شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت غذای آبزیان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سیست آرتمیا مدل A007  وزن 5 گرم
غذای آبزیان
سیست آرتمیا مدل A007 وزن 5 گرم متفرقه 98,000 14 شهریور 98,000 98,000
سیست آرتمیا مدل A007 وزن 5 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع: آرتمیای خشک نوع بسته بندی: قوطی
سیست آرتمیا کد A007 وزن 10 گرم بسته 2 عددی
غذای آبزیان
سیست آرتمیا کد A007 وزن 10 گرم بسته 2 عددی متفرقه 190,000 14 شهریور 190,000 190,000
سیست آرتمیا کد A007 وزن 10 گرم بسته 2 عددی نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
سیست آرتمیا کد A007 وزن 30 گرم بسته 2 عددی
غذای آبزیان
سیست آرتمیا کد A007 وزن 30 گرم بسته 2 عددی متفرقه 280,000 10 اردیبهشت 280,000 280,000
سیست آرتمیا کد A007 وزن 30 گرم بسته 2 عددی نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
ضدعفونی کننده آب آکواریوم بی رنگ آکوا - حجم 100 میلی لیتر
غذای آبزیان
ضدعفونی کننده آب آکواریوم بی رنگ آکوا - حجم 100 میلی لیتر آکوا 103,000 30 شهریور 92,000 96,000
ضدعفونی کننده آب آکواریوم بی رنگ آکوا - حجم 100 میلی لیتر نوع بسته بندی: قوطی
غذا آبزیان آکوا مارس مدل Decapsulated وزن 20 گرم
غذای آبزیان
غذا آبزیان آکوا مارس مدل Decapsulated وزن 20 گرم متفرقه 367,500 30 شهریور 367,500 367,500
غذا آبزیان آکوا مارس مدل Decapsulated وزن 20 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا آبزیان اکستار مدل فلاور وزن 120 گرم
غذای آبزیان
غذا آبزیان اکستار مدل فلاور وزن 120 گرم متفرقه 420,000 30 شهریور 420,000 420,000
غذا آبزیان اکستار مدل فلاور وزن 120 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا آبزیان میکرولایف مدل Koi وزن 200 گرم
غذای آبزیان
غذا آبزیان میکرولایف مدل Koi وزن 200 گرم متفرقه 390,000 30 شهریور 390,000 390,000
غذا آبزیان میکرولایف مدل Koi وزن 200 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا آبزیان پرشین مدل cichlid وزن 120 گرم
غذای آبزیان
غذا آبزیان پرشین مدل cichlid وزن 120 گرم متفرقه 152,000 30 شهریور 152,000 152,000
غذا آبزیان پرشین مدل cichlid وزن 120 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا آبزیان پولکی کد 001 وزن 100 گرم
غذای آبزیان
غذا آبزیان پولکی کد 001 وزن 100 گرم متفرقه 190,000 30 شهریور 190,000 190,000
غذا آبزیان پولکی کد 001 وزن 100 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا انرژی ماهی مدل Bits Discus Granulat وزن 400 گرم
غذای آبزیان
غذا انرژی ماهی مدل Bits Discus Granulat وزن 400 گرم متفرقه 1,400,300 16 مرداد 1,400,300 1,400,300
غذا انرژی ماهی مدل Bits Discus Granulat وزن 400 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا انرژی ماهی مدل spirulina Mwdium-pellet وزن 100 گرم
غذای آبزیان
غذا انرژی ماهی مدل spirulina Mwdium-pellet وزن 100 گرم انرژی 1,345,600 17 شهریور 1,249,000 1,345,600
غذا انرژی ماهی مدل spirulina Mwdium-pellet وزن 100 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع: پلت نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک سیچلاید تترا مدل استیک 500 میل
غذای آبزیان
غذا خشک سیچلاید تترا مدل استیک 500 میل متفرقه 938,000 21 مرداد 850,000 850,000
غذا خشک سیچلاید تترا مدل استیک 500 میل نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی رد پرت مدل گرانول 300 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی رد پرت مدل گرانول 300 گرم متفرقه 1,040,000 5 شهریور 817,600 817,600
غذا خشک ماهی انرژی رد پرت مدل گرانول 300 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مخصوص دافنی مدل گرانول 001 وزن 13 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مخصوص دافنی مدل گرانول 001 وزن 13 گرم متفرقه 190,000 30 شهریور 205,000 205,000
غذا خشک ماهی انرژی مخصوص دافنی مدل گرانول 001 وزن 13 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مدل s01 وزن 45 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل s01 وزن 45 گرم متفرقه 210,000 10 فروردین 210,000 210,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل s01 وزن 45 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مدل s02 وزن 55 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل s02 وزن 55 گرم متفرقه 410,000 21 مرداد 450,000 450,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل s02 وزن 55 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مدل سیچیلاید مالاوی 440 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل سیچیلاید مالاوی 440 گرم متفرقه 1,110,000 14 شهریور 1,110,000 1,110,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل سیچیلاید مالاوی 440 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی انرژی مدل فلوتینگ مقدار 1 کیلوگرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل فلوتینگ مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 480,000 1 تیر 480,000 484,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل فلوتینگ مقدار 1 کیلوگرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا خشک ماهی انرژی مدل نچرال سیچیلاید وزن 110 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی انرژی مدل نچرال سیچیلاید وزن 110 گرم متفرقه 295,000 25 شهریور 270,000 270,000
غذا خشک ماهی انرژی مدل نچرال سیچیلاید وزن 110 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی اوپتیمم مدل گرانول ریز وزن 500 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی اوپتیمم مدل گرانول ریز وزن 500 گرم متفرقه 520,000 30 شهریور 520,000 520,000
غذا خشک ماهی اوپتیمم مدل گرانول ریز وزن 500 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا خشک ماهی تترا سیچلاید مدل استیک 100 میل
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی تترا سیچلاید مدل استیک 100 میل تترا 320,000 9 اردیبهشت 315,000 315,000
غذا خشک ماهی تترا سیچلاید مدل استیک 100 میل نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا خشک ماهی زبرا مدل cichlid granules وزن 300 گرم
غذای آبزیان
غذا خشک ماهی زبرا مدل cichlid granules وزن 300 گرم زبرا 520,000 28 خرداد 520,000 520,000
غذا خشک ماهی زبرا مدل cichlid granules وزن 300 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی آکوا اس فایو مدل 1 وزن 80 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا اس فایو مدل 1 وزن 80 گرم متفرقه 200,000 30 شهریور 200,000 200,000
غذا ماهی آکوا اس فایو مدل 1 وزن 80 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی آکوا مارس مدل Baby وزن 20 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا مارس مدل Baby وزن 20 گرم متفرقه 367,500 30 شهریور 367,500 367,500
غذا ماهی آکوا مارس مدل Baby وزن 20 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی آکوا مارس مدل flake وزن 30 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا مارس مدل flake وزن 30 گرم متفرقه 250,000 30 شهریور 250,000 250,000
غذا ماهی آکوا مارس مدل flake وزن 30 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی آکوا مدل A10 وزن 100 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا مدل A10 وزن 100 گرم آکوا 80,000 14 شهریور 80,000 80,000
غذا ماهی آکوا مدل A10 وزن 100 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن 100گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن 100گرم متفرقه 135,000 25 شهریور 120,000 130,000
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن 100گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن500گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن500گرم متفرقه 530,000 5 شهریور 332,600 430,000
غذا ماهی آکوا مدل Tropical fish food وزن500گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی آکوا ورلد مدل Sticks01 وزن 300 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا ورلد مدل Sticks01 وزن 300 گرم متفرقه 390,000 30 شهریور 390,000 390,000
غذا ماهی آکوا ورلد مدل Sticks01 وزن 300 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی آکوا ورلد مدل super goldfish وزن 300 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا ورلد مدل super goldfish وزن 300 گرم متفرقه 390,000 30 شهریور 390,000 390,000
غذا ماهی آکوا ورلد مدل super goldfish وزن 300 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی آکوا ورلد کد 1 وزن 100 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا ورلد کد 1 وزن 100 گرم متفرقه 200,000 30 شهریور 200,000 200,000
غذا ماهی آکوا ورلد کد 1 وزن 100 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی آکوا ورلد کد 2 وزن 50 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا ورلد کد 2 وزن 50 گرم متفرقه 200,000 30 شهریور 200,000 200,000
غذا ماهی آکوا ورلد کد 2 وزن 50 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی آکوا ورلد کد 3 وزن 50 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی آکوا ورلد کد 3 وزن 50 گرم متفرقه 200,000 30 شهریور 200,000 200,000
غذا ماهی آکوا ورلد کد 3 وزن 50 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی اسپیرولینا سرا مدل A17 بسته 2 عددی
غذای آبزیان
غذا ماهی اسپیرولینا سرا مدل A17 بسته 2 عددی متفرقه 390,000 2 مرداد 390,000 390,000
غذا ماهی اسپیرولینا سرا مدل A17 بسته 2 عددی نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی سیچیلاید مدل ch500  وزن 500 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی سیچیلاید مدل ch500 وزن 500 گرم متفرقه 405,000 25 شهریور 390,000 405,000
غذا ماهی انرژی سیچیلاید مدل ch500 وزن 500 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع بسته بندی: کیسه
غذا ماهی انرژی مدل BETTA GRANULAT وزن 45 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل BETTA GRANULAT وزن 45 گرم متفرقه 846,700 20 شهریور 784,000 823,000
غذا ماهی انرژی مدل BETTA GRANULAT وزن 45 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat حجم 1000 میلی لیتر
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat حجم 1000 میلی لیتر انرژی 2,857,400 17 شهریور 2,656,000 2,857,400
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat حجم 1000 میلی لیتر نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat وزن 40 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat وزن 40 گرم متفرقه 752,000 15 شهریور 683,000 752,000
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid green granulat وزن 40 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid Larg XL chips وزن 110 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid Larg XL chips وزن 110 گرم متفرقه 1,360,700 15 شهریور 1,264,000 1,360,700
غذا ماهی انرژی مدل Cichilid Larg XL chips وزن 110 گرم نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold Fish Granulat وزن 45 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold Fish Granulat وزن 45 گرم متفرقه 611,000 17 شهریور 582,000 611,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold Fish Granulat وزن 45 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 20 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 20 گرم متفرقه 262,700 28 خرداد 262,700 400,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 20 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: پولکی نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 200 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 200 گرم متفرقه 1,890,000 21 خرداد 1,890,000 1,890,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 200 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: پولکی نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 50 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 50 گرم متفرقه 483,000 3 تیر 483,000 483,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold Flake food وزن 50 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: پولکی نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Gold red Granulat وزن 50 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Gold red Granulat وزن 50 گرم متفرقه 618,000 15 شهریور 589,000 618,000
غذا ماهی انرژی مدل Gold red Granulat وزن 50 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 137 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 137 گرم متفرقه 1,058,300 20 شهریور 981,000 1,030,000
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 137 گرم نوع ماهی: ماهی گوشت‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 440 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 440 گرم متفرقه 3,174,900 20 شهریور 2,951,000 3,098,000
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Mix Granulat وزن 440 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 100 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 100 گرم متفرقه 412,000 21 مرداد 317,200 317,200
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 100 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 450 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 450 گرم متفرقه 3,326,100 17 شهریور 3,093,000 3,326,100
غذا ماهی انرژی مدل Goldi Red Granulat وزن 450 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat حجم 1000 میلی لیتر
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat حجم 1000 میلی لیتر انرژی 1,890,000 25 اردیبهشت 1,890,000 2,399,000
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat حجم 1000 میلی لیتر نوع ماهی: ماهی همه‌چیز خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat وزن 45 گرم
غذای آبزیان
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat وزن 45 گرم متفرقه 384,000 28 خرداد 384,000 384,000
غذا ماهی انرژی مدل High Energy Granulat وزن 45 گرم نوع ماهی: ماهی گیاه‌خوار نوع: گرانول نوع بسته بندی: قوطی
مجموع موارد: 317 عدد در 7 صفحه