شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت بستنی خوری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آجیل خوری کد 001 بسته 6 عددی
بستنی خوری
آجیل خوری کد 001 بسته 6 عددی متفرقه 8,250,000 08:05:01 8,250,000 8,250,000
آجیل خوری کد 001 بسته 6 عددی جنس: برنج تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری 12 پارچه کد 8011
بستنی خوری
بستنی خوری 12 پارچه کد 8011 متفرقه 1,060,000 17 اردیبهشت 1,050,000 1,060,000
بستنی خوری 12 پارچه کد 8011 جنس: سرامیک تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: دارد
بستنی خوری آراکس مدل پرنس کد 55441 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری آراکس مدل پرنس کد 55441 بسته 6 عددی آراکس 3,100,000 08:05:01 3,100,000 3,100,000
بستنی خوری آراکس مدل پرنس کد 55441 بسته 6 عددی جنس: کریستال تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری آماریس مدل ونوس کد DAV0008 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری آماریس مدل ونوس کد DAV0008 بسته 6 عددی ناخمن 9,200,000 08:05:01 9,200,000 9,200,000
بستنی خوری آماریس مدل ونوس کد DAV0008 بسته 6 عددی جنس: کریستال تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری آماریس مدل کروکاس کد AAI0001 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری آماریس مدل کروکاس کد AAI0001 بسته 6 عددی ناخمن 9,150,000 25 فروردین 9,150,000 9,150,000
بستنی خوری آماریس مدل کروکاس کد AAI0001 بسته 6 عددی جنس: کریستال تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری ام.ای.دابلیو مدل سیدنی
بستنی خوری
بستنی خوری ام.ای.دابلیو مدل سیدنی متفرقه 229,600 08:05:01 229,600 229,600
بستنی خوری ام.ای.دابلیو مدل سیدنی جنس: شیشه تعداد: یک عدد قاشق: ندارد
بستنی خوری انگلیش هوم مدل Winter Rose مجموعه ۴ عددی
بستنی خوری
بستنی خوری انگلیش هوم مدل Winter Rose مجموعه ۴ عددی انگلیش هوم 1,630,000 12 خرداد 1,630,000 1,630,000
بستنی خوری انگلیش هوم مدل Winter Rose مجموعه ۴ عددی جنس: چینی تعداد: سه عدد قاشق: ندارد
بستنی خوری بلور کاوه مدل express next کد7164
بستنی خوری
بستنی خوری بلور کاوه مدل express next کد7164 متفرقه 350,000 08:05:01 350,000 350,000
بستنی خوری بلور کاوه مدل express next کد7164 جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری بلور کاوه مدل تندیس کد 400206 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری بلور کاوه مدل تندیس کد 400206 بسته 6 عددی بلور کاوه 410,000 08:05:01 390,000 390,000
بستنی خوری بلور کاوه مدل تندیس کد 400206 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری بی.وی.کی مدل VK502339
بستنی خوری
بستنی خوری بی.وی.کی مدل VK502339 بی.وی.کی 529,000 4 اردیبهشت 529,000 529,000
بستنی خوری بی.وی.کی مدل VK502339 جنس: سرامیک تعداد: یک عدد قاشق: ندارد
بستنی خوری تیتیز مدل AP9197 بسته 2 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری تیتیز مدل AP9197 بسته 2 عددی تیتیز 300,000 08:05:01 300,000 300,000
بستنی خوری تیتیز مدل AP9197 بسته 2 عددی جنس: پلاستیک تعداد: یک جفت (دو عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری رومنس طرح BOSTON مدل L6502  بسته 2 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری رومنس طرح BOSTON مدل L6502 بسته 2 عددی رومنس 3,580,000 08:05:01 3,580,000 3,580,000
بستنی خوری رومنس طرح BOSTON مدل L6502 بسته 2 عددی جنس: استیل تعداد: یک جفت (دو عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری شروه مدل M50733 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری شروه مدل M50733 بسته 6 عددی شروه 1,450,000 08:05:01 1,450,000 1,450,000
بستنی خوری شروه مدل M50733 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری شیشه و بلور اصفهان مدل لاله کد 765 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری شیشه و بلور اصفهان مدل لاله کد 765 بسته 6 عددی متفرقه 176,000 08:05:01 148,000 179,000
بستنی خوری شیشه و بلور اصفهان مدل لاله کد 765 بسته 6 عددی جنس: کریستال تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری لاو مدل Misket کد 581 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری لاو مدل Misket کد 581 بسته 6 عددی لاو 2,800,000 08:05:01 2,800,000 2,800,000
بستنی خوری لاو مدل Misket کد 581 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری لمونژ کد 99 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری لمونژ کد 99 بسته 6 عددی لمونژ 2,930,000 08:05:01 2,950,000 3,030,000
بستنی خوری لمونژ کد 99 بسته 6 عددی جنس: چینی تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری مدل 949 بسته شش عددی
بستنی خوری
بستنی خوری مدل 949 بسته شش عددی متفرقه 3,170,000 08:05:01 3,170,000 3,170,000
بستنی خوری مدل 949 بسته شش عددی جنس: چینی تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: دارد
بستنی خوری مدل gh8011
بستنی خوری
بستنی خوری مدل gh8011 متفرقه 2,400,000 08:05:01 2,400,000 2,400,000
بستنی خوری مدل gh8011 جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری مدل LA-N بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری مدل LA-N بسته 6 عددی متفرقه 455,000 08:05:01 450,000 450,000
بستنی خوری مدل LA-N بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری مدل آنجلیکا کد 8480 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری مدل آنجلیکا کد 8480 بسته 6 عددی متفرقه 1,460,000 08:05:01 1,470,000 1,470,000
بستنی خوری مدل آنجلیکا کد 8480 بسته 6 عددی جنس: کریستال تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری مدل زاگرس کد9593
بستنی خوری
بستنی خوری مدل زاگرس کد9593 متفرقه 285,000 08:05:01 290,000 290,000
بستنی خوری مدل زاگرس کد9593 جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری ناخمن مدل Astra بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری ناخمن مدل Astra بسته 6 عددی ناخمن 8,630,000 08:05:01 8,630,000 8,630,000
بستنی خوری ناخمن مدل Astra بسته 6 عددی جنس: کریستال تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری ناخمن مدل موزارت
بستنی خوری
بستنی خوری ناخمن مدل موزارت ناخمن 7,320,000 08:05:01 7,320,000 7,320,000
بستنی خوری ناخمن مدل موزارت جنس: کریستال تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری نوری تازه سری اپرا مدل 242401W
بستنی خوری
بستنی خوری نوری تازه سری اپرا مدل 242401W متفرقه 432,000 08:05:01 442,000 454,000
بستنی خوری نوری تازه سری اپرا مدل 242401W جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری نوری تازه مدل اپرا کد D125 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری نوری تازه مدل اپرا کد D125 بسته 6 عددی متفرقه 486,000 08:05:01 486,000 486,000
بستنی خوری نوری تازه مدل اپرا کد D125 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری والرین مدل 12-50
بستنی خوری
بستنی خوری والرین مدل 12-50 والرین 335,800 21 فروردین 335,800 335,800
بستنی خوری والرین مدل 12-50 جنس: پلاستیک تعداد: یک عدد قاشق: دارد
بستنی خوری پاشاباغچه بیسترو Ice Ville مدل 440336 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه بیسترو Ice Ville مدل 440336 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,620,000 08:05:01 1,620,000 1,670,000
بستنی خوری پاشاباغچه بیسترو Ice Ville مدل 440336 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل 51078 بسته 2 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل 51078 بسته 2 عددی پاشاباغچه 2,750,000 08:05:01 2,750,000 2,750,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل 51078 بسته 2 عددی جنس: شیشه قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل 51628 بسته 2 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل 51628 بسته 2 عددی پاشاباغچه 510,000 4 فروردین 510,000 510,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل 51628 بسته 2 عددی جنس: شیشه تعداد: یک جفت (دو عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل BISTRO بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل BISTRO بسته 6 عددی پاشاباغچه 2,500,000 08:05:01 2,500,000 2,500,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل BISTRO بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Edvante بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Edvante بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,440,000 08:05:01 1,440,000 1,470,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Edvante بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل F&D کد 95466 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل F&D کد 95466 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,070,000 08:05:01 1,070,000 1,070,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل F&D کد 95466 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Ice Ville کد 41016 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Ice Ville کد 41016 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,190,000 08:05:01 1,195,000 1,280,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Ice Ville کد 41016 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Iceville 51368 بسته 2 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Iceville 51368 بسته 2 عددی پاشاباغچه 1,140,000 08:05:01 1,140,000 1,140,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Iceville 51368 بسته 2 عددی جنس: شیشه تعداد: یک جفت (دو عدد)
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Ville 41076 بسته 2 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Ville 41076 بسته 2 عددی پاشاباغچه 990,000 08:05:01 990,000 990,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل Ville 41076 بسته 2 عددی جنس: شیشه تعداد: یک جفت (دو عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل افندی کد 67036 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل افندی کد 67036 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,550,000 4 فروردین 1,550,000 1,550,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل افندی کد 67036 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل بیسترو کد 44410 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل بیسترو کد 44410 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,420,000 12 خرداد 1,490,000 1,490,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل بیسترو کد 44410 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل تولیپ کد 44166 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل تولیپ کد 44166 بسته 6 عددی پاشاباغچه 2,180,000 08:05:01 2,180,000 2,180,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل تولیپ کد 44166 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل دیاموند کد 440099 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل دیاموند کد 440099 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,930,000 08:05:01 1,930,000 1,930,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل دیاموند کد 440099 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل دیاموند کد 440099 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل دیاموند کد 440099 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,950,000 08:05:01 1,940,000 1,950,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل دیاموند کد 440099 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل ویکتوریا بسته ۶عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل ویکتوریا بسته ۶عددی پاشاباغچه 2,900,000 08:05:01 2,900,000 2,900,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل ویکتوریا بسته ۶عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل ویکتوریا کد 44877 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل ویکتوریا کد 44877 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,450,000 08:05:01 1,520,000 1,520,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل ویکتوریا کد 44877 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه مدل کانادا کد 51078 - بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل کانادا کد 51078 - بسته 6 عددی پاشاباغچه 2,070,000 08:05:01 2,070,000 2,070,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل کانادا کد 51078 - بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد)
بستنی خوری پاشاباغچه مدل کانادا کد 51078 - بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه مدل کانادا کد 51078 - بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,180,000 13 خرداد 1,180,000 1,180,000
بستنی خوری پاشاباغچه مدل کانادا کد 51078 - بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه کد 440045 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه کد 440045 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,990,000 08:05:01 1,990,000 1,990,000
بستنی خوری پاشاباغچه کد 440045 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه کد 44136 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه کد 44136 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,190,000 08:05:01 1,190,000 1,190,000
بستنی خوری پاشاباغچه کد 44136 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه کد 44449 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه کد 44449 بسته 6 عددی پاشاباغچه 2,790,000 14 اردیبهشت 2,790,000 2,790,000
بستنی خوری پاشاباغچه کد 44449 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه کد 51068 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه کد 51068 بسته 6 عددی پاشاباغچه 2,080,000 08:05:01 2,080,000 2,090,000
بستنی خوری پاشاباغچه کد 51068 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه کد 51348 بسته 2 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه کد 51348 بسته 2 عددی پاشاباغچه 302,000 08:05:01 302,000 303,000
بستنی خوری پاشاباغچه کد 51348 بسته 2 عددی جنس: شیشه تعداد: یک جفت (دو عدد) قاشق: ندارد
بستنی خوری پاشاباغچه کد 67036 بسته 6 عددی
بستنی خوری
بستنی خوری پاشاباغچه کد 67036 بسته 6 عددی پاشاباغچه 1,300,000 31 فروردین 1,300,000 1,300,000
بستنی خوری پاشاباغچه کد 67036 بسته 6 عددی جنس: شیشه تعداد: یک دست (شش عدد) قاشق: ندارد
مجموع موارد: 69 عدد در 2 صفحه