شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سینی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تخته سرو طرح روستیک مدل CH-SE-31327
سینی
تخته سرو طرح روستیک مدل CH-SE-31327 متفرقه 1,099,000 10 اردیبهشت 1,099,000 1,099,000
تخته سرو طرح روستیک مدل CH-SE-31327 جنس: چوب شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: ندارد
دیس گلدکیش مدل HP7610
سینی
دیس گلدکیش مدل HP7610 گلد کیش 810,000 25 فروردین 810,000 810,000
دیس گلدکیش مدل HP7610 جنس: سرامیکی شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: دارد
ست دو عددی سینی سیبک کد 22
سینی
ست دو عددی سینی سیبک کد 22 متفرقه 715,000 11 اردیبهشت 715,000 715,000
ست دو عددی سینی سیبک کد 22 جنس: چوب شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: ندارد
سینى مدل سندبلاست كد R220
سینی
سینى مدل سندبلاست كد R220 متفرقه 1,750,000 30 اردیبهشت 1,750,000 1,750,000
سینى مدل سندبلاست كد R220 جنس: چوب شکل: مربع پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آوا مدل 230 مجموعه 3عددی
سینی
سینی آوا مدل 230 مجموعه 3عددی آوا ور 924,000 10 اردیبهشت 1,130,000 1,130,000
سینی آوا مدل 230 مجموعه 3عددی جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آوا مدل 747-160 مجموعه 3 عددی
سینی
سینی آوا مدل 747-160 مجموعه 3 عددی آوا ور 915,000 4 فروردین 915,000 915,000
سینی آوا مدل 747-160 مجموعه 3 عددی جنس: ملامین شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی ایکیا مدل KLIPSK
سینی
سینی ایکیا مدل KLIPSK ایکیا 3,980,000 11 اردیبهشت 3,980,000 3,980,000
سینی ایکیا مدل KLIPSK جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: دارد
سینی ایکیا کد 404.257.04
سینی
سینی ایکیا کد 404.257.04 متفرقه 1,350,000 4 فروردین 1,350,000 1,350,000
سینی ایکیا کد 404.257.04 جنس: ملامین شکل: مربع پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی بژ سیبک کد 62041
سینی
سینی بژ سیبک کد 62041 متفرقه 580,000 24 اردیبهشت 580,000 580,000
سینی بژ سیبک کد 62041 جنس: چوب شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی دمیا کد SNM0125
سینی
سینی دمیا کد SNM0125 دمیا 4,950,000 10 اردیبهشت 4,950,000 4,950,000
سینی دمیا کد SNM0125 جنس: فلز شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی دمیا کد SNM0126
سینی
سینی دمیا کد SNM0126 دمیا 4,950,000 10 اردیبهشت 4,950,000 4,950,000
سینی دمیا کد SNM0126 جنس: فلز شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی دمیا کد SNM0127
سینی
سینی دمیا کد SNM0127 دمیا 4,950,000 10 اردیبهشت 4,950,000 4,950,000
سینی دمیا کد SNM0127 جنس: فلز شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی سیمینه مدل 02
سینی
سینی سیمینه مدل 02 سیمینه 450,000 31 فروردین 450,000 450,000
سینی سیمینه مدل 02 جنس: فلز شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی مدل M.G.1
سینی
سینی مدل M.G.1 متفرقه 1,295,000 24 اردیبهشت 1,249,000 1,249,000
سینی مدل M.G.1 جنس: فلز شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی مدل O.TS.1
سینی
سینی مدل O.TS.1 متفرقه 1,350,000 5 خرداد 1,350,000 1,350,000
سینی مدل O.TS.1 جنس: فلز شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی مدل SH.G.1
سینی
سینی مدل SH.G.1 متفرقه 1,295,000 31 اردیبهشت 1,240,000 1,295,000
سینی مدل SH.G.1 جنس: فلز شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی مدل T1
سینی
سینی مدل T1 متفرقه 1,250,000 25 اردیبهشت 1,250,000 1,300,000
سینی مدل T1 جنس: فلز شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی مدل نگارینه
سینی
سینی مدل نگارینه متفرقه 3,200,000 10 اردیبهشت 3,200,000 3,200,000
سینی مدل نگارینه جنس: چوب شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی مدل پرنس کد 129
سینی
سینی مدل پرنس کد 129 متفرقه 297,000 10 اردیبهشت 297,000 297,000
سینی مدل پرنس کد 129 جنس: ملامین شکل: دایره پایه: ندارد دسته: دارد
سینی کد 10020
سینی
سینی کد 10020 متفرقه 2,650,000 15 اردیبهشت 2,650,000 2,650,000
سینی کد 10020 جنس: فلز شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی کد 13165
سینی
سینی کد 13165 متفرقه 890,000 4 فروردین 890,000 890,000
سینی کد 13165 جنس: فلز شکل: دایره پایه: دارد دسته: ندارد
سینی کد MRK4
سینی
سینی کد MRK4 متفرقه 1,620,000 16 فروردین 1,620,000 1,620,000
سینی کد MRK4 جنس: برنج شکل: چند ضلعی دسته: دارد
سینی گوزن مدل B100
سینی
سینی گوزن مدل B100 متفرقه 2,268,000 20 اردیبهشت 2,268,000 2,520,000
سینی گوزن مدل B100 جنس: چوب شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: دارد
سینی 12404 l
سینی
سینی 12404 l متفرقه 2,000,000 30 اردیبهشت 2,000,000 2,000,000
سینی 12404 l جنس: فلز شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی MOAK
سینی
سینی MOAK موآک 3,500,000 30 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
سینی MOAK جنس: استیل شکل: دایره پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی آر تو اس کد 012537
سینی
سینی آر تو اس کد 012537 آر تو اس 1,719,600 17 اردیبهشت 1,637,800 1,719,600
سینی آر تو اس کد 012537 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی آر تو اس کد 012865
سینی
سینی آر تو اس کد 012865 آر تو اس 1,052,000 14 اردیبهشت 1,002,000 1,052,000
سینی آر تو اس کد 012865 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آر تو اس کد 017242
سینی
سینی آر تو اس کد 017242 آر تو اس 909,000 4 فروردین 909,000 909,000
سینی آر تو اس کد 017242 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آر تو اس کد 017273
سینی
سینی آر تو اس کد 017273 آر تو اس 1,052,000 14 اردیبهشت 1,002,000 1,052,000
سینی آر تو اس کد 017273 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آر تو اس کد 046563
سینی
سینی آر تو اس کد 046563 آر تو اس 1,415,000 4 فروردین 1,415,000 1,415,000
سینی آر تو اس کد 046563 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی آر تو اس کد 046709
سینی
سینی آر تو اس کد 046709 آر تو اس 1,052,000 17 اردیبهشت 1,052,000 1,052,000
سینی آر تو اس کد 046709 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی آر تو اس کد 049038
سینی
سینی آر تو اس کد 049038 آر تو اس 1,052,000 14 اردیبهشت 1,002,000 1,052,000
سینی آر تو اس کد 049038 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آر تو اس کد 057545
سینی
سینی آر تو اس کد 057545 آر تو اس 1,794,200 17 اردیبهشت 1,708,800 1,794,200
سینی آر تو اس کد 057545 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: ندارد
سینی آرونی مدل 01
سینی
سینی آرونی مدل 01 متفرقه 1,980,000 10 اردیبهشت 1,980,000 1,980,000
سینی آرونی مدل 01 جنس: چوب شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرک کد 001
سینی
سینی آرک کد 001 آرک 189,000 30 اردیبهشت 199,000 360,000
سینی آرک کد 001 جنس: پلاستیک شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرک کد 005
سینی
سینی آرک کد 005 آرک 189,000 30 اردیبهشت 189,000 189,000
سینی آرک کد 005 جنس: پلاستیک شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرک کد 006
سینی
سینی آرک کد 006 آرک 189,000 31 اردیبهشت 189,000 235,000
سینی آرک کد 006 جنس: پلاستیک شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرک کد 013
سینی
سینی آرک کد 013 آرک 189,000 30 اردیبهشت 189,000 189,000
سینی آرک کد 013 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرک کد 018
سینی
سینی آرک کد 018 آرک 189,000 30 اردیبهشت 189,000 189,000
سینی آرک کد 018 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرک کد 020
سینی
سینی آرک کد 020 آرک 189,000 30 اردیبهشت 189,000 189,000
سینی آرک کد 020 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرک کد 024
سینی
سینی آرک کد 024 آرک 360,000 4 فروردین 360,000 360,000
سینی آرک کد 024 جنس: پلاستیک شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرک کد 032
سینی
سینی آرک کد 032 آرک 189,000 31 اردیبهشت 189,000 235,000
سینی آرک کد 032 جنس: پلاستیک شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرکومین مدل p-83
سینی
سینی آرکومین مدل p-83 متفرقه 435,000 10 اردیبهشت 435,000 435,000
سینی آرکومین مدل p-83 جنس: فیبر بامبو شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرکومین مدل F-731
سینی
سینی آرکومین مدل F-731 متفرقه 415,000 10 اردیبهشت 415,000 415,000
سینی آرکومین مدل F-731 جنس: فیبر بامبو شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرکومین مدل F-731
سینی
سینی آرکومین مدل F-731 متفرقه 435,000 21 فروردین 435,000 435,000
سینی آرکومین مدل F-731 جنس: فیبر بامبو شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرکومین مدل F-731 مجموعه 3 عددی
سینی
سینی آرکومین مدل F-731 مجموعه 3 عددی متفرقه 890,000 26 فروردین 890,000 890,000
سینی آرکومین مدل F-731 مجموعه 3 عددی جنس: فیبر بامبو شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرکومین مدل F-732
سینی
سینی آرکومین مدل F-732 متفرقه 345,000 4 فروردین 345,000 345,000
سینی آرکومین مدل F-732 جنس: فیبر بامبو شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آرکومین مدل V-700-1 مجموعه 3 عددی
سینی
سینی آرکومین مدل V-700-1 مجموعه 3 عددی متفرقه 990,000 10 اردیبهشت 990,000 990,000
سینی آرکومین مدل V-700-1 مجموعه 3 عددی جنس: فیبر بامبو شکل: مستطیل پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آسانا طرح بیضی گلدار ابی سفید مدل ASC005
سینی
سینی آسانا طرح بیضی گلدار ابی سفید مدل ASC005 متفرقه 250,000 5 اردیبهشت 250,000 250,000
سینی آسانا طرح بیضی گلدار ابی سفید مدل ASC005 جنس: پلاستیک شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: دارد
سینی آسانا طرح گل بزرگ صورتی سفید وسایل اشپزخانه کد ASC001
سینی
سینی آسانا طرح گل بزرگ صورتی سفید وسایل اشپزخانه کد ASC001 متفرقه 250,000 16 فروردین 250,000 250,000
سینی آسانا طرح گل بزرگ صورتی سفید وسایل اشپزخانه کد ASC001 جنس: پلاستیک شکل: بیضی پایه: ندارد دسته: دارد
مجموع موارد: 783 عدد در 16 صفحه