شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پلیمر و پلاستیک

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
EPS
استایرن‌ها
EPS 985 17 اردیبهشت 985 1,030
EPS
GPPS
استایرن‌ها
GPPS 860 6 خرداد 860 900
GPPS
GPPS
استایرن‌ها
GPPS 875 00:01:55 855 875
GPPS
GPPS
استایرن‌ها
GPPS 855 6 خرداد 835 855
GPPS
HIPS
استایرن‌ها
HIPS 970 6 خرداد 970 1,000
HIPS
HIPS
استایرن‌ها
HIPS 945 00:01:55 915 945
HIPS
HIPS
استایرن‌ها
HIPS 925 00:01:55 905 925
HIPS
پلی اتیلن ترفتالات - گرید بطری (PET - Bottle Grade)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن ترفتالات - گرید بطری (PET - Bottle Grade) 680 4 خرداد 630 680
پلی اتیلن ترفتالات - گرید بطری (PET - Bottle Grade)
پلی اتیلن ترفتالات - گرید بطری (PET - Bottle Grade)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن ترفتالات - گرید بطری (PET - Bottle Grade) 101,319 10:04:52 101,204 107,142
پلی اتیلن ترفتالات - گرید بطری (PET - Bottle Grade)
پلی اتیلن ترفتالات - گرید بطری (PET - Bottle Grade)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن ترفتالات - گرید بطری (PET - Bottle Grade) 99,951 31 اردیبهشت 93,601 99,951
پلی اتیلن ترفتالات - گرید بطری (PET - Bottle Grade)
پلی اتیلن سبک (LDPE)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک (LDPE) 895 00:01:55 880 915
پلی اتیلن سبک (LDPE)
پلی اتیلن سبک (LDPE)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک (LDPE) 96,771 7 فروردین 96,771 96,771
پلی اتیلن سبک (LDPE)
پلی اتیلن سبک تزریقی (LDPE Injection)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک تزریقی (LDPE Injection) 948 6 خرداد 948 1,014
پلی اتیلن سبک تزریقی (LDPE Injection)
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 785 00:01:55 760 785
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 126,000 00:01:55 119,500 126,000
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 96,059 31 اردیبهشت 93,437 98,072
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)
پلی اتیلن سبک خطی تزریقی (LLDPE Injection)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک خطی تزریقی (LLDPE Injection) 970 18 اردیبهشت 970 1,168
پلی اتیلن سبک خطی تزریقی (LLDPE Injection)
پلی اتیلن سبک خطی فیلم (LLDPE Film)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک خطی فیلم (LLDPE Film) 735 00:01:55 705 735
پلی اتیلن سبک خطی فیلم (LLDPE Film)
پلی اتیلن سبک خطی فیلم (LLDPE Film)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک خطی فیلم (LLDPE Film) 730 00:01:55 695 730
پلی اتیلن سبک خطی فیلم (LLDPE Film)
پلی اتیلن سبک فیلم (LDPE Film)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک فیلم (LDPE Film) 115,511 7 فروردین 115,511 115,511
پلی اتیلن سبک فیلم (LDPE Film)
پلی اتیلن سبک فیلم (LDPE Film)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سبک فیلم (LDPE Film) 99,945 10:04:52 99,945 121,348
پلی اتیلن سبک فیلم (LDPE Film)
پلی اتیلن سنگین (HDPE)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 845 4 خرداد 840 870
پلی اتیلن سنگین (HDPE)
پلی اتیلن سنگین (HDPE)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 109,664 10:04:52 106,010 110,273
پلی اتیلن سنگین (HDPE)
پلی اتیلن سنگین (HDPE)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 99,171 24 اردیبهشت 120,841 120,841
پلی اتیلن سنگین (HDPE)
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold) 816 4 خرداد 772 904
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold)
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold) 805 28 اردیبهشت 805 845
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold)
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold) 730 6 خرداد 695 730
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold)
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold) 735 00:01:55 705 735
پلی اتیلن سنگین بادی (HDPE Blow Mold)
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection) 772 6 خرداد 772 772
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection) 100,311 7 فروردین 100,311 100,311
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection) 775 28 اردیبهشت 775 835
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection) 720 00:01:55 685 720
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection) 725 00:01:55 705 730
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection) 87,970 10:04:52 86,697 91,678
پلی اتیلن سنگین تزریقی (HDPE Injection)
پلی اتیلن سنگین فیلم (HDPE Film)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین فیلم (HDPE Film) 98,911 7 فروردین 98,911 98,911
پلی اتیلن سنگین فیلم (HDPE Film)
پلی اتیلن سنگین فیلم (HDPE Film)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن سنگین فیلم (HDPE Film) 99,779 10:04:52 89,957 99,779
پلی اتیلن سنگین فیلم (HDPE Film)
پلی اتیلن فیلم با وزن مولکولی بالا (HMWPE Film)
پلی‌اتیلن
پلی اتیلن فیلم با وزن مولکولی بالا (HMWPE Film) 772 6 خرداد 772 882
پلی اتیلن فیلم با وزن مولکولی بالا (HMWPE Film)
پلی پروپیلن (Polypropylene)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن (Polypropylene) 180,000 6 خرداد 180,000 193,000
پلی پروپیلن (Polypropylene)
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن فیلم (PP Film) 109,595 6 خرداد 109,595 113,284
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن فیلم (PP Film) 825 00:01:55 800 825
پلی پروپیلن فیلم (PP Film)
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer) 855 6 خرداد 855 925
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer) 845 00:01:55 805 845
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer) 855 6 خرداد 835 855
پلی پروپیلن گرید بلاک کوپلیمر (PP Block Copolymer)
پلی پروپیلن گرید تزریقی (PP Injection Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید تزریقی (PP Injection Grade) 805 31 اردیبهشت 805 805
پلی پروپیلن گرید تزریقی (PP Injection Grade)
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade) 146,791 6 اردیبهشت 132,381 146,791
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade)
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade) 130,469 10:04:52 123,145 130,469
پلی پروپیلن گرید شیمیایی (PP Chemical Grade)
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade) 118,759 10:04:52 104,622 118,759
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade)
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade) 108,531 7 فروردین 108,531 108,531
پلی پروپیلن گرید نساجی (PP Filament Grade)
پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (PP Homopolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (PP Homopolymer) 142,000 10:04:52 142,000 157,000
پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (PP Homopolymer)
پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (PP Copolymer)
پلی‌پروپیلن
پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (PP Copolymer) 275,500 6 خرداد 275,500 289,000
پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (PP Copolymer)
مجموع موارد: 288 عدد در 6 صفحه