شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نیمکت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
صندلی مدل N82
نیمکت
صندلی مدل N82 متفرقه 12,000,000 10:04:56 12,000,000 12,000,000
صندلی مدل N82 پشتی: دارد ظرفیت: یک
نیمکت دیزوم مدل Pole
نیمکت
نیمکت دیزوم مدل Pole دیزوم 15,500,000 6 فروردین 15,500,000 15,500,000
نیمکت دیزوم مدل Pole پشتی: ندارد ظرفیت: یک
نیمکت دیزوم مدل Roos
نیمکت
نیمکت دیزوم مدل Roos دیزوم 19,000,000 10:04:56 18,800,000 19,000,000
نیمکت دیزوم مدل Roos پشتی: ندارد ظرفیت: سه
نیمکت سهیل مدل 1277
نیمکت
نیمکت سهیل مدل 1277 سهیل 7,990,000 10:04:55 7,990,000 7,990,000
نیمکت سهیل مدل 1277 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت سهیل مدل Seven1
نیمکت
نیمکت سهیل مدل Seven1 سهیل 4,990,000 10:04:56 4,990,000 4,990,000
نیمکت سهیل مدل Seven1 پشتی: ندارد ظرفیت: یک
نیمکت سهیل مدل کلاسیک
نیمکت
نیمکت سهیل مدل کلاسیک سهیل 7,290,000 10:04:56 7,290,000 7,290,000
نیمکت سهیل مدل کلاسیک پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت سهیل کد 1077
نیمکت
نیمکت سهیل کد 1077 سهیل 6,390,000 10:04:56 6,390,000 6,390,000
نیمکت سهیل کد 1077 پشتی: ندارد ظرفیت: یک
نیمکت سهیل کد Seven2R
نیمکت
نیمکت سهیل کد Seven2R سهیل 7,290,000 10:04:54 7,290,000 7,290,000
نیمکت سهیل کد Seven2R پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح رنگین کمان
نیمکت
نیمکت طرح رنگین کمان متفرقه 7,800,000 10:04:54 7,800,000 7,800,000
نیمکت طرح رنگین کمان پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح رنگین کمان کد Negarestan-R02
نیمکت
نیمکت طرح رنگین کمان کد Negarestan-R02 متفرقه 6,950,000 10:04:53 6,850,000 6,950,000
نیمکت طرح رنگین کمان کد Negarestan-R02 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح سنتی مدل m510
نیمکت
نیمکت طرح سنتی مدل m510 متفرقه 17,000,000 10:04:53 17,000,000 17,000,000
نیمکت طرح سنتی مدل m510 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح سنتی مدل T611
نیمکت
نیمکت طرح سنتی مدل T611 متفرقه 19,000,000 10:04:54 19,000,000 19,000,000
نیمکت طرح سنتی مدل T611 پشتی: دارد ظرفیت: چهار
نیمکت طرح صندوقچه کد 10040
نیمکت
نیمکت طرح صندوقچه کد 10040 متفرقه 9,700,000 10:04:54 9,700,000 9,700,000
نیمکت طرح صندوقچه کد 10040 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ261
نیمکت
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ261 راد سیستم 36,000,000 10:04:55 36,000,000 36,000,000
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ261 پشتی: ندارد
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ262
نیمکت
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ262 راد سیستم 44,325,000 10:04:57 44,325,000 44,325,000
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ262 پشتی: ندارد
نیمکت مدل bn
نیمکت
نیمکت مدل bn متفرقه 8,700,000 10:04:54 8,700,000 8,700,000
نیمکت مدل bn پشتی: دارد ظرفیت: دو
نیمکت مدل DZ260
نیمکت
نیمکت مدل DZ260 راد سیستم 36,000,000 10:04:56 36,000,000 36,000,000
نیمکت مدل DZ260 پشتی: ندارد
نیمکت مدل DZ263
نیمکت
نیمکت مدل DZ263 راد سیستم 57,210,000 10:04:57 57,210,000 57,210,000
نیمکت مدل DZ263 پشتی: ندارد
نیمکت مدل DZ264
نیمکت
نیمکت مدل DZ264 راد سیستم 35,000,000 10:04:55 35,000,000 35,000,000
نیمکت مدل DZ264 پشتی: ندارد
نیمکت مدل DZ660
نیمکت
نیمکت مدل DZ660 راد سیستم 60,000,000 14 اردیبهشت 60,000,000 60,000,000
نیمکت مدل DZ660 پشتی: ندارد
نیمکت مدل horse back
نیمکت
نیمکت مدل horse back متفرقه 65,000,000 10:04:53 65,000,000 65,000,000
نیمکت مدل horse back پشتی: ندارد ظرفیت: یک
نیمکت مدل N81
نیمکت
نیمکت مدل N81 متفرقه 20,000,000 10:04:54 20,000,000 20,000,000
نیمکت مدل N81 پشتی: دارد ظرفیت: چهار
نیمکت مدل ایوا  کد 45
نیمکت
نیمکت مدل ایوا کد 45 متفرقه 5,600,000 10:04:54 5,600,000 5,600,000
نیمکت مدل ایوا کد 45 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت مدل طرح سنتی کد  T610
نیمکت
نیمکت مدل طرح سنتی کد T610 متفرقه 18,000,000 10:04:55 18,000,000 18,000,000
نیمکت مدل طرح سنتی کد T610 پشتی: ندارد ظرفیت: سه
نیمکت مدل چالیک
نیمکت
نیمکت مدل چالیک متفرقه 15,000,000 6 فروردین 15,000,000 15,000,000
نیمکت مدل چالیک پشتی: ندارد ظرفیت: سه
نیمکت کد BN115
نیمکت
نیمکت کد BN115 متفرقه 8,250,000 10:04:55 8,250,000 8,250,000
نیمکت کد BN115 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت کد Negrestan-N01
نیمکت
نیمکت کد Negrestan-N01 متفرقه 9,100,000 10:04:56 8,900,000 9,100,000
نیمکت کد Negrestan-N01 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت  مدل N80
نیمکت
نیمکت  مدل N80 متفرقه 18,000,000 10:04:55 18,000,000 18,000,000
نیمکت  مدل N80 پشتی: دارد ظرفیت: دو
مجموع موارد: 28 عدد در 1 صفحه