قیمت کلاژ، پوست و فرش رنگ شده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فرش دستباف رنگ شده  یازده متری مدل SRV-11B1
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده یازده متری مدل SRV-11B1 متفرقه 46,750,000 17 خرداد 46,750,000 46,750,000
فرش دستباف رنگ شده یازده متری مدل SRV-11B1 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم رنگ زمینه: آبی
فرش دستباف رنگ شده ده متری مدل SRV-10O1
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده ده متری مدل SRV-10O1 متفرقه 42,500,000 17 خرداد 42,500,000 42,500,000
فرش دستباف رنگ شده ده متری مدل SRV-10O1 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم رنگ زمینه: نارنجی
فرش دستباف رنگ شده دو و نیم متری کد 2043R
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده دو و نیم متری کد 2043R متفرقه 8,360,000 2 مهر 7,691,200 7,691,200
فرش دستباف رنگ شده دو و نیم متری کد 2043R نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: قهوه‌ای
فرش دستباف رنگ شده دو و نیم متری کد 8672
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده دو و نیم متری کد 8672 متفرقه 13,340,000 30 فروردین 13,340,000 13,340,000
فرش دستباف رنگ شده دو و نیم متری کد 8672 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستباف رنگ شده سه متری کد 9805312
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده سه متری کد 9805312 متفرقه 14,000,000 24 مرداد 12,880,000 12,880,000
فرش دستباف رنگ شده سه متری کد 9805312 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستباف رنگ شده شش متری حیدریان کد 2270
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده شش متری حیدریان کد 2270 حیدریان 29,000,000 27 خرداد 29,000,000 29,000,000
فرش دستباف رنگ شده شش متری حیدریان کد 2270 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: کرم
فرش دستباف رنگ شده شش متری مدل SRV-6G1
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده شش متری مدل SRV-6G1 متفرقه 27,625,000 13 شهریور 25,500,000 25,500,000
فرش دستباف رنگ شده شش متری مدل SRV-6G1 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستباف رنگ شده نیم متری کد 6955
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده نیم متری کد 6955 متفرقه 4,103,200 14 مرداد 4,103,200 4,103,200
فرش دستباف رنگ شده نیم متری کد 6955 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: سبز‌ آبی
فرش دستباف رنگ شده هجده متری کد 9805111
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده هجده متری کد 9805111 متفرقه 90,000,000 24 مرداد 82,800,000 82,800,000
فرش دستباف رنگ شده هجده متری کد 9805111 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: قرمز
فرش دستباف رنگ شده یازده متری مدل SRV-11M1
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده یازده متری مدل SRV-11M1 متفرقه 62,000,000 2 مهر 46,750,000 46,750,000
فرش دستباف رنگ شده یازده متری مدل SRV-11M1 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم رنگ زمینه: کرم
فرش دستباف رنگ شده یک متری کد 2029R
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده یک متری کد 2029R متفرقه 4,000,000 18 شهریور 3,680,000 3,680,000
فرش دستباف رنگ شده یک متری کد 2029R نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مربع رنگ زمینه: قهوه‌ای
فرش دستباف رنگ شده یک و نیم متری کد 2050R
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف رنگ شده یک و نیم متری کد 2050R متفرقه 5,420,000 2 مهر 4,986,400 4,986,400
فرش دستباف رنگ شده یک و نیم متری کد 2050R نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل رنگ زمینه: قهوه‌ای
فرش دستباف وینتج یک متری کد 571
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف وینتج یک متری کد 571 متفرقه 3,385,600 21 خرداد 3,385,600 3,385,600
فرش دستباف وینتج یک متری کد 571 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل رنگ زمینه: آبی
فرش دستباف وینتج یک و نیم متری کد 1317
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستباف وینتج یک و نیم متری کد 1317 متفرقه 4,112,400 4 فروردین 4,112,400 4,112,400
فرش دستباف وینتج یک و نیم متری کد 1317 نوع بافت: دستبافت شکل: دایره رنگ زمینه: الوان
فرش دستبافت  رنگ شده هفت و نیم متری فرش هریس کد 101470
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده هفت و نیم متری فرش هریس کد 101470 فرش هریس 52,000,000 24 مرداد 52,000,000 52,000,000
فرش دستبافت رنگ شده هفت و نیم متری فرش هریس کد 101470 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: قهوه‌ای
فرش دستبافت رنگ شده  پنج و نیم متری کد 9806
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده پنج و نیم متری کد 9806 متفرقه 35,520,000 7 مهر 30,645,200 30,645,200
فرش دستبافت رنگ شده پنج و نیم متری کد 9806 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: بنفش
فرش دستبافت رنگ شده ده متری مدل 383738
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده ده متری مدل 383738 متفرقه 87,400,000 24 مرداد 87,400,000 87,400,000
فرش دستبافت رنگ شده ده متری مدل 383738 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: نارنجی
فرش دستبافت رنگ شده ده متری مدل 456519
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده ده متری مدل 456519 متفرقه 54,300,000 24 مرداد 54,300,000 54,300,000
فرش دستبافت رنگ شده ده متری مدل 456519 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل رنگ زمینه: آبی
فرش دستبافت رنگ شده دو متری کد 1224R
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده دو متری کد 1224R متفرقه 9,740,000 8 اردیبهشت 9,740,000 9,740,000
فرش دستبافت رنگ شده دو متری کد 1224R نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستبافت رنگ شده دو متری کد 1910R
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده دو متری کد 1910R متفرقه 8,123,600 27 خرداد 8,123,600 8,123,600
فرش دستبافت رنگ شده دو متری کد 1910R نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستبافت رنگ شده دو متری کد 2014R
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده دو متری کد 2014R متفرقه 8,560,000 24 مرداد 7,875,200 7,875,200
فرش دستبافت رنگ شده دو متری کد 2014R نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری طرح وینتج کد 13958
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری طرح وینتج کد 13958 متفرقه 13,500,000 19 مرداد 12,420,000 12,420,000
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری طرح وینتج کد 13958 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری طرح وینتیج کد 981173
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری طرح وینتیج کد 981173 متفرقه 13,000,000 29 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری طرح وینتیج کد 981173 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری کد 1183R
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری کد 1183R متفرقه 10,258,000 27 خرداد 10,258,000 10,258,000
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری کد 1183R نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری کد 9465
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری کد 9465 متفرقه 15,060,400 27 خرداد 15,060,400 15,060,400
فرش دستبافت رنگ شده دو و نیم متری کد 9465 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستبافت رنگ شده سه متری طرح وینتج کد 9811104
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده سه متری طرح وینتج کد 9811104 متفرقه 13,800,000 14 مرداد 12,696,000 12,696,000
فرش دستبافت رنگ شده سه متری طرح وینتج کد 9811104 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستبافت رنگ شده سه متری طرح وینتج کد 9811106
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده سه متری طرح وینتج کد 9811106 متفرقه 14,000,000 24 مرداد 12,880,000 12,880,000
فرش دستبافت رنگ شده سه متری طرح وینتج کد 9811106 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: آبی
فرش دستبافت رنگ شده سه متری کد 1143R
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده سه متری کد 1143R متفرقه 13,770,000 24 مرداد 12,668,400 12,668,400
فرش دستبافت رنگ شده سه متری کد 1143R نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستبافت رنگ شده سه متری کد 1903R
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده سه متری کد 1903R متفرقه 13,610,000 14 مرداد 12,521,200 12,521,200
فرش دستبافت رنگ شده سه متری کد 1903R نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: قرمز
فرش دستبافت رنگ شده سه متری کد 9568
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده سه متری کد 9568 متفرقه 17,590,000 24 مرداد 16,182,800 16,182,800
فرش دستبافت رنگ شده سه متری کد 9568 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستبافت رنگ شده سه و نیم متری طرح وینتج کد 334
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده سه و نیم متری طرح وینتج کد 334 متفرقه 16,008,000 28 خرداد 16,008,000 16,008,000
فرش دستبافت رنگ شده سه و نیم متری طرح وینتج کد 334 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستبافت رنگ شده سه و نیم متری طرح وینتج کد 981175
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده سه و نیم متری طرح وینتج کد 981175 متفرقه 15,916,000 28 خرداد 15,916,000 15,916,000
فرش دستبافت رنگ شده سه و نیم متری طرح وینتج کد 981175 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستبافت رنگ شده سه و نیم متری طرح وینتیج کد 971170
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده سه و نیم متری طرح وینتیج کد 971170 متفرقه 18,300,000 24 مرداد 16,836,000 16,836,000
فرش دستبافت رنگ شده سه و نیم متری طرح وینتیج کد 971170 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستبافت رنگ شده سیزده متری کد 9805101
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده سیزده متری کد 9805101 متفرقه 81,000,000 2 مهر 72,680,000 72,680,000
فرش دستبافت رنگ شده سیزده متری کد 9805101 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: قرمز
فرش دستبافت رنگ شده شانزده و نیم متری فرش هریس کد 101485
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شانزده و نیم متری فرش هریس کد 101485 فرش هریس 116,000,000 24 مرداد 116,000,000 116,000,000
فرش دستبافت رنگ شده شانزده و نیم متری فرش هریس کد 101485 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: نارنجی
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 273
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 273 متفرقه 29,800,000 24 مرداد 27,416,000 27,416,000
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 273 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: صورتی
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 274
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 274 متفرقه 28,000,000 24 مرداد 25,760,000 25,760,000
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 274 جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: قرمز
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 585
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 585 متفرقه 27,416,000 28 خرداد 27,416,000 27,416,000
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 585 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: قرمز
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 6537
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 6537 متفرقه 31,000,000 24 مرداد 28,520,000 28,520,000
فرش دستبافت رنگ شده شش متری طرح وینتج کد 6537 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: آبی
فرش دستبافت رنگ شده شش متری فرش هریس کد 101475
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شش متری فرش هریس کد 101475 فرش هریس 39,920,000 24 مرداد 39,920,000 39,920,000
فرش دستبافت رنگ شده شش متری فرش هریس کد 101475 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستبافت رنگ شده شش متری کد 980502
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شش متری کد 980502 متفرقه 32,000,000 24 مرداد 29,440,000 29,440,000
فرش دستبافت رنگ شده شش متری کد 980502 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: آبی
فرش دستبافت رنگ شده شش متری کد 980508
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شش متری کد 980508 متفرقه 33,000,000 30 فروردین 33,000,000 33,000,000
فرش دستبافت رنگ شده شش متری کد 980508 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: قرمز
فرش دستبافت رنگ شده شش متری کد 9868
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شش متری کد 9868 متفرقه 37,000,000 7 مهر 32,724,400 32,724,400
فرش دستبافت رنگ شده شش متری کد 9868 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: الوان
فرش دستبافت رنگ شده شش و نیم متری مدل SRV-6G1
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده شش و نیم متری مدل SRV-6G1 متفرقه 30,000,000 9 اردیبهشت 30,000,000 30,000,000
فرش دستبافت رنگ شده شش و نیم متری مدل SRV-6G1 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم رنگ زمینه: کرم
فرش دستبافت رنگ شده نه متری فرش هریس کد 101477
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده نه متری فرش هریس کد 101477 فرش هریس 60,800,000 24 مرداد 60,800,000 60,800,000
فرش دستبافت رنگ شده نه متری فرش هریس کد 101477 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: آبی
فرش دستبافت رنگ شده نه متری مدل 496157
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده نه متری مدل 496157 متفرقه 54,300,000 24 مرداد 54,300,000 54,300,000
فرش دستبافت رنگ شده نه متری مدل 496157 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 15112
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 15112 متفرقه 3,600,000 2 مرداد 3,312,000 3,312,000
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 15112 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: خاکستری
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 3953
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 3953 متفرقه 3,300,000 24 مرداد 3,036,000 3,036,000
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 3953 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: آبی
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 6119
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 6119 متفرقه 3,600,000 24 مرداد 3,312,000 3,312,000
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 6119 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: آبی
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 9811101
کلاژ، پوست و فرش رنگ شده
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 9811101 متفرقه 3,100,000 24 مرداد 2,852,000 2,852,000
فرش دستبافت رنگ شده نیم متری طرح وینتج کد 9811101 نوع بافت: دستبافت جنس نخ خاب: پشم شکل: مستطیل رنگ زمینه: آبی
مجموع موارد: 966 عدد در 20 صفحه