شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مبل و صندلی انتظار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
صندلی اداری باتیک مدل  130128
مبل و صندلی انتظار
صندلی اداری باتیک مدل 130128 باتیک 6,900,000 14 اردیبهشت 6,900,000 6,900,000
صندلی اداری باتیک مدل 130128 دسته: دارد جنس کفی: پلاستیک تعداد صندلی: 1
صندلی اداری باتیک مدل 130123
مبل و صندلی انتظار
صندلی اداری باتیک مدل 130123 باتیک 2,700,000 13 فروردین 2,700,000 2,700,000
صندلی اداری باتیک مدل 130123 دسته: ندارد جنس کفی: پلاستیک تعداد صندلی: 1
صندلی اداری باتیک مدل GJ-C084-2
مبل و صندلی انتظار
صندلی اداری باتیک مدل GJ-C084-2 باتیک 2,510,000 13 فروردین 2,510,000 2,510,000
صندلی اداری باتیک مدل GJ-C084-2 دسته: ندارد جنس کفی: پلاستیک تعداد صندلی: 1
صندلی اداری باتیک مدل PJ-C080-2
مبل و صندلی انتظار
صندلی اداری باتیک مدل PJ-C080-2 باتیک 5,850,000 14 اردیبهشت 5,850,000 5,850,000
صندلی اداری باتیک مدل PJ-C080-2 دسته: دارد جنس کفی: پلاستیک تعداد صندلی: 1
صندلی اداری رونیکا مدل KRK
مبل و صندلی انتظار
صندلی اداری رونیکا مدل KRK متفرقه 5,950,000 2 خرداد 5,950,000 5,950,000
صندلی اداری رونیکا مدل KRK دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 1 قابلیت اتصال به زمین: ندارد
صندلی اداری مدل SD1
مبل و صندلی انتظار
صندلی اداری مدل SD1 متفرقه 3,250,000 14 اردیبهشت 3,250,000 3,250,000
صندلی اداری مدل SD1 دسته: دارد جنس کفی: پلاستیک تعداد صندلی: 1 قابلیت اتصال به زمین: دارد
صندلی انتظار مدل T2002
مبل و صندلی انتظار
صندلی انتظار مدل T2002 متفرقه 11,000,000 14 اردیبهشت 11,000,000 11,000,000
صندلی انتظار مدل T2002 دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 1 قابلیت اتصال به زمین: ندارد
صندلی انتظار پرشین مدل T4002
مبل و صندلی انتظار
صندلی انتظار پرشین مدل T4002 متفرقه 9,300,000 14 اردیبهشت 9,300,000 9,300,000
صندلی انتظار پرشین مدل T4002 دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 1 قابلیت اتصال به زمین: ندارد
مبل  اداری نیلپر مدل FB823n1 چرمی
مبل و صندلی انتظار
مبل اداری نیلپر مدل FB823n1 چرمی نیلپر 21,340,000 3 خرداد 21,340,000 23,980,000
مبل اداری نیلپر مدل FB823n1 چرمی جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 1
مبل 4 نفره مدل AB12
مبل و صندلی انتظار
مبل 4 نفره مدل AB12 متفرقه 80,000,000 14 اردیبهشت 80,000,000 80,000,000
مبل 4 نفره مدل AB12 دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 3 قابلیت اتصال به زمین: ندارد
مبل 4 نفره مدل AB16
مبل و صندلی انتظار
مبل 4 نفره مدل AB16 متفرقه 55,000,000 30 فروردین 55,000,000 55,000,000
مبل 4 نفره مدل AB16 دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 3 قابلیت اتصال به زمین: ندارد
مبل اداری رایانه صنعت مدل Milan Double F652 چرمی
مبل و صندلی انتظار
مبل اداری رایانه صنعت مدل Milan Double F652 چرمی رایانه صنعت 24,000,000 14 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
مبل اداری رایانه صنعت مدل Milan Double F652 چرمی دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 2
مبل اداری سیلا مدل F16P1 چرمی
مبل و صندلی انتظار
مبل اداری سیلا مدل F16P1 چرمی سیلا 22,000,000 14 اردیبهشت 22,000,000 22,000,000
مبل اداری سیلا مدل F16P1 چرمی دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 1
مبل اداری نوین آرا مدل N1017-2 چرمی
مبل و صندلی انتظار
مبل اداری نوین آرا مدل N1017-2 چرمی متفرقه 10,500,000 29 فروردین 10,500,000 10,500,000
مبل اداری نوین آرا مدل N1017-2 چرمی دسته: دارد جنس کفی: پلاستیک تعداد صندلی: 2
مبل اداری نوین آرا مدل N1017-2 چرمی
مبل و صندلی انتظار
مبل اداری نوین آرا مدل N1017-2 چرمی متفرقه 12,600,000 23 اردیبهشت 12,600,000 12,600,000
مبل اداری نوین آرا مدل N1017-2 چرمی دسته: دارد جنس کفی: پلاستیک تعداد صندلی: 2
مبل اداری نوین آرا مدل N1017-2 چرمی
مبل و صندلی انتظار
مبل اداری نوین آرا مدل N1017-2 چرمی متفرقه 12,600,000 28 اردیبهشت 12,600,000 12,600,000
مبل اداری نوین آرا مدل N1017-2 چرمی دسته: دارد جنس کفی: پلاستیک تعداد صندلی: 2
مبل اداری چهارنفره مدل Al
مبل و صندلی انتظار
مبل اداری چهارنفره مدل Al متفرقه 72,000,000 14 اردیبهشت 72,000,000 72,000,000
مبل اداری چهارنفره مدل Al دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 4 قابلیت اتصال به زمین: ندارد
مبل انتظار دو نفره مدل کاترین
مبل و صندلی انتظار
مبل انتظار دو نفره مدل کاترین متفرقه 17,000,000 26 اردیبهشت 17,000,000 17,000,000
مبل انتظار دو نفره مدل کاترین دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 1 قابلیت اتصال به زمین: دارد
مبل انتظار یک نفره مدل کاترین
مبل و صندلی انتظار
مبل انتظار یک نفره مدل کاترین متفرقه 13,000,000 26 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
مبل انتظار یک نفره مدل کاترین دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 1 قابلیت اتصال به زمین: دارد
مبل تک نفره هلکو مدل ARA01
مبل و صندلی انتظار
مبل تک نفره هلکو مدل ARA01 هلکو 23,900,000 3 خرداد 22,705,000 23,900,000
مبل تک نفره هلکو مدل ARA01 دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 1
مبل یک نفره مدل AB11
مبل و صندلی انتظار
مبل یک نفره مدل AB11 متفرقه 22,850,000 14 اردیبهشت 22,850,000 22,850,000
مبل یک نفره مدل AB11 دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 1 قابلیت اتصال به زمین: ندارد
مبل ۲ نفره هلکو مدل chester
مبل و صندلی انتظار
مبل ۲ نفره هلکو مدل chester هلکو 40,000,000 2 خرداد 40,000,000 40,000,000
مبل ۲ نفره هلکو مدل chester دسته: دارد جنس کفی: چوب تعداد صندلی: 2 قابلیت اتصال به زمین: ندارد
مجموع موارد: 22 عدد در 1 صفحه