شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوازم خانگی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب مرکبات گیر جی پاس مدل GCJ5383
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر جی پاس مدل GCJ5383 جی پاس 2,280,000 15 فروردین 2,180,000 2,280,000
آب مرکبات گیر جی پاس مدل GCJ5383 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیر روتل مدل U464CH1
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر روتل مدل U464CH1 روتل 3,750,000 20 فروردین 3,550,000 3,750,000
آب مرکبات گیر روتل مدل U464CH1 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیر مودکس مدل JE235
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر مودکس مدل JE235 متفرقه 18,000,000 20 فروردین 18,000,000 18,000,000
آب مرکبات گیر مودکس مدل JE235 مخزن آبمیوه: دارد بازه توان دستگاه: 0 تا 50 تعداد سری: 1
آب مرکبات گیر مک استایلر مدل MC-89
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر مک استایلر مدل MC-89 مک استایلر 3,880,000 20 فروردین 3,780,000 3,880,000
آب مرکبات گیر مک استایلر مدل MC-89 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 201-250 تعداد سری: 2 گنجایش مخزن:1200
آب مرکبات گیری  فوما مدل 119877
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فوما مدل 119877 فوما 3,280,000 4 فروردین 3,280,000 3,280,000
آب مرکبات گیری فوما مدل 119877 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری بایترون مدل BCJ-120S
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بایترون مدل BCJ-120S بیترون 5,500,000 14 فروردین 5,000,000 5,500,000
آب مرکبات گیری بایترون مدل BCJ-120S مخزن آبمیوه: دارد
آب مرکبات گیری برلیانت مدل BCJ-5200
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری برلیانت مدل BCJ-5200 برلیانت 6,400,000 20 فروردین 6,400,000 6,700,000
آب مرکبات گیری برلیانت مدل BCJ-5200 مخزن آبمیوه: ندارد
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500 بوش 11,000,000 14 فروردین 11,000,000 11,000,000
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPB
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPB بوش 14,950,000 13 فروردین 14,950,000 14,950,000
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPB مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPW
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPW بوش 14,550,000 17 فروردین 13,600,000 14,950,000
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPW مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-004
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-004 بیشل 7,800,000 13 فروردین 7,800,000 7,800,000
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-004 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-005
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-005 بیشل 3,600,000 20 فروردین 3,600,000 3,600,000
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-005 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری جی پاس مدل GCJ46013UK
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری جی پاس مدل GCJ46013UK جی پاس 4,120,000 20 فروردین 4,120,000 4,120,000
آب مرکبات گیری جی پاس مدل GCJ46013UK مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری زیمنس مدل MC30000
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری زیمنس مدل MC30000 زیمنس 5,300,000 17 فروردین 5,300,000 5,300,000
آب مرکبات گیری زیمنس مدل MC30000 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری سونکس مدل SJE-1500J
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری سونکس مدل SJE-1500J سونکس 3,550,000 13 فروردین 3,550,000 3,550,000
آب مرکبات گیری سونکس مدل SJE-1500J مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری سیلورکرست مدل KH 25 کد 2045416
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری سیلورکرست مدل KH 25 کد 2045416 سیلورکرست 3,390,000 17 فروردین 3,390,000 3,390,000
آب مرکبات گیری سیلورکرست مدل KH 25 کد 2045416 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری سیماران کد 401
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری سیماران کد 401 سیماران 4,790,000 20 فروردین 4,390,000 4,790,000
آب مرکبات گیری سیماران کد 401 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-927
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-927 فوما 5,590,000 13 فروردین 5,590,000 5,590,000
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-927 مخزن آبمیوه: ندارد
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra فکر 7,619,400 20 فروردین 7,619,400 8,520,000
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد
آب مرکبات گیری فیلیپس سری Avance Collection مدل HR2752
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فیلیپس سری Avance Collection مدل HR2752 فیلیپس 9,600,000 13 فروردین 9,600,000 9,600,000
آب مرکبات گیری فیلیپس سری Avance Collection مدل HR2752 مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری متئو مدل MCS 100
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری متئو مدل MCS 100 متئو 4,300,000 20 فروردین 4,000,000 4,300,000
آب مرکبات گیری متئو مدل MCS 100 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری مولینکس سری Vitapress مدل PC302
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری مولینکس سری Vitapress مدل PC302 مولینکس 5,200,000 15 فروردین 5,200,000 5,200,000
آب مرکبات گیری مولینکس سری Vitapress مدل PC302 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری مولینکس مدل PC603D27
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری مولینکس مدل PC603D27 مولینکس 10,300,000 20 فروردین 9,500,000 10,300,000
آب مرکبات گیری مولینکس مدل PC603D27 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 160
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 160 میگل 6,800,000 20 فروردین 6,400,000 6,800,000
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 160 مخزن آبمیوه: دارد
آب مرکبات گیری نینگ های مدل 8801
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری نینگ های مدل 8801 متفرقه 1,990,000 20 فروردین 1,990,000 2,800,000
آب مرکبات گیری نینگ های مدل 8801 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: ندارد
آب مرکبات گیری نیوار مدل KN-4050
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری نیوار مدل KN-4050 متفرقه 1,800,000 20 فروردین 1,680,000 1,800,000
آب مرکبات گیری نیوار مدل KN-4050 مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری همیلتون مدل JH-391
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری همیلتون مدل JH-391 متفرقه 7,590,000 17 فروردین 6,900,000 7,590,000
آب مرکبات گیری همیلتون مدل JH-391 مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: ندارد
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Limonade
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Limonade پارس خزر 3,280,000 20 فروردین 3,230,000 3,300,000
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Limonade مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل PULP
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل PULP پارس خزر 4,400,000 20 فروردین 4,330,000 4,400,000
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل PULP مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری پروفی کوک مدل PC ZP 1018
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری پروفی کوک مدل PC ZP 1018 متفرقه 9,000,000 20 فروردین 9,000,000 9,000,000
آب مرکبات گیری پروفی کوک مدل PC ZP 1018 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری پرینسس مدل 202020
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری پرینسس مدل 202020 پرینسس 4,950,000 20 فروردین 4,950,000 4,950,000
آب مرکبات گیری پرینسس مدل 202020 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری کروپس مدل ZX700041
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری کروپس مدل ZX700041 کروپس 28,500,000 13 فروردین 28,500,000 28,500,000
آب مرکبات گیری کروپس مدل ZX700041 مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری کلترونیک مدل ZP 3253
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری کلترونیک مدل ZP 3253 متفرقه 2,540,000 20 فروردین 2,500,000 2,540,000
آب مرکبات گیری کلترونیک مدل ZP 3253 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 0 تا 50 تعداد سری:2 گنجایش مخزن: 400
آب پرتقال گیری بیشل مدل BL-CJ-003
آب مرکبات گیر
آب پرتقال گیری بیشل مدل BL-CJ-003 بیشل 5,500,000 10 فروردین 5,500,000 5,500,000
آب پرتقال گیری بیشل مدل BL-CJ-003 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: دارد
آبمرکبات گیری سانیا مدل SU-8093
آب مرکبات گیر
آبمرکبات گیری سانیا مدل SU-8093 متفرقه 2,690,000 13 فروردین 2,690,000 2,690,000
آبمرکبات گیری سانیا مدل SU-8093 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آبگرم کن دیواری فکر مدل LAGOON
آبگرمکن
آبگرم کن دیواری فکر مدل LAGOON متفرقه 15,500,000 20 فروردین 13,049,900 15,500,000
آبگرم کن دیواری فکر مدل LAGOON جنس بدنه: پلاستیک ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210
آبگرمکن
آبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210 متفرقه 8,900,000 20 فروردین 8,900,000 8,900,000
آبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210 تعداد المنت: یک عدد سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد ولوم ترموستات:دارد
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120
آبگرمکن
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120 متفرقه 15,000,000 20 فروردین 13,500,000 15,000,000
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120 تعداد المنت: یک عدد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev200
آبگرمکن
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev200 متفرقه 20,000,000 20 فروردین 20,000,000 20,000,000
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev200 ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70
آبگرمکن
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70 متفرقه 13,000,000 20 فروردین 12,300,000 13,000,000
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70 ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی برفاب مدل 120
آبگرمکن
آبگرمکن برقی برفاب مدل 120 برفاب 8,800,000 13 فروردین 8,800,000 8,800,000
آبگرمکن برقی برفاب مدل 120 جنس بدنه: استیل تعداد المنت: یک عدد سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی برفاب مدل 15EW
آبگرمکن
آبگرمکن برقی برفاب مدل 15EW برفاب 5,500,000 13 فروردین 5,500,000 5,500,000
آبگرمکن برقی برفاب مدل 15EW جنس بدنه: استیل ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-10
آبگرمکن
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-10 گرم آوران 6,200,000 20 فروردین 5,400,000 6,200,000
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-10 تعداد المنت: یک عدد امکان تنظیم شعله: دارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما): دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-120
آبگرمکن
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-120 گرم آوران 8,800,000 20 فروردین 8,800,000 8,800,000
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-120 تعداد المنت: یک عدد سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ امکان تنظیم شعله: دارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-50
آبگرمکن
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-50 گرم آوران 7,450,000 20 فروردین 7,300,000 7,450,000
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-50 تعداد المنت: یک عدد امکان تنظیم شعله: دارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما): دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-70
آبگرمکن
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-70 گرم آوران 7,700,000 20 فروردین 7,500,000 7,700,000
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-70 تعداد المنت: یک عدد امکان تنظیم شعله: دارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما): دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن دیواری فکر مدل OLYMPIA
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری فکر مدل OLYMPIA فکر 16,448,000 20 فروردین 16,448,000 16,448,000
آبگرمکن دیواری فکر مدل OLYMPIA ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 35-10
آبگرمکن
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 35-10 برفاب 15,300,000 20 فروردین 15,300,000 15,300,000
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 35-10 جنس بدنه: استیل تعداد المنت: یک عدد سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد امکان تنظیم شعله: ندارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):ندارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 50-10
آبگرمکن
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 50-10 برفاب 17,250,000 17 فروردین 17,250,000 17,250,000
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 50-10 جنس بدنه: استیل تعداد المنت: یک عدد سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد امکان تنظیم شعله: ندارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):ندارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 60-10
آبگرمکن
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 60-10 برفاب 18,400,000 13 فروردین 18,400,000 18,400,000
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 60-10 جنس بدنه: استیل تعداد المنت: یک عدد سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد امکان تنظیم شعله: ندارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):ندارد ولوم ترموستات: دارد
مجموع موارد: 73514 عدد در 1471 صفحه