شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ظروف سرو و پذیرایی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آجیل خوری  بروفه مدل Dalia
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بروفه مدل Dalia متفرقه 1,800,000 30 اردیبهشت 1,800,000 1,800,000
آجیل خوری بروفه مدل Dalia جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود
آجیل خوری  بروفه مدل Paris
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بروفه مدل Paris متفرقه 1,222,200 8 اردیبهشت 1,222,200 1,222,200
آجیل خوری بروفه مدل Paris جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود
آجیل خوری آدریا گلس مدل M-4020
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آدریا گلس مدل M-4020 آدریا گلس 2,030,000 8 اردیبهشت 2,030,000 2,030,000
آجیل خوری آدریا گلس مدل M-4020 جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آماریس مدل رکسانا کد EAR0010
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آماریس مدل رکسانا کد EAR0010 ناخمن 7,200,000 8 اردیبهشت 7,200,000 7,200,000
آجیل خوری آماریس مدل رکسانا کد EAR0010 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آماریس مدل پالاس کد EAP0001
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آماریس مدل پالاس کد EAP0001 ناخمن 8,700,000 8 خرداد 8,700,000 8,700,000
آجیل خوری آماریس مدل پالاس کد EAP0001 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آماریس مدل کروکاس کد AAN1001
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آماریس مدل کروکاس کد AAN1001 ناخمن 7,200,000 8 خرداد 7,200,000 7,200,000
آجیل خوری آماریس مدل کروکاس کد AAN1001 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری اس بی مدل BTC22296
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری اس بی مدل BTC22296 متفرقه 3,800,000 31 فروردین 3,800,000 3,800,000
آجیل خوری اس بی مدل BTC22296 جنس: چینی تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس ایرنا 2,500,000 30 اردیبهشت 2,200,000 2,200,000
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا کد 245
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا کد 245 بوهمیا 9,990,000 8 اردیبهشت 9,590,400 9,990,000
آجیل خوری بوهمیا کد 245 جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری تی نوکس مدل 2880S
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری تی نوکس مدل 2880S متفرقه 6,900,000 31 فروردین 6,900,000 6,900,000
آجیل خوری تی نوکس مدل 2880S تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری دست نگار مدل زیتون کد 01-19
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری دست نگار مدل زیتون کد 01-19 دست نگار 1,890,000 8 اردیبهشت 1,890,000 1,890,000
آجیل خوری دست نگار مدل زیتون کد 01-19 جنس: سفال تعداد طبقات: دو سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری دیانا مدل 1613
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری دیانا مدل 1613 متفرقه 2,020,000 8 اردیبهشت 2,020,000 2,020,000
آجیل خوری دیانا مدل 1613 جنس: فلز تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری روگاشکا مدل adria کد 113020
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل adria کد 113020 روگاشکا 18,000,000 2 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
آجیل خوری روگاشکا مدل adria کد 113020 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری روگاشکا مدل Adria کد 113021
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل Adria کد 113021 روگاشکا 8,750,000 2 اردیبهشت 8,750,000 8,750,000
آجیل خوری روگاشکا مدل Adria کد 113021 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری روگاشکا مدل azzurro کد 117560
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل azzurro کد 117560 روگاشکا 14,430,000 2 اردیبهشت 14,430,000 14,430,000
آجیل خوری روگاشکا مدل azzurro کد 117560 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری ریجنت مدل SNACK STAND کد H2511185
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ریجنت مدل SNACK STAND کد H2511185 ریجنت 6,937,000 30 اردیبهشت 6,937,000 6,937,000
آجیل خوری ریجنت مدل SNACK STAND کد H2511185 جنس: استیل تعداد طبقات: سه سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری ساکورا سری واتیکان مدل 860732W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ساکورا سری واتیکان مدل 860732W ساکورا 551,000 4 خرداد 468,300 468,300
آجیل خوری ساکورا سری واتیکان مدل 860732W جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد 11002
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد 11002 سیلیکا 1,985,000 8 خرداد 1,985,000 1,985,000
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد 11002 جنس: بلور دستگیره: ندارد
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد Z42667W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد Z42667W سیلیکا 1,980,000 30 اردیبهشت 1,980,000 1,980,000
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد Z42667W جنس: بلور دستگیره: ندارد
آجیل خوری طرح برگ مدل N.S.P بسته 2 عددی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری طرح برگ مدل N.S.P بسته 2 عددی متفرقه 100,000 8 اردیبهشت 100,000 100,000
آجیل خوری طرح برگ مدل N.S.P بسته 2 عددی جنس: پلاستیک تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری مدل 692
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل 692 متفرقه 1,050,000 30 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
آجیل خوری مدل 692 جنس: فلز دستگیره: دارد
آجیل خوری مدل 693
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل 693 متفرقه 1,100,000 30 اردیبهشت 1,100,000 1,100,000
آجیل خوری مدل 693 جنس: فلز سطح: تخت دستگیره: دارد
آجیل خوری مدل 696
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل 696 متفرقه 1,130,000 30 اردیبهشت 1,130,000 1,130,000
آجیل خوری مدل 696 جنس: فلز دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل BOU-F110
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل BOU-F110 متفرقه 950,000 21 اردیبهشت 950,000 950,000
آجیل خوری مدل BOU-F110 جنس: چوب تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل Rock
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل Rock متفرقه 2,900,000 8 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
آجیل خوری مدل Rock جنس: برنج تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری مدل smal بسته 6 عددی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل smal بسته 6 عددی متفرقه 11,900,000 15 اردیبهشت 11,900,000 11,900,000
آجیل خوری مدل smal بسته 6 عددی جنس: مس سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل Z800
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل Z800 متفرقه 120,000 11 فروردین 120,000 120,000
آجیل خوری مدل Z800 جنس: پلاستیک تعداد طبقات: دو سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل دالیا كد 080070041
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل دالیا كد 080070041 متفرقه 1,280,000 30 اردیبهشت 1,280,000 1,280,000
آجیل خوری مدل دالیا كد 080070041 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود
آجیل خوری مدل فلورانس NA9711-SP3
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل فلورانس NA9711-SP3 متفرقه 870,000 3 خرداد 870,000 870,000
آجیل خوری مدل فلورانس NA9711-SP3 جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری نوری تازه مدل Paris
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری نوری تازه مدل Paris متفرقه 360,000 04:03:29 380,000 400,000
آجیل خوری نوری تازه مدل Paris جنس: شیشه
آجیل خوری پنساچوب کد 401
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری پنساچوب کد 401 پنساچوب 1,380,000 8 اردیبهشت 1,380,000 1,380,000
آجیل خوری پنساچوب کد 401 جنس: چوب سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری کد 110
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری کد 110 متفرقه 5,100,000 30 اردیبهشت 5,100,000 5,100,000
آجیل خوری کد 110 جنس: برنج تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری کد M1066
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری کد M1066 متفرقه 2,138,400 4 خرداد 2,138,400 2,138,400
آجیل خوری کد M1066 جنس: سنگ دستگیره: ندارد
آجیل خوری کد M1160
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری کد M1160 متفرقه 1,080,000 11 اردیبهشت 1,080,000 1,104,000
آجیل خوری کد M1160 جنس: سنگ دستگیره: ندارد
آجیل خوری کد MP5
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری کد MP5 متفرقه 1,800,000 8 اردیبهشت 1,800,000 1,800,000
آجیل خوری کد MP5 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری کینگ کد 001
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری کینگ کد 001 متفرقه 980,000 8 اردیبهشت 901,600 980,000
آجیل خوری کینگ کد 001 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
اجیل خوری تی نوکس مدل 7006
ظروف سرو و پذیرایی
اجیل خوری تی نوکس مدل 7006 متفرقه 9,800,000 8 اردیبهشت 9,800,000 9,800,000
اجیل خوری تی نوکس مدل 7006 تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
اجیل خوری تی نوکس مدل 7037
ظروف سرو و پذیرایی
اجیل خوری تی نوکس مدل 7037 متفرقه 9,800,000 8 اردیبهشت 9,800,000 9,800,000
اجیل خوری تی نوکس مدل 7037 تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
اجیل خوری مدل PEACOCK مدل T30
ظروف سرو و پذیرایی
اجیل خوری مدل PEACOCK مدل T30 متفرقه 550,000 30 اردیبهشت 550,000 550,000
اجیل خوری مدل PEACOCK مدل T30 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
اجیل خوری کد M1068
ظروف سرو و پذیرایی
اجیل خوری کد M1068 متفرقه 2,200,000 2 خرداد 2,200,000 2,200,000
اجیل خوری کد M1068 جنس: سنگ دستگیره: ندارد
اجیل خوری کد M1076
ظروف سرو و پذیرایی
اجیل خوری کد M1076 متفرقه 2,094,400 6 خرداد 2,094,400 2,094,400
اجیل خوری کد M1076 جنس: سنگ دستگیره: ندارد
اجیل خوری کد MR1065
ظروف سرو و پذیرایی
اجیل خوری کد MR1065 متفرقه 2,156,000 4 خرداد 2,156,000 2,156,000
اجیل خوری کد MR1065 جنس: سنگ دستگیره: ندارد
ادرو خوری لیمون چینی خط طلا
ظروف سرو و پذیرایی
ادرو خوری لیمون چینی خط طلا متفرقه 1,300,000 8 اردیبهشت 1,300,000 1,300,000
ادرو خوری لیمون چینی خط طلا جنس: چینی تعداد طبقات: یک سطح: تخت دستگیره: ندارد
اردو خوری  طرح حلزونی کد 002
ظروف سرو و پذیرایی
اردو خوری طرح حلزونی کد 002 متفرقه 320,000 30 اردیبهشت 320,000 320,000
اردو خوری طرح حلزونی کد 002 جنس: سرامیک تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
اردو خوری 10001
ظروف سرو و پذیرایی
اردو خوری 10001 متفرقه 1,200,000 8 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
اردو خوری 10001 جنس: چوب تعداد طبقات: یک سطح: تخت دستگیره: دارد
اردو خوری 3 خانه طرح قلب کد 080020027
ظروف سرو و پذیرایی
اردو خوری 3 خانه طرح قلب کد 080020027 متفرقه 375,000 10 خرداد 375,000 375,000
اردو خوری 3 خانه طرح قلب کد 080020027 جنس: سرامیک سطح: تخت
اردو خوری آسوریک مدل DG-0308
ظروف سرو و پذیرایی
اردو خوری آسوریک مدل DG-0308 آسوریک 2,750,000 8 اردیبهشت 2,750,000 2,750,000
اردو خوری آسوریک مدل DG-0308 جنس: چوب سطح: گود دستگیره: ندارد
اردو خوری آسوریک مدل DG-0309
ظروف سرو و پذیرایی
اردو خوری آسوریک مدل DG-0309 آسوریک 2,750,000 8 اردیبهشت 2,750,000 2,750,000
اردو خوری آسوریک مدل DG-0309 جنس: چوب سطح: گود دستگیره: ندارد
اردو خوری آلدر مدل BK-212
ظروف سرو و پذیرایی
اردو خوری آلدر مدل BK-212 متفرقه 650,000 8 اردیبهشت 650,000 650,000
اردو خوری آلدر مدل BK-212 جنس: چوب تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
اردو خوری آلدر مدل BK-213
ظروف سرو و پذیرایی
اردو خوری آلدر مدل BK-213 متفرقه 650,000 8 اردیبهشت 650,000 650,000
اردو خوری آلدر مدل BK-213 جنس: چوب تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
مجموع موارد: 1260 عدد در 26 صفحه