شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت صندلی اداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
صندلی اداری آرتمن مدل BGE161L72
صندلی اداری
صندلی اداری آرتمن مدل BGE161L72 آرتمن 13,200,000 08:03:46 13,200,000 13,200,000
صندلی اداری آرتمن مدل BGE161L72 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری آرتمیس صنعت مدل K850
صندلی اداری
صندلی اداری آرتمیس صنعت مدل K850 متفرقه 8,000,000 08:03:46 8,000,000 8,000,000
صندلی اداری آرتمیس صنعت مدل K850 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری آرتینکو کد  180A9
صندلی اداری
صندلی اداری آرتینکو کد 180A9 متفرقه 4,400,000 08:03:46 4,380,000 4,380,000
صندلی اداری آرتینکو کد 180A9 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری آرتینکو کد 180A5
صندلی اداری
صندلی اداری آرتینکو کد 180A5 متفرقه 4,840,000 08:03:46 4,830,000 4,850,000
صندلی اداری آرتینکو کد 180A5 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری آرکانو کد B400T چرمی
صندلی اداری
صندلی اداری آرکانو کد B400T چرمی آرکانو 6,792,500 08:03:46 71 6,792,500
صندلی اداری آرکانو کد B400T چرمی قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری آرکانو کد S285T
صندلی اداری
صندلی اداری آرکانو کد S285T آرکانو 5,842,500 08:03:46 5,842,500 6,150,000
صندلی اداری آرکانو کد S285T قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری اوان مدل K320T
صندلی اداری
صندلی اداری اوان مدل K320T متفرقه 5,200,000 08:03:46 5,110,000 5,170,000
صندلی اداری اوان مدل K320T قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری اوان مدل P101L چرمی
صندلی اداری
صندلی اداری اوان مدل P101L چرمی متفرقه 3,850,000 08:03:46 3,900,000 3,900,000
صندلی اداری اوان مدل P101L چرمی قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری ایده آل سهند مدل 3022
صندلی اداری
صندلی اداری ایده آل سهند مدل 3022 متفرقه 5,750,000 08:03:46 5,750,000 5,800,000
صندلی اداری ایده آل سهند مدل 3022 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری بتیس مدل B200
صندلی اداری
صندلی اداری بتیس مدل B200 متفرقه 3,700,000 08:03:46 3,700,000 3,700,000
صندلی اداری بتیس مدل B200 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری جی اس پی مدل M2017
صندلی اداری
صندلی اداری جی اس پی مدل M2017 متفرقه 9,900,000 08:03:46 9,500,000 9,900,000
صندلی اداری جی اس پی مدل M2017 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری دی ایکس ریسر سری باس مدل OH/BF120/N
صندلی اداری
صندلی اداری دی ایکس ریسر سری باس مدل OH/BF120/N دی ایکس ریسر 78,000,000 14 اردیبهشت 78,000,000 78,000,000
صندلی اداری دی ایکس ریسر سری باس مدل OH/BF120/N قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری دی ایکس ریسر سری باس مدل OH/BF120/NR
صندلی اداری
صندلی اداری دی ایکس ریسر سری باس مدل OH/BF120/NR دی ایکس ریسر 78,000,000 17 فروردین 78,000,000 78,000,000
صندلی اداری دی ایکس ریسر سری باس مدل OH/BF120/NR قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری راشن مدل K870
صندلی اداری
صندلی اداری راشن مدل K870 راشن 15,710,000 08:03:47 15,710,000 15,710,000
صندلی اداری راشن مدل K870 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری راشن مدل V101BD
صندلی اداری
صندلی اداری راشن مدل V101BD راشن 8,730,000 08:03:47 8,730,000 8,730,000
صندلی اداری راشن مدل V101BD قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری رایانه صنعت مدل Zigma M907
صندلی اداری
صندلی اداری رایانه صنعت مدل Zigma M907 رایانه صنعت 14,700,000 08:03:47 14,700,000 14,700,000
صندلی اداری رایانه صنعت مدل Zigma M907 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری رایانه صنعت مدل آریا
صندلی اداری
صندلی اداری رایانه صنعت مدل آریا رایانه صنعت 16,000,000 23 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
صندلی اداری رایانه صنعت مدل آریا قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری سیلا مدل C11
صندلی اداری
صندلی اداری سیلا مدل C11 سیلا 13,500,000 28 اردیبهشت 13,500,000 13,500,000
صندلی اداری سیلا مدل C11 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد چرخ: ندارد
صندلی اداری سیلا مدل G12
صندلی اداری
صندلی اداری سیلا مدل G12 سیلا 11,900,000 23 اردیبهشت 11,900,000 11,900,000
صندلی اداری سیلا مدل G12 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد چرخ: ندارد
صندلی اداری سیلا مدل M22q
صندلی اداری
صندلی اداری سیلا مدل M22q سیلا 20,000,000 23 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
صندلی اداری سیلا مدل M22q قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری سیلا مدل M28q
صندلی اداری
صندلی اداری سیلا مدل M28q سیلا 15,700,000 23 اردیبهشت 15,700,000 15,700,000
صندلی اداری سیلا مدل M28q قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری لیو مدل A81
صندلی اداری
صندلی اداری لیو مدل A81 لیو 16,900,000 08:03:46 16,550,000 16,900,000
صندلی اداری لیو مدل A81 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری لیو مدل S62t
صندلی اداری
صندلی اداری لیو مدل S62t لیو 9,800,000 08:03:46 9,590,000 9,800,000
صندلی اداری لیو مدل S62t قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل  L254
صندلی اداری
صندلی اداری مدل L254 متفرقه 7,800,000 08:03:46 7,800,000 7,800,000
صندلی اداری مدل L254 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد چرخ: ندارد
صندلی اداری مدل 250
صندلی اداری
صندلی اداری مدل 250 متفرقه 9,000,000 14 اردیبهشت 9,000,000 9,000,000
صندلی اداری مدل 250 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد چرخ: ندارد
صندلی اداری مدل ARA-003
صندلی اداری
صندلی اداری مدل ARA-003 متفرقه 4,147,400 08:03:46 4,220,000 4,350,000
صندلی اداری مدل ARA-003 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل CK2020
صندلی اداری
صندلی اداری مدل CK2020 متفرقه 5,990,000 13 فروردین 5,990,000 5,990,000
صندلی اداری مدل CK2020 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد چرخ: ندارد
صندلی اداری مدل K72
صندلی اداری
صندلی اداری مدل K72 متفرقه 9,500,000 08:03:46 9,500,000 9,500,000
صندلی اداری مدل K72 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: ندارد
صندلی اداری مدل L250
صندلی اداری
صندلی اداری مدل L250 متفرقه 8,900,000 29 فروردین 8,900,000 8,900,000
صندلی اداری مدل L250 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: ندارد
صندلی اداری مدل L251
صندلی اداری
صندلی اداری مدل L251 متفرقه 12,800,000 29 فروردین 12,800,000 12,800,000
صندلی اداری مدل L251 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل L255
صندلی اداری
صندلی اداری مدل L255 متفرقه 10,000,000 08:03:46 10,000,000 10,000,000
صندلی اداری مدل L255 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل L256
صندلی اداری
صندلی اداری مدل L256 متفرقه 10,500,000 08:03:46 10,500,000 10,500,000
صندلی اداری مدل L256 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل L712
صندلی اداری
صندلی اداری مدل L712 متفرقه 9,500,000 08:03:46 9,500,000 9,500,000
صندلی اداری مدل L712 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل L72
صندلی اداری
صندلی اداری مدل L72 متفرقه 10,000,000 00:05:28 10,000,000 10,000,000
صندلی اداری مدل L72 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل LO 812
صندلی اداری
صندلی اداری مدل LO 812 متفرقه 11,500,000 08:03:46 11,500,000 11,500,000
صندلی اداری مدل LO 812 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل MO2040
صندلی اداری
صندلی اداری مدل MO2040 متفرقه 30,000,000 08:03:46 30,000,000 30,800,000
صندلی اداری مدل MO2040 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل T2000
صندلی اداری
صندلی اداری مدل T2000 متفرقه 12,000,000 00:05:28 12,000,000 12,000,000
صندلی اداری مدل T2000 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل T4000
صندلی اداری
صندلی اداری مدل T4000 متفرقه 14,000,000 08:03:46 14,000,000 14,000,000
صندلی اداری مدل T4000 قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل TGA-130
صندلی اداری
صندلی اداری مدل TGA-130 متفرقه 3,830,000 08:03:46 3,830,000 3,830,000
صندلی اداری مدل TGA-130 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل مبلیکا
صندلی اداری
صندلی اداری مدل مبلیکا متفرقه 8,750,000 08:03:46 8,750,000 8,750,000
صندلی اداری مدل مبلیکا قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل مبلیکا
صندلی اداری
صندلی اداری مدل مبلیکا متفرقه 8,800,000 08:03:46 8,800,000 8,800,000
صندلی اداری مدل مبلیکا قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری مدل مبلیکا
صندلی اداری
صندلی اداری مدل مبلیکا متفرقه 19,600,000 08:03:46 19,600,000 19,600,000
صندلی اداری مدل مبلیکا قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد چرخ: ندارد
صندلی اداری نیلپر مدل SH515x چرمی
صندلی اداری
صندلی اداری نیلپر مدل SH515x چرمی نیلپر 5,668,000 08:03:46 5,668,000 5,668,000
صندلی اداری نیلپر مدل SH515x چرمی قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد چرخ: ندارد
صندلی اداری نیلپر مدل SK505x چرمی
صندلی اداری
صندلی اداری نیلپر مدل SK505x چرمی نیلپر 13,500,000 15 خرداد 13,500,000 13,500,000
صندلی اداری نیلپر مدل SK505x چرمی قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری نیلپر مدل SK730v پارچه ای
صندلی اداری
صندلی اداری نیلپر مدل SK730v پارچه ای نیلپر 23,210,000 15 خرداد 23,210,000 23,210,000
صندلی اداری نیلپر مدل SK730v پارچه ای قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری نیلپر مدل SK740K
صندلی اداری
صندلی اداری نیلپر مدل SK740K نیلپر 11,660,000 08:03:46 11,660,000 11,660,000
صندلی اداری نیلپر مدل SK740K قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری نیلپر مدل SL106x چرمی
صندلی اداری
صندلی اداری نیلپر مدل SL106x چرمی نیلپر 9,592,000 08:03:46 9,592,000 9,592,000
صندلی اداری نیلپر مدل SL106x چرمی قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری نیلپر مدل SM810 چرمی
صندلی اداری
صندلی اداری نیلپر مدل SM810 چرمی نیلپر 19,620,000 14 اردیبهشت 19,620,000 19,620,000
صندلی اداری نیلپر مدل SM810 چرمی قابلیت تنظیم پشتی: دارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی اداری پرشین مدل T4001
صندلی اداری
صندلی اداری پرشین مدل T4001 متفرقه 12,000,000 08:03:46 12,000,000 12,000,000
صندلی اداری پرشین مدل T4001 قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد چرخ: دارد
صندلی تاشو (ابر دار ، سفری)
صندلی اداری
صندلی تاشو (ابر دار ، سفری) متفرقه 1,140,000 08:03:46 1,080,000 1,140,000
صندلی تاشو (ابر دار ، سفری) قابلیت تنظیم پشتی: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد چرخ: ندارد
مجموع موارد: 68 عدد در 2 صفحه