شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
زیر بشقابی ایکیا مدل 19486 -Underlag
زیر لیوانی
زیر بشقابی ایکیا مدل 19486 -Underlag 788,000 10 اردیبهشت 788,000 790,000
زیر بشقابی ایکیا مدل 19486 -Underlag پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی رومادون کد 118 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی رومادون کد 118 بسته 6 عددی 250,000 14 مرداد 240,000 240,000
زیر لیوانی رومادون کد 118 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چرم مصنوعی
زیر لیوانی رومادون کد 131
زیر لیوانی
زیر لیوانی رومادون کد 131 260,000 14 مرداد 240,000 240,000
زیر لیوانی رومادون کد 131 پایه: ندارد جنس: پلاستیک
زیر لیوانی مدل Z03 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی مدل Z03 بسته 6 عددی 199,000 13 خرداد 199,000 199,000
زیر لیوانی مدل Z03 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب تعداد: 6
زیر لیوانی مدل Z04
زیر لیوانی
زیر لیوانی مدل Z04 220,000 18 شهریور 199,000 199,000
زیر لیوانی مدل Z04 پایه: ندارد جنس: چوب تعداد: 6
زیر لیوانی مدل دانی ها بسته 4عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی مدل دانی ها بسته 4عددی 240,000 18 خرداد 240,000 240,000
زیر لیوانی مدل دانی ها بسته 4عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی و زیر فنجانی چرم طبیعی – دست دوز مدل G رنگ قهوه ای B&S Leather
زیر لیوانی
زیر لیوانی و زیر فنجانی چرم طبیعی – دست دوز مدل G رنگ قهوه ای B&S Leather 150,000 19 مرداد 150,000 150,000
زیر لیوانی و زیر فنجانی چرم طبیعی – دست دوز مدل G رنگ قهوه ای B&S Leather پایه: ندارد جنس: چرم مصنوعی
زیر لیوانی و زیر فنجانی چرم طبیعی – دست دوز مدل M B&S Leather
زیر لیوانی
زیر لیوانی و زیر فنجانی چرم طبیعی – دست دوز مدل M B&S Leather 187,500 19 مرداد 177,500 177,500
زیر لیوانی و زیر فنجانی چرم طبیعی – دست دوز مدل M B&S Leather پایه: ندارد جنس: چرم مصنوعی
زیر لیوانی کد Z255 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی کد Z255 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی کد Z255 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی Haiaho مدل تولنا مجموعه 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی Haiaho مدل تولنا مجموعه 6 عددی 980,000 13 خرداد 980,000 980,000
زیر لیوانی Haiaho مدل تولنا مجموعه 6 عددی جنس: نمد
زیر لیوانی آرسی طرح جوجه بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آرسی طرح جوجه بسته 6 عددی 305,000 5 اردیبهشت 305,000 305,000
زیر لیوانی آرسی طرح جوجه بسته 6 عددی پایه: دارد جنس: چوب تعداد: 6
زیر لیوانی آرسی طرح فنجان کد 89 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آرسی طرح فنجان کد 89 بسته 6 عددی 350,000 19 مرداد 470,000 470,000
زیر لیوانی آرسی طرح فنجان کد 89 بسته 6 عددی پایه: دارد جنس: چوب تعداد: 6
زیر لیوانی آرسی طرح کافه بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آرسی طرح کافه بسته 6 عددی 400,000 19 مرداد 450,000 450,000
زیر لیوانی آرسی طرح کافه بسته 6 عددی پایه: دارد جنس: چوب تعداد: 6
زیر لیوانی آرسی طرح گربه کد 91 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آرسی طرح گربه کد 91 بسته 6 عددی 450,000 5 مرداد 450,000 450,000
زیر لیوانی آرسی طرح گربه کد 91 بسته 6 عددی پایه: دارد جنس: چوب تعداد: 6
زیر لیوانی آرسی طرح گربه کد 92 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آرسی طرح گربه کد 92 بسته 6 عددی 450,000 14 مرداد 465,000 465,000
زیر لیوانی آرسی طرح گربه کد 92 بسته 6 عددی پایه: دارد جنس: چوب تعداد: 6
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 1بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 1بسته 6 عددی 214,000 21 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 1بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 2 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 2 بسته 6 عددی 214,000 21 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 2 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 3 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 3 بسته 6 عددی 150,000 22 تیر 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 3 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 5 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 5 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو طرح یلدا 5 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z05 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z05 بسته 6 عددی 214,000 16 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z05 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z06 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z06 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z06 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z08 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z08 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z08 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z09 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z09 بسته 6 عددی 214,000 16 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z09 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z10 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z10 بسته 6 عددی 214,000 16 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z10 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z11 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z11 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z11 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z113 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z113 بسته 6 عددی 214,000 21 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z113 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z117 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z117 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z117 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z118 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z118 بسته 6 عددی 214,000 21 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z118 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z12 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z12 بسته 6 عددی 230,000 3 مرداد 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z12 بسته 6 عددی جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z120 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z120 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z120 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z121 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z121 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z121 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z124 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z124 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z124 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z125 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z125 بسته 6 عددی 230,000 21 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z125 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z126 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z126 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z126 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z128 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z128 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z128 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z129 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z129 بسته 6 عددی 214,000 16 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z129 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z13 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z13 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z13 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z130 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z130 بسته 6 عددی 230,000 21 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z130 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z131 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z131 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z131 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z132 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z132 بسته 6 عددی 214,000 21 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z132 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z133 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z133 بسته 6 عددی 230,000 21 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z133 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z134 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z134 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z134 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z135 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z135 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z135 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z138 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z138 بسته 6 عددی 214,000 16 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z138 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z139 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z139 بسته 6 عددی 214,000 21 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z139 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z140 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z140 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z140 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z150 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z150 بسته 6 عددی 214,000 3 مرداد 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z150 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z157 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z157 بسته 6 عددی 230,000 3 مرداد 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z157 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z159 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z159 بسته 6 عددی 214,000 21 فروردین 214,000 214,000
زیر لیوانی آکو کد Z159 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
زیر لیوانی آکو کد Z160 بسته 6 عددی
زیر لیوانی
زیر لیوانی آکو کد Z160 بسته 6 عددی 230,000 16 فروردین 230,000 230,000
زیر لیوانی آکو کد Z160 بسته 6 عددی پایه: ندارد جنس: چوب
مجموع موارد: 3350 عدد در 67 صفحه