شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت قوری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سرویس 5 پارچه قوری و فنجان مدل CJ-700T
قوری
سرویس 5 پارچه قوری و فنجان مدل CJ-700T متفرقه 980,000 4 فروردین 980,000 980,000
سرویس 5 پارچه قوری و فنجان مدل CJ-700T جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری  مدل  A800
قوری
قوری مدل A800 متفرقه 1,400,000 8 اردیبهشت 1,400,000 1,400,000
قوری مدل A800 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری  هوم کینگ مدل 16A005-14
قوری
قوری هوم کینگ مدل 16A005-14 هوم کینگ 1,590,000 8 اردیبهشت 1,590,000 1,590,000
قوری هوم کینگ مدل 16A005-14 جنس بدنه: چینی فیلتر: ندارد
قوری  پاچی مدل 1000
قوری
قوری پاچی مدل 1000 متفرقه 2,690,000 1 خرداد 2,590,000 2,590,000
قوری پاچی مدل 1000 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری  کد 10012
قوری
قوری کد 10012 متفرقه 1,550,000 8 اردیبهشت 1,550,000 1,550,000
قوری کد 10012 جنس بدنه: شیشه فیلتر: دارد
قوری  کد 103
قوری
قوری کد 103 فوما 990,000 22 فروردین 990,000 990,000
قوری کد 103 جنس بدنه: شیشه فیلتر: دارد
قوری = توس چینی مدل بورسیلا کد Romi11
قوری
قوری = توس چینی مدل بورسیلا کد Romi11 توس چینی 732,600 8 اردیبهشت 732,600 732,600
قوری = توس چینی مدل بورسیلا کد Romi11 جنس بدنه: چینی فیلتر: دارد
قوری آرشیدا مدل G03
قوری
قوری آرشیدا مدل G03 متفرقه 2,290,000 02:04:26 1,840,000 1,840,000
قوری آرشیدا مدل G03 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آرشیدا مدل G05
قوری
قوری آرشیدا مدل G05 متفرقه 3,320,000 31 اردیبهشت 2,656,000 2,656,000
قوری آرشیدا مدل G05 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آرشیدا مدل G07
قوری
قوری آرشیدا مدل G07 متفرقه 1,380,000 8 اردیبهشت 1,330,000 1,380,000
قوری آرشیدا مدل G07 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آرشیدا مدل G08
قوری
قوری آرشیدا مدل G08 متفرقه 3,328,000 28 اردیبهشت 4,160,000 4,160,000
قوری آرشیدا مدل G08 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آرشیدا مدل G09
قوری
قوری آرشیدا مدل G09 متفرقه 2,990,000 5 خرداد 2,950,000 2,990,000
قوری آرشیدا مدل G09 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آرشیدا مدل G10
قوری
قوری آرشیدا مدل G10 متفرقه 2,540,000 5 خرداد 2,030,000 2,540,000
قوری آرشیدا مدل G10 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آرشیدا مدل G11
قوری
قوری آرشیدا مدل G11 متفرقه 2,800,000 6 خرداد 2,240,000 2,800,000
قوری آرشیدا مدل G11 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آرشیدا مدل G13
قوری
قوری آرشیدا مدل G13 متفرقه 3,200,000 8 اردیبهشت 3,200,000 3,200,000
قوری آرشیدا مدل G13 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آرنو A120 همراه با وارمر
قوری
قوری آرنو A120 همراه با وارمر متفرقه 3,990,000 30 اردیبهشت 3,990,000 3,990,000
قوری آرنو A120 همراه با وارمر جنس بدنه: شیشه فیلتر: ندارد
قوری آلکس کد 001
قوری
قوری آلکس کد 001 متفرقه 716,300 17 اردیبهشت 716,300 716,300
قوری آلکس کد 001 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آلکس کد 002
قوری
قوری آلکس کد 002 متفرقه 655,000 25 اردیبهشت 655,000 655,000
قوری آلکس کد 002 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آلکس کد 003
قوری
قوری آلکس کد 003 متفرقه 950,000 29 اردیبهشت 630,000 630,000
قوری آلکس کد 003 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری آی سرام طرح ریتا مدل 4039
قوری
قوری آی سرام طرح ریتا مدل 4039 آی سرام 550,000 2 خرداد 429,000 559,000
قوری آی سرام طرح ریتا مدل 4039 جنس بدنه: سرامیک فیلتر: ندارد
قوری آی سرام مدل 4033
قوری
قوری آی سرام مدل 4033 آی سرام 790,000 4 فروردین 790,000 790,000
قوری آی سرام مدل 4033 جنس بدنه: سرامیک فیلتر: ندارد
قوری آی سرام مدل 4038
قوری
قوری آی سرام مدل 4038 آی سرام 680,000 2 اردیبهشت 680,000 680,000
قوری آی سرام مدل 4038 جنس بدنه: سرامیک فیلتر: ندارد
قوری آیرام مدل فانتزی
قوری
قوری آیرام مدل فانتزی متفرقه 790,000 4 فروردین 790,000 790,000
قوری آیرام مدل فانتزی جنس بدنه: سرامیک فیلتر: دارد
قوری آیواکی کد 7965
قوری
قوری آیواکی کد 7965 ایواکی 1,200,000 8 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
قوری آیواکی کد 7965 جنس بدنه: شیشه فیلتر: ندارد
قوری آیواکی کد 7965
قوری
قوری آیواکی کد 7965 متفرقه 1,019,000 6 خرداد 940,000 1,019,000
قوری آیواکی کد 7965 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: ندارد
قوری آیواکی کد 7966
قوری
قوری آیواکی کد 7966 متفرقه 1,300,000 21 اردیبهشت 1,050,000 1,350,000
قوری آیواکی کد 7966 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: ندارد
قوری الکس مدل E7152747-1-261
قوری
قوری الکس مدل E7152747-1-261 متفرقه 700,000 3 خرداد 630,000 700,000
قوری الکس مدل E7152747-1-261 جنس بدنه: شیشه فیلتر: ندارد
قوری الکس مدل E7152747-1-263
قوری
قوری الکس مدل E7152747-1-263 متفرقه 1,100,000 26 اردیبهشت 690,000 1,100,000
قوری الکس مدل E7152747-1-263 جنس بدنه: شیشه فیلتر: ندارد
قوری انجل
قوری
قوری انجل آنجل 1,850,000 16 اردیبهشت 1,800,000 1,800,000
قوری انجل جنس بدنه: چینی فیلتر: ندارد
قوری ایکیا مدل Riklig حجم 1500 میلی لیتر
قوری
قوری ایکیا مدل Riklig حجم 1500 میلی لیتر ایکیا 6,350,000 31 اردیبهشت 6,350,000 6,550,000
قوری ایکیا مدل Riklig حجم 1500 میلی لیتر جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری ایکیا مدل Riklig حجم 600 میلی‌ متر
قوری
قوری ایکیا مدل Riklig حجم 600 میلی‌ متر ایکیا 3,650,000 2 اردیبهشت 3,650,000 3,650,000
قوری ایکیا مدل Riklig حجم 600 میلی‌ متر جنس بدنه: شیشه فیلتر: دارد
قوری ایکیا مدل SOMMAR 2019
قوری
قوری ایکیا مدل SOMMAR 2019 ایکیا 4,530,000 8 اردیبهشت 4,530,000 4,530,000
قوری ایکیا مدل SOMMAR 2019 جنس بدنه: سرامیک فیلتر: ندارد
قوری ایکیا مدل VARDAGEN
قوری
قوری ایکیا مدل VARDAGEN ایکیا 4,700,000 5 خرداد 4,100,000 4,700,000
قوری ایکیا مدل VARDAGEN جنس بدنه: سرامیک فیلتر: ندارد
قوری با وارمردار مدل گل آبی
قوری
قوری با وارمردار مدل گل آبی متفرقه 1,680,000 13 اردیبهشت 1,680,000 1,680,000
قوری با وارمردار مدل گل آبی جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری بنیکو مدل 16230
قوری
قوری بنیکو مدل 16230 بنیکو 1,350,000 18 اردیبهشت 1,329,000 1,370,000
قوری بنیکو مدل 16230 جنس بدنه: شیشه فیلتر: دارد
قوری ترمیسیل مدل A گنجایش 1000 میلی لیتر
قوری
قوری ترمیسیل مدل A گنجایش 1000 میلی لیتر متفرقه 945,000 20 اردیبهشت 945,000 945,000
قوری ترمیسیل مدل A گنجایش 1000 میلی لیتر جنس بدنه: شیشه فیلتر: ندارد
قوری تفرکس کد FS2
قوری
قوری تفرکس کد FS2 متفرقه 1,200,000 8 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
قوری تفرکس کد FS2 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: ندارد
قوری تفرکس کدK
قوری
قوری تفرکس کدK متفرقه 1,250,000 8 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
قوری تفرکس کدK جنس بدنه: پیرکس فیلتر: ندارد
قوری توس چینی مدل آکویا کد aftab
قوری
قوری توس چینی مدل آکویا کد aftab توس چینی 685,600 4 فروردین 685,600 685,600
قوری توس چینی مدل آکویا کد aftab جنس بدنه: چینی فیلتر: دارد
قوری توس چینی مدل سانتانا کد gelobal
قوری
قوری توس چینی مدل سانتانا کد gelobal توس چینی 650,000 26 فروردین 650,000 650,000
قوری توس چینی مدل سانتانا کد gelobal جنس بدنه: چینی فیلتر: دارد
قوری توس چینی مدل لوژیا کد marshal
قوری
قوری توس چینی مدل لوژیا کد marshal توس چینی 665,000 2 اردیبهشت 665,000 665,000
قوری توس چینی مدل لوژیا کد marshal جنس بدنه: چینی فیلتر: دارد
قوری توس چینی مدل مینو کد Rmiz12
قوری
قوری توس چینی مدل مینو کد Rmiz12 توس چینی 723,500 8 اردیبهشت 723,500 723,500
قوری توس چینی مدل مینو کد Rmiz12 جنس بدنه: چینی فیلتر: دارد
قوری توس چینی مدل نیلوفر کد Bare
قوری
قوری توس چینی مدل نیلوفر کد Bare توس چینی 643,500 8 اردیبهشت 643,500 643,500
قوری توس چینی مدل نیلوفر کد Bare جنس بدنه: چینی فیلتر: دارد
قوری توس چینی مدل گلوبال کد 1212
قوری
قوری توس چینی مدل گلوبال کد 1212 توس چینی 746,200 8 اردیبهشت 746,200 746,200
قوری توس چینی مدل گلوبال کد 1212 جنس بدنه: چینی فیلتر: دارد
قوری تی پات مدل cj1100
قوری
قوری تی پات مدل cj1100 متفرقه 890,000 8 اردیبهشت 890,000 890,000
قوری تی پات مدل cj1100 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری جنوا طرح 1
قوری
قوری جنوا طرح 1 متفرقه 1,350,000 2 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
قوری جنوا طرح 1 جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری جیا می هوا مدل A0802B
قوری
قوری جیا می هوا مدل A0802B متفرقه 1,100,000 6 خرداد 1,100,000 1,150,000
قوری جیا می هوا مدل A0802B جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری جیا می هوا مدل A080B
قوری
قوری جیا می هوا مدل A080B متفرقه 1,150,000 8 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
قوری جیا می هوا مدل A080B جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری جیا می هوا مدل A080B
قوری
قوری جیا می هوا مدل A080B متفرقه 1,008,000 31 اردیبهشت 1,008,000 1,100,000
قوری جیا می هوا مدل A080B جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
قوری جیا می هوا مدل A0822B
قوری
قوری جیا می هوا مدل A0822B متفرقه 770,000 2 اردیبهشت 770,000 770,000
قوری جیا می هوا مدل A0822B جنس بدنه: پیرکس فیلتر: دارد
مجموع موارد: 317 عدد در 7 صفحه