شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ظروف یکبار مصرف

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
4 سانت 4 گرم هایمپک
ظروف یکبار مصرف
4 سانت 4 گرم هایمپک 0 7 فروردین 0 0
4 سانت 4 گرم هایمپک
4 سانت 4 گرم کریستال
ظروف یکبار مصرف
4 سانت 4 گرم کریستال 0 7 فروردین 0 0
4 سانت 4 گرم کریستال
5 سانت 5 گرم هایمپک
ظروف یکبار مصرف
5 سانت 5 گرم هایمپک 0 7 فروردین 0 0
5 سانت 5 گرم هایمپک
50 عدد بشقاب معمولی
ظروف یکبار مصرف
50 عدد بشقاب معمولی 0 7 فروردین 0 0
50 عدد بشقاب معمولی
50 عدد ظرف یکبار مصرف غذا
ظروف یکبار مصرف
50 عدد ظرف یکبار مصرف غذا 0 7 فروردین 0 0
50 عدد ظرف یکبار مصرف غذا
50 عدد لیوان معمولی
ظروف یکبار مصرف
50 عدد لیوان معمولی 0 7 فروردین 0 0
50 عدد لیوان معمولی
50 عدد لیوان گیاهی
ظروف یکبار مصرف
50 عدد لیوان گیاهی 0 7 فروردین 0 0
50 عدد لیوان گیاهی
50 عدد چاقو و چنگال و قاشق معمولی
ظروف یکبار مصرف
50 عدد چاقو و چنگال و قاشق معمولی 0 7 فروردین 0 0
50 عدد چاقو و چنگال و قاشق معمولی
استرچ 5 متری – قیام (کیسه 100 رولی)
ظروف یکبار مصرف
استرچ 5 متری – قیام (کیسه 100 رولی) 0 7 فروردین 0 0
استرچ 5 متری – قیام (کیسه 100 رولی)
بسته 10 عددی بشقاب بزرگ یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی بشقاب بزرگ یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی بشقاب بزرگ یکبار مصرف
بسته 10 عددی دیس کوچک یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی دیس کوچک یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی دیس کوچک یکبار مصرف
بسته 10 عددی ظرف در دار یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی ظرف در دار یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی ظرف در دار یکبار مصرف
بسته 10 عددی ظرف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی ظرف یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی ظرف یکبار مصرف
بسته 10 عددی قاشق یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی قاشق یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی قاشق یکبار مصرف
بسته 10 عددی لیوان بزرگ یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی لیوان بزرگ یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی لیوان بزرگ یکبار مصرف
بسته 10 عددی لیوان کوچک یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی لیوان کوچک یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی لیوان کوچک یکبار مصرف
بسته 10 عددی پیش دستی بزرگ یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی پیش دستی بزرگ یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی پیش دستی بزرگ یکبار مصرف
بسته 10 عددی چاقوی یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی چاقوی یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی چاقوی یکبار مصرف
بسته 10 عددی چنگال یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی چنگال یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی چنگال یکبار مصرف
بسته 10 عددی کاسه خورشتی 300 سی سی در دار یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی کاسه خورشتی 300 سی سی در دار یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی کاسه خورشتی 300 سی سی در دار یکبار مصرف
بسته 10 عددی کاسه خورشتی 550 سی سی در دار یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی کاسه خورشتی 550 سی سی در دار یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی کاسه خورشتی 550 سی سی در دار یکبار مصرف
بسته 10 عددی کاسه کوچک یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 10 عددی کاسه کوچک یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 10 عددی کاسه کوچک یکبار مصرف
بسته 5 عددی دیس بزرگ یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف
بسته 5 عددی دیس بزرگ یکبار مصرف 0 7 فروردین 0 0
بسته 5 عددی دیس بزرگ یکبار مصرف
بسته 5 عددی کاسه بزرگ
ظروف یکبار مصرف
بسته 5 عددی کاسه بزرگ 0 7 فروردین 0 0
بسته 5 عددی کاسه بزرگ
بسته 6 عددی بشقاب میوه خوری
ظروف یکبار مصرف
بسته 6 عددی بشقاب میوه خوری 0 7 فروردین 0 0
بسته 6 عددی بشقاب میوه خوری
بشقاب ارکیده
ظروف یکبار مصرف
بشقاب ارکیده 0 7 فروردین 0 0
بشقاب ارکیده
بشقاب ارکیده
ظروف یکبار مصرف
بشقاب ارکیده 0 7 فروردین 0 0
بشقاب ارکیده
بشقاب اُکتا طب
ظروف یکبار مصرف
بشقاب اُکتا طب 0 7 فروردین 0 0
بشقاب اُکتا طب
بشقاب اُکتا طب
ظروف یکبار مصرف
بشقاب اُکتا طب 0 7 فروردین 0 0
بشقاب اُکتا طب
بشقاب خورشیدی
ظروف یکبار مصرف
بشقاب خورشیدی 0 7 فروردین 0 0
بشقاب خورشیدی
بشقاب خورشیدی
ظروف یکبار مصرف
بشقاب خورشیدی 0 7 فروردین 0 0
بشقاب خورشیدی
بشقاب خورشیدی 3 خانه
ظروف یکبار مصرف
بشقاب خورشیدی 3 خانه 0 7 فروردین 0 0
بشقاب خورشیدی 3 خانه
بشقاب خورشیدی 3 خانه
ظروف یکبار مصرف
بشقاب خورشیدی 3 خانه 0 7 فروردین 0 0
بشقاب خورشیدی 3 خانه
بشقاب راند طب
ظروف یکبار مصرف
بشقاب راند طب 0 7 فروردین 0 0
بشقاب راند طب
بشقاب راند طب
ظروف یکبار مصرف
بشقاب راند طب 0 7 فروردین 0 0
بشقاب راند طب
بشقاب شفاف pp – آذران ورق بسته 20 عددی
ظروف یکبار مصرف
بشقاب شفاف pp – آذران ورق بسته 20 عددی 0 7 فروردین 0 0
بشقاب شفاف pp – آذران ورق بسته 20 عددی
بشقاب لوکس طب
ظروف یکبار مصرف
بشقاب لوکس طب 0 7 فروردین 0 0
بشقاب لوکس طب
بشقاب لوکس طب
ظروف یکبار مصرف
بشقاب لوکس طب 0 7 فروردین 0 0
بشقاب لوکس طب
بشقاب هگزا طب
ظروف یکبار مصرف
بشقاب هگزا طب 0 7 فروردین 0 0
بشقاب هگزا طب
بشقاب هگزا طب
ظروف یکبار مصرف
بشقاب هگزا طب 0 7 فروردین 0 0
بشقاب هگزا طب
بشقاب گیاهی – آملون ( بسته 12 عددی )
ظروف یکبار مصرف
بشقاب گیاهی – آملون ( بسته 12 عددی ) 0 7 فروردین 0 0
بشقاب گیاهی – آملون ( بسته 12 عددی )
بیضی بزرگ کریستال
ظروف یکبار مصرف
بیضی بزرگ کریستال 0 7 فروردین 0 0
بیضی بزرگ کریستال
درب سس خوری
ظروف یکبار مصرف
درب سس خوری 0 7 فروردین 0 0
درب سس خوری
درب سطل دهانه بزرگ
ظروف یکبار مصرف
درب سطل دهانه بزرگ 0 7 فروردین 0 0
درب سطل دهانه بزرگ
درب سطل دهانه متوسط
ظروف یکبار مصرف
درب سطل دهانه متوسط 0 7 فروردین 0 0
درب سطل دهانه متوسط
درب سطل دهانه کوچک
ظروف یکبار مصرف
درب سطل دهانه کوچک 0 7 فروردین 0 0
درب سطل دهانه کوچک
درب ظرف بستنی هایمپک
ظروف یکبار مصرف
درب ظرف بستنی هایمپک 0 7 فروردین 0 0
درب ظرف بستنی هایمپک
درب ظرف بستنی کریستال
ظروف یکبار مصرف
درب ظرف بستنی کریستال 0 7 فروردین 0 0
درب ظرف بستنی کریستال
درب عسلی هایمپک
ظروف یکبار مصرف
درب عسلی هایمپک 0 7 فروردین 0 0
درب عسلی هایمپک
درب کاسه خورشتی
ظروف یکبار مصرف
درب کاسه خورشتی 0 7 فروردین 0 0
درب کاسه خورشتی
مجموع موارد: 228 عدد در 5 صفحه