شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میز و دراور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دراور  تولیکا مدل Paramis
میز و دراور
دراور تولیکا مدل Paramis متفرقه 17,000,000 26 خرداد 17,000,000 17,000,000
دراور تولیکا مدل Paramis جنس: ملامینه کشو: دارد در: دارد پایه: دارد
دراور  مدل اونار کد O101
میز و دراور
دراور مدل اونار کد O101 متفرقه 23,000,000 8 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
دراور مدل اونار کد O101 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور آینه دار بادریس مدل B820
میز و دراور
دراور آینه دار بادریس مدل B820 بادریس 39,900,000 5 شهریور 38,980,000 38,980,000
دراور آینه دار بادریس مدل B820 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور ارگانایزر  کد 1041
میز و دراور
دراور ارگانایزر کد 1041 متفرقه 3,952,700 16 مرداد 2,950,000 2,950,000
دراور ارگانایزر کد 1041 جنس: پلاستیک کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور ارگانایزر  کد 1044
میز و دراور
دراور ارگانایزر کد 1044 متفرقه 4,600,000 26 خرداد 4,600,000 4,600,000
دراور ارگانایزر کد 1044 جنس: پلاستیک کشو: دارد در: دارد پایه: دارد
دراور ارگانایزر کد 1043
میز و دراور
دراور ارگانایزر کد 1043 متفرقه 2,950,000 31 تیر 2,750,000 2,750,000
دراور ارگانایزر کد 1043 جنس: پلاستیک کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور ایکیا مدل RAST
میز و دراور
دراور ایکیا مدل RAST ایکیا 20,700,000 2 خرداد 18,715,000 20,087,000
دراور ایکیا مدل RAST جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور بلج مدل DR201
میز و دراور
دراور بلج مدل DR201 بلج 9,950,000 14 اردیبهشت 9,950,000 9,950,000
دراور بلج مدل DR201 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور بلج مدل DR204
میز و دراور
دراور بلج مدل DR204 بلج 11,350,000 14 اردیبهشت 11,350,000 11,350,000
دراور بلج مدل DR204 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور بلج مدل DR206
میز و دراور
دراور بلج مدل DR206 بلج 8,750,000 14 اردیبهشت 8,750,000 8,750,000
دراور بلج مدل DR206 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور بلج مدل DR208
میز و دراور
دراور بلج مدل DR208 بلج 5,880,000 14 اردیبهشت 5,880,000 5,880,000
دراور بلج مدل DR208 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور بلج مدل DR222
میز و دراور
دراور بلج مدل DR222 بلج 12,850,000 14 اردیبهشت 12,850,000 12,850,000
دراور بلج مدل DR222 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور تولیکا مدل Romance  کد 1708
میز و دراور
دراور تولیکا مدل Romance کد 1708 متفرقه 2,290,000 26 خرداد 2,290,000 2,290,000
دراور تولیکا مدل Romance کد 1708 جنس: ملامینه کشو: ندارد در: دارد پایه: دارد
دراور دیلایت کد TM-DLGHT-597
میز و دراور
دراور دیلایت کد TM-DLGHT-597 دیلایت 6,000,000 21 مرداد 4,500,000 4,500,000
دراور دیلایت کد TM-DLGHT-597 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور راد سیستم طرح رستیک مدل DD602
میز و دراور
دراور راد سیستم طرح رستیک مدل DD602 راد سیستم 29,700,000 26 خرداد 29,700,000 29,700,000
دراور راد سیستم طرح رستیک مدل DD602 جنس: چوب کشو: دارد در: دارد پایه: دارد
دراور راد سیستم طرح رستیک مدل DD603
میز و دراور
دراور راد سیستم طرح رستیک مدل DD603 راد سیستم 45,000,000 15 خرداد 45,000,000 45,000,000
دراور راد سیستم طرح رستیک مدل DD603 جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور راد سیستم طرح رستیک مدل DD605
میز و دراور
دراور راد سیستم طرح رستیک مدل DD605 راد سیستم 49,000,000 10 شهریور 46,065,000 46,065,000
دراور راد سیستم طرح رستیک مدل DD605 جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور سبلان مدل 404040
میز و دراور
دراور سبلان مدل 404040 متفرقه 6,500,000 8 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
دراور سبلان مدل 404040 جنس: ملامینه کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور طرح پازل مدل FH33
میز و دراور
دراور طرح پازل مدل FH33 متفرقه 15,800,000 21 مرداد 15,800,000 15,800,000
دراور طرح پازل مدل FH33 جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور فوفل مدل S104 N 050-SN1
میز و دراور
دراور فوفل مدل S104 N 050-SN1 فوفل 4,750,000 14 شهریور 4,750,000 4,920,000
دراور فوفل مدل S104 N 050-SN1 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور لمکده مدل آرکادیا 6
میز و دراور
دراور لمکده مدل آرکادیا 6 لمکده 12,500,000 10 شهریور 12,500,000 12,500,000
دراور لمکده مدل آرکادیا 6 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور لمکده مدل دالگالی d2 به همراه اینه
میز و دراور
دراور لمکده مدل دالگالی d2 به همراه اینه لمکده 8,830,000 26 خرداد 8,830,000 8,830,000
دراور لمکده مدل دالگالی d2 به همراه اینه جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل 2080 W
میز و دراور
دراور مدل 2080 W متفرقه 6,900,000 26 خرداد 6,900,000 6,900,000
دراور مدل 2080 W جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل 9580W
میز و دراور
دراور مدل 9580W متفرقه 4,780,000 20 فروردین 4,780,000 4,780,000
دراور مدل 9580W جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل abs04
میز و دراور
دراور مدل abs04 متفرقه 4,990,000 20 شهریور 4,770,000 4,880,000
دراور مدل abs04 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل BU01
میز و دراور
دراور مدل BU01 متفرقه 25,000,000 2 تیر 23,000,000 25,000,000
دراور مدل BU01 جنس: MDF کشو: دارد در: دارد پایه: دارد
دراور مدل BU02
میز و دراور
دراور مدل BU02 متفرقه 9,050,000 8 اردیبهشت 9,050,000 9,050,000
دراور مدل BU02 جنس: MDF کشو: ندارد در: دارد پایه: ندارد
دراور مدل classic m1
میز و دراور
دراور مدل classic m1 متفرقه 16,700,000 15 خرداد 16,700,000 16,700,000
دراور مدل classic m1 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل D4B-2
میز و دراور
دراور مدل D4B-2 متفرقه 4,900,000 26 خرداد 4,900,000 4,900,000
دراور مدل D4B-2 جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل D4WKV
میز و دراور
دراور مدل D4WKV متفرقه 10,000,000 25 شهریور 9,500,000 9,500,000
دراور مدل D4WKV جنس: ملامینه کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل D4WV
میز و دراور
دراور مدل D4WV متفرقه 10,000,000 25 شهریور 9,400,000 9,500,000
دراور مدل D4WV جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل D5BWK
میز و دراور
دراور مدل D5BWK متفرقه 14,500,000 16 شهریور 13,500,000 14,500,000
دراور مدل D5BWK جنس: ملامینه کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل D5WV
میز و دراور
دراور مدل D5WV متفرقه 7,100,000 6 فروردین 7,100,000 7,100,000
دراور مدل D5WV جنس: ملامینه کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل D6V
میز و دراور
دراور مدل D6V متفرقه 14,500,000 25 شهریور 13,300,000 14,000,000
دراور مدل D6V جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل D9BH
میز و دراور
دراور مدل D9BH متفرقه 7,200,000 21 مرداد 6,950,000 6,950,000
دراور مدل D9BH جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل DD601
میز و دراور
دراور مدل DD601 راد سیستم 25,000,000 6 مرداد 35,900,000 35,932,000
دراور مدل DD601 جنس: چوب، فلز کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل DD6016
میز و دراور
دراور مدل DD6016 راد سیستم 21,000,000 26 خرداد 21,000,000 21,000,000
دراور مدل DD6016 جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل DD6017
میز و دراور
دراور مدل DD6017 راد سیستم 21,000,000 26 خرداد 21,000,000 21,000,000
دراور مدل DD6017 جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل DD606
میز و دراور
دراور مدل DD606 راد سیستم 15,000,000 26 خرداد 16,000,000 16,000,000
دراور مدل DD606 جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل DD609
میز و دراور
دراور مدل DD609 راد سیستم 15,000,000 26 خرداد 15,000,000 15,000,000
دراور مدل DD609 جنس: چوب کشو: دارد در: ندارد پایه: دارد
دراور مدل Dr کد 904
میز و دراور
دراور مدل Dr کد 904 متفرقه 9,900,000 15 خرداد 9,900,000 9,900,000
دراور مدل Dr کد 904 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور مدل Dr کد 905
میز و دراور
دراور مدل Dr کد 905 متفرقه 12,400,000 26 خرداد 12,400,000 12,400,000
دراور مدل Dr کد 905 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور مدل Dr کد 906
میز و دراور
دراور مدل Dr کد 906 متفرقه 10,200,000 15 خرداد 10,200,000 10,200,000
دراور مدل Dr کد 906 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور مدل Dr کد 907
میز و دراور
دراور مدل Dr کد 907 متفرقه 10,050,000 15 خرداد 10,050,000 10,050,000
دراور مدل Dr کد 907 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور مدل Dr کد 908
میز و دراور
دراور مدل Dr کد 908 متفرقه 8,115,000 17 اردیبهشت 8,115,000 8,115,000
دراور مدل Dr کد 908 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد پایه: ندارد
دراور مدل DR201
میز و دراور
دراور مدل DR201 متفرقه 8,400,000 16 شهریور 8,300,000 8,400,000
دراور مدل DR201 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد
دراور مدل DR204
میز و دراور
دراور مدل DR204 متفرقه 13,800,000 10 شهریور 12,600,000 12,600,000
دراور مدل DR204 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد
دراور مدل DR206
میز و دراور
دراور مدل DR206 متفرقه 7,590,400 31 تیر 8,090,400 8,090,400
دراور مدل DR206 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد
دراور مدل DR208
میز و دراور
دراور مدل DR208 متفرقه 9,950,000 10 شهریور 8,850,000 8,950,000
دراور مدل DR208 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد
دراور مدل DR222
میز و دراور
دراور مدل DR222 متفرقه 14,663,700 10 شهریور 13,653,400 13,653,400
دراور مدل DR222 جنس: MDF کشو: دارد در: ندارد
مجموع موارد: 296 عدد در 6 صفحه