شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ملزومات خیاطی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ابزار علامت‎گذاری رولت خیاطی مدل R101
ملزومات خیاطی
ابزار علامت‎گذاری رولت خیاطی مدل R101 متفرقه 70,000 24 مرداد 96,000 102,000
ابزار علامت‎گذاری رولت خیاطی مدل R101
ابزار گلدوزی کد EM 28 مجموعه ۲۶ عددی
ملزومات خیاطی
ابزار گلدوزی کد EM 28 مجموعه ۲۶ عددی متفرقه 1,450,000 24 مرداد 1,590,000 1,590,000
ابزار گلدوزی کد EM 28 مجموعه ۲۶ عددی
اتوی سرد خیاطی اس تی اچ مدل g02
ملزومات خیاطی
اتوی سرد خیاطی اس تی اچ مدل g02 متفرقه 1,121,100 28 شهریور 1,050,000 1,080,000
اتوی سرد خیاطی اس تی اچ مدل g02
اتوی سرد خیاطی مدل w01
ملزومات خیاطی
اتوی سرد خیاطی مدل w01 متفرقه 578,900 23 شهریور 578,900 589,900
اتوی سرد خیاطی مدل w01
اریب زن مدل OR004 بسته 4 عددی
ملزومات خیاطی
اریب زن مدل OR004 بسته 4 عددی متفرقه 1,101,000 23 شهریور 982,000 1,043,000
اریب زن مدل OR004 بسته 4 عددی
اریب سایز پریم کد 611343
ملزومات خیاطی
اریب سایز پریم کد 611343 پریم 1,100,000 24 مرداد 1,100,000 1,100,000
اریب سایز پریم کد 611343
اریب سایز پریم کد 611344
ملزومات خیاطی
اریب سایز پریم کد 611344 پریم 1,100,000 24 مرداد 1,100,000 1,100,000
اریب سایز پریم کد 611344
استیکر پارچه و لباس کد PA1
ملزومات خیاطی
استیکر پارچه و لباس کد PA1 متفرقه 150,000 8 اردیبهشت 150,000 150,000
استیکر پارچه و لباس کد PA1
استیکر پارچه و لباس کد PA2
ملزومات خیاطی
استیکر پارچه و لباس کد PA2 متفرقه 150,000 8 اردیبهشت 150,000 150,000
استیکر پارچه و لباس کد PA2
استیکر پارچه و لباس کد PA3
ملزومات خیاطی
استیکر پارچه و لباس کد PA3 متفرقه 150,000 8 اردیبهشت 150,000 150,000
استیکر پارچه و لباس کد PA3
استیکر پارچه و لباس کد PA4
ملزومات خیاطی
استیکر پارچه و لباس کد PA4 متفرقه 160,000 23 شهریور 150,000 150,000
استیکر پارچه و لباس کد PA4
الگو بالاتنه متد مولر سایز 42
ملزومات خیاطی
الگو بالاتنه متد مولر سایز 42 متفرقه 350,000 14 فروردین 350,000 350,000
الگو بالاتنه متد مولر سایز 42
الگو بالاتنه متد مولر سایز 44
ملزومات خیاطی
الگو بالاتنه متد مولر سایز 44 متفرقه 350,000 14 فروردین 350,000 350,000
الگو بالاتنه متد مولر سایز 44
الگو بالاتنه متد مولر سایز 46
ملزومات خیاطی
الگو بالاتنه متد مولر سایز 46 متفرقه 350,000 14 فروردین 350,000 350,000
الگو بالاتنه متد مولر سایز 46
الگو بالاتنه متد مولر سایز 48
ملزومات خیاطی
الگو بالاتنه متد مولر سایز 48 متفرقه 350,000 14 فروردین 350,000 350,000
الگو بالاتنه متد مولر سایز 48
الگو بالاتنه متد مولر سایز 48
ملزومات خیاطی
الگو بالاتنه متد مولر سایز 48 متفرقه 350,000 14 فروردین 350,000 350,000
الگو بالاتنه متد مولر سایز 48
الگو بالاتنه متد مولر سایز 50
ملزومات خیاطی
الگو بالاتنه متد مولر سایز 50 متفرقه 350,000 14 فروردین 350,000 350,000
الگو بالاتنه متد مولر سایز 50
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 32
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 32 متفرقه 240,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 32
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 34
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 34 متفرقه 240,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 34
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 36
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 36 متفرقه 240,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 36
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 38
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 38 متفرقه 180,000 18 مرداد 160,000 165,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 38
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 40
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 40 متفرقه 175,000 3 مرداد 165,000 165,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 40
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 42
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 42 متفرقه 180,000 18 مرداد 170,000 170,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 42
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 44
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 44 متفرقه 180,000 18 مرداد 170,000 170,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 44
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 46
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 46 متفرقه 160,000 26 اردیبهشت 155,000 160,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 46
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 48
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 48 متفرقه 170,000 21 تیر 170,000 170,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 48
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 50
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 50 متفرقه 165,000 26 اردیبهشت 160,000 165,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 50
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 52
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 52 متفرقه 250,000 29 فروردین 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 52
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 54
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 54 متفرقه 250,000 29 فروردین 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 54
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 56
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 56 متفرقه 270,000 29 فروردین 270,000 270,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 56
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 58
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 58 متفرقه 270,000 29 فروردین 270,000 270,000
الگو خیاطی بالا تنه و آستین زنانه متد مولر سایز 58
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 12 تا 18 ماه
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 12 تا 18 ماه متفرقه 200,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 12 تا 18 ماه
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 18 تا 24 ماه
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 18 تا 24 ماه متفرقه 200,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 18 تا 24 ماه
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 2 تا 3 سال
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 2 تا 3 سال متفرقه 200,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 2 تا 3 سال
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 3 تا 4 سال
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 3 تا 4 سال متفرقه 200,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 3 تا 4 سال
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 4 تا 5 سال
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 4 تا 5 سال متفرقه 200,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 4 تا 5 سال
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 5 تا 6 سال
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 5 تا 6 سال متفرقه 200,000 3 مرداد 200,000 200,000
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار خردسال متد مولر سایز 5 تا 6 سال
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار نوزاد متد مولر سایز 0 تا 3 ماه
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار نوزاد متد مولر سایز 0 تا 3 ماه متفرقه 200,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار نوزاد متد مولر سایز 0 تا 3 ماه
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار نوزاد متد مولر سایز 3 تا 6 ماه
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار نوزاد متد مولر سایز 3 تا 6 ماه متفرقه 200,000 19 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار نوزاد متد مولر سایز 3 تا 6 ماه
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار نوزاد متد مولر سایز 6 تا 12 ماه
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار نوزاد متد مولر سایز 6 تا 12 ماه متفرقه 200,000 23 اردیبهشت 250,000 250,000
الگو خیاطی بالا تنه و شلوار نوزاد متد مولر سایز 6 تا 12 ماه
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 36
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 36 متفرقه 450,000 24 مرداد 450,000 450,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 36
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 38
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 38 متفرقه 430,000 8 اردیبهشت 430,000 430,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 38
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 38
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 38 متفرقه 410,000 9 فروردین 410,000 410,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 38
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 40
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 40 متفرقه 470,000 18 شهریور 450,000 450,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 40
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 40
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 40 متفرقه 420,000 21 تیر 380,000 380,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 40
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 42
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 42 متفرقه 450,000 24 مرداد 450,000 450,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 42
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 44
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 44 متفرقه 450,000 18 شهریور 440,000 440,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 44
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 48
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 48 متفرقه 390,000 9 اردیبهشت 375,000 390,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 48
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 50
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 50 متفرقه 450,000 8 اردیبهشت 450,000 450,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 50
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 52
ملزومات خیاطی
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 52 متفرقه 450,000 8 اردیبهشت 450,000 450,000
الگو خیاطی بالاتنه و آستین زنانه متد abm سایز 52
مجموع موارد: 644 عدد در 13 صفحه