شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گبه ماشینی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
گبه  ماشینی دنیای فرش  کد 310
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 310 دنیای فرش 2,790,000 28 خرداد 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 310 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه  ماشینی دنیای فرش  کد 311
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 311 دنیای فرش 2,790,000 27 خرداد 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 311 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه  ماشینی کد 312
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 312 دنیای فرش 2,790,000 28 خرداد 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی کد 312 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی  مدل خشتی کد 830
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 متفرقه 480,000 27 خرداد 480,000 1,780,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی  کد 1712
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 1712 متفرقه 2,280,000 27 خرداد 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی کد 1712 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی الماس سلیمان کد 760
گبه ماشینی
گبه ماشینی الماس سلیمان کد 760 متفرقه 7,730,000 21 فروردین 7,730,000 7,730,000
گبه ماشینی الماس سلیمان کد 760 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش  کد 309
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 309 دنیای فرش 2,790,000 27 خرداد 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 309 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آدینه
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آدینه دنیای فرش 2,790,000 2 تیر 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آدینه شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آذرخش
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آذرخش دنیای فرش 5,300,000 27 خرداد 5,300,000 5,300,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح آذرخش شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح بیتا
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح بیتا دنیای فرش 5,290,000 28 خرداد 5,290,000 5,290,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح بیتا شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح فردیس
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح فردیس دنیای فرش 5,290,000 28 خرداد 5,290,000 5,290,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح فردیس شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش طرح هریس کد 805 زمینه سرمه ای
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش طرح هریس کد 805 زمینه سرمه ای دنیای فرش 7,390,000 28 خرداد 7,390,000 7,390,000
گبه ماشینی دنیای فرش طرح هریس کد 805 زمینه سرمه ای شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش مدل آدینه
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش مدل آدینه دنیای فرش 4,972,600 29 اردیبهشت 4,972,600 4,972,600
گبه ماشینی دنیای فرش مدل آدینه شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1007
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1007 دنیای فرش 6,500,000 8 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1007 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1032
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1032 دنیای فرش 6,500,000 27 خرداد 6,500,000 6,500,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1032 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1034
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1034 دنیای فرش 6,500,000 27 خرداد 6,500,000 6,500,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 1034 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 38 آبی
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 38 آبی دنیای فرش 2,790,000 28 خرداد 2,790,000 2,790,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 38 آبی شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 801 زمینه سرمه ای
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 801 زمینه سرمه ای دنیای فرش 7,390,000 28 خرداد 7,390,000 7,390,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 801 زمینه سرمه ای شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی دنیای فرش کد 807 زمینه سرمه ای
گبه ماشینی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 807 زمینه سرمه ای دنیای فرش 5,390,000 28 خرداد 5,390,000 5,390,000
گبه ماشینی دنیای فرش کد 807 زمینه سرمه ای شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: کرک و ابریشم جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی سهند کد FS65.BJ طرح هریس زمینه قرمز
گبه ماشینی
گبه ماشینی سهند کد FS65.BJ طرح هریس زمینه قرمز فرش سهند 405,000 28 خرداد 256,000 405,000
گبه ماشینی سهند کد FS65.BJ طرح هریس زمینه قرمز شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی طرح افشان کد 905
گبه ماشینی
گبه ماشینی طرح افشان کد 905 متفرقه 480,000 27 خرداد 480,000 1,880,000
گبه ماشینی طرح افشان کد 905 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی طرح خشتی کد 755
گبه ماشینی
گبه ماشینی طرح خشتی کد 755 متفرقه 3,880,000 8 اردیبهشت 3,880,000 3,880,000
گبه ماشینی طرح خشتی کد 755 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی طرح خشتی کد 830
گبه ماشینی
گبه ماشینی طرح خشتی کد 830 متفرقه 3,880,000 8 اردیبهشت 3,880,000 3,880,000
گبه ماشینی طرح خشتی کد 830 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی طرح خشتی کد 860
گبه ماشینی
گبه ماشینی طرح خشتی کد 860 متفرقه 3,880,000 27 خرداد 3,880,000 3,880,000
گبه ماشینی طرح خشتی کد 860 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی عالیجناب کد 65309
گبه ماشینی
گبه ماشینی عالیجناب کد 65309 متفرقه 3,170,000 27 خرداد 3,170,000 3,170,000
گبه ماشینی عالیجناب کد 65309 شکل: مستطیل محل بافت: قوچان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:کنف
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 متفرقه 2,280,000 27 خرداد 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 متفرقه 2,280,000 27 خرداد 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 متفرقه 2,280,000 22 خرداد 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 17039 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710 متفرقه 1,480,000 27 خرداد 1,480,000 1,480,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710 متفرقه 441,600 27 خرداد 441,600 441,600
گبه ماشینی مدل خشتی کد 710 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 متفرقه 480,000 27 خرداد 480,000 480,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 متفرقه 480,000 27 خرداد 480,000 480,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:کنف
گبه ماشینی مدل خشتی کد ۷۱۰
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل خشتی کد ۷۱۰ متفرقه 980,000 27 خرداد 980,000 980,000
گبه ماشینی مدل خشتی کد ۷۱۰ شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:کنف
گبه ماشینی مدل قشقایی کد 1707
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل قشقایی کد 1707 متفرقه 2,280,000 25 فروردین 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی مدل قشقایی کد 1707 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی مدل گل کد 17064
گبه ماشینی
گبه ماشینی مدل گل کد 17064 متفرقه 4,380,000 27 خرداد 4,380,000 4,380,000
گبه ماشینی مدل گل کد 17064 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی کد  1704
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 1704 متفرقه 4,380,000 27 خرداد 4,380,000 4,380,000
گبه ماشینی کد 1704 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی کد  17058
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 17058 متفرقه 2,280,000 25 فروردین 2,280,000 2,280,000
گبه ماشینی کد 17058 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی کد 1000
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 1000 متفرقه 6,000,000 8 اردیبهشت 6,000,000 6,000,000
گبه ماشینی کد 1000 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس پرز: پروپیلن جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود:جوت
گبه ماشینی کد 17057
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 17057 متفرقه 4,380,000 27 خرداد 4,380,000 4,380,000
گبه ماشینی کد 17057 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی کد 825
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 825 متفرقه 480,000 27 خرداد 480,000 480,000
گبه ماشینی کد 825 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
گبه ماشینی کد 825
گبه ماشینی
گبه ماشینی کد 825 متفرقه 480,000 27 خرداد 480,000 480,000
گبه ماشینی کد 825 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان جنس نخ تار (چله): پلی‌استر جنس نخ پود: جوت
مجموع موارد: 41 عدد در 1 صفحه