شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گلیم ماشینی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ساوین
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ساوین دنیای فرش 1,490,000 2 تیر 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ساوین محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح هندسی
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح هندسی دنیای فرش 2,990,000 28 خرداد 2,990,000 2,990,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح هندسی محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 16
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 16 دنیای فرش 1,490,000 27 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 16 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 606
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 606 دنیای فرش 1,370,800 2 اردیبهشت 1,370,800 1,370,800
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 606 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 614
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 614 دنیای فرش 2,750,800 10 فروردین 2,750,800 4,032,600
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 614 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 626
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 626 دنیای فرش 3,946,800 25 فروردین 3,946,800 3,946,800
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 626 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی مدل افشان کد 2036
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی مدل افشان کد 2036 متفرقه 340,000 27 خرداد 340,000 2,680,000
گلیم ماشینی مدل افشان کد 2036 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی مدل افشان کد 2036
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی مدل افشان کد 2036 متفرقه 880,000 27 خرداد 880,000 880,000
گلیم ماشینی مدل افشان کد 2036 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی مدل خشتی کد 160
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی مدل خشتی کد 160 متفرقه 180,000 27 خرداد 180,000 200,000
گلیم ماشینی مدل خشتی کد 160
گلیم ماشینی مدل ۷۰۰
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی مدل ۷۰۰ متفرقه 180,000 27 خرداد 180,000 180,000
گلیم ماشینی مدل ۷۰۰ محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی کد 2163
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی کد 2163 متفرقه 2,880,000 27 خرداد 2,880,000 2,880,000
گلیم ماشینی کد 2163 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی انگلیش هوم مدل Rose Bouquet
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی انگلیش هوم مدل Rose Bouquet انگلیش هوم 1,560,000 27 خرداد 1,560,000 1,560,000
گلیم ماشینی انگلیش هوم مدل Rose Bouquet
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح خشتی سلطنتی
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح خشتی سلطنتی دنیای فرش 390,000 29 خرداد 390,000 390,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح خشتی سلطنتی محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح شهرزاد
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح شهرزاد دنیای فرش 5,878,800 9 اردیبهشت 5,878,800 5,878,800
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح شهرزاد محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 22
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 22 دنیای فرش 1,490,000 27 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 22 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ارکیده کد 461
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ارکیده کد 461 دنیای فرش 2,990,000 28 خرداد 2,990,000 2,990,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ارکیده کد 461 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ارکیده کد 621
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ارکیده کد 621 دنیای فرش 2,990,000 27 خرداد 2,990,000 2,990,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ارکیده کد 621 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح بناب
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح بناب دنیای فرش 3,946,800 10 فروردین 3,946,800 4,032,600
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح بناب محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح بهار
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح بهار دنیای فرش 1,490,000 27 خرداد 1,490,000 4,290,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح بهار محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح درسا
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح درسا دنیای فرش 1,490,000 27 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح درسا محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ستایش
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ستایش دنیای فرش 4,290,000 27 خرداد 4,032,600 4,290,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ستایش محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح مرجان
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح مرجان دنیای فرش 4,032,600 8 اردیبهشت 3,946,800 4,032,600
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح مرجان محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح نارگل
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح نارگل دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح نارگل محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح نارین
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح نارین دنیای فرش 3,590,000 28 خرداد 3,590,000 3,590,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح نارین محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح پاپیون
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح پاپیون دنیای فرش 4,290,000 28 خرداد 4,290,000 4,290,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح پاپیون محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح کتیبه کد 412
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح کتیبه کد 412 دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح کتیبه کد 412 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح کهکشان زمینه سورمه ای
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح کهکشان زمینه سورمه ای دنیای فرش 1,490,000 27 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح کهکشان زمینه سورمه ای محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح گوش ماهی کد 139
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح گوش ماهی کد 139 دنیای فرش 1,290,000 27 خرداد 1,290,000 3,590,000
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح گوش ماهی کد 139 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل آذین
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل آذین دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل آذین محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل بهار
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل بهار دنیای فرش 1,690,000 27 خرداد 1,690,000 1,690,000
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل بهار محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل خشتی سلطنتی کد 404
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل خشتی سلطنتی کد 404 دنیای فرش 1,290,000 27 خرداد 1,290,000 1,290,000
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل خشتی سلطنتی کد 404 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل شایان
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل شایان دنیای فرش 1,790,000 22 خرداد 1,790,000 1,790,000
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل شایان محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل شایان
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل شایان دنیای فرش 1,290,000 27 خرداد 1,290,000 1,290,000
گلیم ماشینی دنیای فرش مدل شایان محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کاشان طرح شایان کد 406
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کاشان طرح شایان کد 406 دنیای فرش 550,000 27 خرداد 550,000 550,000
گلیم ماشینی دنیای فرش کاشان طرح شایان کد 406 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 05
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 05 دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 05 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 09
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 09 دنیای فرش 1,490,000 27 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 09 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 215
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 215 دنیای فرش 4,290,000 27 خرداد 4,290,000 4,290,000
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 215 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 616
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 616 دنیای فرش 3,946,800 9 اردیبهشت 3,946,800 3,946,800
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 616 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 618
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 618 دنیای فرش 2,750,800 10 فروردین 2,750,800 2,810,600
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 618 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 626
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 626 دنیای فرش 4,032,600 19 اردیبهشت 3,946,800 3,946,800
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 626 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 912
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 912 دنیای فرش 1,490,000 27 خرداد 1,490,000 2,590,000
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 912 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل G-01
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل G-01 متفرقه 450,800 28 خرداد 450,800 450,800
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل G-01 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل G-203
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل G-203 متفرقه 322,000 28 خرداد 322,000 322,000
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل G-203 رنگ زمینه: الوان
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-118
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-118 متفرقه 450,800 28 خرداد 450,800 450,800
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-118 محل بافت: کاشان رنگ زمینه: الوان
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-119
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-119 متفرقه 450,800 28 خرداد 450,800 450,800
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-119 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-121
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-121 متفرقه 450,800 28 خرداد 450,800 450,800
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-121 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-125
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-125 متفرقه 671,600 28 خرداد 671,600 671,600
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-125 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-126
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-126 متفرقه 671,600 28 خرداد 671,600 671,600
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-126
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-127
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-127 متفرقه 671,600 28 خرداد 671,600 671,600
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-127
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-128
گلیم ماشینی
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-128 متفرقه 671,600 28 خرداد 671,600 671,600
گلیم ماشینی ستاره كویر یزد مدل sp-128
مجموع موارد: 84 عدد در 2 صفحه