شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پلی‌پروپیلن

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
BOPP
پلی‌پروپیلن
BOPP 930 16 مرداد 940 940
BOPP
پلی پروپیلن (Polypropylene)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن (Polypropylene) 280,000 30 شهریور 241,500 242,000
پلی پروپیلن (Polypropylene)
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن فیلم (PP Film) 196,856 26 شهریور 126,790 148,114
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن فیلم (PP Film) 955 30 شهریور 920 945
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن فیلم (PP Film) 212,181 7 مرداد 212,181 212,181
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer) 945 22 شهریور 890 900
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer) 985 30 شهریور 875 945
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer) 975 30 شهریور 940 965
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی پروپیلن گرید تزریقی (PP Injection Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید تزریقی (PP Injection Grade) 925 29 مرداد 805 805
پلی پروپیلن گرید تزریقی (PP Injection Grade)
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade) 237,931 10:06:17 162,521 180,031
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade)
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade) 326,424 10:06:17 200,675 206,010
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade)
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade) 195,254 10:06:17 211,729 218,356
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade)
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade) 268,541 26 شهریور 108,531 108,531
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade)
پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (PP Homopolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (PP Homopolymer) 204,000 10:06:17 204,000 275,500
پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (PP Homopolymer)
پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (PP Homopolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (PP Homopolymer) 248,605 18 شهریور 127,840 131,826
پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (PP Homopolymer)
پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (PP Copolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (PP Copolymer) 275,500 6 خرداد 275,500 289,000
پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (PP Copolymer)
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه