شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت موکت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
موکت تافتینگ نگین مشهد مدل1488 کات
موکت
موکت تافتینگ نگین مشهد مدل1488 کات متفرقه 10,500,000 29 اردیبهشت 4,500,000 17,000,000
موکت تافتینگ نگین مشهد مدل1488 کات متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت سپاهان موکت طرح کبریتی زمینه کرم کد011
موکت
موکت سپاهان موکت طرح کبریتی زمینه کرم کد011 سپاهان موکت 900,000 25 اردیبهشت 900,000 1,800,000
موکت سپاهان موکت طرح کبریتی زمینه کرم کد011 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح اشرافی زمینه شکلاتی کد3021
موکت
موکت ظریف مصور طرح اشرافی زمینه شکلاتی کد3021 متفرقه 1,320,000 3 خرداد 1,320,000 13,200,000
موکت ظریف مصور طرح اشرافی زمینه شکلاتی کد3021 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: زرشکی جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح رویال قرمز کد 5181
موکت
موکت ظریف مصور طرح رویال قرمز کد 5181 متفرقه 3,930,000 3 خرداد 7,400,000 7,400,000
موکت ظریف مصور طرح رویال قرمز کد 5181 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: قرمز جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح سیدنی  قهوه ای روشن کد 5233
موکت
موکت ظریف مصور طرح سیدنی قهوه ای روشن کد 5233 متفرقه 5,520,000 29 اردیبهشت 5,520,000 5,520,000
موکت ظریف مصور طرح سیدنی قهوه ای روشن کد 5233 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح سیدنی  کرم  کد 5212
موکت
موکت ظریف مصور طرح سیدنی کرم کد 5212 متفرقه 5,520,000 29 اردیبهشت 5,520,000 5,520,000
موکت ظریف مصور طرح سیدنی کرم کد 5212 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح سیدنی نسکافه ای کد 5221
موکت
موکت ظریف مصور طرح سیدنی نسکافه ای کد 5221 متفرقه 5,340,000 3 خرداد 5,340,000 5,340,000
موکت ظریف مصور طرح سیدنی نسکافه ای کد 5221 متراژ: 3×1، 10×3، 11×3، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3 نوع طرح: ساده جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح هرمس زمینه نقره ای کد 5542
موکت
موکت ظریف مصور طرح هرمس زمینه نقره ای کد 5542 متفرقه 3,900,000 3 خرداد 3,900,000 3,900,000
موکت ظریف مصور طرح هرمس زمینه نقره ای کد 5542 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3 رنگ زمینه: کرم
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه بژ کد 7614
موکت
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه بژ کد 7614 متفرقه 3,360,000 29 اردیبهشت 3,360,000 3,360,000
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه بژ کد 7614 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: طرح‌دار جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه کرم کد 7613
موکت
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه کرم کد 7613 متفرقه 3,360,000 29 اردیبهشت 3,360,000 3,360,000
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه کرم کد 7613 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: طرح‌دار جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح پارکتی توسکا زمینه کرم کد 3111
موکت
موکت ظریف مصور طرح پارکتی توسکا زمینه کرم کد 3111 متفرقه 1,320,000 29 اردیبهشت 1,320,000 1,320,000
موکت ظریف مصور طرح پارکتی توسکا زمینه کرم کد 3111 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: طرح‌دار جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح کبریتی زمینه شکلاتی کد 1821
موکت
موکت ظریف مصور طرح کبریتی زمینه شکلاتی کد 1821 متفرقه 12,000,000 29 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
موکت ظریف مصور طرح کبریتی زمینه شکلاتی کد 1821 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت پالاز مدل پونه کد 9852
موکت
موکت پالاز مدل پونه کد 9852 پالاز 1,605,000 29 اردیبهشت 1,605,000 1,605,000
موکت پالاز مدل پونه کد 9852 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: خاکستری جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت پالاز مدل کات بی کد 5111
موکت
موکت پالاز مدل کات بی کد 5111 پالاز 1,980,000 29 اردیبهشت 1,980,000 1,980,000
موکت پالاز مدل کات بی کد 5111 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت پالاز مدل کات بی کد 5823
موکت
موکت پالاز مدل کات بی کد 5823 پالاز 1,980,000 29 اردیبهشت 1,980,000 1,980,000
موکت پالاز مدل کات بی کد 5823 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت پالاز مدل کات بی کد 9111
موکت
موکت پالاز مدل کات بی کد 9111 پالاز 1,980,000 29 اردیبهشت 1,980,000 1,980,000
موکت پالاز مدل کات بی کد 9111 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: خاکستری جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت پالاز مدل کات بی کد 9711
موکت
موکت پالاز مدل کات بی کد 9711 پالاز 1,980,000 29 اردیبهشت 1,980,000 1,980,000
موکت پالاز مدل کات بی کد 9711 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: خاکستری جنس نخ: پلی پروپیلن
مجموع موارد: 17 عدد در 1 صفحه