شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سایر لوازم اداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استند برشور کد 85
سایر لوازم اداری
استند برشور کد 85 متفرقه 850,000 27 خرداد 790,500 850,000
استند برشور کد 85 جنس: پلاستیک
استند دورابل مدل 5817
سایر لوازم اداری
استند دورابل مدل 5817 دورابل 22,320,000 27 خرداد 22,320,000 22,320,000
استند دورابل مدل 5817 جنس: فلز
استند دکوما کد SB014
سایر لوازم اداری
استند دکوما کد SB014 متفرقه 3,300,000 27 خرداد 3,300,000 3,300,000
استند دکوما کد SB014 جنس: پلاستیک
استند رول آپ کد 002
سایر لوازم اداری
استند رول آپ کد 002 متفرقه 3,470,000 23 خرداد 3,470,000 3,470,000
استند رول آپ کد 002 جنس: فلز
استند رول آپ کد 003
سایر لوازم اداری
استند رول آپ کد 003 متفرقه 7,450,000 7 تیر 7,450,000 7,470,000
استند رول آپ کد 003 جنس: فلز
استند رول آپ کد 004
سایر لوازم اداری
استند رول آپ کد 004 متفرقه 5,490,000 27 خرداد 5,490,000 5,490,000
استند رول آپ کد 004 جنس: فلز
استند رول آپ کد 005
سایر لوازم اداری
استند رول آپ کد 005 متفرقه 6,880,000 27 خرداد 6,880,000 6,880,000
استند رول آپ کد 005 جنس: فلز
استند رول آپ کد 006
سایر لوازم اداری
استند رول آپ کد 006 متفرقه 7,210,000 26 خرداد 7,210,000 7,210,000
استند رول آپ کد 006 جنس: فلز
استند رول آپ کد R2-3
سایر لوازم اداری
استند رول آپ کد R2-3 متفرقه 7,850,000 14 اردیبهشت 7,850,000 7,850,000
استند رول آپ کد R2-3 جنس: فلز
استند رول آپ کد R2-5
سایر لوازم اداری
استند رول آپ کد R2-5 متفرقه 5,000,000 27 خرداد 5,000,000 5,000,000
استند رول آپ کد R2-5 جنس: فلز
استند مدل 01
سایر لوازم اداری
استند مدل 01 متفرقه 13,500,000 14 اردیبهشت 13,500,000 13,500,000
استند مدل 01 جنس: فلز
استند میز  کانتر مدل P1
سایر لوازم اداری
استند میز کانتر مدل P1 متفرقه 3,000,000 2 خرداد 3,000,000 3,000,000
استند میز کانتر مدل P1 جنس: فلز
استند میز کانتر مدل M2
سایر لوازم اداری
استند میز کانتر مدل M2 متفرقه 4,980,000 27 خرداد 4,980,000 4,980,000
استند میز کانتر مدل M2 جنس: پلاستیک، فلز، PVC
استند میز کانتر مدل M3
سایر لوازم اداری
استند میز کانتر مدل M3 متفرقه 3,980,000 27 خرداد 3,980,000 3,980,000
استند میز کانتر مدل M3 جنس: پلاستیک، فلز، PVC
استند میز کانتر مدل M3
سایر لوازم اداری
استند میز کانتر مدل M3 متفرقه 4,980,000 27 خرداد 4,980,000 4,980,000
استند میز کانتر مدل M3 جنس: پلاستیک، فلز، PVC
استند میز کانتر مدل P2
سایر لوازم اداری
استند میز کانتر مدل P2 متفرقه 3,000,000 20 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
استند میز کانتر مدل P2 جنس: فلز
استند میز کانتر کد 05
سایر لوازم اداری
استند میز کانتر کد 05 متفرقه 7,500,000 24 اردیبهشت 3,000,000 7,500,000
استند میز کانتر کد 05 جنس: چوب، فلز، MDF
استند میز کانتر کد 06
سایر لوازم اداری
استند میز کانتر کد 06 متفرقه 5,000,000 27 خرداد 5,000,000 5,000,000
استند میز کانتر کد 06 جنس: چوب، فلز، MDF
استند کاتالوگ مدل SP1
سایر لوازم اداری
استند کاتالوگ مدل SP1 متفرقه 7,190,000 27 خرداد 7,190,000 7,190,000
استند کاتالوگ مدل SP1 جنس: فلز
استند کانتر کد 01
سایر لوازم اداری
استند کانتر کد 01 متفرقه 11,250,000 14 اردیبهشت 11,250,000 11,250,000
استند کانتر کد 01 جنس: پلاستیک، PVC
استند کانتر کد 02
سایر لوازم اداری
استند کانتر کد 02 متفرقه 15,000,000 14 اردیبهشت 15,000,000 15,000,000
استند کانتر کد 02 جنس: پلاستیک، PVC
استند کانتر کد 03
سایر لوازم اداری
استند کانتر کد 03 متفرقه 7,790,000 14 اردیبهشت 7,790,000 7,790,000
استند کانتر کد 03 جنس: پلاستیک، PVC
استند کانتر کد 04
سایر لوازم اداری
استند کانتر کد 04 متفرقه 8,800,000 14 اردیبهشت 8,800,000 8,800,000
استند کانتر کد 04 جنس: پلاستیک، PVC
استند کد 01
سایر لوازم اداری
استند کد 01 متفرقه 12,850,000 27 خرداد 12,850,000 12,850,000
استند کد 01 جنس: فلز
استند کد 01
سایر لوازم اداری
استند کد 01 متفرقه 14,800,000 14 اردیبهشت 14,800,000 14,800,000
استند کد 01 جنس: فلز
استند کد 02
سایر لوازم اداری
استند کد 02 متفرقه 7,150,000 27 خرداد 7,150,000 7,150,000
استند کد 02 جنس: فلز
استند کد 03
سایر لوازم اداری
استند کد 03 متفرقه 20,200,000 26 خرداد 20,200,000 20,200,000
استند کد 03 جنس: فلز، MDF
استند گردان مدل کیمیا
سایر لوازم اداری
استند گردان مدل کیمیا متفرقه 20,500,000 27 خرداد 20,500,000 20,500,000
استند گردان مدل کیمیا جنس: فلز
باکس انعام پرسنل دکوما مدل ML012
سایر لوازم اداری
باکس انعام پرسنل دکوما مدل ML012 متفرقه 1,520,000 27 خرداد 1,520,000 1,520,000
باکس انعام پرسنل دکوما مدل ML012 جنس: پلاستیک
باکس نظم دهنده کد 101
سایر لوازم اداری
باکس نظم دهنده کد 101 متفرقه 2,050,000 26 خرداد 2,050,000 2,050,000
باکس نظم دهنده کد 101 جنس: چوب
باکس نظم دهنده کد 102
سایر لوازم اداری
باکس نظم دهنده کد 102 متفرقه 2,390,000 27 خرداد 2,390,000 2,390,000
باکس نظم دهنده کد 102 جنس: چوب
برچسب روی پیچ مدل EJ1
سایر لوازم اداری
برچسب روی پیچ مدل EJ1 متفرقه 62,000 2 تیر 60,000 65,000
برچسب روی پیچ مدل EJ1 جنس: PVC
برچسب روی پیچ مدل EJ1 بسته 4 عددی
سایر لوازم اداری
برچسب روی پیچ مدل EJ1 بسته 4 عددی متفرقه 150,000 27 خرداد 150,000 157,500
برچسب روی پیچ مدل EJ1 بسته 4 عددی جنس: PVC
بورد ساختمانی دکوما مدل DP013 سایز 60×90 سانتی متر
سایر لوازم اداری
بورد ساختمانی دکوما مدل DP013 سایز 60×90 سانتی متر متفرقه 2,390,000 27 خرداد 2,390,000 2,390,000
بورد ساختمانی دکوما مدل DP013 سایز 60×90 سانتی متر جنس: پلاستیک، MDF
تابلو  دکوما طرح سیگار ممنوع مدل SI080
سایر لوازم اداری
تابلو دکوما طرح سیگار ممنوع مدل SI080 متفرقه 191,900 27 خرداد 191,900 191,900
تابلو دکوما طرح سیگار ممنوع مدل SI080 جنس: پلاستیک
تابلو آرسی طرح بخند کد 22
سایر لوازم اداری
تابلو آرسی طرح بخند کد 22 متفرقه 600,000 27 خرداد 600,000 600,000
تابلو آرسی طرح بخند کد 22 جنس: MDF، مولتی استایل
تابلو آرسی طرح دوربین مداربسته مدل RC0498
سایر لوازم اداری
تابلو آرسی طرح دوربین مداربسته مدل RC0498 متفرقه 170,000 26 خرداد 170,000 170,000
تابلو آرسی طرح دوربین مداربسته مدل RC0498 جنس: پلاستیک
تابلو آرسی طرح سرویس کد ۸۸
سایر لوازم اداری
تابلو آرسی طرح سرویس کد ۸۸ متفرقه 500,000 27 خرداد 500,000 500,000
تابلو آرسی طرح سرویس کد ۸۸ جنس: چوب
تابلو آرسی طرح لبخند کد 21
سایر لوازم اداری
تابلو آرسی طرح لبخند کد 21 متفرقه 436,300 27 خرداد 436,300 436,300
تابلو آرسی طرح لبخند کد 21 جنس: MDF، مولتی استایل
تابلو آرسی طرح لبخند کد 23
سایر لوازم اداری
تابلو آرسی طرح لبخند کد 23 متفرقه 450,000 27 خرداد 450,000 450,000
تابلو آرسی طرح لبخند کد 23 جنس: MDF، مولتی استایل
تابلو آرسی طرح پارک ممنوع مدل RC0986
سایر لوازم اداری
تابلو آرسی طرح پارک ممنوع مدل RC0986 متفرقه 493,000 27 خرداد 468,400 493,000
تابلو آرسی طرح پارک ممنوع مدل RC0986 جنس: پلاستیک
تابلو اداری آرسی طرح لبخند
سایر لوازم اداری
تابلو اداری آرسی طرح لبخند متفرقه 373,000 27 خرداد 373,000 373,000
تابلو اداری آرسی طرح لبخند جنس: چوب، مولتی استایل
تابلو اداری دکوما طرح KEEP AREA CLEAN کد SI102
سایر لوازم اداری
تابلو اداری دکوما طرح KEEP AREA CLEAN کد SI102 متفرقه 430,000 26 خرداد 430,000 430,000
تابلو اداری دکوما طرح KEEP AREA CLEAN کد SI102 جنس: MDF
تابلو اداری دکوما طرح Keep Door Close کد SI096
سایر لوازم اداری
تابلو اداری دکوما طرح Keep Door Close کد SI096 متفرقه 430,000 27 خرداد 430,000 430,000
تابلو اداری دکوما طرح Keep Door Close کد SI096 جنس: MDF
تابلو اداری دکوما طرح NO ENTER کد SI098
سایر لوازم اداری
تابلو اداری دکوما طرح NO ENTER کد SI098 متفرقه 430,000 27 خرداد 430,000 430,000
تابلو اداری دکوما طرح NO ENTER کد SI098 جنس: MDF
تابلو اداری دکوما طرح Silent کد SI095
سایر لوازم اداری
تابلو اداری دکوما طرح Silent کد SI095 متفرقه 430,000 27 خرداد 430,000 430,000
تابلو اداری دکوما طرح Silent کد SI095 جنس: MDF
تابلو اداری دکوما طرح WC کد SI099
سایر لوازم اداری
تابلو اداری دکوما طرح WC کد SI099 متفرقه 409,900 27 خرداد 409,900 409,900
تابلو اداری دکوما طرح WC کد SI099 جنس: MDF
تابلو اداری دکوما طرح اتاق جلسات کد SI094
سایر لوازم اداری
تابلو اداری دکوما طرح اتاق جلسات کد SI094 متفرقه 484,000 27 خرداد 484,000 484,000
تابلو اداری دکوما طرح اتاق جلسات کد SI094 جنس: MDF
تابلو اداری دکوما طرح اداری کد SI093
سایر لوازم اداری
تابلو اداری دکوما طرح اداری کد SI093 متفرقه 484,000 27 خرداد 484,000 484,000
تابلو اداری دکوما طرح اداری کد SI093 جنس: MDF
تابلو اداری دکوما طرح انبار کد SI092
سایر لوازم اداری
تابلو اداری دکوما طرح انبار کد SI092 متفرقه 484,000 26 خرداد 484,000 484,000
تابلو اداری دکوما طرح انبار کد SI092 جنس: MDF
مجموع موارد: 346 عدد در 7 صفحه