شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بازوی ربات صنعتی و آموزشی اسپاد مدل s200
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
بازوی ربات صنعتی و آموزشی اسپاد مدل s200 متفرقه 260,000,000 3 خرداد 260,000,000 260,000,000
بازوی ربات صنعتی و آموزشی اسپاد مدل s200
برد کنترل جت هیتر مدل v34
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
برد کنترل جت هیتر مدل v34 متفرقه 2,710,000 4 خرداد 2,620,000 2,710,000
برد کنترل جت هیتر مدل v34
تایمر شیوا امواج مدل LRB-SLE
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر شیوا امواج مدل LRB-SLE شیوا امواج 1,980,000 3 خرداد 1,734,000 1,734,000
تایمر شیوا امواج مدل LRB-SLE
تایمر فرمان 2 رله شیوا امواج مدل STB - 90P2R
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر فرمان 2 رله شیوا امواج مدل STB - 90P2R شیوا امواج 3,168,000 3 خرداد 2,748,000 2,748,000
تایمر فرمان 2 رله شیوا امواج مدل STB - 90P2R
تایمر کلید روغنی شیوا امواج مدل  ATJ-60SV
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر کلید روغنی شیوا امواج مدل ATJ-60SV شیوا امواج 1,104,000 3 خرداد 1,104,000 1,104,000
تایمر کلید روغنی شیوا امواج مدل ATJ-60SV
تسمه کش مدل 1013
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تسمه کش مدل 1013 متفرقه 4,940,000 7 فروردین 4,940,000 4,940,000
تسمه کش مدل 1013
تسمه کش مدل 1013
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تسمه کش مدل 1013 متفرقه 4,940,000 3 خرداد 4,940,000 4,940,000
تسمه کش مدل 1013
تسمه کش پنوماتیک سایز 19-13
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تسمه کش پنوماتیک سایز 19-13 متفرقه 42,000,000 22 اردیبهشت 42,000,000 42,000,000
تسمه کش پنوماتیک سایز 19-13
دیمر صنعتی سینا مدل DS1000
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دیمر صنعتی سینا مدل DS1000 متفرقه 900,000 4 خرداد 850,000 900,000
دیمر صنعتی سینا مدل DS1000
دیمر صنعتی سینا مدل DS2000
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دیمر صنعتی سینا مدل DS2000 متفرقه 1,000,000 2 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
دیمر صنعتی سینا مدل DS2000
دیمر صنعتی سینا مدل DS3000
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دیمر صنعتی سینا مدل DS3000 متفرقه 1,250,000 3 اردیبهشت 1,250,000 1,400,000
دیمر صنعتی سینا مدل DS3000
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل 60.13.8
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل 60.13.8 متفرقه 680,000 22 اردیبهشت 650,000 650,000
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل 60.13.8
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1 متفرقه 520,000 7 فروردین 520,000 520,000
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1 متفرقه 520,000 19 فروردین 520,000 520,000
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1
رله 11 پایه مدل g220v-MK3P1
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل g220v-MK3P1 متفرقه 400,000 4 خرداد 400,000 420,000
رله 11 پایه مدل g220v-MK3P1
رله 11 پایه مدل v220-gMK3P1 بسته 3 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل v220-gMK3P1 بسته 3 عددی متفرقه 1,290,000 12 اردیبهشت 1,240,000 1,240,000
رله 11 پایه مدل v220-gMK3P1 بسته 3 عددی
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی متفرقه 3,950,000 7 فروردین 3,950,000 3,950,000
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی متفرقه 3,950,000 19 فروردین 3,950,000 3,950,000
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی
رله 14 پایه مدل MY4N-220vac
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه مدل MY4N-220vac متفرقه 390,000 3 خرداد 390,000 390,000
رله 14 پایه مدل MY4N-220vac
رله 14 پایه کد 55.34.024.0054 بسته 10 عددی غیر اصل
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه کد 55.34.024.0054 بسته 10 عددی غیر اصل متفرقه 4,000,000 4 خرداد 3,900,000 4,000,000
رله 14 پایه کد 55.34.024.0054 بسته 10 عددی غیر اصل
رله 14 پایه کد 55.34.8.220.0040 بسته 10 عددی غیر اصل
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه کد 55.34.8.220.0040 بسته 10 عددی غیر اصل متفرقه 4,000,000 3 خرداد 4,000,000 4,000,000
رله 14 پایه کد 55.34.8.220.0040 بسته 10 عددی غیر اصل
رله 14 پایه کد 55.34.9.024.0040 بسته 10 عددی غیر اصل
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه کد 55.34.9.024.0040 بسته 10 عددی غیر اصل متفرقه 4,000,000 3 خرداد 4,000,000 4,000,000
رله 14 پایه کد 55.34.9.024.0040 بسته 10 عددی غیر اصل
رله 8 پایه مدل LY2N-220VAC
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 8 پایه مدل LY2N-220VAC متفرقه 400,000 29 اردیبهشت 400,000 400,000
رله 8 پایه مدل LY2N-220VAC
رله 8 پایه مدل MY2N-220vac بسته 4 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 8 پایه مدل MY2N-220vac بسته 4 عددی متفرقه 1,400,000 29 اردیبهشت 1,170,000 1,170,000
رله 8 پایه مدل MY2N-220vac بسته 4 عددی
رله 8 پایه مدل MY2N-24vdc
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 8 پایه مدل MY2N-24vdc متفرقه 385,000 3 خرداد 385,000 385,000
رله 8 پایه مدل MY2N-24vdc
رله 8 پایه مدل MY2N-24vdc  بسته 4 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 8 پایه مدل MY2N-24vdc بسته 4 عددی متفرقه 1,400,000 29 اردیبهشت 1,400,000 1,400,000
رله 8 پایه مدل MY2N-24vdc بسته 4 عددی
ریموت کنترل مدل cs820
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
ریموت کنترل مدل cs820 متفرقه 22,000,000 17 اردیبهشت 22,000,000 22,000,000
ریموت کنترل مدل cs820
ساعت فرمان شیوا امواج مدل STB - 50P20
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
ساعت فرمان شیوا امواج مدل STB - 50P20 شیوا امواج 2,080,000 28 فروردین 2,080,000 2,080,000
ساعت فرمان شیوا امواج مدل STB - 50P20
ساعت فرمان شیوا امواج مدل WTB-30P
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
ساعت فرمان شیوا امواج مدل WTB-30P شیوا امواج 1,979,000 29 فروردین 1,979,000 2,148,000
ساعت فرمان شیوا امواج مدل WTB-30P
ساعت كار شیوا امواج مدل TCB - 11YR
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
ساعت كار شیوا امواج مدل TCB - 11YR شیوا امواج 1,776,000 19 فروردین 1,776,000 1,776,000
ساعت كار شیوا امواج مدل TCB - 11YR
شمارنده شیوا امواج مدل SDC-2M
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
شمارنده شیوا امواج مدل SDC-2M شیوا امواج 2,196,000 3 خرداد 1,908,000 1,908,000
شمارنده شیوا امواج مدل SDC-2M
شیر برقی پنوماتیک ویتک کد N4V210-08
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
شیر برقی پنوماتیک ویتک کد N4V210-08 متفرقه 3,000,000 3 خرداد 3,000,000 3,000,000
شیر برقی پنوماتیک ویتک کد N4V210-08
فیبر الکترونیک کد v.k002
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیبر الکترونیک کد v.k002 متفرقه 100,000 3 خرداد 100,000 100,000
فیبر الکترونیک کد v.k002
فیبر الکترونیک کد v.k003
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیبر الکترونیک کد v.k003 متفرقه 150,000 29 اردیبهشت 150,000 150,000
فیبر الکترونیک کد v.k003
فیلتر روغن مان فیلتر مدل  W962 مناسب برای کمپرسور اسکرو
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیلتر روغن مان فیلتر مدل W962 مناسب برای کمپرسور اسکرو مان فیلتر 2,200,000 19 فروردین 2,200,000 2,200,000
فیلتر روغن مان فیلتر مدل W962 مناسب برای کمپرسور اسکرو
فیلتر روغن مان فیلتر مدل WD 13 145/1 مناسب برای کمپرسور اسکرو
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیلتر روغن مان فیلتر مدل WD 13 145/1 مناسب برای کمپرسور اسکرو مان فیلتر 6,500,000 17 فروردین 6,500,000 6,500,000
فیلتر روغن مان فیلتر مدل WD 13 145/1 مناسب برای کمپرسور اسکرو
فیلتر روغن مان فیلتر مدل WD 13 145/1 مناسب برای کمپرسور اسکرو
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیلتر روغن مان فیلتر مدل WD 13 145/1 مناسب برای کمپرسور اسکرو مان فیلتر 6,500,000 19 فروردین 6,500,000 6,500,000
فیلتر روغن مان فیلتر مدل WD 13 145/1 مناسب برای کمپرسور اسکرو
فیلتر سپراتور مان فیلتر مدل LB 13 145/3 مناسب برای کمپرسور اسکرو
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیلتر سپراتور مان فیلتر مدل LB 13 145/3 مناسب برای کمپرسور اسکرو مان فیلتر 13,500,000 2 اردیبهشت 13,500,000 13,500,000
فیلتر سپراتور مان فیلتر مدل LB 13 145/3 مناسب برای کمپرسور اسکرو
فیلتر سپرایتور مان فیتر مدل LB 962/2 مناسب برای کمپرسور اسکرو
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیلتر سپرایتور مان فیتر مدل LB 962/2 مناسب برای کمپرسور اسکرو مان فیلتر 8,600,000 22 اردیبهشت 8,200,000 8,200,000
فیلتر سپرایتور مان فیتر مدل LB 962/2 مناسب برای کمپرسور اسکرو
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8071IE
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8071IE وینتک 40,000,000 2 اردیبهشت 40,000,000 40,000,000
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8071IE
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8071IP
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8071IP وینتک 33,000,000 22 اردیبهشت 33,000,000 33,000,000
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8071IP
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8090XE
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8090XE وینتک 78,000,000 7 فروردین 78,000,000 78,000,000
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8090XE
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8102IE
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8102IE وینتک 70,000,000 28 فروردین 70,000,000 70,000,000
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8102IE
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8102IP
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8102IP وینتک 59,500,000 3 خرداد 59,500,000 59,500,000
مانیتور صنعتی وینتک مدل HMI MT8102IP
منبع تغذیه سوئیچینگ اتوماسیون صنعتی  مینول مدل DRP-480-24
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
منبع تغذیه سوئیچینگ اتوماسیون صنعتی مینول مدل DRP-480-24 متفرقه 8,000,000 8 خرداد 14,000,000 14,000,000
منبع تغذیه سوئیچینگ اتوماسیون صنعتی مینول مدل DRP-480-24
مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج مدل MTB-15M
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج مدل MTB-15M شیوا امواج 2,328,000 3 خرداد 2,028,000 2,028,000
مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج مدل MTB-15M
میکروسویچ غلطکی سایکو کد 8108 بسته 10 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
میکروسویچ غلطکی سایکو کد 8108 بسته 10 عددی متفرقه 2,600,000 4 خرداد 2,500,000 2,600,000
میکروسویچ غلطکی سایکو کد 8108 بسته 10 عددی
نمایشگر باسکول فراسودقت مدل Alfa 10 plus
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
نمایشگر باسکول فراسودقت مدل Alfa 10 plus متفرقه 40,000,000 2 اردیبهشت 40,000,000 40,000,000
نمایشگر باسکول فراسودقت مدل Alfa 10 plus
نگهدارنده  رله  سون مدل PF083A
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
نگهدارنده رله سون مدل PF083A متفرقه 150,000 17 فروردین 150,000 150,000
نگهدارنده رله سون مدل PF083A
نگهدارنده رله  سون مدل PYF14A
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
نگهدارنده رله سون مدل PYF14A متفرقه 130,000 19 فروردین 130,000 130,000
نگهدارنده رله سون مدل PYF14A
مجموع موارد: 60 عدد در 2 صفحه