شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت غذای آبزیان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سیست آرتمیا مدل A007  وزن 5 گرم
غذای آبزیان
سیست آرتمیا مدل A007 وزن 5 گرم متفرقه 124,000 4 خرداد 124,000 135,000
سیست آرتمیا مدل A007 وزن 5 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع: آرتمیای خشک نوع بسته بندی: قوطی
سیست آرتمیا کد A007 وزن 10 گرم بسته 2 عددی
غذای آبزیان
سیست آرتمیا کد A007 وزن 10 گرم بسته 2 عددی متفرقه 280,000 3 خرداد 280,000 280,000
سیست آرتمیا کد A007 وزن 10 گرم بسته 2 عددی نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
سیست آرتمیا کد A007 وزن 30 گرم بسته 2 عددی
غذای آبزیان
سیست آرتمیا کد A007 وزن 30 گرم بسته 2 عددی متفرقه 280,000 10 اردیبهشت 280,000 280,000
سیست آرتمیا کد A007 وزن 30 گرم بسته 2 عددی نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
ضدعفونی کننده آب آکواریوم بی رنگ آکوا - حجم 100 میلی لیتر
غذای آبزیان
ضدعفونی کننده آب آکواریوم بی رنگ آکوا - حجم 100 میلی لیتر آکوا 160,000 2 اردیبهشت 160,000 160,000
ضدعفونی کننده آب آکواریوم بی رنگ آکوا - حجم 100 میلی لیتر نوع بسته بندی: قوطی
غذا انرژی ماهی مدل Bits Discus Granulat وزن 400 گرم
غذای آبزیان
غذا انرژی ماهی مدل Bits Discus Granulat وزن 400 گرم متفرقه 1,400,300 9 اردیبهشت 1,400,300 1,400,300
غذا انرژی ماهی مدل Bits Discus Granulat وزن 400 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا انرژی ماهی مدل spirulina Mwdium-pellet وزن 100 گرم
غذای آبزیان
غذا انرژی ماهی مدل spirulina Mwdium-pellet وزن 100 گرم انرژی 890,000 25 اردیبهشت 890,000 1,339,000
غذا انرژی ماهی مدل spirulina Mwdium-pellet وزن 100 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع: پلت نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک سیچلاید تترا مدل استیک 500 میل
غذای آبزیان
غذا خشک سیچلاید تترا مدل استیک 500 میل متفرقه 890,000 9 اردیبهشت 850,000 850,000
غذا خشک سیچلاید تترا مدل استیک 500 میل نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی رد پرت مدل گرانول 300 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی رد پرت مدل گرانول 300 گرم متفرقه 1,015,000 3 خرداد 1,050,000 1,090,000
غذا خشک ماهی انرژی رد پرت مدل گرانول 300 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مخصوص دافنی مدل گرانول 001 وزن 13 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مخصوص دافنی مدل گرانول 001 وزن 13 گرم متفرقه 190,000 27 اردیبهشت 190,000 190,000
غذا خشک ماهی انرژی مخصوص دافنی مدل گرانول 001 وزن 13 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مدل s01 وزن 45 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل s01 وزن 45 گرم متفرقه 210,000 10 فروردین 210,000 210,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل s01 وزن 45 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مدل s02 وزن 55 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل s02 وزن 55 گرم متفرقه 390,000 4 خرداد 390,000 668,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل s02 وزن 55 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مدل سیچیلاید مالاوی 440 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل سیچیلاید مالاوی 440 گرم متفرقه 1,095,000 4 خرداد 1,073,000 1,127,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل سیچیلاید مالاوی 440 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مدل فلوتینگ مقدار 1 کیلوگرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل فلوتینگ مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 484,000 4 خرداد 484,000 489,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل فلوتینگ مقدار 1 کیلوگرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا خشک ماهی انرژی مدل نچرال سیچیلاید وزن 110 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل نچرال سیچیلاید وزن 110 گرم متفرقه 259,000 30 اردیبهشت 259,000 260,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل نچرال سیچیلاید وزن 110 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی تترا سیچلاید مدل استیک 100 میل
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی تترا سیچلاید مدل استیک 100 میل تترا 320,000 9 اردیبهشت 315,000 315,000
غذا خشک ماهی تترا سیچلاید مدل استیک 100 میل نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی زبرا مدل cichlid granules وزن 300 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی زبرا مدل cichlid granules وزن 300 گرم زبرا 520,000 17 اردیبهشت 520,000 520,000
غذا خشک ماهی زبرا مدل cichlid granules وزن 300 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی آکوا مدل A10 وزن 100 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا مدل A10 وزن 100 گرم آکوا 154,000 25 اردیبهشت 154,000 169,000
غذا ماهی آکوا مدل A10 وزن 100 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن 100گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن 100گرم متفرقه 157,000 2 اردیبهشت 157,000 157,000
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن 100گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن500گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن500گرم متفرقه 430,000 4 خرداد 429,000 550,000
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن500گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی اسپیرولینا سرا مدل A17 بسته 2 عددی
غذای آبزیان
غذا ماهی اسپیرولینا سرا مدل A17 بسته 2 عددی متفرقه 390,000 9 اردیبهشت 390,000 390,000
غذا ماهی اسپیرولینا سرا مدل A17 بسته 2 عددی نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی سیچیلاید مدل ch500  وزن 500 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی سیچیلاید مدل ch500 وزن 500 گرم متفرقه 359,000 9 اردیبهشت 359,000 359,000
غذا ماهی انرژی سیچیلاید مدل ch500 وزن 500 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی انرژی مدل BETTA GRANULAT وزن 45 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل BETTA GRANULAT وزن 45 گرم متفرقه 419,000 25 اردیبهشت 419,000 560,000
غذا ماهی انرژی مدل BETTA GRANULAT وزن 45 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat حجم 1000 میلی لیتر
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat حجم 1000 میلی لیتر انرژی 1,890,000 25 اردیبهشت 1,890,000 2,300,000
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat حجم 1000 میلی لیتر نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat وزن 40 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat وزن 40 گرم متفرقه 399,000 25 اردیبهشت 399,000 456,000
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat وزن 40 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid Larg XL chips وزن 110 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid Larg XL chips وزن 110 گرم متفرقه 900,000 20 اردیبهشت 787,000 900,000
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid Larg XL chips وزن 110 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold Fish Granulat وزن 45 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold Fish Granulat وزن 45 گرم متفرقه 480,000 25 اردیبهشت 469,000 500,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold Fish Granulat وزن 45 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 20 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 20 گرم متفرقه 351,000 13 اردیبهشت 351,000 386,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 20 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: پولکی نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 200 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 200 گرم متفرقه 1,890,000 25 اردیبهشت 1,890,000 2,300,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 200 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: پولکی نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 50 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 50 گرم متفرقه 690,000 3 خرداد 762,000 762,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 50 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: پولکی نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold red Granulat وزن 50 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold red Granulat وزن 50 گرم متفرقه 420,000 20 اردیبهشت 405,000 420,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold red Granulat وزن 50 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 137 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 137 گرم متفرقه 700,000 20 اردیبهشت 700,000 700,000
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 137 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 440 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 440 گرم متفرقه 2,100,000 20 اردیبهشت 1,968,000 2,100,000
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 440 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 100 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 100 گرم متفرقه 412,000 9 اردیبهشت 412,000 412,000
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 100 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 450 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 450 گرم متفرقه 2,200,000 20 اردیبهشت 1,821,000 2,200,000
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 450 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat حجم 1000 میلی لیتر
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat حجم 1000 میلی لیتر انرژی 1,890,000 25 اردیبهشت 1,890,000 2,399,000
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat حجم 1000 میلی لیتر نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat وزن 45 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat وزن 45 گرم متفرقه 480,000 17 اردیبهشت 435,000 480,000
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat وزن 45 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fisf Green sticks حجم 1000 میلی لیتر
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fisf Green sticks حجم 1000 میلی لیتر انرژی 1,300,000 20 اردیبهشت 1,194,000 1,300,000
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fisf Green sticks حجم 1000 میلی لیتر نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: استیک نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fisf Natural sticks وزن 25 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fisf Natural sticks وزن 25 گرم متفرقه 400,000 20 اردیبهشت 388,000 400,000
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fisf Natural sticks وزن 25 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: استیک نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fish Colour sticks حجم 250 میلی لیتر
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fish Colour sticks حجم 250 میلی لیتر متفرقه 420,000 3 خرداد 390,000 390,000
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fish Colour sticks حجم 250 میلی لیتر نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: استیک نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fish Mix sticks حجم 250 میلی لیتر
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fish Mix sticks حجم 250 میلی لیتر متفرقه 231,000 3 خرداد 220,000 220,000
غذا ماهی انرژی مدل KOI & Gold fish Mix sticks حجم 250 میلی لیتر نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: استیک نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid color وزن 137 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid color وزن 137 گرم متفرقه 670,000 13 اردیبهشت 661,000 670,000
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid color وزن 137 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid color وزن 450 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid color وزن 450 گرم کوردیا 960,000 25 فروردین 960,000 960,000
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid color وزن 450 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid color وزن 50 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid color وزن 50 گرم متفرقه 215,000 4 خرداد 215,000 227,000
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid color وزن 50 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid Granulat وزن 440 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid Granulat وزن 440 گرم متفرقه 1,900,000 30 اردیبهشت 1,900,000 2,554,000
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid Granulat وزن 440 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid Granulat وزن 50 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid Granulat وزن 50 گرم متفرقه 420,000 4 خرداد 390,000 500,000
غذا ماهی انرژی مدل Malawi Cichilid Granulat وزن 50 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل MICRON GRANULAT وزن 50 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل MICRON GRANULAT وزن 50 گرم متفرقه 304,000 2 اردیبهشت 304,000 304,000
غذا ماهی انرژی مدل MICRON GRANULAT وزن 50 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Natural Cichilid Granulatحجم 100 میلی لیتر
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Natural Cichilid Granulatحجم 100 میلی لیتر متفرقه 460,000 20 اردیبهشت 438,000 460,000
غذا ماهی انرژی مدل Natural Cichilid Granulatحجم 100 میلی لیتر نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Red Green Granulat وزن 110 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Red Green Granulat وزن 110 گرم متفرقه 494,000 4 خرداد 494,000 520,000
غذا ماهی انرژی مدل Red Green Granulat وزن 110 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Red Green Granulat وزن 440 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Red Green Granulat وزن 440 گرم متفرقه 1,400,000 30 اردیبهشت 1,400,000 2,420,000
غذا ماهی انرژی مدل Red Green Granulat وزن 440 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل spirulina larg-pellet وزن 300 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل spirulina larg-pellet وزن 300 گرم انرژی 1,490,000 25 اردیبهشت 1,490,000 1,606,000
غذا ماهی انرژی مدل spirulina larg-pellet وزن 300 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: پلت نوع بسته بندی: قوطی
مجموع موارد: 252 عدد در 6 صفحه