شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ظرف برنج

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
جای برنج زیباسازان کد 35052
ظرف برنج
جای برنج زیباسازان کد 35052 زیبا سازان 567,000 4 فروردین 567,000 567,000
جای برنج زیباسازان کد 35052 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
جای برنج زیباسازان کد 35054
ظرف برنج
جای برنج زیباسازان کد 35054 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
جای برنج زیباسازان کد 35054 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
سطل برنج بهاز کالا مدل408211 گنجایش 10 لیتر
ظرف برنج
سطل برنج بهاز کالا مدل408211 گنجایش 10 لیتر بهازکالا 3,450,000 3 خرداد 3,300,000 3,465,000
سطل برنج بهاز کالا مدل408211 گنجایش 10 لیتر پیمانه: دارد جنس: استیل در: دارد
سطل برنج بهاز کالا کد 16003063
ظرف برنج
سطل برنج بهاز کالا کد 16003063 بهازکالا 1,470,000 18 فروردین 1,470,000 1,470,000
سطل برنج بهاز کالا کد 16003063 پیمانه: ندارد جنس: استیل در: دارد
سطل برنج بهاز کالا کد 16003070
ظرف برنج
سطل برنج بهاز کالا کد 16003070 بهازکالا 2,590,000 1 خرداد 2,590,000 2,590,000
سطل برنج بهاز کالا کد 16003070 پیمانه: ندارد جنس: استیل در: دارد
سطل برنج لومن مدل 294 گنجایش 4 کیلوگرم
ظرف برنج
سطل برنج لومن مدل 294 گنجایش 4 کیلوگرم متفرقه 4,500,000 14 فروردین 4,500,000 4,500,000
سطل برنج لومن مدل 294 گنجایش 4 کیلوگرم پیمانه: ندارد جنس: چوب در: دارد
سطل برنج لیمون کد A1008
ظرف برنج
سطل برنج لیمون کد A1008 لیمون 2,200,000 5 خرداد 2,170,000 2,200,000
سطل برنج لیمون کد A1008 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
سطل برنج مدل iHome کد 9009
ظرف برنج
سطل برنج مدل iHome کد 9009 متفرقه 1,450,000 8 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
سطل برنج مدل iHome کد 9009 پیمانه: ندارد جنس: پلاستیک در: دارد
سطل برنج هافنبرگ مدل A-GH10
ظرف برنج
سطل برنج هافنبرگ مدل A-GH10 هافن برگ 1,970,000 4 فروردین 1,970,000 1,970,000
سطل برنج هافنبرگ مدل A-GH10 پیمانه: دارد جنس: استیل در: دارد
سطل برنج پیمانه دار 20 لیتری آی هوم مدل IH-366
ظرف برنج
سطل برنج پیمانه دار 20 لیتری آی هوم مدل IH-366 آی هوم 4,600,000 20 اردیبهشت 4,600,000 4,600,000
سطل برنج پیمانه دار 20 لیتری آی هوم مدل IH-366 پیمانه: دارد جنس: استیل در: دارد
ظرف برنج آلتون مدل Drawer
ظرف برنج
ظرف برنج آلتون مدل Drawer متفرقه 1,363,900 04:04:11 1,159,300 1,300,000
ظرف برنج آلتون مدل Drawer پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج آوا ور مدل اریسا 01
ظرف برنج
ظرف برنج آوا ور مدل اریسا 01 آوا ور 698,000 29 اردیبهشت 665,000 665,000
ظرف برنج آوا ور مدل اریسا 01 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج اورانوس مدل 110
ظرف برنج
ظرف برنج اورانوس مدل 110 اورانوس 2,600,000 2 اردیبهشت 2,600,000 2,600,000
ظرف برنج اورانوس مدل 110 پیمانه: دارد جنس: فلز در: دارد
ظرف برنج بازن کد 171010
ظرف برنج
ظرف برنج بازن کد 171010 بازن 469,000 25 اردیبهشت 469,000 469,000
ظرف برنج بازن کد 171010 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج بازن کد 201010
ظرف برنج
ظرف برنج بازن کد 201010 بازن 1,350,000 19 اردیبهشت 1,300,000 1,350,000
ظرف برنج بازن کد 201010 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج تک پلاستیک کد 1789
ظرف برنج
ظرف برنج تک پلاستیک کد 1789 متفرقه 450,000 25 اردیبهشت 560,000 560,000
ظرف برنج تک پلاستیک کد 1789 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج تک پلاستیک کد 1802
ظرف برنج
ظرف برنج تک پلاستیک کد 1802 متفرقه 810,000 30 اردیبهشت 800,000 810,000
ظرف برنج تک پلاستیک کد 1802 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج ردفلاور Rcwh01
ظرف برنج
ظرف برنج ردفلاور Rcwh01 ردفلاور 2,240,000 5 خرداد 1,948,000 2,240,000
ظرف برنج ردفلاور Rcwh01 پیمانه: دارد جنس: استیل در: دارد
ظرف برنج ردفلاور مدل Rcbl1
ظرف برنج
ظرف برنج ردفلاور مدل Rcbl1 ردفلاور 2,980,000 15 اردیبهشت 2,710,000 2,980,000
ظرف برنج ردفلاور مدل Rcbl1 پیمانه: دارد جنس: استیل در: دارد
ظرف برنج ردفلاور کد RcS01
ظرف برنج
ظرف برنج ردفلاور کد RcS01 ردفلاور 3,130,000 3 خرداد 3,110,000 3,130,000
ظرف برنج ردفلاور کد RcS01 پیمانه: دارد جنس: استیل در: دارد
ظرف برنج زیبا مدل 30006
ظرف برنج
ظرف برنج زیبا مدل 30006 زیبا 2,170,000 26 اردیبهشت 2,170,000 2,170,000
ظرف برنج زیبا مدل 30006 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج فورته مدل F12K
ظرف برنج
ظرف برنج فورته مدل F12K فورته 2,705,000 4 خرداد 2,495,000 4,000,000
ظرف برنج فورته مدل F12K پیمانه: دارد جنس: فلز در: دارد
ظرف برنج لیمون
ظرف برنج
ظرف برنج لیمون متفرقه 2,400,000 14 اردیبهشت 2,400,000 2,400,000
ظرف برنج لیمون پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج لیمون گنجایش 14 کیلوگرم
ظرف برنج
ظرف برنج لیمون گنجایش 14 کیلوگرم لیمون 2,250,000 04:04:11 2,200,000 2,208,900
ظرف برنج لیمون گنجایش 14 کیلوگرم پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج مدل iHome کد PUSH9009
ظرف برنج
ظرف برنج مدل iHome کد PUSH9009 متفرقه 1,450,000 8 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
ظرف برنج مدل iHome کد PUSH9009 پیمانه: ندارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج همارا کد 900625
ظرف برنج
ظرف برنج همارا کد 900625 همارا 1,249,000 30 فروردین 1,249,000 1,249,000
ظرف برنج همارا کد 900625 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج هوم کت کد 0716 گنجایش 5 کیلوگرم
ظرف برنج
ظرف برنج هوم کت کد 0716 گنجایش 5 کیلوگرم هوم کت 222,000 5 خرداد 207,000 222,000
ظرف برنج هوم کت کد 0716 گنجایش 5 کیلوگرم پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج هوم کت کد 0723 - ظرفیت 10 کیلوگرم
ظرف برنج
ظرف برنج هوم کت کد 0723 - ظرفیت 10 کیلوگرم هوم کت 329,700 04:04:11 317,000 345,000
ظرف برنج هوم کت کد 0723 - ظرفیت 10 کیلوگرم پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج هوم کت کد 0728 ظرفیت 5 کیلوگرم
ظرف برنج
ظرف برنج هوم کت کد 0728 ظرفیت 5 کیلوگرم هوم کت 227,900 30 اردیبهشت 220,000 230,000
ظرف برنج هوم کت کد 0728 ظرفیت 5 کیلوگرم پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج هوم کت کد 0729 ظرفیت 10 کیلوگرم
ظرف برنج
ظرف برنج هوم کت کد 0729 ظرفیت 10 کیلوگرم هوم کت 345,000 16 اردیبهشت 330,000 345,000
ظرف برنج هوم کت کد 0729 ظرفیت 10 کیلوگرم پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج هوم کت کد 0730 - ظرفیت 20 کیلوگرم
ظرف برنج
ظرف برنج هوم کت کد 0730 - ظرفیت 20 کیلوگرم هوم کت 475,000 13 اردیبهشت 455,000 475,000
ظرف برنج هوم کت کد 0730 - ظرفیت 20 کیلوگرم پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج هوم کت کد 1244
ظرف برنج
ظرف برنج هوم کت کد 1244 متفرقه 1,647,900 04:04:11 1,648,000 2,000,000
ظرف برنج هوم کت کد 1244 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج ویوا کد 001
ظرف برنج
ظرف برنج ویوا کد 001 متفرقه 1,750,000 04:04:11 1,750,000 1,750,000
ظرف برنج ویوا کد 001 پیمانه: دارد جنس: فلز در: ندارد
ظرف برنج کارن کد 508
ظرف برنج
ظرف برنج کارن کد 508 کارن 724,000 25 اردیبهشت 724,000 724,000
ظرف برنج کارن کد 508 پیمانه: ندارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج کارن کد 509
ظرف برنج
ظرف برنج کارن کد 509 متفرقه 890,000 04:04:11 890,000 910,000
ظرف برنج کارن کد 509 پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
ظرف برنج کارن کد 509 غیر اصل
ظرف برنج
ظرف برنج کارن کد 509 غیر اصل متفرقه 840,000 04:04:11 840,000 860,000
ظرف برنج کارن کد 509 غیر اصل پیمانه: دارد جنس: پلاستیک در: دارد
مجموع موارد: 36 عدد در 1 صفحه