شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مواد آلی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آدیپیک اسید (Adipic acid)
مواد آلی
آدیپیک اسید (Adipic acid) 931 9 فروردین 931 931
آدیپیک اسید (Adipic acid)
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
مواد آلی
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide) 913 11 تیر 833 890
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
مواد آلی
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol) 451 21 خرداد 451 451
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
مواد آلی
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol) 54,436 12 تیر 54,436 54,436
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
استون (Acetone)
مواد آلی
استون (Acetone) 831 9 اردیبهشت 531 531
استون (Acetone)
الکیل بنزن خطی (LAB)
مواد آلی
الکیل بنزن خطی (LAB) 163,307 12 تیر 144,029 160,209
الکیل بنزن خطی (LAB)
الکیل بنزن خطی (LAB)
مواد آلی
الکیل بنزن خطی (LAB) 135,111 25 اردیبهشت 135,111 142,281
الکیل بنزن خطی (LAB)
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
مواد آلی
اکریلیک اسید (Acrylic Acid) 925 11 تیر 930 1,039
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
بنزن (Benzene)
مواد آلی
بنزن (Benzene) 381 9 اردیبهشت 371 381
بنزن (Benzene)
بنزن (Benzene)
مواد آلی
بنزن (Benzene) 77,801 28 خرداد 71,791 77,801
بنزن (Benzene)
دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol)
مواد آلی
دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol) 45,695 12 تیر 43,129 43,129
دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol)
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
مواد آلی
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride) 777 3 تیر 775 783
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه