شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سرویس پارچ و لیوان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تنگ و لیوان ناخمن مدل موزارت
سرویس پارچ و لیوان
تنگ و لیوان ناخمن مدل موزارت ناخمن 13,800,000 5 اردیبهشت 13,800,000 13,800,000
تنگ و لیوان ناخمن مدل موزارت
تنگ و لیوان ناخمن مدل کروکاس
سرویس پارچ و لیوان
تنگ و لیوان ناخمن مدل کروکاس ناخمن 13,800,000 5 اردیبهشت 13,800,000 13,800,000
تنگ و لیوان ناخمن مدل کروکاس
ست 5 پارچه بطری و لیوان کاوه سری ارسطو کد 4550
سرویس پارچ و لیوان
ست 5 پارچه بطری و لیوان کاوه سری ارسطو کد 4550 کاوه 395,000 30 اردیبهشت 395,000 395,000
ست 5 پارچه بطری و لیوان کاوه سری ارسطو کد 4550
ست 7 پارچه تنگ و لیوان پاشاباغچه کد 6011
سرویس پارچ و لیوان
ست 7 پارچه تنگ و لیوان پاشاباغچه کد 6011 پاشاباغچه 3,900,000 5 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
ست 7 پارچه تنگ و لیوان پاشاباغچه کد 6011
ست 7 پارچه پارچ و لیوان آماریس مدل تریو
سرویس پارچ و لیوان
ست 7 پارچه پارچ و لیوان آماریس مدل تریو متفرقه 13,200,000 5 اردیبهشت 13,200,000 13,200,000
ست 7 پارچه پارچ و لیوان آماریس مدل تریو
ست تنگ و جام 7 پارچه مدل آنجلیکا کد b3320
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و جام 7 پارچه مدل آنجلیکا کد b3320 متفرقه 3,550,000 31 اردیبهشت 3,500,000 3,550,000
ست تنگ و جام 7 پارچه مدل آنجلیکا کد b3320
ست تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا سری پریما کد SP220
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا سری پریما کد SP220 بوهمیا 10,000,000 5 اردیبهشت 10,000,000 10,000,000
ست تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا سری پریما کد SP220
ست تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا مدل Diamond
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا مدل Diamond بوهمیا 14,500,000 30 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
ست تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا مدل Diamond
ست تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا مدل Florale کد 4293
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا مدل Florale کد 4293 بوهمیا 13,400,000 30 اردیبهشت 13,800,000 13,800,000
ست تنگ و لیوان 7 پارچه بوهمیا مدل Florale کد 4293
ست تنگ و لیوان 7 پارچه مدل سیدنی کد 30401
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان 7 پارچه مدل سیدنی کد 30401 متفرقه 2,670,000 15 اردیبهشت 2,670,000 2,670,000
ست تنگ و لیوان 7 پارچه مدل سیدنی کد 30401
ست تنگ و لیوان 7 پارچه پاشاباغچه طرح شاه عباسی مدل safavi
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان 7 پارچه پاشاباغچه طرح شاه عباسی مدل safavi پاشاباغچه 4,660,000 15 اردیبهشت 4,880,000 4,880,000
ست تنگ و لیوان 7 پارچه پاشاباغچه طرح شاه عباسی مدل safavi
ست تنگ و لیوان 7 پارچه پاشاباغچه کد 95485
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان 7 پارچه پاشاباغچه کد 95485 پاشاباغچه 1,300,000 31 اردیبهشت 1,300,000 1,350,000
ست تنگ و لیوان 7 پارچه پاشاباغچه کد 95485
ست تنگ و لیوان 7 پارچه کد 209
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان 7 پارچه کد 209 متفرقه 490,000 10 خرداد 475,000 490,000
ست تنگ و لیوان 7 پارچه کد 209
ست تنگ و لیوان 8 پارچه کد 6259
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان 8 پارچه کد 6259 متفرقه 2,660,000 20 اردیبهشت 2,800,000 2,800,000
ست تنگ و لیوان 8 پارچه کد 6259
ست تنگ و لیوان 8 پارچه کد 6260DPE
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان 8 پارچه کد 6260DPE متفرقه 3,040,000 20 اردیبهشت 3,200,000 3,200,000
ست تنگ و لیوان 8 پارچه کد 6260DPE
ست تنگ و لیوان بوهمیا مدل Quadro
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان بوهمیا مدل Quadro متفرقه 13,700,000 30 اردیبهشت 13,700,000 13,700,000
ست تنگ و لیوان بوهمیا مدل Quadro
ست تنگ و لیوان طرح قاجار کد 144
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان طرح قاجار کد 144 متفرقه 4,790,000 4 خرداد 4,690,000 4,790,000
ست تنگ و لیوان طرح قاجار کد 144
ست تنگ و لیوان مدل NOSHA
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان مدل NOSHA متفرقه 1,690,000 5 اردیبهشت 1,690,000 1,690,000
ست تنگ و لیوان مدل NOSHA
ست تنگ و لیوان پاشاباغچه سری دوشس کد 97872
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان پاشاباغچه سری دوشس کد 97872 پاشاباغچه 2,840,000 21 اردیبهشت 2,840,000 2,840,000
ست تنگ و لیوان پاشاباغچه سری دوشس کد 97872
ست تنگ و لیوان پاشاباغچه سری سمفونی کد 98911
سرویس پارچ و لیوان
ست تنگ و لیوان پاشاباغچه سری سمفونی کد 98911 پاشاباغچه 1,850,000 5 اردیبهشت 1,850,000 1,850,000
ست تنگ و لیوان پاشاباغچه سری سمفونی کد 98911
ست پارچ و لیوان 2 پارچه مدل E1
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 2 پارچه مدل E1 متفرقه 200,000 5 اردیبهشت 200,000 200,000
ست پارچ و لیوان 2 پارچه مدل E1
ست پارچ و لیوان 25 پارچه کاراجا مدل ELEGANT
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 25 پارچه کاراجا مدل ELEGANT کاراجا 52,000,000 17 اردیبهشت 52,000,000 53,000,000
ست پارچ و لیوان 25 پارچه کاراجا مدل ELEGANT
ست پارچ و لیوان 25 پارچه کاراجا مدل ELEGANT 355531
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 25 پارچه کاراجا مدل ELEGANT 355531 کاراجا 56,500,000 5 خرداد 50,925,000 56,500,000
ست پارچ و لیوان 25 پارچه کاراجا مدل ELEGANT 355531
ست پارچ و لیوان 5 پارچه لیبی مدل کاونا
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 5 پارچه لیبی مدل کاونا لیبی 4,329,400 10 اردیبهشت 4,123,300 4,329,400
ست پارچ و لیوان 5 پارچه لیبی مدل کاونا
ست پارچ و لیوان 5 پارچه مدل VITI-001
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 5 پارچه مدل VITI-001 متفرقه 1,250,000 20 اردیبهشت 1,200,000 1,250,000
ست پارچ و لیوان 5 پارچه مدل VITI-001
ست پارچ و لیوان 5 پارچه میلانو هوم کد M5021
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 5 پارچه میلانو هوم کد M5021 متفرقه 2,690,000 15 اردیبهشت 2,610,000 2,690,000
ست پارچ و لیوان 5 پارچه میلانو هوم کد M5021
ست پارچ و لیوان 5 پارچه میلانو هوم کد M5023
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 5 پارچه میلانو هوم کد M5023 متفرقه 2,300,000 31 اردیبهشت 2,300,000 2,690,000
ست پارچ و لیوان 5 پارچه میلانو هوم کد M5023
ست پارچ و لیوان 5 پارچه کد 111
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 5 پارچه کد 111 متفرقه 260,000 31 فروردین 260,000 260,000
ست پارچ و لیوان 5 پارچه کد 111
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس طرح ببر مدل Empress
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس طرح ببر مدل Empress آدریا گلس 980,000 20 اردیبهشت 980,000 980,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس طرح ببر مدل Empress
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس طرح ملکه مدل Empress
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس طرح ملکه مدل Empress آدریا گلس 1,150,000 30 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس طرح ملکه مدل Empress
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس مدل S-4245
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس مدل S-4245 آدریا گلس 1,450,000 30 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس مدل S-4245
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس مدل S-4246
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس مدل S-4246 آدریا گلس 1,450,000 30 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آدریا گلس مدل S-4246
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آزورایت سری آنجلیکا مدل K7945JK7945
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آزورایت سری آنجلیکا مدل K7945JK7945 متفرقه 2,040,000 31 اردیبهشت 2,015,000 2,150,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه آزورایت سری آنجلیکا مدل K7945JK7945
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس سری آنجلیکا مدل 395
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس سری آنجلیکا مدل 395 استارمکس 1,945,000 5 خرداد 1,945,000 1,968,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس سری آنجلیکا مدل 395
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل Bamboo
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل Bamboo متفرقه 1,700,000 5 اردیبهشت 1,700,000 1,700,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل Bamboo
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل Stage
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل Stage متفرقه 2,140,000 31 اردیبهشت 2,140,000 2,300,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل Stage
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل Tullip
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل Tullip متفرقه 1,868,000 30 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل Tullip
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل کروکاس
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل کروکاس متفرقه 2,090,000 4 فروردین 2,090,000 2,090,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه استارمکس مدل کروکاس
ست پارچ و لیوان 7 پارچه بلور و شیشه اصفهان مدل امپراطور
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه بلور و شیشه اصفهان مدل امپراطور متفرقه 530,000 30 اردیبهشت 510,000 510,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه بلور و شیشه اصفهان مدل امپراطور
ست پارچ و لیوان 7 پارچه بوهمیا سری آنجلیکا مدل SA220
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه بوهمیا سری آنجلیکا مدل SA220 بوهمیا 1,855,000 2 خرداد 1,855,000 1,910,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه بوهمیا سری آنجلیکا مدل SA220
ست پارچ و لیوان 7 پارچه ساکورا سری فونیکس مدل 462102W
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه ساکورا سری فونیکس مدل 462102W ساکورا 800,000 2 خرداد 710,000 800,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه ساکورا سری فونیکس مدل 462102W
ست پارچ و لیوان 7 پارچه شیشه و بلور اصفهان سری مانیسا کد 791
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه شیشه و بلور اصفهان سری مانیسا کد 791 شیشه و بلور اصفهان 518,500 31 اردیبهشت 518,500 519,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه شیشه و بلور اصفهان سری مانیسا کد 791
ست پارچ و لیوان 7 پارچه فلاور مدل Prima
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه فلاور مدل Prima متفرقه 2,300,000 30 اردیبهشت 2,350,000 2,350,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه فلاور مدل Prima
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل DALIANE
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل DALIANE لومینارک 1,420,000 25 فروردین 1,420,000 1,420,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل DALIANE
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل Elysees
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل Elysees لومینارک 1,480,000 2 خرداد 1,480,000 1,530,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل Elysees
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل ROMANTIQUE
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل ROMANTIQUE لومینارک 1,420,000 14 فروردین 1,420,000 1,420,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل ROMANTIQUE
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل S100
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل S100 لومینارک 1,820,000 31 اردیبهشت 1,818,000 1,900,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل S100
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل Victoria
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل Victoria لومینارک 1,950,000 5 اردیبهشت 1,950,000 1,950,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه لومینارک مدل Victoria
ست پارچ و لیوان 7 پارچه مدل A20
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه مدل A20 متفرقه 3,000,000 5 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه مدل A20
ست پارچ و لیوان 7 پارچه مدل Christopher Vine کد 115
سرویس پارچ و لیوان
ست پارچ و لیوان 7 پارچه مدل Christopher Vine کد 115 متفرقه 9,500,000 31 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
ست پارچ و لیوان 7 پارچه مدل Christopher Vine کد 115
مجموع موارد: 121 عدد در 3 صفحه