شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت فرش دستبافت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 10
فرش دستبافت
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 10 متفرقه 3,900,000 3 خرداد 3,900,000 4,900,000
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 10 شکل: مستطیل محل بافت: تبریز تراکم بافت: 50 رج
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 12
فرش دستبافت
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 12 متفرقه 3,500,000 29 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
تابلو فرش دستبافت بدون قاب طرح و ان یکاد کد 12 شکل: مستطیل محل بافت: تبریز تراکم بافت: 50 رج
تابلو فرش دستبافت قدیمی طرح دختر دهقان کد 110221
فرش دستبافت
تابلو فرش دستبافت قدیمی طرح دختر دهقان کد 110221 متفرقه 46,000,000 8 اردیبهشت 46,000,000 46,000,000
تابلو فرش دستبافت قدیمی طرح دختر دهقان کد 110221 شکل: مستطیل محل بافت: تبریز نام طرح: زندگی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت دو متری طرح اصفهان کد 1105701
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری طرح اصفهان کد 1105701 متفرقه 120,000,000 8 اردیبهشت 120,000,000 120,000,000
فرش دستبافت دو متری طرح اصفهان کد 1105701 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: گلبهی نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت دو متری مدل اصفهان کد 1101000
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری مدل اصفهان کد 1101000 متفرقه 78,000,000 8 اردیبهشت 74,100,000 78,000,000
فرش دستبافت دو متری مدل اصفهان کد 1101000 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105602
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105602 متفرقه 40,000,000 30 فروردین 40,000,000 40,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105602 شکل: مستطیل محل بافت: بیجار نام طرح: ماهی رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105604
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105604 متفرقه 20,000,000 8 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105604 شکل: مستطیل نام طرح: هندسی رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:40 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105605
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105605 متفرقه 21,000,000 8 اردیبهشت 21,000,000 21,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105605 شکل: مستطیل نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:40 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105619
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105619 متفرقه 30,000,000 8 اردیبهشت 30,000,000 30,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105619 شکل: مستطیل نام طرح: لوزی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:36 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105625
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105625 متفرقه 30,000,000 8 اردیبهشت 30,000,000 30,000,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105625 شکل: مستطیل نام طرح: هندسی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:36 رج
فرش دستبافت دو متری کد 1105722
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری کد 1105722 متفرقه 31,500,000 8 اردیبهشت 31,500,000 31,500,000
فرش دستبافت دو متری کد 1105722 شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نام طرح: قفقازی رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 35 رج
فرش دستبافت دو و نیم متری طرح اصفهان کد 1105692
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو و نیم متری طرح اصفهان کد 1105692 متفرقه 200,000,000 8 اردیبهشت 200,000,000 200,000,000
فرش دستبافت دو و نیم متری طرح اصفهان کد 1105692 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105636
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105636 متفرقه 80,000,000 30 فروردین 80,000,000 80,000,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105636 شکل: مستطیل محل بافت: بیرجند نام طرح: سراسر رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105675
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105675 متفرقه 54,000,000 8 اردیبهشت 54,000,000 54,000,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105675 شکل: مستطیل محل بافت: بیرجند رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:40 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105676
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105676 متفرقه 60,000,000 8 اردیبهشت 60,000,000 60,000,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105676 شکل: مستطیل محل بافت: بیرجند نام طرح: ترمه رنگ زمینه: قرمز لاکی نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 40 رج
فرش دستبافت سه متری اصفهان آبتین کد 1105682
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری اصفهان آبتین کد 1105682 متفرقه 385,000,000 8 اردیبهشت 385,000,000 385,000,000
فرش دستبافت سه متری اصفهان آبتین کد 1105682 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان رنگ زمینه: بژ نحوه رنگرزی: شیمیایی تراکم بافت:60 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105709
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105709 متفرقه 61,500,000 8 اردیبهشت 61,500,000 61,500,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105709 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105710
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105710 متفرقه 58,500,000 8 اردیبهشت 58,500,000 58,500,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105710 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت شش متری طرح نایین کد 1105681
فرش دستبافت
فرش دستبافت شش متری طرح نایین کد 1105681 متفرقه 145,000,000 8 اردیبهشت 145,000,000 145,000,000
فرش دستبافت شش متری طرح نایین کد 1105681 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت شش و نیم متری حبیبیان نایین کد 1105839
فرش دستبافت
فرش دستبافت شش و نیم متری حبیبیان نایین کد 1105839 متفرقه 275,000,000 24 اردیبهشت 261,250,000 275,000,000
فرش دستبافت شش و نیم متری حبیبیان نایین کد 1105839 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: آبی نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستبافت چهار متری طرح اصفهان کد 1105698
فرش دستبافت
فرش دستبافت چهار متری طرح اصفهان کد 1105698 متفرقه 75,000,000 30 فروردین 75,000,000 75,000,000
فرش دستبافت چهار متری طرح اصفهان کد 1105698 شکل: مستطیل محل بافت: نایین نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستبافت دو متری گالری نور کد H1537
فرش دستبافت
فرش دستبافت دو متری گالری نور کد H1537 گالری نور 29,986,000 8 اردیبهشت 29,986,000 29,986,000
فرش دستبافت دو متری گالری نور کد H1537 شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت سه متری کد 1105622
فرش دستبافت
فرش دستبافت سه متری کد 1105622 متفرقه 22,000,000 8 اردیبهشت 22,000,000 22,000,000
فرش دستبافت سه متری کد 1105622 شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نام طرح: ترمه رنگ زمینه: خاکستری نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 28 رج
فرش دستبافت شش متری گالری نور کد H1369
فرش دستبافت
فرش دستبافت شش متری گالری نور کد H1369 متفرقه 126,806,000 8 اردیبهشت 126,806,000 126,806,000
فرش دستبافت شش متری گالری نور کد H1369 شکل: مستطیل محل بافت: نهاوند نام طرح: ترنج رنگ زمینه: مشکی نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1357
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1357 متفرقه 13,536,000 8 اردیبهشت 13,536,000 13,536,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1357 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1358
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1358 متفرقه 13,536,000 8 اردیبهشت 13,536,000 13,536,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1358 شکل: مستطیل محل بافت: کاشان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1362
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1362 متفرقه 15,792,000 8 اردیبهشت 15,792,000 15,792,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1362 شکل: مستطیل محل بافت: همدان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1363
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1363 متفرقه 17,766,000 8 اردیبهشت 17,766,000 17,766,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1363 شکل: مستطیل محل بافت: همدان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1364
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1364 متفرقه 16,732,000 8 اردیبهشت 16,732,000 16,732,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1364 شکل: مستطیل محل بافت: همدان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1365
فرش دستبافت
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1365 متفرقه 15,886,000 8 اردیبهشت 15,886,000 15,886,000
فرش دستبافت یک متری گالری نور کد H1365 شکل: مستطیل محل بافت: همدان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: قرمز نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستباف تمام ابریشم دوازده صدم متری کد YM.115
فرش دستبافت
فرش دستباف تمام ابریشم دوازده صدم متری کد YM.115 متفرقه 19,500,000 24 اردیبهشت 18,720,000 18,720,000
فرش دستباف تمام ابریشم دوازده صدم متری کد YM.115 شکل: مستطیل محل بافت: تبریز نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: آبی نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 50 رج
فرش دستباف دو متری حیدریان کد 7665
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری حیدریان کد 7665 حیدریان 98,000,000 29 اردیبهشت 98,000,000 98,000,000
فرش دستباف دو متری حیدریان کد 7665 شکل: مستطیل رنگ زمینه: کرم - قهوه‌ای نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 35 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 131862
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 131862 سی پرشیا 62,900,000 8 اردیبهشت 62,900,000 62,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 131862 شکل: مستطیل محل بافت: ساروق نام طرح: بندی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171021
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171021 سی پرشیا 23,900,000 19 فروردین 23,900,000 23,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171021 شکل: مستطیل نام طرح: سراسر رنگ زمینه: گلبهی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:45 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171022
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171022 سی پرشیا 24,500,000 8 اردیبهشت 24,500,000 24,500,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171022 شکل: مستطیل نام طرح: لچک ترنجی رنگ زمینه: گلبهی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:45 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171074
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171074 سی پرشیا 39,900,000 8 اردیبهشت 39,900,000 39,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171074 شکل: مستطیل محل بافت: یزد نام طرح: هندسی رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 20 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171122
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171122 سی پرشیا 40,200,000 8 اردیبهشت 40,200,000 40,200,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171122 شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نام طرح: هندسی رنگ زمینه: گلبهی نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 20 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171123
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171123 سی پرشیا 40,300,000 8 اردیبهشت 40,300,000 40,300,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171123 شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نام طرح: هندسی رنگ زمینه: گلبهی نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 20 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171124
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171124 سی پرشیا 40,400,000 8 اردیبهشت 40,400,000 40,400,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171124 شکل: مستطیل محل بافت: شیراز نام طرح: هندسی رنگ زمینه: گلبهی نحوه رنگرزی:سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت: 20 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171273
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171273 سی پرشیا 24,900,000 8 اردیبهشت 24,900,000 24,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171273 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171274
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171274 سی پرشیا 16,900,000 8 اردیبهشت 16,900,000 16,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171274 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171278
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171278 سی پرشیا 25,900,000 8 اردیبهشت 25,900,000 25,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171278 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان رنگ زمینه: آبی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171280
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171280 سی پرشیا 24,900,000 8 اردیبهشت 24,900,000 24,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171280 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان رنگ زمینه: آبی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171281
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171281 سی پرشیا 40,900,000 30 فروردین 40,900,000 40,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171281 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان رنگ زمینه: آبی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171282
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171282 سی پرشیا 27,900,000 8 اردیبهشت 27,900,000 27,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171282 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان رنگ زمینه: سبز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171286
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171286 سی پرشیا 23,900,000 8 اردیبهشت 23,900,000 23,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171286 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان رنگ زمینه: گلبهی نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171288
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171288 سی پرشیا 40,900,000 8 اردیبهشت 40,900,000 40,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171288 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان رنگ زمینه: سبز نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171289
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171289 سی پرشیا 32,900,000 30 فروردین 32,900,000 32,900,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 171289 شکل: مستطیل محل بافت: خراسان رنگ زمینه: سرمه‌ای نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی تراکم بافت:30 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 173007
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 173007 سی پرشیا 157,000,000 8 اردیبهشت 157,000,000 157,000,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 173007 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: ترنج رنگ زمینه: کرم نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 173008
فرش دستبافت
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 173008 سی پرشیا 260,000,000 8 اردیبهشت 260,000,000 260,000,000
فرش دستباف دو متری سی پرشیا کد 173008 شکل: مستطیل محل بافت: اصفهان نام طرح: خشتی رنگ زمینه: الوان نحوه رنگرزی:شیمیایی تراکم بافت: 60 رج
مجموع موارد: 1826 عدد در 37 صفحه