شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گلیم دستبافت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
گلیم ماشینی پارمیس طرح رز زمینه مشکی
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی پارمیس طرح رز زمینه مشکی دنیای فرش 2,990,000 27 خرداد 2,990,000 2,990,000
گلیم ماشینی پارمیس طرح رز زمینه مشکی محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی پارمیس طرح رز زمینه مشکی
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی پارمیس طرح رز زمینه مشکی دنیای فرش 1,490,000 27 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی پارمیس طرح رز زمینه مشکی محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی پارمیس طرح رز زمینه مشکی
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی پارمیس طرح رز زمینه مشکی دنیای فرش 4,290,000 27 خرداد 4,290,000 4,290,000
گلیم ماشینی پارمیس طرح رز زمینه مشکی محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی پارمیس طرح میکی موس
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی پارمیس طرح میکی موس دنیای فرش 1,400,600 4 فروردین 1,400,600 1,400,600
گلیم ماشینی پارمیس طرح میکی موس محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی چهار متری دنیای فرش طرح کتیبه کد 125
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی چهار متری دنیای فرش طرح کتیبه کد 125 دنیای فرش 3,374,600 4 فروردین 3,374,600 3,374,600
گلیم ماشینی چهار متری دنیای فرش طرح کتیبه کد 125 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی چهار متری دنیای فرش طرح گلستان کد 117
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی چهار متری دنیای فرش طرح گلستان کد 117 دنیای فرش 2,890,000 28 خرداد 2,890,000 2,890,000
گلیم ماشینی چهار متری دنیای فرش طرح گلستان کد 117 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی چهار متری مدل مینا بیضی کد ۵۰۶
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی چهار متری مدل مینا بیضی کد ۵۰۶ متفرقه 1,900,000 29 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
گلیم ماشینی چهار متری مدل مینا بیضی کد ۵۰۶ محل بافت: کاشان رنگ زمینه: الوان
گلیم ماشینی چهارمتری  دنیای فرش طرح هریس کد 418 زمینه لاکی
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح هریس کد 418 زمینه لاکی دنیای فرش 2,990,000 28 خرداد 2,990,000 2,990,000
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح هریس کد 418 زمینه لاکی محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح ابر و باد کد 402
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح ابر و باد کد 402 دنیای فرش 3,590,000 15 خرداد 3,590,000 3,590,000
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح ابر و باد کد 402 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح ارکیده سورمه ای
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح ارکیده سورمه ای دنیای فرش 2,990,000 27 خرداد 2,990,000 2,990,000
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح ارکیده سورمه ای محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح کیمیا زمینه سورمه ای
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح کیمیا زمینه سورمه ای دنیای فرش 2,990,000 27 خرداد 2,990,000 2,990,000
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش طرح کیمیا زمینه سورمه ای محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش کد 411
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش کد 411 دنیای فرش 2,750,800 10 فروردین 2,750,800 2,810,600
گلیم ماشینی چهارمتری دنیای فرش کد 411 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی یک متری دنیای فرش طرح ستاره کد 124
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی یک متری دنیای فرش طرح ستاره کد 124 دنیای فرش 930,600 8 اردیبهشت 910,800 930,600
گلیم ماشینی یک متری دنیای فرش طرح ستاره کد 124 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح مرجان کد 413
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح مرجان کد 413 دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح مرجان کد 413 محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح هریس کد 418 زمینه سرمه ای
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح هریس کد 418 زمینه سرمه ای دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح هریس کد 418 زمینه سرمه ای محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح کیمیا زمینه سورمه ای
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح کیمیا زمینه سورمه ای دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح کیمیا زمینه سورمه ای محل بافت: کاشان
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح گلسان کد 414
گلیم دستبافت
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح گلسان کد 414 دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم ماشینی یک و نیم متری دنیای فرش طرح گلسان کد 414 محل بافت: کاشان
گلیم مدل ALBERATA سایز 120×70 سانتی متر رنگ سبز
گلیم دستبافت
گلیم مدل ALBERATA سایز 120×70 سانتی متر رنگ سبز متفرقه 1,490,000 4 فروردین 1,490,000 1,490,000
گلیم مدل ALBERATA سایز 120×70 سانتی متر رنگ سبز
گلیم مدل Cerquelle سایز 120×70 سانتی متر رنگ نارنجی
گلیم دستبافت
گلیم مدل Cerquelle سایز 120×70 سانتی متر رنگ نارنجی متفرقه 1,490,000 4 فروردین 1,490,000 1,490,000
گلیم مدل Cerquelle سایز 120×70 سانتی متر رنگ نارنجی
گلیم مدل Cerquelle سایز 150×85 سانتی متر رنگ نارنجی
گلیم دستبافت
گلیم مدل Cerquelle سایز 150×85 سانتی متر رنگ نارنجی متفرقه 2,100,000 27 خرداد 2,100,000 2,100,000
گلیم مدل Cerquelle سایز 150×85 سانتی متر رنگ نارنجی
گلیم مدل L'Argine سایز 120×70 سانتی متر رنگ قهوه ای
گلیم دستبافت
گلیم مدل L'Argine سایز 120×70 سانتی متر رنگ قهوه ای متفرقه 1,690,000 14 فروردین 1,690,000 1,690,000
گلیم مدل L'Argine سایز 120×70 سانتی متر رنگ قهوه ای
گلیم چهار متری ماشینی دنیای فرش کاشان طرح افشان
گلیم دستبافت
گلیم چهار متری ماشینی دنیای فرش کاشان طرح افشان دنیای فرش 2,890,000 27 خرداد 2,890,000 2,890,000
گلیم چهار متری ماشینی دنیای فرش کاشان طرح افشان محل بافت: کاشان
گلیم چهار متری ماشینی دنیای فرش کد 910
گلیم دستبافت
گلیم چهار متری ماشینی دنیای فرش کد 910 دنیای فرش 2,890,000 22 خرداد 2,890,000 2,890,000
گلیم چهار متری ماشینی دنیای فرش کد 910 محل بافت: کاشان
گلیم چهار متری ماشینی دنیای فرش کد 913
گلیم دستبافت
گلیم چهار متری ماشینی دنیای فرش کد 913 دنیای فرش 2,990,000 28 خرداد 2,990,000 2,990,000
گلیم چهار متری ماشینی دنیای فرش کد 913 محل بافت: کاشان
گلیم یک و نیم متری ماشینی دنیای فرش کاشان طرح افشان
گلیم دستبافت
گلیم یک و نیم متری ماشینی دنیای فرش کاشان طرح افشان دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم یک و نیم متری ماشینی دنیای فرش کاشان طرح افشان محل بافت: کاشان
گلیم یک و نیم متری ماشینی دنیای فرش کد 913
گلیم دستبافت
گلیم یک و نیم متری ماشینی دنیای فرش کد 913 دنیای فرش 1,490,000 28 خرداد 1,490,000 1,490,000
گلیم یک و نیم متری ماشینی دنیای فرش کد 913 محل بافت: کاشان
گلیم دستبافت دو و نیم متری حیدریان کد 61272
گلیم دستبافت
گلیم دستبافت دو و نیم متری حیدریان کد 61272 حیدریان 29,000,000 27 خرداد 29,000,000 29,000,000
گلیم دستبافت دو و نیم متری حیدریان کد 61272 محل بافت: آذربایجان رنگ زمینه: الوان
مجموع موارد: 777 عدد در 16 صفحه