شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میز و صندلی ناهارخوری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ست میز و صندلی ناهار خوری ریتون طرح تترا
میز و صندلی ناهارخوری
ست میز و صندلی ناهار خوری ریتون طرح تترا ریتون 22,500,000 26 خرداد 22,500,000 22,500,000
ست میز و صندلی ناهار خوری ریتون طرح تترا صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مربع جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
ست میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل k14
میز و صندلی ناهارخوری
ست میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل k14 متفرقه 24,850,000 26 خرداد 24,850,000 24,850,000
ست میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل k14 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
ست میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل z08
میز و صندلی ناهارخوری
ست میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل z08 متفرقه 25,000,000 26 خرداد 25,000,000 25,000,000
ست میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل z08 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
ست میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل z11
میز و صندلی ناهارخوری
ست میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل z11 متفرقه 13,500,000 26 خرداد 13,500,000 13,500,000
ست میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل z11 صفحه: دارد تعداد صندلی: 2 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
ست میز و صندلی ناهارخوری 6 نفره کد 2
میز و صندلی ناهارخوری
ست میز و صندلی ناهارخوری 6 نفره کد 2 متفرقه 73,290,000 24 خرداد 73,290,000 73,290,000
ست میز و صندلی ناهارخوری 6 نفره کد 2 صفحه: دارد تعداد صندلی: 6 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: ام‌دی‌اف جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
ست میز و صندلی ناهارخوری مدل سناتور کد 029
میز و صندلی ناهارخوری
ست میز و صندلی ناهارخوری مدل سناتور کد 029 متفرقه 66,000,000 26 خرداد 62,700,000 66,000,000
ست میز و صندلی ناهارخوری مدل سناتور کد 029 صفحه: دارد تعداد صندلی: 6 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: دارد
ست میز و صندلی چوبکو مدل اهورا
میز و صندلی ناهارخوری
ست میز و صندلی چوبکو مدل اهورا متفرقه 41,890,000 26 خرداد 41,890,000 41,890,000
ست میز و صندلی چوبکو مدل اهورا صفحه: دارد تعداد صندلی: 6 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
ست میز و صندلی چوبکو مدل سپنتا
میز و صندلی ناهارخوری
ست میز و صندلی چوبکو مدل سپنتا متفرقه 41,330,000 26 خرداد 41,330,000 41,330,000
ست میز و صندلی چوبکو مدل سپنتا صفحه: دارد تعداد صندلی: 6 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز ناهار خوری ایکیا دو نفره مدل INGATORP
میز و صندلی ناهارخوری
میز ناهار خوری ایکیا دو نفره مدل INGATORP متفرقه 54,000,000 14 اردیبهشت 54,000,000 54,000,000
میز ناهار خوری ایکیا دو نفره مدل INGATORP صفحه: دارد تعداد صندلی: 2 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز ناهارخوری تاشو آرونی مدل IRANIKA
میز و صندلی ناهارخوری
میز ناهارخوری تاشو آرونی مدل IRANIKA متفرقه 8,290,000 26 خرداد 8,290,000 8,290,000
میز ناهارخوری تاشو آرونی مدل IRANIKA صفحه: دارد تعداد صندلی: 1 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز ناهارخوری دلف مدل sabalan
میز و صندلی ناهارخوری
میز ناهارخوری دلف مدل sabalan دلف 15,700,000 24 اردیبهشت 15,700,000 17,800,000
میز ناهارخوری دلف مدل sabalan صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: ام‌دی‌اف جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز ناهارخوری مدل 02
میز و صندلی ناهارخوری
میز ناهارخوری مدل 02 متفرقه 5,770,000 26 خرداد 5,770,000 5,770,000
میز ناهارخوری مدل 02 صفحه: دارد تعداد صندلی: 1 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مربع جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: ملامینه جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز نهار خوری کلاسیک کد 05
میز و صندلی ناهارخوری
میز نهار خوری کلاسیک کد 05 متفرقه 5,770,000 26 خرداد 5,770,000 5,770,000
میز نهار خوری کلاسیک کد 05 صفحه: دارد تعداد صندلی: 1 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: ملامینه جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز نهارخوری کد 01
میز و صندلی ناهارخوری
میز نهارخوری کد 01 متفرقه 5,770,000 26 خرداد 5,770,000 5,770,000
میز نهارخوری کد 01 صفحه: دارد تعداد صندلی: 1 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مربع جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: ملامینه جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی  ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل sm03
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل sm03 متفرقه 39,500,000 26 خرداد 39,500,000 39,500,000
میز و صندلی ناهار خوری چوبی اسپرسان چوب مدل sm03 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی غذا خوری  مدلA5
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی غذا خوری مدلA5 متفرقه 17,800,000 26 خرداد 17,800,000 17,800,000
میز و صندلی غذا خوری مدلA5 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری  مدل A6
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری مدل A6 متفرقه 11,500,000 26 خرداد 11,500,000 11,500,000
میز و صندلی ناهار خوری مدل A6 صفحه: دارد تعداد صندلی: 2 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری  مدل Sm1370
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری مدل Sm1370 متفرقه 15,000,000 26 خرداد 15,000,000 15,000,000
میز و صندلی ناهار خوری مدل Sm1370 صفحه: دارد تعداد صندلی: 2 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری  مدل Sm1371
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری مدل Sm1371 متفرقه 17,300,000 26 خرداد 17,300,000 17,300,000
میز و صندلی ناهار خوری مدل Sm1371 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری  مدل Smh1371
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری مدل Smh1371 متفرقه 9,990,000 17 اردیبهشت 9,990,000 9,990,000
میز و صندلی ناهار خوری مدل Smh1371 صفحه: دارد تعداد صندلی: 2 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری  مدل u_700
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری مدل u_700 متفرقه 48,000,000 26 خرداد 48,000,000 48,000,000
میز و صندلی ناهار خوری مدل u_700 صفحه: دارد تعداد صندلی: 6 جنس صفحه: ام‌دی‌اف جنس صندلی: چوب شکل میز:چند ضلعی جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: چوب شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری  مدل بوگاتی کد 85
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری مدل بوگاتی کد 85 متفرقه 30,000,000 26 خرداد 30,000,000 30,000,000
میز و صندلی ناهار خوری مدل بوگاتی کد 85 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری  مدل جاسمین کد 28
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری مدل جاسمین کد 28 متفرقه 53,000,000 26 خرداد 53,000,000 53,000,000
میز و صندلی ناهار خوری مدل جاسمین کد 28 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری  مدل چستر کد 69
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری مدل چستر کد 69 متفرقه 39,500,000 26 خرداد 39,500,000 39,500,000
میز و صندلی ناهار خوری مدل چستر کد 69 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری 2 نفره اسپرسان چوب مدل sm24
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری 2 نفره اسپرسان چوب مدل sm24 اسپرسان چوب 15,480,000 26 خرداد 15,480,000 15,480,000
میز و صندلی ناهار خوری 2 نفره اسپرسان چوب مدل sm24 صفحه: دارد تعداد صندلی: 2 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری 6 نفره اسپرسان چوب مدل Sm43
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری 6 نفره اسپرسان چوب مدل Sm43 اسپرسان چوب 43,500,000 26 خرداد 43,500,000 43,500,000
میز و صندلی ناهار خوری 6 نفره اسپرسان چوب مدل Sm43 صفحه: دارد تعداد صندلی: 6 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری 6 نفره مدل کارن کد 070
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری 6 نفره مدل کارن کد 070 متفرقه 49,000,000 26 خرداد 49,000,000 49,000,000
میز و صندلی ناهار خوری 6 نفره مدل کارن کد 070 صفحه: دارد تعداد صندلی: 6 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل sm09
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل sm09 اسپرسان چوب 46,500,000 26 خرداد 46,500,000 46,500,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل sm09 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل sm20
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل sm20 اسپرسان چوب 32,850,000 26 خرداد 32,850,000 32,850,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل sm20 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM21
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM21 اسپرسان چوب 32,310,000 26 خرداد 32,310,000 32,310,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM21 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM22
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM22 اسپرسان چوب 29,900,000 26 خرداد 29,900,000 29,900,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM22 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM28
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM28 اسپرسان چوب 29,900,000 26 خرداد 29,900,000 29,900,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM28 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مربع جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM29
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM29 اسپرسان چوب 30,000,000 26 خرداد 30,000,000 30,000,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM29 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM30
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM30 اسپرسان چوب 31,000,000 26 خرداد 31,000,000 31,000,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM30 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:چند ضلعی جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM31
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM31 اسپرسان چوب 29,900,000 26 خرداد 29,900,000 29,900,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM31 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:چند ضلعی جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM34
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM34 اسپرسان چوب 33,000,000 26 خرداد 33,000,000 33,000,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل SM34 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:چند ضلعی جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm35
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm35 اسپرسان چوب 13,500,000 26 خرداد 13,500,000 13,500,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm35 صفحه: دارد تعداد صندلی: 2 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm36
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm36 اسپرسان چوب 28,000,000 26 خرداد 28,000,000 28,000,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm36 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm38
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm38 اسپرسان چوب 35,000,000 26 خرداد 35,000,000 35,000,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm38 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مربع جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm39
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm39 اسپرسان چوب 29,900,000 26 خرداد 29,900,000 29,900,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm39 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm40
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm40 اسپرسان چوب 40,500,000 26 خرداد 40,500,000 40,500,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm40 صفحه: دارد تعداد صندلی: 6 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm41
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm41 اسپرسان چوب 41,500,000 26 خرداد 38,500,000 41,500,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm41 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm42
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm42 اسپرسان چوب 31,000,000 26 خرداد 31,000,000 31,000,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm42 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm46
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm46 اسپرسان چوب 55,000,000 26 خرداد 55,000,000 55,000,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm46 صفحه: دارد تعداد صندلی: 6 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm47
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm47 اسپرسان چوب 39,000,000 26 خرداد 39,000,000 39,000,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm47 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm48
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm48 اسپرسان چوب 37,500,000 26 خرداد 28,125,000 37,500,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل Sm48 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:گرد جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل z07
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل z07 اسپرسان چوب 36,500,000 26 خرداد 36,500,000 36,500,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل z07 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مربع جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل z10
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل z10 اسپرسان چوب 37,000,000 26 خرداد 37,000,000 37,000,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب مدل z10 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:چند ضلعی جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب کد Sm49
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب کد Sm49 اسپرسان چوب 57,500,000 26 خرداد 57,500,000 57,500,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب کد Sm49 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مربع جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب کد Sm50
میز و صندلی ناهارخوری
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب کد Sm50 اسپرسان چوب 29,500,000 26 خرداد 29,500,000 29,500,000
میز و صندلی ناهار خوری اسپرسان چوب کد Sm50 صفحه: دارد تعداد صندلی: 4 جنس صفحه: چوب جنس صندلی: چوب شکل میز:مستطیل جنس رویه کفی: پارچه جنس روکش صفحه: چوب جنس رویه پشتی: پارچه شیشه: ندارد
مجموع موارد: 202 عدد در 5 صفحه