950,000 12,950,000
فلاسک اواسولو مدل 502942 ظرفیت 1 لیتر قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه: پیچی
فلاسک ایکیا مدل  EFTERSÖKT
کلمن و فلاسک
فلاسک ایکیا مدل EFTERSÖKT ایکیا 3,250,000 4 فروردین 3,250,000 3,250,000
فلاسک ایکیا مدل EFTERSÖKT لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی
فلاسک ایکیا مدل UNDERSÖKA ظرفیت 0.4 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک ایکیا مدل UNDERSÖKA ظرفیت 0.4 لیتر ایکیا 3,400,000 2 اردیبهشت 3,400,000 3,400,000
فلاسک ایکیا مدل UNDERSÖKA ظرفیت 0.4 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای
فلاسک ایکیا مدل UTRUST کد 23138 STAR
کلمن و فلاسک
فلاسک ایکیا مدل UTRUST کد 23138 STAR ایکیا 5,500,000 25 فروردین 5,500,000 5,500,000
فلاسک ایکیا مدل UTRUST کد 23138 STAR لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک بیگ هیرو کد 3592 ظرفیت 0.35 میلی لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک بیگ هیرو کد 3592 ظرفیت 0.35 میلی لیتر متفرقه 2,650,000 5 اردیبهشت 2,650,000 2,650,000
فلاسک بیگ هیرو کد 3592 ظرفیت 0.35 میلی لیتر لیوان: دارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک تیان ژیا مدل ترموس کد 923 گنجایش 1.3 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک تیان ژیا مدل ترموس کد 923 گنجایش 1.3 لیتر متفرقه 1,850,000 5 اردیبهشت 1,850,000 1,850,000
فلاسک تیان ژیا مدل ترموس کد 923 گنجایش 1.3 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک جاسمینورا مدل فلورا گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک جاسمینورا مدل فلورا گنجایش 1 لیتر جاسمینورا 755,000 4 فروردین 755,000 755,000
فلاسک جاسمینورا مدل فلورا گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
فلاسک جی اس اف مدل GHF-1430 ظرفیت 1.9 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک جی اس اف مدل GHF-1430 ظرفیت 1.9 لیتر متفرقه 2,670,000 5 اردیبهشت 2,550,000 2,550,000
فلاسک جی اس اف مدل GHF-1430 ظرفیت 1.9 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک جی پاس مدل GVF27011 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک جی پاس مدل GVF27011 گنجایش 1 لیتر جی پاس 1,150,000 5 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
فلاسک جی پاس مدل GVF27011 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:شیر بازه گنجایش: 1-2
فلاسک دارکوب ظرفیت دو لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دارکوب ظرفیت دو لیتر متفرقه 4,120,000 5 اردیبهشت 4,120,000 4,120,000
فلاسک دارکوب ظرفیت دو لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 2-3
فلاسک دسینی مدل 2 IT ظرفیت 2 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دسینی مدل 2 IT ظرفیت 2 لیتر دسینی 2,850,000 2 اردیبهشت 2,850,000 2,850,000
فلاسک دسینی مدل 2 IT ظرفیت 2 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:شیر بازه گنجایش: 2-3
فلاسک دوقلو آرزوم مدل AR722 ظرفیت 1.5 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دوقلو آرزوم مدل AR722 ظرفیت 1.5 لیتر آرزوم 3,980,000 21 فروردین 3,980,000 3,980,000
فلاسک دوقلو آرزوم مدل AR722 ظرفیت 1.5 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: گاز نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:پیچی
فلاسک دوقلوی هنری مدل Adriana 2000S ظرفیت 2 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دوقلوی هنری مدل Adriana 2000S ظرفیت 2 لیتر هنری 3,640,000 13 اردیبهشت 3,640,000 3,800,000
فلاسک دوقلوی هنری مدل Adriana 2000S ظرفیت 2 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 2-3
فلاسک دوقلوی هنری مدل Adriana 2600S ظرفیت 2.6 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دوقلوی هنری مدل Adriana 2600S ظرفیت 2.6 لیتر هنری 5,300,000 26 اردیبهشت 5,300,000 5,300,000
فلاسک دوقلوی هنری مدل Adriana 2600S ظرفیت 2.6 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای
فلاسک دوقلوی هنری مدل Adriana 2600S ظرفیت 2.6 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک دوقلوی هنری مدل Adriana 2600S ظرفیت 2.6 لیتر هنری 4,880,000 31 اردیبهشت 4,880,000 5,290,000
فلاسک دوقلوی هنری مدل Adriana 2600S ظرفیت 2.6 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:لوله ای
فلاسک دی دیز مدل LF5016 گنجایش 1.3 لیتری
کلمن و فلاسک
فلاسک دی دیز مدل LF5016 گنجایش 1.3 لیتری دی دیز 1,500,000 12 فروردین 1,500,000 3,000,000
فلاسک دی دیز مدل LF5016 گنجایش 1.3 لیتری لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:پیچی
فلاسک رجال مدل R2 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رجال مدل R2 گنجایش 1 لیتر رجال 663,000 4 خرداد 663,000 850,000
فلاسک رجال مدل R2 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه:پیچی بازه گنجایش: 1-2
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر رجال 700,000 2 خرداد 679,000 700,000
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه: لوله ای بازه گنجایش:1-2
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر رجال 645,000 2 خرداد 645,000 679,000
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر متفرقه 670,000 2 خرداد 670,000 679,000
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه: لوله ای بازه گنجایش:1-2
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر رجال 690,000 2 خرداد 679,000 690,000
فلاسک رجال مدل RDJ2000 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر رجال 663,000 31 اردیبهشت 663,000 690,000
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر رجال 830,000 10 اردیبهشت 690,000 830,000
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: پیچی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 8-10
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر رجال 663,000 31 اردیبهشت 663,000 849,900
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر رجال 654,000 31 اردیبهشت 654,000 850,000
فلاسک رجال مدل RDJ3000 گنجایش 1 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع عایق: شیشه نوع خروجی آب: ضامنی نوع دهانه:لوله ای بازه گنجایش: 1-2
فلاسک رز مدل Bright گنجایش 3 لیتر
کلمن و فلاسک
فلاسک رز مدل Bright گنجایش 3 لیتر متفرقه 4,390,000 26 اردیبهشت 4,170,500 4,390,000
فلاسک رز مدل Bright گنجایش 3 لیتر لیوان: ندارد قابلیت حفظ دما: دارد نوع خروجی آب: فشاری نوع دهانه: شیر
مجموع موارد: 302 عدد در 7 صفحه