شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کیسه نان و سبزی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستمال مخصوص نان مدل صحرا کد K010
کیسه نان و سبزی
دستمال مخصوص نان مدل صحرا کد K010 متفرقه 450,000 06:05:28 450,000 450,000
دستمال مخصوص نان مدل صحرا کد K010 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه  نان کد 005
کیسه نان و سبزی
کیسه نان کد 005 متفرقه 230,000 2 اردیبهشت 230,000 230,000
کیسه نان کد 005 تعداد: یک عدد کیسه جنس: اکریلیک
کیسه سبزی  مدل 9901
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل 9901 متفرقه 310,000 06:05:30 310,000 310,000
کیسه سبزی مدل 9901 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی  کد 01
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 01 متفرقه 450,000 06:05:29 450,000 450,000
کیسه سبزی کد 01 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی 3 تکه مهروز مدل گلدار
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی 3 تکه مهروز مدل گلدار متفرقه 450,000 6 فروردین 450,000 450,000
کیسه سبزی 3 تکه مهروز مدل گلدار تعداد: سه عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی بیلین کد 8071
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی بیلین کد 8071 متفرقه 220,000 06:05:29 220,000 220,000
کیسه سبزی بیلین کد 8071 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی بیلین کد 8241 بسته 3 عددی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی بیلین کد 8241 بسته 3 عددی متفرقه 590,000 06:05:31 519,200 590,000
کیسه سبزی بیلین کد 8241 بسته 3 عددی تعداد: سه عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی بیلین کد 8340 بسته 3 عددی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی بیلین کد 8340 بسته 3 عددی متفرقه 590,000 15 خرداد 590,000 590,000
کیسه سبزی بیلین کد 8340 بسته 3 عددی تعداد: سه عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی بیلین کد 8341 بسته 3 عددی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی بیلین کد 8341 بسته 3 عددی متفرقه 590,000 27 اردیبهشت 590,000 590,000
کیسه سبزی بیلین کد 8341 بسته 3 عددی تعداد: سه عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی بیلین کد 8342 بسته 3 عددی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی بیلین کد 8342 بسته 3 عددی متفرقه 590,000 06:05:32 590,000 590,000
کیسه سبزی بیلین کد 8342 بسته 3 عددی تعداد: سه عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی بیلین کد 8347 بسته 3 عددی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی بیلین کد 8347 بسته 3 عددی متفرقه 590,000 06:05:31 590,000 590,000
کیسه سبزی بیلین کد 8347 بسته 3 عددی تعداد: سه عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی طرح غنچه کد 12 m
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی طرح غنچه کد 12 m متفرقه 170,000 6 خرداد 180,000 180,000
کیسه سبزی طرح غنچه کد 12 m تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی طرح قلب کد ۰۰۸
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی طرح قلب کد ۰۰۸ متفرقه 190,000 4 فروردین 190,000 190,000
کیسه سبزی طرح قلب کد ۰۰۸ تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مانیز مدل OR
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مانیز مدل OR متفرقه 50,000 17 اردیبهشت 650,000 650,000
کیسه سبزی مانیز مدل OR تعداد: یک عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی مدل 001
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل 001 متفرقه 249,000 06:05:28 249,000 249,000
کیسه سبزی مدل 001 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی مدل Flower 1  مجموعه 3 عددی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل Flower 1 مجموعه 3 عددی متفرقه 230,000 4 فروردین 230,000 230,000
کیسه سبزی مدل Flower 1 مجموعه 3 عددی تعداد: سه عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل gloria
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل gloria متفرقه 190,000 06:05:28 190,000 190,000
کیسه سبزی مدل gloria تعداد: یک عدد کیسه جنس: اکریلیک
کیسه سبزی مدل Lili98
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل Lili98 متفرقه 220,000 06:05:29 220,000 220,000
کیسه سبزی مدل Lili98 تعداد: یک عدد کیسه جنس: اکریلیک
کیسه سبزی مدل ROBIN154
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل ROBIN154 متفرقه 105,000 21 فروردین 105,000 105,000
کیسه سبزی مدل ROBIN154 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل ROBIN260
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل ROBIN260 متفرقه 110,000 11 اردیبهشت 110,000 110,000
کیسه سبزی مدل ROBIN260 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل S103 مجموعه 3 عددی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل S103 مجموعه 3 عددی متفرقه 700,000 06:05:30 700,000 700,000
کیسه سبزی مدل S103 مجموعه 3 عددی تعداد: سه عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل vanila
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل vanila متفرقه 290,000 06:05:28 290,000 290,000
کیسه سبزی مدل vanila تعداد: یک عدد کیسه جنس: اکریلیک
کیسه سبزی مدل آفتاب
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل آفتاب متفرقه 260,000 19 فروردین 260,000 260,000
کیسه سبزی مدل آفتاب تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل آنجل
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل آنجل متفرقه 250,000 06:05:29 250,000 250,000
کیسه سبزی مدل آنجل تعداد: یک عدد کیسه جنس: اکریلیک
کیسه سبزی مدل ارغوان
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل ارغوان متفرقه 390,000 14 فروردین 390,000 390,000
کیسه سبزی مدل ارغوان تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل اسلیمی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل اسلیمی متفرقه 110,000 27 فروردین 110,000 110,000
کیسه سبزی مدل اسلیمی تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل ترنج A4
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل ترنج A4 متفرقه 446,000 23 فروردین 446,000 446,000
کیسه سبزی مدل ترنج A4 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل غنچه کد 13 m
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل غنچه کد 13 m متفرقه 220,000 06:05:31 210,000 220,000
کیسه سبزی مدل غنچه کد 13 m تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل غنچه کد 13 M
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل غنچه کد 13 M متفرقه 150,000 27 اردیبهشت 150,000 150,000
کیسه سبزی مدل غنچه کد 13 M تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل غنچه کد ۲۴ m
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل غنچه کد ۲۴ m متفرقه 380,000 06:05:31 380,000 380,000
کیسه سبزی مدل غنچه کد ۲۴ m تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل مهتاب
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل مهتاب متفرقه 360,000 4 فروردین 360,000 360,000
کیسه سبزی مدل مهتاب تعداد: یک عدد کیسه جنس: اکریلیک
کیسه سبزی مدل نیلوفر کد 13 M
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل نیلوفر کد 13 M متفرقه 270,000 12 اردیبهشت 270,000 270,000
کیسه سبزی مدل نیلوفر کد 13 M تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل گل رز کد 12 m
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل گل رز کد 12 m متفرقه 180,000 12 خرداد 180,000 180,000
کیسه سبزی مدل گل رز کد 12 m تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی مدل گل ناز
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل گل ناز متفرقه 198,000 06:05:30 198,000 198,000
کیسه سبزی مدل گل ناز تعداد: یک عدد کیسه جنس: اکریلیک
کیسه سبزی مدل گلشن 10
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی مدل گلشن 10 متفرقه 160,000 06:05:29 160,000 160,000
کیسه سبزی مدل گلشن 10 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح اسپرید آبی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح اسپرید آبی متفرقه 680,000 06:05:30 680,000 680,000
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح اسپرید آبی تعداد: دو عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح اسپرید صورتی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح اسپرید صورتی رزین تاژ 680,000 27 اردیبهشت 680,000 680,000
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح اسپرید صورتی تعداد: دو عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح رابید آبی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح رابید آبی متفرقه 680,000 06:05:29 680,000 680,000
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح رابید آبی تعداد: دو عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح رابید صورتی
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح رابید صورتی متفرقه 680,000 06:05:31 680,000 680,000
کیسه سبزی کتان 2 تکه رزین تاژ طرح رابید صورتی تعداد: دو عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی کد 001
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 001 متفرقه 340,000 06:05:30 340,000 340,000
کیسه سبزی کد 001 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی کد 002
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 002 متفرقه 340,000 06:05:30 340,000 340,000
کیسه سبزی کد 002 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی کد 003
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 003 متفرقه 380,000 06:05:31 380,000 380,000
کیسه سبزی کد 003 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی کد 009
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 009 متفرقه 260,000 06:05:30 260,000 260,000
کیسه سبزی کد 009 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی کد 010
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 010 متفرقه 300,000 06:05:30 300,000 300,000
کیسه سبزی کد 010 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی کد 011
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 011 متفرقه 300,000 06:05:29 300,000 300,000
کیسه سبزی کد 011 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی کد 11
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 11 متفرقه 230,000 27 فروردین 230,000 230,000
کیسه سبزی کد 11 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی کد 12
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 12 متفرقه 220,000 06:05:31 220,000 230,000
کیسه سبزی کد 12 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی کد 12
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 12 متفرقه 200,000 06:05:31 200,000 200,000
کیسه سبزی کد 12 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پنبه
کیسه سبزی کد 13
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 13 متفرقه 180,000 27 اردیبهشت 180,000 180,000
کیسه سبزی کد 13 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پلی استر
کیسه سبزی کد 14
کیسه نان و سبزی
کیسه سبزی کد 14 متفرقه 190,000 06:05:31 190,000 190,000
کیسه سبزی کد 14 تعداد: یک عدد کیسه جنس: پنبه
مجموع موارد: 172 عدد در 4 صفحه