شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت فرآورده‌های نفتی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
بنزین (Gasoline)
فرآورده‌های نفتی
بنزین (Gasoline) 590 14 خرداد 543 799
بنزین (Gasoline)
بنزین (Gasoline)
فرآورده‌های نفتی
بنزین (Gasoline) 1.13 14 خرداد 1 1
بنزین (Gasoline)
بنزین (Gasoline)
فرآورده‌های نفتی
بنزین (Gasoline) 1.11 15 خرداد 1 1
بنزین (Gasoline)
بنزین (Gasoline)
فرآورده‌های نفتی
بنزین (Gasoline) 551 2 خرداد 611 611
بنزین (Gasoline)
قیر (Bitumen)
فرآورده‌های نفتی
قیر (Bitumen) 268 11 خرداد 262 412
قیر (Bitumen)
قیر (Bitumen)
فرآورده‌های نفتی
قیر (Bitumen) 261 10 اردیبهشت 261 271
قیر (Bitumen)
لوب کات (Lube-Cut)
فرآورده‌های نفتی
لوب کات (Lube-Cut) 24,483 12 خرداد 24,483 24,972
لوب کات (Lube-Cut)
لوب کات (Lube-Cut)
فرآورده‌های نفتی
لوب کات (Lube-Cut) 25,624 8 خرداد 20,996 25,624
لوب کات (Lube-Cut)
لوب کات (Lube-Cut)
فرآورده‌های نفتی
لوب کات (Lube-Cut) 25,121 12 خرداد 25,121 25,121
لوب کات (Lube-Cut)
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil)
فرآورده‌های نفتی
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil) 425 14 خرداد 423 587
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil)
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil)
فرآورده‌های نفتی
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil) 431 1 خرداد 431 441
مازوت - نفت کوره (Mazut - Fuel Oil)
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom)
فرآورده‌های نفتی
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom) 26,647 14 خرداد 14,466 24,275
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom)
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom)
فرآورده‌های نفتی
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom) 22,311 11 خرداد 15,651 22,311
وکیوم باتوم (Vaccum Bottom)
گازوئیل (Gas Oil)
فرآورده‌های نفتی
گازوئیل (Gas Oil) 593 14 خرداد 583 612
گازوئیل (Gas Oil)
گازوئیل (Gas Oil)
فرآورده‌های نفتی
گازوئیل (Gas Oil) 591 11 خرداد 591 761
گازوئیل (Gas Oil)
مجموع موارد: 15 عدد در 1 صفحه