شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سرویس کفگیر و ملاقه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ست 3 پارچه کفگیر و ملاقه مدل 4040
سرویس کفگیر و ملاقه
ست 3 پارچه کفگیر و ملاقه مدل 4040 متفرقه 75,000 10 تیر 81,000 83,000
ست 3 پارچه کفگیر و ملاقه مدل 4040 پایه: ندارد
ست 3 پارچه کفگیر و ملاقه کد 2018
سرویس کفگیر و ملاقه
ست 3 پارچه کفگیر و ملاقه کد 2018 متفرقه 73,000 10 تیر 68,000 72,000
ست 3 پارچه کفگیر و ملاقه کد 2018 پایه: ندارد
ست 6 پارچه کفگیر و ملاقه ام بی مدل 8026
سرویس کفگیر و ملاقه
ست 6 پارچه کفگیر و ملاقه ام بی مدل 8026 ام بی 3,830,000 10 تیر 3,557,400 3,860,000
ست 6 پارچه کفگیر و ملاقه ام بی مدل 8026 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
ست 6 پارچه کفگیر و ملاقه ام بی مدل 8107
سرویس کفگیر و ملاقه
ست 6 پارچه کفگیر و ملاقه ام بی مدل 8107 ام بی 2,790,000 31 خرداد 2,580,200 2,790,000
ست 6 پارچه کفگیر و ملاقه ام بی مدل 8107 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
ست 6 پارچه کفگیر و ملاقه پلاس مدل 907
سرویس کفگیر و ملاقه
ست 6 پارچه کفگیر و ملاقه پلاس مدل 907 پلاس 3,250,000 10 اردیبهشت 3,250,000 3,250,000
ست 6 پارچه کفگیر و ملاقه پلاس مدل 907 پایه: ندارد
ست 7 پارچه کفگیر و ملاقه مدل B6
سرویس کفگیر و ملاقه
ست 7 پارچه کفگیر و ملاقه مدل B6 متفرقه 498,300 26 خرداد 498,300 498,300
ست 7 پارچه کفگیر و ملاقه مدل B6 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
ست کف گیر و ملاقه آیدا مدل Colorful - بسته 5 عددی
سرویس کفگیر و ملاقه
ست کف گیر و ملاقه آیدا مدل Colorful - بسته 5 عددی متفرقه 104,000 10 تیر 100,000 113,000
ست کف گیر و ملاقه آیدا مدل Colorful - بسته 5 عددی پایه: ندارد
ست کفگیر 3 پارچه مدل RNGI30
سرویس کفگیر و ملاقه
ست کفگیر 3 پارچه مدل RNGI30 متفرقه 84,400 31 خرداد 78,900 84,400
ست کفگیر 3 پارچه مدل RNGI30 پایه: ندارد
ست کفگیر ایکیا مدل Danmark
سرویس کفگیر و ملاقه
ست کفگیر ایکیا مدل Danmark ایکیا 84,000 10 تیر 91,000 91,000
ست کفگیر ایکیا مدل Danmark پایه: ندارد
ست کفگیر مدل Akut غیر اصل
سرویس کفگیر و ملاقه
ست کفگیر مدل Akut غیر اصل متفرقه 230,000 31 خرداد 90,000 90,000
ست کفگیر مدل Akut غیر اصل پایه: ندارد
ست کفگیر و ملاقه 5 پارچه کد 120
سرویس کفگیر و ملاقه
ست کفگیر و ملاقه 5 پارچه کد 120 متفرقه 95,000 26 خرداد 95,000 99,000
ست کفگیر و ملاقه 5 پارچه کد 120 پایه: ندارد
ست کفگیر و ملاقه 5 پارچه کد kp 136
سرویس کفگیر و ملاقه
ست کفگیر و ملاقه 5 پارچه کد kp 136 متفرقه 130,000 26 خرداد 130,000 130,000
ست کفگیر و ملاقه 5 پارچه کد kp 136 پایه: ندارد
ست کفگیر و ملاقه 6 پارچه مدل 1-1369
سرویس کفگیر و ملاقه
ست کفگیر و ملاقه 6 پارچه مدل 1-1369 متفرقه 870,000 26 خرداد 870,000 870,000
ست کفگیر و ملاقه 6 پارچه مدل 1-1369 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
ست کفگیر و ملاقه باگر مدل Safir
سرویس کفگیر و ملاقه
ست کفگیر و ملاقه باگر مدل Safir باگر 185,000 14 فروردین 185,000 185,000
ست کفگیر و ملاقه باگر مدل Safir پایه: ندارد نوع پایه: دیواری
ست کفگیر و ملاقه پیک نیک مدل kitchen-05
سرویس کفگیر و ملاقه
ست کفگیر و ملاقه پیک نیک مدل kitchen-05 متفرقه 550,000 10 تیر 290,000 610,000
ست کفگیر و ملاقه پیک نیک مدل kitchen-05 پایه: ندارد
سرویس 2 پارچه ملاقه و کفکیر باگر مدل BG-400
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 2 پارچه ملاقه و کفکیر باگر مدل BG-400 باگر 185,000 26 خرداد 185,000 185,000
سرویس 2 پارچه ملاقه و کفکیر باگر مدل BG-400 پایه: ندارد
سرویس 2 پارچه کفگیر مدل Cutlery 3
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 2 پارچه کفگیر مدل Cutlery 3 متفرقه 198,000 10 اردیبهشت 198,000 198,000
سرویس 2 پارچه کفگیر مدل Cutlery 3 پایه: ندارد
سرویس 2 پارچه کفگیر مدل H912
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 2 پارچه کفگیر مدل H912 متفرقه 325,000 5 تیر 310,000 325,000
سرویس 2 پارچه کفگیر مدل H912 پایه: ندارد
سرویس 2 پارچه کفگیر و ملاقه مدل C2
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 2 پارچه کفگیر و ملاقه مدل C2 متفرقه 210,000 5 تیر 210,000 210,000
سرویس 2 پارچه کفگیر و ملاقه مدل C2 پایه: ندارد
سرویس 2 پارچه کفگیر و ملاقه مدل lion 25
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 2 پارچه کفگیر و ملاقه مدل lion 25 متفرقه 136,000 31 خرداد 130,000 136,000
سرویس 2 پارچه کفگیر و ملاقه مدل lion 25 پایه: ندارد
سرویس 3 پارچه کفگیر ایکیا مدل Gnarp
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 3 پارچه کفگیر ایکیا مدل Gnarp ایکیا 780,000 31 خرداد 780,000 815,000
سرویس 3 پارچه کفگیر ایکیا مدل Gnarp پایه: ندارد
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه اورانوس کد 03
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه اورانوس کد 03 اورانوس 740,000 10 تیر 680,000 680,000
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه اورانوس کد 03 پایه: ندارد
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه ایکیا مدل Direkt
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه ایکیا مدل Direkt ایکیا 3,230,000 26 خرداد 3,230,000 3,230,000
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه ایکیا مدل Direkt پایه: ندارد
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه بونیتا کد S1011
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه بونیتا کد S1011 بونیتا 1,570,000 26 خرداد 1,550,000 1,570,000
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه بونیتا کد S1011 پایه: ندارد
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه بونیتا کد S2011
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه بونیتا کد S2011 بونیتا 1,559,900 26 خرداد 1,559,900 1,559,900
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه بونیتا کد S2011 پایه: ندارد
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه فری کوک کد 111
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه فری کوک کد 111 متفرقه 117,000 25 اردیبهشت 117,000 117,000
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه فری کوک کد 111 پایه: ندارد
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه کد ch001
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه کد ch001 متفرقه 360,000 4 فروردین 360,000 360,000
سرویس 3 پارچه کفگیر و ملاقه کد ch001 پایه: ندارد
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه   مدل suman
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مدل suman متفرقه 750,000 26 خرداد 750,000 750,000
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مدل suman پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه ایکیا مدل GRUNKA
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه ایکیا مدل GRUNKA ایکیا 3,100,000 5 تیر 3,100,000 3,100,000
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه ایکیا مدل GRUNKA پایه: ندارد
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1004
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1004 مای کیچن 1,050,000 10 تیر 850,000 1,050,000
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1004 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1005
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1005 مای کیچن 1,050,000 31 خرداد 945,000 1,050,000
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1005 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1006
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1006 مای کیچن 943,500 26 خرداد 941,900 943,500
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1006 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1007
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1007 مای کیچن 990,000 10 تیر 945,000 955,500
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل M1007 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل TM 228000
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل TM 228000 مای کیچن 1,000,000 10 تیر 945,000 1,050,000
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مای کیچن مدل TM 228000 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مدل M11
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مدل M11 متفرقه 400,000 26 خرداد 320,000 416,400
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مدل M11 پایه: دارد نوع پایه: دیواری
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مدل M8
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مدل M8 متفرقه 490,000 26 خرداد 282,000 490,000
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه مدل M8 پایه: ندارد
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه کد 3383
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه کد 3383 متفرقه 450,000 26 فروردین 450,000 450,000
سرویس 4 پارچه کفگیر و ملاقه کد 3383 پایه: ندارد
سرویس 4 پارچه کفگیر و چنگال بامبو مدل KS1
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 4 پارچه کفگیر و چنگال بامبو مدل KS1 بامبو 198,000 10 تیر 190,000 204,000
سرویس 4 پارچه کفگیر و چنگال بامبو مدل KS1 پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا مدل 01
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا مدل 01 متفرقه 100,000 10 تیر 94,800 113,000
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا مدل 01 پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا مدل 1812
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا مدل 1812 متفرقه 55,600 26 خرداد 55,600 55,600
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا مدل 1812 پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا مدل Black
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا مدل Black متفرقه 52,400 10 تیر 52,400 55,000
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا مدل Black پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا کد 1325
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا کد 1325 متفرقه 83,900 10 تیر 83,500 85,000
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه آیدا کد 1325 پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه ایکیا مدل 80435942 - FULLANDAD
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه ایکیا مدل 80435942 - FULLANDAD ایکیا 1,470,000 24 خرداد 1,470,000 1,470,000
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه ایکیا مدل 80435942 - FULLANDAD پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه بونیتا کد S4012
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه بونیتا کد S4012 بونیتا 2,500,000 9 فروردین 2,500,000 2,500,000
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه بونیتا کد S4012 پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه رجینال مدل NS
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه رجینال مدل NS متفرقه 61,600 26 خرداد 61,600 61,600
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه رجینال مدل NS پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه مدل woodi کد 005
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه مدل woodi کد 005 متفرقه 555,000 1 اردیبهشت 555,000 555,000
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه مدل woodi کد 005 پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه پیشتازان مدل 336
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه پیشتازان مدل 336 متفرقه 222,000 31 خرداد 222,000 222,000
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه پیشتازان مدل 336 پایه: دارد نوع پایه: رومیزی
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه کد 104
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه کد 104 متفرقه 290,000 11 اردیبهشت 203,000 203,000
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه کد 104 پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه کد 1045
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه کد 1045 متفرقه 2,977,100 26 خرداد 2,977,100 2,977,100
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه کد 1045 پایه: ندارد
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه کد 1045
سرویس کفگیر و ملاقه
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه کد 1045 متفرقه 2,980,000 26 خرداد 2,977,100 2,980,000
سرویس 5 پارچه کفگیر و ملاقه کد 1045 پایه: ندارد
مجموع موارد: 136 عدد در 3 صفحه