شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سرویس آشپزخانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
خشک کن ظرف ایکیا مدل NYSKOLJD
سرویس آشپزخانه
خشک کن ظرف ایکیا مدل NYSKOLJD ایکیا 900,000 08:04:34 900,000 900,000
خشک کن ظرف ایکیا مدل NYSKOLJD مشتمل بر: یک عدد دستمال آشپزخانه
دستکش فر  مدل 1223 بسته 2 عددی
سرویس آشپزخانه
دستکش فر مدل 1223 بسته 2 عددی متفرقه 1,400,000 08:04:35 1,400,000 1,400,000
دستکش فر مدل 1223 بسته 2 عددی مشتمل بر: یک جفت دستکش فر
دستکش فر مدل i10 بسته 2 عددی
سرویس آشپزخانه
دستکش فر مدل i10 بسته 2 عددی متفرقه 460,000 08:04:35 460,000 460,000
دستکش فر مدل i10 بسته 2 عددی مشتمل بر: یک جفت دستکش فر
ست آشپزخانه 11 تکه کد 4005
سرویس آشپزخانه
ست آشپزخانه 11 تکه کد 4005 متفرقه 1,499,000 08:04:35 1,490,000 1,499,000
ست آشپزخانه 11 تکه کد 4005 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، دو عدد زیربشقابی، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
ست آشپزخانه 6 تکه لارز کد 51
سرویس آشپزخانه
ست آشپزخانه 6 تکه لارز کد 51 لا رز 940,000 27 فروردین 940,000 940,000
ست آشپزخانه 6 تکه لارز کد 51
سرویس 10 پارچه آشپزخانه بهاز کالا کد 519
سرویس آشپزخانه
سرویس 10 پارچه آشپزخانه بهاز کالا کد 519 بهازکالا 5,865,000 08:04:34 5,865,000 5,865,000
سرویس 10 پارچه آشپزخانه بهاز کالا کد 519 مشتمل بر: یک عدد روقوری
سرویس 10 پارچه آشپزخانه بهاز کالا کد 522-S-F
سرویس آشپزخانه
سرویس 10 پارچه آشپزخانه بهاز کالا کد 522-S-F بهازکالا 5,256,000 08:04:35 5,256,000 5,256,000
سرویس 10 پارچه آشپزخانه بهاز کالا کد 522-S-F مشتمل بر: یک عدد روقوری
سرویس 8 پارچه آشپزخانه بهازکالا طرح 2 خط کد 528
سرویس آشپزخانه
سرویس 8 پارچه آشپزخانه بهازکالا طرح 2 خط کد 528 بهازکالا 9,850,000 08:04:37 9,850,000 9,850,000
سرویس 8 پارچه آشپزخانه بهازکالا طرح 2 خط کد 528 مشتمل بر: یک عدد روقوری
سرویس آشپزخانه  18 تکه لارز کد 118
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 18 تکه لارز کد 118 متفرقه 2,000,000 08:04:35 2,000,000 2,250,000
سرویس آشپزخانه 18 تکه لارز کد 118 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی
سرویس آشپزخانه  18 تکه لارز کد 161
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 18 تکه لارز کد 161 متفرقه 2,700,000 08:04:35 2,700,000 2,700,000
سرویس آشپزخانه 18 تکه لارز کد 161 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی
سرویس آشپزخانه  20 تکه لارز کد 113
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 20 تکه لارز کد 113 متفرقه 2,800,000 08:04:34 2,800,000 2,800,000
سرویس آشپزخانه 20 تکه لارز کد 113 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی
سرویس آشپزخانه  20 تکه کد 171
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 20 تکه کد 171 متفرقه 2,600,000 08:04:36 2,600,000 2,700,000
سرویس آشپزخانه 20 تکه کد 171 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه  20 تکه کد 181
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 20 تکه کد 181 متفرقه 2,400,000 08:04:36 2,115,000 2,300,000
سرویس آشپزخانه 20 تکه کد 181 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال
سرویس آشپزخانه  20 تکه کد 192
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 20 تکه کد 192 متفرقه 2,520,000 13 خرداد 2,520,000 2,520,000
سرویس آشپزخانه 20 تکه کد 192 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، یک عدد حوله آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه السا مدل 7
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه السا مدل 7 متفرقه 1,200,000 19 فروردین 1,200,000 1,200,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه السا مدل 7 مشتمل بر: یک عدد روقوری، یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 10 تکه لایکو Vivana طرح ویس
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه لایکو Vivana طرح ویس لایکو 5,000,000 2 اردیبهشت 4,000,000 5,000,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه لایکو Vivana طرح ویس مشتمل بر: یک عدد سبد نان، دو عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، دو عدد دستمال سفره، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 10 تکه مدل z44
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه مدل z44 متفرقه 1,300,000 11 اردیبهشت 1,300,000 1,300,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه مدل z44 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک عدد کیسه سبزی، دو عدد زیربشقابی، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی، یک عدد دستگیره
سرویس آشپزخانه 10 تکه مدل قائم 110
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه مدل قائم 110 متفرقه 1,100,000 08:04:36 1,100,000 1,100,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه مدل قائم 110 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، سه عدد دستمال سفره، یک عدد پیش‌بند، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 10 تکه ونتو کد 10
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه ونتو کد 10 ونتو 1,350,000 08:04:36 1,350,000 1,350,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه ونتو کد 10 مشتمل بر: یک عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک جفت محافظ دستگیره فر، یک عدد پیش‌بند
سرویس آشپزخانه 10 تکه ویوانا طرح بلوبری
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه ویوانا طرح بلوبری ویوانا 2,310,000 2 اردیبهشت 2,310,000 2,310,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه ویوانا طرح بلوبری مشتمل بر: یک عدد سبد نان، دو عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، دو عدد دستمال سفره، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-Apple
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-Apple متفرقه 1,300,000 08:04:37 1,170,000 1,300,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-Apple مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-coffee
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-coffee متفرقه 1,300,000 08:04:36 1,170,000 1,300,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-coffee مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-colorful
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-colorful متفرقه 1,300,000 08:04:35 990,000 990,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-colorful مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-Sunflwr
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-Sunflwr متفرقه 1,300,000 08:04:36 990,000 990,000
سرویس آشپزخانه 10 تکه کد srv10-Sunflwr مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 10 پارچه پاپیون مدل Cherry Flower
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 10 پارچه پاپیون مدل Cherry Flower متفرقه 1,250,000 11 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
سرویس آشپزخانه 10 پارچه پاپیون مدل Cherry Flower مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 11 تکه رزین تاژ مدل Rangarang کد VA2000-040
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 11 تکه رزین تاژ مدل Rangarang کد VA2000-040 رزین تاژ 2,150,000 4 فروردین 2,150,000 2,150,000
سرویس آشپزخانه 11 تکه رزین تاژ مدل Rangarang کد VA2000-040 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی، دو عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 11 تکه رزین تاژ مدل اسپرید Abi کد VA2000-043
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 11 تکه رزین تاژ مدل اسپرید Abi کد VA2000-043 رزین تاژ 2,150,000 2 اردیبهشت 2,150,000 2,150,000
سرویس آشپزخانه 11 تکه رزین تاژ مدل اسپرید Abi کد VA2000-043 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی، دو عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 11 تکه شایگان
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 11 تکه شایگان متفرقه 1,100,000 08:04:37 1,100,000 1,100,000
سرویس آشپزخانه 11 تکه شایگان مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال، یک جفت دستکش فر، یک عدد دستمال سفره، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 11 تکه طرح فلاور
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 11 تکه طرح فلاور متفرقه 830,000 2 اردیبهشت 830,000 830,000
سرویس آشپزخانه 11 تکه طرح فلاور مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی
سرویس آشپزخانه 11 تکه مدل 001
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 11 تکه مدل 001 متفرقه 2,010,000 08:04:35 2,010,000 2,010,000
سرویس آشپزخانه 11 تکه مدل 001 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند
سرویس آشپزخانه 11 تکه مدل 001
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 11 تکه مدل 001 متفرقه 1,829,000 6 فروردین 1,829,000 1,829,000
سرویس آشپزخانه 11 تکه مدل 001 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند
سرویس آشپزخانه 11 تکه مدل نگار-2
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 11 تکه مدل نگار-2 متفرقه 1,741,600 08:04:37 1,741,600 1,741,600
سرویس آشپزخانه 11 تکه مدل نگار-2 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد زیربشقابی، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد دستگیره
سرویس آشپزخانه 12 تکه سی کارچی مدل 12VIP
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه سی کارچی مدل 12VIP سی کارچی 3,168,400 08:04:35 3,168,400 4,850,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه سی کارچی مدل 12VIP مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک جفت محافظ دستگیره فر، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه سی کارچی مدل Flower-1
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه سی کارچی مدل Flower-1 سی کارچی 4,350,000 08:04:37 4,150,000 4,150,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه سی کارچی مدل Flower-1 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک جفت محافظ دستگیره فر، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه سی کارچی مدل Flower-2
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه سی کارچی مدل Flower-2 سی کارچی 4,350,000 08:04:35 4,150,000 4,150,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه سی کارچی مدل Flower-2 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک جفت محافظ دستگیره فر، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه طرح گل کد 01
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه طرح گل کد 01 متفرقه 1,330,000 08:04:35 1,350,000 1,350,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه طرح گل کد 01 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی، یک عدد دستمال آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه طرح گل کد 02
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه طرح گل کد 02 متفرقه 1,380,000 08:04:35 1,350,000 1,350,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه طرح گل کد 02 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی، یک عدد دستمال آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه طرح گلها
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه طرح گلها متفرقه 1,420,000 08:04:35 1,420,000 1,420,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه طرح گلها مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال، یک جفت دستکش فر، چهار عدد دستمال سفره، یک عدد پیش‌بند
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 012
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 012 متفرقه 3,400,000 08:04:35 3,400,000 3,400,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 012 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند، یک عدد رو کابینتی، چهار عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 002
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 002 متفرقه 3,800,000 08:04:34 3,600,000 3,800,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 002 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 004
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 004 متفرقه 3,750,000 08:04:37 3,700,000 3,700,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 004 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 005
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 005 متفرقه 3,550,000 08:04:35 3,400,000 3,550,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 005 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 006
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 006 متفرقه 3,650,000 08:04:35 3,600,000 3,650,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 006 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 007
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 007 متفرقه 4,000,000 08:04:37 4,000,000 4,000,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل 12P 007 مشتمل بر: یک عدد سبد نان، سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد کیسه سبزی، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل S2
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل S2 متفرقه 1,099,000 08:04:35 1,099,000 1,099,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل S2 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل روژلان
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل روژلان متفرقه 2,200,000 08:04:36 3,580,000 3,580,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه مدل روژلان مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، دو عدد دستمال سفره، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه کد 01
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه کد 01 متفرقه 1,750,000 15 خرداد 1,750,000 1,750,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه کد 01 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه کد 05
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه کد 05 متفرقه 2,100,000 08:04:35 2,100,000 2,100,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه کد 05 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 تکه کد Srv12
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 تکه کد Srv12 متفرقه 1,850,000 08:04:35 1,757,500 1,850,000
سرویس آشپزخانه 12 تکه کد Srv12 مشتمل بر: سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک جفت محافظ دستگیره فر، یک عدد پیش‌بند، یک عدد حوله آشپزخانه، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی
سرویس آشپزخانه 12 پارچه روژلان طرح بنفشه
سرویس آشپزخانه
سرویس آشپزخانه 12 پارچه روژلان طرح بنفشه متفرقه 1,389,000 11 اردیبهشت 1,389,000 1,389,000
سرویس آشپزخانه 12 پارچه روژلان طرح بنفشه مشتمل بر: یک عدد روقوری، سه عدد دم‌کنی، یک جفت دستکش فر، یک عدد پیش‌بند، دو عدد دستگیره تاوه، یک عدد رو کابینتی، یک عدد دستگیره
مجموع موارد: 178 عدد در 4 صفحه