شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پرده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
توری درب و پنجره ابروند مدل ph103 سایز 75*195 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph103 سایز 75*195 سانتی متر اَبَروند 3,274,000 14 اردیبهشت 3,132,500 3,132,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph103 سایز 75*195 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد
توری درب و پنجره ابروند مدل ph111 سایز 85*125 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph111 سایز 85*125 سانتی متر اَبَروند 2,412,500 14 اردیبهشت 2,412,500 2,412,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph111 سایز 85*125 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph112 سایز 85*135 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph112 سایز 85*135 سانتی متر اَبَروند 2,565,500 14 اردیبهشت 2,565,500 2,565,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph112 سایز 85*135 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph114 سایز 85*155 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph114 سایز 85*155 سانتی متر اَبَروند 2,871,500 14 اردیبهشت 2,871,500 2,871,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph114 سایز 85*155 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph116 سایز 85*175 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph116 سایز 85*175 سانتی متر اَبَروند 3,177,500 14 اردیبهشت 3,177,500 3,177,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph116 سایز 85*175 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph126 سایز 95*155 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph126 سایز 95*155 سانتی متر اَبَروند 3,150,000 14 اردیبهشت 3,150,000 3,150,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph126 سایز 95*155 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph142 سایز 105*195 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph142 سایز 105*195 سانتی متر اَبَروند 4,185,500 14 اردیبهشت 4,185,500 4,185,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph142 سایز 105*195 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد
توری درب و پنجره ابروند مدل ph143 سایز 105*205 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph143 سایز 105*205 سانتی متر اَبَروند 4,585,000 2 خرداد 4,374,500 4,374,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph143 سایز 105*205 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph72 سایز 45*125 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph72 سایز 45*125 سانتی متر اَبَروند 2,300,000 14 اردیبهشت 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph72 سایز 45*125 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph75 سایز 45*155 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph75 سایز 45*155 سانتی متر اَبَروند 2,300,000 14 اردیبهشت 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph75 سایز 45*155 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph77 سایز 55*95 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph77 سایز 55*95 سانتی متر اَبَروند 2,300,000 14 اردیبهشت 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph77 سایز 55*95 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph79 سایز 55*115 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph79 سایز 55*115 سانتی متر اَبَروند 2,300,000 14 اردیبهشت 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph79 سایز 55*115 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph81 سایز 55*135 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph81 سایز 55*135 سانتی متر اَبَروند 2,300,000 20 فروردین 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph81 سایز 55*135 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph85 سایز 65*95 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph85 سایز 65*95 سانتی متر اَبَروند 2,300,000 27 فروردین 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph85 سایز 65*95 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph87 سایز 65*115 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph87 سایز 65*115 سانتی متر اَبَروند 2,400,000 00:04:43 2,400,000 2,400,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph87 سایز 65*115 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph90 سایز 65*145 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph90 سایز 65*145 سانتی متر اَبَروند 2,300,000 14 اردیبهشت 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph90 سایز 65*145 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
عنوان : پرده نیروانا مدل pl2088 سایز 280 × 140 سانتی متر
پرده
عنوان : پرده نیروانا مدل pl2088 سایز 280 × 140 سانتی متر نیروانا 4,200,000 9 اردیبهشت 3,864,000 4,200,000
عنوان : پرده نیروانا مدل pl2088 سایز 280 × 140 سانتی متر جنس پرده: هازان میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده  سرمه مدل pm147
پرده
پرده سرمه مدل pm147 متفرقه 4,900,000 25 فروردین 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm147 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده  مدل pl356
پرده
پرده مدل pl356 متفرقه 3,900,000 14 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
پرده مدل pl356 جنس پرده: لینن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده ارنیکال مدل ft-2657
پرده
پرده ارنیکال مدل ft-2657 متفرقه 2,450,000 9 فروردین 2,450,000 2,450,000
پرده ارنیکال مدل ft-2657 جنس پرده: کتان میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده زبرا مدل RC-4 سایز 150*125 سانتی متر
پرده
پرده زبرا مدل RC-4 سایز 150*125 سانتی متر متفرقه 4,980,000 3 خرداد 4,731,000 4,980,000
پرده زبرا مدل RC-4 سایز 150*125 سانتی متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا مدل TD-1 سایز 220*135 سانتی متر
پرده
پرده زبرا مدل TD-1 سایز 220*135 سانتی متر متفرقه 5,180,000 00:04:44 5,180,000 5,180,000
پرده زبرا مدل TD-1 سایز 220*135 سانتی متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا مدل TD-12 سایز 160x200 سانتی متر
پرده
پرده زبرا مدل TD-12 سایز 160x200 سانتی متر متفرقه 6,380,000 3 خرداد 6,061,000 6,380,000
پرده زبرا مدل TD-12 سایز 160x200 سانتی متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا مدل TD-13 سایز 80x150 سانتی متر
پرده
پرده زبرا مدل TD-13 سایز 80x150 سانتی متر متفرقه 2,380,000 00:04:40 2,261,000 2,380,000
پرده زبرا مدل TD-13 سایز 80x150 سانتی متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا مدل TD-6 سایز 200*180 سانتی متر
پرده
پرده زبرا مدل TD-6 سایز 200*180 سانتی متر متفرقه 5,380,000 00:04:42 5,380,000 5,380,000
پرده زبرا مدل TD-6 سایز 200*180 سانتی متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا مدل TO-3 سایز 160x200 سانتی متر
پرده
پرده زبرا مدل TO-3 سایز 160x200 سانتی متر متفرقه 5,780,000 3 خرداد 5,722,200 5,780,000
پرده زبرا مدل TO-3 سایز 160x200 سانتی متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده سرمه مدل pl113
پرده
پرده سرمه مدل pl113 متفرقه 3,900,000 00:04:44 3,900,000 3,900,000
پرده سرمه مدل pl113 جنس پرده: لینن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pl154
پرده
پرده سرمه مدل pl154 متفرقه 3,900,000 14 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
پرده سرمه مدل pl154 جنس پرده: لینن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pl258
پرده
پرده سرمه مدل pl258 متفرقه 3,900,000 14 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
پرده سرمه مدل pl258 جنس پرده: لینن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pl271
پرده
پرده سرمه مدل pl271 متفرقه 3,900,000 14 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
پرده سرمه مدل pl271 جنس پرده: لینن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pl280
پرده
پرده سرمه مدل pl280 متفرقه 3,900,000 00:04:43 3,900,000 3,900,000
پرده سرمه مدل pl280 جنس پرده: لینن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm105
پرده
پرده سرمه مدل pm105 متفرقه 4,900,000 00:04:44 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm105 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm106
پرده
پرده سرمه مدل pm106 متفرقه 4,900,000 00:04:44 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm106 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm110
پرده
پرده سرمه مدل pm110 متفرقه 4,900,000 00:04:44 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm110 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm130
پرده
پرده سرمه مدل pm130 متفرقه 4,900,000 00:04:44 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm130 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm15
پرده
پرده سرمه مدل pm15 متفرقه 4,900,000 14 اردیبهشت 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm15 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm17
پرده
پرده سرمه مدل pm17 متفرقه 4,900,000 00:04:44 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm17 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm175
پرده
پرده سرمه مدل pm175 متفرقه 4,900,000 25 فروردین 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm175 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm176
پرده
پرده سرمه مدل pm176 متفرقه 4,900,000 25 فروردین 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm176 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm298
پرده
پرده سرمه مدل pm298 متفرقه 4,900,000 14 اردیبهشت 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm298 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm61
پرده
پرده سرمه مدل pm61 متفرقه 4,900,000 00:04:44 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm61 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm67
پرده
پرده سرمه مدل pm67 متفرقه 4,900,000 00:04:44 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm67 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm74
پرده
پرده سرمه مدل pm74 متفرقه 4,900,000 25 فروردین 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm74 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm8.2
پرده
پرده سرمه مدل pm8.2 متفرقه 4,900,000 00:04:44 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm8.2 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm84
پرده
پرده سرمه مدل pm84 متفرقه 4,900,000 00:04:44 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm84 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm9
پرده
پرده سرمه مدل pm9 متفرقه 4,900,000 14 اردیبهشت 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm9 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل C3-50151
پرده
پرده مدل C3-50151 متفرقه 2,950,000 2 خرداد 2,655,000 2,802,500
پرده مدل C3-50151 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل C3-50502
پرده
پرده مدل C3-50502 متفرقه 2,950,000 2 خرداد 2,655,000 2,802,500
پرده مدل C3-50502 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل C3-50652
پرده
پرده مدل C3-50652 متفرقه 2,950,000 2 خرداد 2,655,000 2,802,500
پرده مدل C3-50652 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل C3-50705
پرده
پرده مدل C3-50705 متفرقه 2,655,000 24 اردیبهشت 2,655,000 2,802,500
پرده مدل C3-50705 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
مجموع موارد: 394 عدد در 8 صفحه