شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت فرآورده‌های گازی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
گاز طبیعی (Natural Gas)
فرآورده‌های گازی
گاز طبیعی (Natural Gas) 1.78 7 خرداد 1 2
گاز طبیعی (Natural Gas)
گاز طبیعی (Natural Gas)
فرآورده‌های گازی
گاز طبیعی (Natural Gas) 2.11 5 خرداد 1 2
گاز طبیعی (Natural Gas)
گاز طبیعی (Natural Gas)
فرآورده‌های گازی
گاز طبیعی (Natural Gas) 1.72 7 خرداد 1 2
گاز طبیعی (Natural Gas)
گاز طبیعی (Natural Gas)
فرآورده‌های گازی
گاز طبیعی (Natural Gas) 1.71 6 خرداد 1 1
گاز طبیعی (Natural Gas)
گاز مایع صنعتی (LPG)
فرآورده‌های گازی
گاز مایع صنعتی (LPG) 329 7 خرداد 336 588
گاز مایع صنعتی (LPG)
گاز مایع صنعتی (LPG)
فرآورده‌های گازی
گاز مایع صنعتی (LPG) 341 2 خرداد 341 341
گاز مایع صنعتی (LPG)
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه