شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میز جلومبلی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استول تک دیزوم مدل TakStool 33
میز جلومبلی
استول تک دیزوم مدل TakStool 33 دیزوم 6,500,000 14 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
استول تک دیزوم مدل TakStool 33 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب شیشه: ندارد
جلو مبلی مدل 1021
میز جلومبلی
جلو مبلی مدل 1021 متفرقه 2,668,000 9 اردیبهشت 2,668,000 2,668,000
جلو مبلی مدل 1021 تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: ملامینه شیشه: ندارد
جلو مبلی کد 1-6649
میز جلومبلی
جلو مبلی کد 1-6649 متفرقه 19,000,000 3 خرداد 19,000,000 25,990,000
جلو مبلی کد 1-6649 تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: سنگ شیشه: ندارد
جلومبلی مدل FH65 مجموعه 3 عددی
میز جلومبلی
جلومبلی مدل FH65 مجموعه 3 عددی متفرقه 2,625,000 6 فروردین 2,625,000 2,625,000
جلومبلی مدل FH65 مجموعه 3 عددی تعداد میز: 3 عدد شکل: مربع جنس صفحه: ملامینه شیشه: ندارد
ست 4 عددی استول دیزوم مدل Stool
میز جلومبلی
ست 4 عددی استول دیزوم مدل Stool دیزوم 23,000,000 14 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
ست 4 عددی استول دیزوم مدل Stool تعداد میز: 4 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب شیشه: ندارد
ست میز جلو مبلی و عسلی مدل 01
میز جلومبلی
ست میز جلو مبلی و عسلی مدل 01 متفرقه 7,500,000 14 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
ست میز جلو مبلی و عسلی مدل 01 تعداد میز: 2 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: ملامینه شیشه: ندارد
میز استیل شیموس
میز جلومبلی
میز استیل شیموس شیموس 38,000,000 23 اردیبهشت 38,000,000 38,000,000
میز استیل شیموس تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: شیشه شیشه: دارد
میز جلو مبلی زیبانو مدل اِنزو
میز جلومبلی
میز جلو مبلی زیبانو مدل اِنزو زیبانو دیزاین 5,100,000 24 اردیبهشت 5,100,000 5,100,000
میز جلو مبلی زیبانو مدل اِنزو تعداد میز: 3 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز جلو مبلی زیبانو - مدل دینو LR2
میز جلومبلی
میز جلو مبلی زیبانو - مدل دینو LR2 زیبانو دیزاین 4,190,000 14 اردیبهشت 4,190,000 4,190,000
میز جلو مبلی زیبانو - مدل دینو LR2 تعداد میز: 3 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز عسلی مدل 125
میز جلومبلی
میز عسلی مدل 125 متفرقه 9,500,000 3 خرداد 9,025,000 9,500,000
میز عسلی مدل 125 تعداد میز: 1 عدد شکل: دایره جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن آمیتیس مدل 11V
میز جلومبلی
میز تلفن آمیتیس مدل 11V متفرقه 2,800,000 28 اردیبهشت 1,550,000 1,550,000
میز تلفن آمیتیس مدل 11V تعداد میز: 1 عدد شکل: دایره جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن آمیتیس مدل 22V
میز جلومبلی
میز تلفن آمیتیس مدل 22V متفرقه 2,850,000 23 اردیبهشت 2,850,000 2,850,000
میز تلفن آمیتیس مدل 22V تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن آمیتیس مدل 22W
میز جلومبلی
میز تلفن آمیتیس مدل 22W متفرقه 1,650,000 6 فروردین 1,650,000 1,650,000
میز تلفن آمیتیس مدل 22W تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن آمیتیس مدل 33W
میز جلومبلی
میز تلفن آمیتیس مدل 33W متفرقه 3,100,000 19 اردیبهشت 3,100,000 3,100,000
میز تلفن آمیتیس مدل 33W تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن آمیتیس مدل 62V
میز جلومبلی
میز تلفن آمیتیس مدل 62V متفرقه 1,790,000 3 خرداد 1,790,000 1,800,000
میز تلفن آمیتیس مدل 62V تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن آمیتیس مدل 62W
میز جلومبلی
میز تلفن آمیتیس مدل 62W متفرقه 1,780,000 3 خرداد 1,650,000 1,780,000
میز تلفن آمیتیس مدل 62W تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن امیرا مارکت مدل S 16
میز جلومبلی
میز تلفن امیرا مارکت مدل S 16 متفرقه 3,490,000 3 خرداد 3,300,000 3,600,000
میز تلفن امیرا مارکت مدل S 16 تعداد میز: 1 عدد شکل: دایره جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن شایگان مدل TV
میز جلومبلی
میز تلفن شایگان مدل TV متفرقه 4,390,000 3 خرداد 4,150,000 4,400,000
میز تلفن شایگان مدل TV تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: MDF
میز تلفن لوتوس مدل 908
میز جلومبلی
میز تلفن لوتوس مدل 908 متفرقه 2,500,000 19 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
میز تلفن لوتوس مدل 908 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب شیشه: ندارد
میز تلفن مدل 008
میز جلومبلی
میز تلفن مدل 008 متفرقه 1,450,000 6 فروردین 1,450,000 1,450,000
میز تلفن مدل 008 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: ملامینه شیشه: ندارد
میز تلفن مدل 0086
میز جلومبلی
میز تلفن مدل 0086 متفرقه 2,500,000 19 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
میز تلفن مدل 0086 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: ملامینه شیشه: ندارد
میز تلفن مدل 863
میز جلومبلی
میز تلفن مدل 863 متفرقه 3,200,000 3 خرداد 3,136,000 3,200,000
میز تلفن مدل 863 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب شیشه: ندارد
میز تلفن مدل E 203
میز جلومبلی
میز تلفن مدل E 203 متفرقه 2,800,000 3 خرداد 2,690,000 2,800,000
میز تلفن مدل E 203 تعداد میز: 1 عدد شکل: دایره جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن مدل G/001
میز جلومبلی
میز تلفن مدل G/001 متفرقه 3,020,000 3 خرداد 3,020,000 3,085,000
میز تلفن مدل G/001 تعداد میز: 1 عدد شکل: دایره جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن مدل M/001
میز جلومبلی
میز تلفن مدل M/001 متفرقه 2,950,000 3 خرداد 2,950,000 3,200,000
میز تلفن مدل M/001 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تلفن و روزنامه طرح 002
میز جلومبلی
میز تلفن و روزنامه طرح 002 متفرقه 790,000 14 اردیبهشت 739,000 790,000
میز تلفن و روزنامه طرح 002 تعداد میز: 1 عدد شکل: دایره جنس صفحه: چوب شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-102
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-102 چشمه نور 9,340,000 3 خرداد 8,210,000 9,340,000
میز تلفن چشمه نور کد A-102 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-110
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-110 چشمه نور 7,500,000 2 خرداد 7,500,000 7,500,000
میز تلفن چشمه نور کد A-110 تعداد میز: 1 عدد شکل: دایره جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-115
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-115 چشمه نور 4,360,000 2 خرداد 4,360,000 4,360,000
میز تلفن چشمه نور کد A-115 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-116
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-116 چشمه نور 6,830,000 3 خرداد 6,010,000 6,830,000
میز تلفن چشمه نور کد A-116 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-117
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-117 چشمه نور 8,000,000 3 خرداد 7,040,000 8,000,000
میز تلفن چشمه نور کد A-117 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-120
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-120 چشمه نور 12,510,000 3 خرداد 11,000,000 12,510,000
میز تلفن چشمه نور کد A-120 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-121
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-121 چشمه نور 7,600,000 3 خرداد 6,680,000 7,600,000
میز تلفن چشمه نور کد A-121 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-122
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-122 چشمه نور 8,180,000 3 خرداد 7,190,000 8,180,000
میز تلفن چشمه نور کد A-122 تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-123
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-123 چشمه نور 7,650,000 3 خرداد 6,730,000 7,650,000
میز تلفن چشمه نور کد A-123 تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن چشمه نور کد A-127
میز جلومبلی
میز تلفن چشمه نور کد A-127 چشمه نور 7,510,000 3 خرداد 6,600,000 7,510,000
میز تلفن چشمه نور کد A-127 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن کارا مدل 6611
میز جلومبلی
میز تلفن کارا مدل 6611 متفرقه 1,800,000 24 اردیبهشت 1,680,000 1,800,000
میز تلفن کارا مدل 6611 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز تلفن کارینو مدل ET203
میز جلومبلی
میز تلفن کارینو مدل ET203 کارینو 2,750,000 3 خرداد 2,659,000 2,800,000
میز تلفن کارینو مدل ET203 تعداد میز: 1 عدد شکل: دایره جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز تی بگ شایگان مدل tv
میز جلومبلی
میز تی بگ شایگان مدل tv متفرقه 4,640,000 3 خرداد 4,640,000 4,650,000
میز تی بگ شایگان مدل tv تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز جانبی آرکودکو مدل واریا
میز جلومبلی
میز جانبی آرکودکو مدل واریا متفرقه 2,500,000 17 فروردین 2,500,000 2,500,000
میز جانبی آرکودکو مدل واریا تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز جلو مبلی طرح دلربا
میز جلومبلی
میز جلو مبلی طرح دلربا متفرقه 6,320,000 19 اردیبهشت 7,900,000 7,900,000
میز جلو مبلی طرح دلربا تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: شیشه شیشه: دارد
میز جلو مبلی مدل روستیک کد 02
میز جلومبلی
میز جلو مبلی مدل روستیک کد 02 متفرقه 16,480,000 24 اردیبهشت 16,480,000 16,500,000
میز جلو مبلی مدل روستیک کد 02 تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: چوب شیشه: ندارد
میز جلو مبلی نگین مدل classic 010 به همراه میز عسلی مجموعه 4 عددی
میز جلومبلی
میز جلو مبلی نگین مدل classic 010 به همراه میز عسلی مجموعه 4 عددی متفرقه 7,100,000 19 اردیبهشت 6,900,000 6,900,000
میز جلو مبلی نگین مدل classic 010 به همراه میز عسلی مجموعه 4 عددی تعداد میز: 4 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز جلو مبلی نگین مدل classic 010 به همراه میز عسلی مجموعه 4عددی
میز جلومبلی
میز جلو مبلی نگین مدل classic 010 به همراه میز عسلی مجموعه 4عددی متفرقه 7,000,000 3 خرداد 6,605,200 7,000,000
میز جلو مبلی نگین مدل classic 010 به همراه میز عسلی مجموعه 4عددی تعداد میز: 4 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز جلو مبلی نگین مدل classic 010 مجموعه چهار عددی
میز جلومبلی
میز جلو مبلی نگین مدل classic 010 مجموعه چهار عددی متفرقه 7,100,000 29 اردیبهشت 6,664,000 7,100,000
میز جلو مبلی نگین مدل classic 010 مجموعه چهار عددی تعداد میز: 4 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز جلو مبلی کد A259C
میز جلومبلی
میز جلو مبلی کد A259C متفرقه 11,000,000 14 اردیبهشت 11,000,000 11,000,000
میز جلو مبلی کد A259C تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: چوب راش شیشه: ندارد
میز جلو مبلی ADFA04 مجموعه 4 عددی
میز جلومبلی
میز جلو مبلی ADFA04 مجموعه 4 عددی متفرقه 8,000,000 3 خرداد 7,990,000 8,700,000
میز جلو مبلی ADFA04 مجموعه 4 عددی تعداد میز: 4 عدد شکل: مثلث جنس صفحه: ملامینه شیشه: ندارد
میز جلو مبلی انتخاب اول مدل TO-268
میز جلومبلی
میز جلو مبلی انتخاب اول مدل TO-268 انتخاب اول 7,210,000 14 اردیبهشت 7,210,000 7,210,000
میز جلو مبلی انتخاب اول مدل TO-268 تعداد میز: 1 عدد شکل: مربع جنس صفحه: MDF شیشه: ندارد
میز جلو مبلی اوشن تجارت مدل لاکپشت کد OT924
میز جلومبلی
میز جلو مبلی اوشن تجارت مدل لاکپشت کد OT924 اوشن تجارت 4,450,000 14 اردیبهشت 4,450,000 4,450,000
میز جلو مبلی اوشن تجارت مدل لاکپشت کد OT924 شکل: مستطیل جنس صفحه: ملامینه شیشه: ندارد
میز جلو مبلی اوشن تجارت مدل وال کد OT934
میز جلومبلی
میز جلو مبلی اوشن تجارت مدل وال کد OT934 اوشن تجارت 5,250,000 8 اردیبهشت 5,250,000 5,250,000
میز جلو مبلی اوشن تجارت مدل وال کد OT934 تعداد میز: 1 عدد شکل: مستطیل جنس صفحه: ملامینه شیشه: ندارد
مجموع موارد: 816 عدد در 17 صفحه