شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میز اداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
میز مدل BONSAY کد 170
میز اداری
میز مدل BONSAY کد 170 هیگر 22,800,000 8 خرداد 20,700,000 22,800,000
میز مدل BONSAY کد 170
میز مدل Landis کد 160
میز اداری
میز مدل Landis کد 160 هیگر 22,500,000 14 اردیبهشت 22,500,000 22,500,000
میز مدل Landis کد 160
میز اداری سری داریو مدل S-M400
میز اداری
میز اداری سری داریو مدل S-M400 متفرقه 9,300,000 23 اردیبهشت 9,300,000 9,300,000
میز اداری سری داریو مدل S-M400
میز اداری سری داریو مدل S-X140
میز اداری
میز اداری سری داریو مدل S-X140 متفرقه 9,000,000 3 خرداد 8,550,000 9,500,000
میز اداری سری داریو مدل S-X140
میز اداری سری کارو مدل S-G120
میز اداری
میز اداری سری کارو مدل S-G120 متفرقه 7,950,000 28 اردیبهشت 7,950,000 7,950,000
میز اداری سری کارو مدل S-G120
میز اداری سری کارو مدل S-T140
میز اداری
میز اداری سری کارو مدل S-T140 متفرقه 6,150,000 18 اردیبهشت 6,150,000 6,150,000
میز اداری سری کارو مدل S-T140
میز اداری ام دی اف سازینه چوب سری کارو مدل S-T120
میز اداری
میز اداری ام دی اف سازینه چوب سری کارو مدل S-T120 متفرقه 5,450,000 25 اردیبهشت 5,430,000 5,450,000
میز اداری ام دی اف سازینه چوب سری کارو مدل S-T120
میز اداری سری داریو مدل S-M140
میز اداری
میز اداری سری داریو مدل S-M140 متفرقه 9,200,000 8 خرداد 8,550,000 9,200,000
میز اداری سری داریو مدل S-M140
میز اداری سری داریو مدل S-MT140-W
میز اداری
میز اداری سری داریو مدل S-MT140-W متفرقه 9,800,000 3 خرداد 9,800,000 9,900,000
میز اداری سری داریو مدل S-MT140-W
میز اداری سری کارو مدل S-G140
میز اداری
میز اداری سری کارو مدل S-G140 متفرقه 8,160,000 8 اردیبهشت 8,160,000 8,160,000
میز اداری سری کارو مدل S-G140
میز اداری فـوفل مدل E104 L120 D رنگ G1
میز اداری
میز اداری فـوفل مدل E104 L120 D رنگ G1 فوفل 7,960,000 14 اردیبهشت 7,960,000 7,960,000
میز اداری فـوفل مدل E104 L120 D رنگ G1
میز اداری فـوفل مدل E104 N120 رنگ G1
میز اداری
میز اداری فـوفل مدل E104 N120 رنگ G1 فوفل 4,920,000 24 اردیبهشت 4,750,000 4,920,000
میز اداری فـوفل مدل E104 N120 رنگ G1
میز اداری فـوفل مدل E104 R140 D رنگ G1
میز اداری
میز اداری فـوفل مدل E104 R140 D رنگ G1 فوفل 8,000,000 14 اردیبهشت 8,000,000 8,000,000
میز اداری فـوفل مدل E104 R140 D رنگ G1
میز اداری فوفل مدل E104 L 120-G02
میز اداری
میز اداری فوفل مدل E104 L 120-G02 فوفل 7,700,000 17 فروردین 7,700,000 7,700,000
میز اداری فوفل مدل E104 L 120-G02
میز اداری مدل A160-R104
میز اداری
میز اداری مدل A160-R104 متفرقه 7,800,000 14 اردیبهشت 7,800,000 7,800,000
میز اداری مدل A160-R104
میز اداری مدل FORM کد 140
میز اداری
میز اداری مدل FORM کد 140 هیگر 17,200,000 8 خرداد 16,430,000 17,200,000
میز اداری مدل FORM کد 140
میز اداری مدل Z1002
میز اداری
میز اداری مدل Z1002 متفرقه 60,000,000 14 اردیبهشت 60,000,000 60,000,000
میز اداری مدل Z1002
میز اداری مدل Z1006
میز اداری
میز اداری مدل Z1006 متفرقه 35,000,000 14 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
میز اداری مدل Z1006
میز اداری مدل دنا کد 1001
میز اداری
میز اداری مدل دنا کد 1001 متفرقه 18,900,000 14 اردیبهشت 18,900,000 18,900,000
میز اداری مدل دنا کد 1001
میز اداری کد Z1001
میز اداری
میز اداری کد Z1001 متفرقه 55,000,000 14 اردیبهشت 55,000,000 55,000,000
میز اداری کد Z1001
میز اداری کد Z1003
میز اداری
میز اداری کد Z1003 متفرقه 55,000,000 14 اردیبهشت 55,000,000 55,000,000
میز اداری کد Z1003
میز اداری کد Z1005
میز اداری
میز اداری کد Z1005 متفرقه 55,000,000 14 اردیبهشت 55,000,000 55,000,000
میز اداری کد Z1005
میز تحریر تاشو مدلF1
میز اداری
میز تحریر تاشو مدلF1 متفرقه 2,680,000 13 فروردین 2,680,000 2,680,000
میز تحریر تاشو مدلF1
میز تحریر مدل 5002
میز اداری
میز تحریر مدل 5002 متفرقه 6,499,500 29 اردیبهشت 6,499,500 6,499,500
میز تحریر مدل 5002
میز تحریر مدل Bam
میز اداری
میز تحریر مدل Bam متفرقه 6,114,900 29 اردیبهشت 5,931,500 6,114,900
میز تحریر مدل Bam
میز جلو مبلی اداری فوفل مدل T101 N62 رنگ G1
میز اداری
میز جلو مبلی اداری فوفل مدل T101 N62 رنگ G1 فوفل 1,700,000 3 خرداد 1,700,000 1,700,000
میز جلو مبلی اداری فوفل مدل T101 N62 رنگ G1
میز جلو مبلی اداری فوفل مدل T102 N55 رنگ G01
میز اداری
میز جلو مبلی اداری فوفل مدل T102 N55 رنگ G01 فوفل 2,560,000 29 اردیبهشت 2,560,000 2,560,000
میز جلو مبلی اداری فوفل مدل T102 N55 رنگ G01
میز جلو مبلی اداری فوفل مدل T103 N110 رنگ G1
میز اداری
میز جلو مبلی اداری فوفل مدل T103 N110 رنگ G1 فوفل 4,120,000 13 فروردین 4,120,000 4,120,000
میز جلو مبلی اداری فوفل مدل T103 N110 رنگ G1
میز جلومبلی مدل BONSAY
میز اداری
میز جلومبلی مدل BONSAY هیگر 6,700,000 8 خرداد 6,000,000 6,700,000
میز جلومبلی مدل BONSAY
میز لپ تاپ و تحریر مدل پاییز سایز کوچک
میز اداری
میز لپ تاپ و تحریر مدل پاییز سایز کوچک متفرقه 460,000 8 خرداد 460,000 490,000
میز لپ تاپ و تحریر مدل پاییز سایز کوچک
میز مدل تامیز
میز اداری
میز مدل تامیز متفرقه 28,000,000 14 اردیبهشت 28,000,000 28,000,000
میز مدل تامیز
میز مدیریت فرامین کد 108
میز اداری
میز مدیریت فرامین کد 108 فرامین 59,900,000 23 اردیبهشت 59,900,000 59,900,000
میز مدیریت فرامین کد 108
میز مدیریت فرامین کد 335
میز اداری
میز مدیریت فرامین کد 335 فرامین 17,700,000 23 اردیبهشت 17,700,000 17,700,000
میز مدیریت فرامین کد 335
میز مدیریت مدل landis
میز اداری
میز مدیریت مدل landis هیگر 41,200,000 14 اردیبهشت 41,200,000 43,260,000
میز مدیریت مدل landis
میز مدیریت مدل L_MNG_001
میز اداری
میز مدیریت مدل L_MNG_001 متفرقه 25,360,000 2 خرداد 25,360,000 26,500,000
میز مدیریت مدل L_MNG_001
میز و صندلی تاشو نماز سپهر یاس مدل باکس دار قهوه ای
میز اداری
میز و صندلی تاشو نماز سپهر یاس مدل باکس دار قهوه ای متفرقه 2,400,000 14 اردیبهشت 2,400,000 2,400,000
میز و صندلی تاشو نماز سپهر یاس مدل باکس دار قهوه ای
میز و صندلی نماز تاشو یاس مدل 110 قهوه ای
میز اداری
میز و صندلی نماز تاشو یاس مدل 110 قهوه ای متفرقه 2,150,000 8 خرداد 2,150,000 2,239,700
میز و صندلی نماز تاشو یاس مدل 110 قهوه ای
میز و صندلی نماز مدل در دار MNMZ217
میز اداری
میز و صندلی نماز مدل در دار MNMZ217 مبتکر 4,700,000 2 خرداد 4,700,000 4,800,000
میز و صندلی نماز مدل در دار MNMZ217
میز و صندلی نماز مدل ساده MNMZ218
میز اداری
میز و صندلی نماز مدل ساده MNMZ218 مبتکر 4,400,000 2 خرداد 4,400,000 4,400,000
میز و صندلی نماز مدل ساده MNMZ218
میز کارشناسی مدل FORM کد 165
میز اداری
میز کارشناسی مدل FORM کد 165 هیگر 21,000,000 24 اردیبهشت 19,530,000 21,000,000
میز کارشناسی مدل FORM کد 165
میز کارشناسی مدل azhand کد 170
میز اداری
میز کارشناسی مدل azhand کد 170 هیگر 24,000,000 8 خرداد 23,100,000 24,000,000
میز کارشناسی مدل azhand کد 170
میز کامپیوتر سری کارو مدل S-D140
میز اداری
میز کامپیوتر سری کارو مدل S-D140 متفرقه 6,190,000 24 اردیبهشت 6,190,000 6,600,000
میز کامپیوتر سری کارو مدل S-D140
میز کامپیوتر دی ایکس ریسر مدل GD/1000/NE
میز اداری
میز کامپیوتر دی ایکس ریسر مدل GD/1000/NE دی ایکس ریسر 45,000,000 20 فروردین 45,000,000 45,000,000
میز کامپیوتر دی ایکس ریسر مدل GD/1000/NE
میز کامپیوتر مدل 5Karo
میز اداری
میز کامپیوتر مدل 5Karo متفرقه 4,500,000 14 اردیبهشت 3,450,000 3,620,000
میز کامپیوتر مدل 5Karo
میز کامپیوتر مدل الیت
میز اداری
میز کامپیوتر مدل الیت متفرقه 2,100,000 2 خرداد 2,100,000 2,100,000
میز کامپیوتر مدل الیت
میز کامپیوتر مدل دماوند کد ۱۱۰۰۱
میز اداری
میز کامپیوتر مدل دماوند کد ۱۱۰۰۱ متفرقه 13,600,000 23 اردیبهشت 13,600,000 13,600,000
میز کامپیوتر مدل دماوند کد ۱۱۰۰۱
میز کنفرانس مدل Valerian
میز اداری
میز کنفرانس مدل Valerian هیگر 55,800,000 24 اردیبهشت 53,200,000 55,800,000
میز کنفرانس مدل Valerian
کانتر اداری مدل Azhand
میز اداری
کانتر اداری مدل Azhand هیگر 28,300,000 8 خرداد 27,770,000 28,300,000
کانتر اداری مدل Azhand
مجموع موارد: 48 عدد در 1 صفحه