شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ظرف نان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
جا نانی 3 پارچه لاولی کد DLV01
ظرف نان
جا نانی 3 پارچه لاولی کد DLV01 متفرقه 700,000 00:05:54 700,000 700,000
جا نانی 3 پارچه لاولی کد DLV01 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
جا نانی لیمون کد dlm04
ظرف نان
جا نانی لیمون کد dlm04 لیمون 600,000 00:05:51 581,500 600,000
جا نانی لیمون کد dlm04 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
جای نان زیباسازان کد 35059
ظرف نان
جای نان زیباسازان کد 35059 زیبا سازان 550,000 2 اردیبهشت 550,000 550,000
جای نان زیباسازان کد 35059 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: ندارد در: دارد
جای نان و سبزی زیباسازان کد 35061
ظرف نان
جای نان و سبزی زیباسازان کد 35061 زیبا سازان 560,000 00:05:52 560,000 560,000
جای نان و سبزی زیباسازان کد 35061 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: ندارد در: دارد
جای نان و سبزی زیباسازان کد 64318
ظرف نان
جای نان و سبزی زیباسازان کد 64318 زیبا سازان 380,000 00:05:52 380,000 380,000
جای نان و سبزی زیباسازان کد 64318 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: ندارد در: دارد
سبد نان  مروار آرونی طرح DORITE سایز متوسط
ظرف نان
سبد نان مروار آرونی طرح DORITE سایز متوسط متفرقه 489,500 00:05:55 489,500 550,000
سبد نان مروار آرونی طرح DORITE سایز متوسط جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان طرح angel
ظرف نان
سبد نان طرح angel متفرقه 200,000 00:05:52 200,000 200,000
سبد نان طرح angel جنس: پارچه ای دسته برای حمل: دارد در: ندارد
سبد نان طرح DORIKA
ظرف نان
سبد نان طرح DORIKA متفرقه 585,000 00:05:57 585,000 585,000
سبد نان طرح DORIKA جنس: چوبی در: ندارد
سبد نان طرح حصیری کد 4512 مجموعه 2 عددی
ظرف نان
سبد نان طرح حصیری کد 4512 مجموعه 2 عددی متفرقه 460,000 00:05:53 460,000 460,000
سبد نان طرح حصیری کد 4512 مجموعه 2 عددی جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان مدل 2030
ظرف نان
سبد نان مدل 2030 پایتخت 460,000 00:05:52 440,000 460,000
سبد نان مدل 2030 جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان مدل 2033
ظرف نان
سبد نان مدل 2033 پایتخت 429,000 00:05:52 429,000 450,000
سبد نان مدل 2033 جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان مدل ALVAND
ظرف نان
سبد نان مدل ALVAND متفرقه 2,008,800 00:05:55 2,008,800 2,160,000
سبد نان مدل ALVAND جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: دارد
سبد نان مدل baqi کد ۱۸۵۶ مجموعه 2 عددی
ظرف نان
سبد نان مدل baqi کد ۱۸۵۶ مجموعه 2 عددی متفرقه 460,000 00:05:54 460,000 460,000
سبد نان مدل baqi کد ۱۸۵۶ مجموعه 2 عددی جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان مدل BOU-S120 مجموعه دو عددی
ظرف نان
سبد نان مدل BOU-S120 مجموعه دو عددی متفرقه 530,000 00:05:54 527,700 530,000
سبد نان مدل BOU-S120 مجموعه دو عددی جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان مدل flower
ظرف نان
سبد نان مدل flower متفرقه 200,000 4 فروردین 200,000 200,000
سبد نان مدل flower جنس: پارچه ای دسته برای حمل: دارد در: ندارد
سبد نان مدل keyta مجموعه دو عددی
ظرف نان
سبد نان مدل keyta مجموعه دو عددی متفرقه 360,000 00:05:51 350,000 360,000
سبد نان مدل keyta مجموعه دو عددی جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان مدل بنفشه 01
ظرف نان
سبد نان مدل بنفشه 01 متفرقه 155,000 4 فروردین 155,000 155,000
سبد نان مدل بنفشه 01 جنس: پارچه ای دسته برای حمل: دارد در: ندارد
سبد نان مدل نیلوفر B1
ظرف نان
سبد نان مدل نیلوفر B1 متفرقه 145,000 00:05:52 145,000 145,000
سبد نان مدل نیلوفر B1 جنس: پارچه ای دسته برای حمل: دارد در: ندارد
سبد نان مدل گلزار
ظرف نان
سبد نان مدل گلزار متفرقه 155,000 14 فروردین 155,000 155,000
سبد نان مدل گلزار جنس: پارچه ای دسته برای حمل: دارد در: ندارد
سبد نان مروار آرونی مدل ALBERO سایز متوسط
ظرف نان
سبد نان مروار آرونی مدل ALBERO سایز متوسط متفرقه 489,500 00:05:56 489,500 489,500
سبد نان مروار آرونی مدل ALBERO سایز متوسط جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان مروار آرونی مدل ژینورا سایز کوچک
ظرف نان
سبد نان مروار آرونی مدل ژینورا سایز کوچک متفرقه 489,500 00:05:53 489,500 550,000
سبد نان مروار آرونی مدل ژینورا سایز کوچک جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان مروار مدل DORIKA سایز کوچک
ظرف نان
سبد نان مروار مدل DORIKA سایز کوچک متفرقه 489,500 00:05:55 489,500 489,500
سبد نان مروار مدل DORIKA سایز کوچک جنس: چوبی در: ندارد
سبد نان و سبزی مدل moroj مجموعه 2 عددی
ظرف نان
سبد نان و سبزی مدل moroj مجموعه 2 عددی متفرقه 460,000 00:05:52 448,000 460,000
سبد نان و سبزی مدل moroj مجموعه 2 عددی جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان و سبزی مدل sarabia مجموعه 2 عددی
ظرف نان
سبد نان و سبزی مدل sarabia مجموعه 2 عددی متفرقه 490,000 00:05:57 490,000 490,000
سبد نان و سبزی مدل sarabia مجموعه 2 عددی جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان و سبزی کد 5544
ظرف نان
سبد نان و سبزی کد 5544 متفرقه 140,000 13 اردیبهشت 137,800 140,000
سبد نان و سبزی کد 5544 جنس: چوبی
سبد نان پگاه صنعت مدل S148-F
ظرف نان
سبد نان پگاه صنعت مدل S148-F پگاه صنعت 340,000 4 فروردین 340,000 340,000
سبد نان پگاه صنعت مدل S148-F جنس: پارچه ای دسته برای حمل: دارد در: ندارد
سبد نان پگاه صنعت مدل S159 مجموعه 3 عددی
ظرف نان
سبد نان پگاه صنعت مدل S159 مجموعه 3 عددی پگاه صنعت 1,340,000 00:05:56 1,340,000 1,340,000
سبد نان پگاه صنعت مدل S159 مجموعه 3 عددی جنس: استیل دسته برای حمل: دارد در: ندارد
سبد نان کد 3030 مجموعه  2 عددی
ظرف نان
سبد نان کد 3030 مجموعه 2 عددی متفرقه 469,000 00:05:54 450,000 469,000
سبد نان کد 3030 مجموعه 2 عددی جنس: چوبی در: ندارد
سبد نان کد 4545 مجموعه 2 عددی
ظرف نان
سبد نان کد 4545 مجموعه 2 عددی متفرقه 490,000 00:05:53 490,000 490,000
سبد نان کد 4545 مجموعه 2 عددی جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
سبد نان کد 6959 مجموعه 2 عددی
ظرف نان
سبد نان کد 6959 مجموعه 2 عددی متفرقه 466,400 00:05:57 466,400 480,000
سبد نان کد 6959 مجموعه 2 عددی جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: ندارد
ظرف نان  رزگلد مدل B-4305
ظرف نان
ظرف نان رزگلد مدل B-4305 رزگلد 740,000 00:05:55 740,000 740,000
ظرف نان رزگلد مدل B-4305 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان  رزگلد مدل B-4305
ظرف نان
ظرف نان رزگلد مدل B-4305 رزگلد 740,000 00:05:56 739,000 740,000
ظرف نان رزگلد مدل B-4305 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان  رزگلد مدل M-4300
ظرف نان
ظرف نان رزگلد مدل M-4300 رزگلد 550,000 8 اردیبهشت 550,000 550,000
ظرف نان رزگلد مدل M-4300 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان  کد 112
ظرف نان
ظرف نان کد 112 متفرقه 400,000 00:05:55 400,000 400,000
ظرف نان کد 112 جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف نان ایکیا مدل  66914300 - MAGASIN
ظرف نان
ظرف نان ایکیا مدل 66914300 - MAGASIN ایکیا 4,627,000 17 اردیبهشت 4,627,000 4,627,000
ظرف نان ایکیا مدل 66914300 - MAGASIN جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: دارد
ظرف نان بامبوم کد 2572
ظرف نان
ظرف نان بامبوم کد 2572 بامبوم 4,452,000 18 فروردین 4,452,000 4,452,000
ظرف نان بامبوم کد 2572 جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: دارد
ظرف نان رزگلد مدل B-4305
ظرف نان
ظرف نان رزگلد مدل B-4305 رزگلد 740,000 26 فروردین 740,000 740,000
ظرف نان رزگلد مدل B-4305 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان زیبا کد 90006
ظرف نان
ظرف نان زیبا کد 90006 زیبا 850,000 00:05:54 850,000 850,000
ظرف نان زیبا کد 90006 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان لاولی مدل 101 کد A610
ظرف نان
ظرف نان لاولی مدل 101 کد A610 متفرقه 540,000 00:05:56 540,000 550,000
ظرف نان لاولی مدل 101 کد A610 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان لاولی مدل 6004
ظرف نان
ظرف نان لاولی مدل 6004 متفرقه 280,000 00:05:58 280,000 281,900
ظرف نان لاولی مدل 6004 جنس: پلاستیک در: ندارد
ظرف نان لیمون مدل 1 یاس 324
ظرف نان
ظرف نان لیمون مدل 1 یاس 324 لیمون 506,000 00:05:52 505,000 526,000
ظرف نان لیمون مدل 1 یاس 324 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان لیمون مدل 2 یاس 322
ظرف نان
ظرف نان لیمون مدل 2 یاس 322 لیمون 426,000 00:05:54 426,000 426,000
ظرف نان لیمون مدل 2 یاس 322 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان مباس مدل بهار کد 1
ظرف نان
ظرف نان مباس مدل بهار کد 1 متفرقه 250,000 4 فروردین 250,000 250,000
ظرف نان مباس مدل بهار کد 1 جنس: پلاستیک دسته برای حمل: ندارد در: دارد
ظرف نان مدل ROLEX S3
ظرف نان
ظرف نان مدل ROLEX S3 متفرقه 1,269,000 00:05:55 1,269,000 1,269,000
ظرف نان مدل ROLEX S3 جنس: چوبی دسته برای حمل: ندارد در: دارد
ظرف نان مدل SHEKTA کد 801
ظرف نان
ظرف نان مدل SHEKTA کد 801 متفرقه 740,000 00:05:55 740,000 740,000
ظرف نان مدل SHEKTA کد 801 جنس: چوبی دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 140 ظرفیت ۸ لیتری
ظرف نان
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 140 ظرفیت ۸ لیتری ممتاز پلاستیک 210,000 00:05:53 210,000 210,000
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 140 ظرفیت ۸ لیتری جنس: پلاستیک دسته برای حمل: ندارد در: دارد
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 210 ظرفیت ۷ لیتری
ظرف نان
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 210 ظرفیت ۷ لیتری ممتاز پلاستیک 210,000 00:05:52 210,000 210,000
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 210 ظرفیت ۷ لیتری جنس: پلاستیک دسته برای حمل: دارد در: دارد
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 510 بسته 24 عددی
ظرف نان
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 510 بسته 24 عددی ممتاز پلاستیک 2,360,000 00:05:55 2,360,000 2,360,000
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 510 بسته 24 عددی جنس: پلاستیک دسته برای حمل: ندارد در: دارد
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 510 ظرفیت ۶ لیتری
ظرف نان
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 510 ظرفیت ۶ لیتری ممتاز پلاستیک 160,000 00:05:51 160,000 160,000
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 510 ظرفیت ۶ لیتری جنس: پلاستیک دسته برای حمل: ندارد در: دارد
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 530 بسته 12 عددی
ظرف نان
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 530 بسته 12 عددی ممتاز پلاستیک 2,640,000 00:05:54 2,640,000 2,640,000
ظرف نان ممتاز پلاستیک مدل 530 بسته 12 عددی جنس: پلاستیک دسته برای حمل: ندارد در: دارد
مجموع موارد: 63 عدد در 2 صفحه