شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بست فرش و موکت پله بسته 10 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت پله بسته 10 عددی متفرقه 108,000 8 اردیبهشت 108,000 108,000
بست فرش و موکت پله بسته 10 عددی جنس: پلاستیک - فلز تعداد: 10
بست فرش و موکت پله خوش قلب بسته 20 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت پله خوش قلب بسته 20 عددی متفرقه 169,000 8 اردیبهشت 169,000 169,000
بست فرش و موکت پله خوش قلب بسته 20 عددی جنس: فلز تعداد: 1
بست فرش و موکت پله کد 003 بسته 20 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت پله کد 003 بسته 20 عددی متفرقه 189,000 8 اردیبهشت 189,000 189,000
بست فرش و موکت پله کد 003 بسته 20 عددی جنس: پلاستیک - فلز تعداد: 20
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-2
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-2 متفرقه 59,000 3 خرداد 59,000 69,900
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-2 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-3
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-3 متفرقه 59,000 3 خرداد 59,000 73,900
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-3 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-4
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-4 متفرقه 104,900 8 اردیبهشت 104,900 104,900
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-4 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در مدل GM1
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در مدل GM1 متفرقه 62,000 4 فروردین 62,000 62,000
ترمز در مدل GM1 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در مدل GMB
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در مدل GMB متفرقه 55,000 25 فروردین 55,000 55,000
ترمز در مدل GMB جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در مدل KY1
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در مدل KY1 متفرقه 60,000 4 فروردین 60,000 60,000
ترمز در مدل KY1 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش ایران ترمز مدل HS بسته 10 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران ترمز مدل HS بسته 10 عددی متفرقه 109,000 3 خرداد 104,900 109,000
ترمز فرش ایران ترمز مدل HS بسته 10 عددی جنس: چسب تعداد: 10
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۱ بسته ۴ عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۱ بسته ۴ عددی متفرقه 54,900 3 خرداد 54,900 75,000
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۱ بسته ۴ عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۲ بسته ۴ عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۲ بسته ۴ عددی متفرقه 61,900 29 اردیبهشت 61,900 75,000
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۲ بسته ۴ عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش ایران هانی کد 012
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران هانی کد 012 متفرقه 55,000 3 خرداد 55,000 56,000
ترمز فرش ایران هانی کد 012 جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش ایران هانی کد 88 به همراه عایق پشت درب
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران هانی کد 88 به همراه عایق پشت درب متفرقه 174,000 17 اردیبهشت 174,000 174,000
ترمز فرش ایران هانی کد 88 به همراه عایق پشت درب جنس: پلاستیک تعداد: 2
ترمز فرش به موکت خوش قلب کد 15 7 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش به موکت خوش قلب کد 15 7 بسته 4 عددی متفرقه 200,000 8 اردیبهشت 200,000 200,000
ترمز فرش به موکت خوش قلب کد 15 7 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش بوستیک مدل Blu tack کد 1511142
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش بوستیک مدل Blu tack کد 1511142 متفرقه 99,000 8 اردیبهشت 99,000 99,000
ترمز فرش بوستیک مدل Blu tack کد 1511142 جنس: چسب تعداد: 1
ترمز فرش تزا مدل 00014-55735
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش تزا مدل 00014-55735 تزا 4,020,000 8 اردیبهشت 4,020,000 4,020,000
ترمز فرش تزا مدل 00014-55735 جنس: چسب تعداد: 1
ترمز فرش خوش قلب بسته 8 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش خوش قلب بسته 8 عددی متفرقه 70,000 2 خرداد 67,900 70,000
ترمز فرش خوش قلب بسته 8 عددی جنس: چسب تعداد: 8
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 4 عددی متفرقه 138,000 3 خرداد 138,000 138,900
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 6 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 6 عددی متفرقه 99,000 2 خرداد 99,000 107,600
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 6 عددی جنس: چسب تعداد: 6
ترمز فرش راگا ابزار مدل 04 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش راگا ابزار مدل 04 بسته 4 عددی متفرقه 48,000 29 اردیبهشت 48,000 63,000
ترمز فرش راگا ابزار مدل 04 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111 متفرقه 180,000 24 اردیبهشت 172,000 180,000
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111 جنس: چسب تعداد: 5
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111 متفرقه 130,000 29 اردیبهشت 130,000 130,000
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111 جنس: چسب تعداد: 5
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-64
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-64 متفرقه 277,000 4 فروردین 277,000 277,000
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-64 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-74
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-74 متفرقه 289,000 24 اردیبهشت 225,000 225,000
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-74 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-84
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-84 متفرقه 309,000 17 اردیبهشت 309,000 364,000
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-84 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-94
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-94 متفرقه 214,000 2 خرداد 214,000 308,900
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-94 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش ماکسیم مدل TF4
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ماکسیم مدل TF4 متفرقه 22,000 9 اردیبهشت 22,000 22,000
ترمز فرش ماکسیم مدل TF4 جنس: پلاستیک تعداد: 4
ترمز فرش مدل  TF 12
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل TF 12 متفرقه 290,000 3 خرداد 290,000 337,000
ترمز فرش مدل TF 12 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش مدل 001 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 001 بسته 4 عددی متفرقه 48,000 13 اردیبهشت 48,000 48,000
ترمز فرش مدل 001 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل 002 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 002 بسته 4 عددی متفرقه 48,500 8 اردیبهشت 48,500 48,500
ترمز فرش مدل 002 بسته 4 عددی جنس: پلاستیک تعداد: 4
ترمز فرش مدل 4 غیر اصل
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 4 غیر اصل متفرقه 47,800 20 اردیبهشت 47,800 49,900
ترمز فرش مدل 4 غیر اصل جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل 4012 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 4012 بسته 4 عددی متفرقه 38,000 3 خرداد 32,000 38,000
ترمز فرش مدل 4012 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل 4pies بسته ۴ عددی بزرگ
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 4pies بسته ۴ عددی بزرگ متفرقه 77,600 3 خرداد 77,600 80,900
ترمز فرش مدل 4pies بسته ۴ عددی بزرگ جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل A1122 بسته چهار عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل A1122 بسته چهار عددی متفرقه 750,000 3 خرداد 745,000 750,000
ترمز فرش مدل A1122 بسته چهار عددی جنس: پلاستیک تعداد: 4
ترمز فرش مدل H4 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل H4 بسته 4 عددی متفرقه 30,000 3 خرداد 30,000 35,000
ترمز فرش مدل H4 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل TF4 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل TF4 بسته 4 عددی متفرقه 50,000 2 خرداد 50,000 52,000
ترمز فرش مدل TF4 بسته 4 عددی جنس: پلاستیک تعداد: 4
ترمز فرش هلیسا کد 1257 مجموعه 6 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش هلیسا کد 1257 مجموعه 6 عددی متفرقه 199,000 24 اردیبهشت 194,000 194,000
ترمز فرش هلیسا کد 1257 مجموعه 6 عددی جنس: پلاستیک تعداد: 6
ترمز فرش پارس فوم کد 04 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش پارس فوم کد 04 بسته 4 عددی متفرقه 59,000 8 اردیبهشت 59,000 59,000
ترمز فرش پارس فوم کد 04 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش پایا کد 110 بسته 8 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش پایا کد 110 بسته 8 عددی بست پایا 80,000 2 خرداد 75,000 80,000
ترمز فرش پایا کد 110 بسته 8 عددی جنس: پلاستیک تعداد: 8
ترمز فرش چسب دار پارس فوم کد 01 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش چسب دار پارس فوم کد 01 بسته 4 عددی متفرقه 40,000 2 خرداد 38,900 40,000
ترمز فرش چسب دار پارس فوم کد 01 بسته 4 عددی جنس: پلاستیک تعداد: 4
ترمز فرش کد 51
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش کد 51 متفرقه 150,200 24 اردیبهشت 150,200 218,000
ترمز فرش کد 51 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش کد 52
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش کد 52 متفرقه 190,000 3 خرداد 190,000 214,000
ترمز فرش کد 52 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش کد 53
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش کد 53 متفرقه 178,000 4 فروردین 178,000 178,000
ترمز فرش کد 53 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش کد 55
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش کد 55 متفرقه 178,000 4 فروردین 178,000 178,000
ترمز فرش کد 55 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش کد 57
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش کد 57 متفرقه 187,900 3 خرداد 187,900 208,800
ترمز فرش کد 57 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش کد3030
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش کد3030 متفرقه 395,000 29 اردیبهشت 395,000 395,000
ترمز فرش کد3030 جنس: چسب تعداد: 8
ترمز موکت به فرش خوش قلب کد 20 10 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز موکت به فرش خوش قلب کد 20 10 بسته 4 عددی متفرقه 220,000 8 اردیبهشت 220,000 220,000
ترمز موکت به فرش خوش قلب کد 20 10 بسته 4 عددی جنس: پلاستیک تعداد: 4
محافظ ریشه فرش ایران ترمز کد 123 بسته 2 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
محافظ ریشه فرش ایران ترمز کد 123 بسته 2 عددی متفرقه 190,000 3 خرداد 188,000 197,000
محافظ ریشه فرش ایران ترمز کد 123 بسته 2 عددی جنس: پلاستیک تعداد: 2
محافظ ریشه فرش ایران ترمز کد 33
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
محافظ ریشه فرش ایران ترمز کد 33 متفرقه 189,000 24 اردیبهشت 189,000 194,900
محافظ ریشه فرش ایران ترمز کد 33 جنس: پلاستیک تعداد: 2
مجموع موارد: 64 عدد در 2 صفحه